POSTED IN Helse

Jobber de for folkehelsen?

Korrupsjon og bedrag er sentralt i WHOs helsepolitikk

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Judy Wilyman.

Historien til GAVI-alliansen, et styre som påvirker retningen og utformingen av WHOs globale helsepolitikk, illustrerer hvordan disse retningslinjene har blitt direkte påvirket av den farmasøytiske industrien fra 2000-2009, og ikke av et objektivt styre valgt av WHO.

Denne direkte innflytelsen ble skjult for offentligheten i 2009 da alliansen ble kjent som Gavi-styret. På dette tidspunktet endret sammensetningen og funksjonen seg, for å skjule rollen som Big Pharma hadde spilt fra 2000-2009, i å endre retningen for global helsepolitikk til et nytt fokus på vaksineproduksjon og global implementering.

Historien til Gavi-styret:
I 1998 ble Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) etablert av sjefen for Verdensbanken, etter et møte med farmasøytiske selskaper, og andre byråer. GAVI-alliansen ble opprettet etter råd fra Big Pharma, fordi farmasøytiske selskaper hevdet at det ikke var nok incentiv for dem til å gi vaksiner til utviklingslandene.

Dette møtet førte til at Bill og Melinda Gates Foundation ga startfinansieringen på 750 millioner dollar i 1999, og regjeringer (Norge er en stor bidragsyter) ga en like stor sum, for å etablere en allianse av privat-offentlige partnerskap i 2000, for å finansiere vaksinasjonsprogrammene for alle land.

I 2000 ble alliansen lansert av World Economic Forum (WEF), ikke Verdens helseorganisasjon (WHO), og den opprettet en arbeidsgruppe for å samarbeide med WHO, for å utforme de internasjonale helseforskriftene* (IHR), men det var et organ etablert utenfor WHOs charter.

På dette tidspunktet kunne alle interessenter i Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), direkte påvirke utformingen av WHOs globale helsepolitikk gjennom denne arbeidsgruppen (2000-2009), inkludert International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA). De kunne delta på møter og presentere informasjon for politikkutvikling.

Andre interessenter i GAVI på dette tidspunktet er BMGF, Rockefeller Foundation, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Innflytelsen fra disse interessentene førte til et nytt fokus på vaksineproduksjon og implementering i WHOs globale helsepolitikk. Disse globale retningslinjene ble presentert for land i International Health Regulations (IHR), som trådte i kraft i juni 2007.

Denne direkte innflytelsen fra alle interessenter endret seg i 2009 da GAVI-alliansen ble kjent som GAVI-styret. Sammensetningen ble endret til å omfatte bare fire faste styremedlemmer – UNICEF, BMGF, Verdensbanken og WHO. Denne endringen til bare fire faste styremedlemmer, hvorav ett nå var WHO, skjuler det faktum at fra 2000-2009 kunne alle interessenter direkte påvirke utformingen av WHOs globale helsepolitikk.

Det første registrerte møtet i Gavi-styret på nettsiden deres er i 2009. Det beskriver rollen til Gavi-styret som «å være ansvarlig for strategisk retning og politikkutforming, overvåke driften av Vaksinealliansen og overvåke programimplementering». Denne alliansen av partnere, hvorav mange profiterer på vaksiner, gir donasjoner til Gavi-styret og påvirker fortsatt global helsepolitikk på en mer indirekte måte.

WHOs IHR blir for tiden endret med sterk innflytelse fra denne alliansen av selskaper. Hvis endringene godkjennes, vil de drakoniske direktivene som ble implementert i løpet av covid-pandemiårene, bli bindende for alle WHO-medlemsland hver gang direktøren for WHO erklærer en ny pandemi. Dette eliminerer grunnleggende menneskerettigheter og objektive vitenskapelige bevis fra global helsepolitikk.

Det er på tide for å gjøre våre stemmer hørt for å sikre at alle land går ut av WHO og slutter seg til World Council for Health, for å beskytte menneskers helse og grunnleggende menneskerettigheter i all folkehelsepolitikk.

*International Health Regulations. Internasjonale helseforskrifter. IHR er et folkerettslig instrument som er juridisk bindende for 196 land, inkludert de 194 WHO-medlemsstatene. Kilde: WHO.

Fra Principa Scientific, publisert 9 april 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Wilyman har en doktorgrad fra Wollongong Universitet i Australia, og forfatter av bøker kritisk til vaksinasjonspolitikken i Australia, og WHO.
Orginalartikkel: Corruption And Deception At Heart Of WHO Health Policy.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • NORGE har fått ny helseminister uten helseutdanning. Vestre er jurist og pratmaker, kjekt å ha når rettsvesenet forhåpentlig tar affære med plandemi-«håndteringen. Hvis noen tør. Fuellmich sitter i fengsel fortsatt så vidt jeg vet.
    Steigan har stoff om Vestres Møbler, benker på Aker Brygge og annet.

    Svar
    • kjekt å ha for storting og regjering og fhi etc. er det jeg mener, hvis det var uklart.

      Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima:

Er kongen vår for alle, eller bare for de som tror på IPCC?

Forrige innlegg

Krigsmaskinen:

Miljøbevegelsens blindsone.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.