POSTED IN Helse, Japan

Japan:

Ingen lockdown og likevel de laveste dødstallene.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ja, hvordan skal en forklare det som fremkommer i artikkelen under. Den sier kort og godt at kollektiv immunitet i befolkningen er det beste og mest effektive. Japanere takler sykdommen bedre enn mange andre og ansiktsmasker virker ikke. Lockdown fører ikke til at sykdommen ikke sprer seg,  men motsatt til langt større sosiale- og helse-problemer.

I praksis sier denne artikkelen en at en ikke hadde trengt å gjøre noe i det hele tatt utover å ta godt vare på de som i utganspunktet var en utsatt gruppe slik en alltid gjør med folk som er alvorlig syke og får influensa.

 

At Trump sendes med helikopter til et sykehus for en forkjølelse har med valgkamp (politikk og medier) å gjøre og lite med helse.

Alle tiltakene, nå mot en sykdom som er utbrent, må ha en annen hensikt. At den er utbrent: Antallet registrerte smittete øker som følge av økt testing, men nesten ingen blir lenger syke eller legges inn. At en lager et nummer av Trumps neseforkjølelse et uttrykk for at det er valgkamp i USA og det hypes om korona i mediene hele tiden. Korona er blitt en medie-sykdom. I befolkningen er den borte.

Spørsmålet er om dette er generalprøven på noe verre som planlegges å komme seinere. At vi har mer i vente bekreftes av beslutningen om å ikke offentliggjøre kildene til regjeringens korona-tiltak før om hundre år. Det er altså noe en åpenbart er redd befolkningen skal få vite når det gjelder grunnlaget regjeringens drepende lockdown-politikk. 

Men de sier at vi lever i et demokrati og at åpenhet er et ideal. Det er altså bare svada for i praksis er det et demokratur vi er på vei inn i. Vi velger ledere som ikke står ansvarlige for de som har valgt dem men danser etter signaler fra andre krefter vi ikke får vite hvem er.

Knut Lindtner

PS. Kommentaren over ble skrevet for et halvt år siden og det ser dessverre ut til at jeg ikke tok hardt nok i. Nå planlegges nye drakoniske tiltak som vaksinepass til glede for legemiddelindustrien og tiltakene forlenges i det uendelige til tross for at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at de har noen effekt. Befolkningen dresseres og sluses som kveg frem mot vaksine-benken for vaksiner en ikke aner den langsiktige effekten av.

DS

Covid i Japan.

Fra Swiss Policy Research.

Japan er vel kjent for ikke å ha innført noen lockdown, og allikevel har de langt på vei den laveste dødsraten blant G8-landene – 1400 offisielle covid-dødsfall i en befolkning på 125 millioner. Antatt dødelighet er høyere, men fremdeles innenfor normalen – til tross for at landet har den eldste befolkningen i verden.

Japan er et land med nesten 125 millioner innbyggere i Øst-Asia. Det ligger ved Stillehavet, øst for den koreanske halvøy. Japan består av en kjede av øyer. De største av dem er, fra sør til nord: Kyushu, Shikoku, Honshu og Hokkaido. Wikipedia Landet er omtrent like stort som Norge med mer enn 20 ganger flere innbyggere. En influensa vil spre seg fort i en så tettbodd befolkning.

Japan deltok ikke i PCR-testing heller. Til sammenlikning har Tyskland testet flere mennesker pr. uke enn Japan har testet siden april.

Den høye diskutable PCR-massetestingen blant den vanlige befolkningen har kostet Tyskland og andre vestlige land milliarder av dollar.

På grunn av det lave test-antallet er det ikke klart hvor utbredt det nye koronaviruset virkelig var i Japan. Tidlige antistoff-oversikter antyder en utbredelse bare på noen få prosent.

Men siden da ,etter den første infeksjonsbølgen i april, har det vært en andre og sterkere bølge i juli/august.

En ny undersøkelse som vil komme, fra forskere i Tokyo og Boston, viser nå at de akkumulerte antistoffer i befolkningen (IgM og IgG) i Tokyo har steget fra 5 prosent i mai til nesten 50 prosent sent i august. Da falt det daglige tallet på nye infiserte igjen (og uten lockdown),

Studien inkluderer rundt 1900 friske ansatte i et stort selskap og fra 11 forskjellige avdelinger rundt om i Tokyo.

Tokyo er et prefektur, hovedstad i Japan, og landets største by. Ti prosent av Japans innbyggere, ca. 13 millioner, bor i Tokyo, og danner sammen med Yokohama og Kawasaki verdens største byområde med litt over 38 millioner mennesker. (Fra Wikipedia)

Dersom dette resultatet er representativt betyr det at Tokyo har oppnådd en høyere grad av kollektiv immunitet, og med en minimal dødsrate (rundt 300 døde av 14 millioner mennesker), Dette resulterer i en rekordlav IFR (antall døde) på kun 0,0006 prosent, og et svært lavt antallet som er innlagt på sykehus.

Dette resultatet betyr videre at til og med i Japan virket ikke ansiktsmasker- og forhindret ikke spredning av koronaviruset. 

Japans svært lave dødsrate må skyldes genetiske faktorer, helsefaktorer (svært lite fedme og hjertesykdommer), eller en allerede eksisterende immunitet.

Faktisk så rapporterer japanske forskere at de legger merke til et spesielt immunitetsmønster (IgG stiger raskere enn IgM anti-stoffer). Det kan betyr at tidligere eksponering av liknende SARS-liknende koronavirus kan være utbredt i noen sørøst-asistiske land.

Det er allikevel noen begrensninger i denne undersøkelsen. De som deltok i undersøkelsen var ikke basert på tilfeldig utvalg av hele befolkningen. Den inkluderte for det meste mennesker i arbeidsfør alder, og få eldre mennesker.

Det er mulig at anti-stoff-tilstedeværelsen blant eldre borgere kan være lavere fordi de isolerer seg.

Men kollektiv immunitet i det meste av befolkningen er allikevel den beste beskyttelsen.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Tianshu Liu

https://swprs.org/covid-in-japan/?fbclid=IwAR0UrsvLpWctDTmsWg3iXwO3HHa_CvG2oANk7tEveQRlXeu-lBo_1BU-I1M

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • «… om å ikke offentliggjøre kildene til regjeringens korona-tiltak før om hundre år.»

  Dette er veldig interessant! Klarer ikke å finne andre kilder på dette. Noen som har en link?

  Svar
  • Du har forhåpentligvis funnet ut av dette for lengst…Det er rapporten fra den såkalte korona-kommisjonen som er hemmelighetsstemplet i HUNDRE ÅR.

   Svar
   • Takk for hjelp! Med søkeordet korona-kommisjonen ble det enkelt. Faktisk.no hevder det mest sannsynlig blir justert til 60 år, men uansett total forakt for folket med slik hemmeligstempling.

 • Jeg tror også som Knut Lindtner at det er mer på gang. De samme folkene som stod bak «Dark Winter» noen måneder før 9/11 i Bush sin regjering, utførte i 2019 «Crimson Contagion» – som simulerte en lammende influensapandemi i USA med opprinnelse i Kina. Den ansvarlige for denne øvelsen var CFR medlem Robert Kadlec – en veteran fra George W. Bush sin administrasjon. Før 9/11 sa Kadlec at «det kan bli en veldig mørk vinter for Amerika.»

  Sammen med «The Great Reset» fra WEF, digitale euro (DE) og dollar og det enorme smilet til Bill Gates da han sier at i andre runde, så vil folk høre etter, så er det ingen til om at eliten har planlagt noe stort.

  Svar
  • Kilde: Linken min blir sensurert, men info om «dark winter» kan søkes opp i for eksempel søkemotoren qwant (alternativ til Google) med: «all roads lead dark winter» thelastamericanvagabond

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  6 oktober 2020 22:11

  «Japan er vel kjent for ikke å ha innført noen lockdown»

  Ingen lockdown, men det er likevel slik at Japan innførte strenge restriksjoner i en periode på to måneder. Bla. frivillig nedstenging av offentlige og private foretak, forbud mot sosiale arrangementer og tett oppfølging av befolkningen.

  Årsaken til at Japan ikke innførte lockdown (i dette tilfellet, tvungen restriksjon av befolkningens bevegelser) skyldes at Japanske myndigheter ikke har lovhjemmel for å tvinge lokale myndigheter eller individer til å gjennomføre dette. Et forslag på å endre grunnloven ble skutt ned, men det ble likevel gjort omfattende lovendringer som ga lokale myndigheter utvidede fullmakter til å reagere på pandemien. I alt betød det at japanske myndigheter måtte finne andre metoder, og her kan man nok med rette si at verdenssamfunnet har noe å lære.

  «Dersom dette resultatet er representativt betyr det at Tokyo har oppnådd en høyere grad av kollektiv immunitet»

  Om man ser på selve rapporten, så sier den at immunitet er en mulig forklaring:

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.21.20198796v1

  «Given the temporal correlation between the rise in seropositivity and the decrease in reported COVID-19 cases that occurred without a shut-down, herd immunity may be implicated.»

  «Japans svært lave dødsrate må skyldes genetiske faktorer, helsefaktorer (svært lite fedme og hjertesykdommer), eller en allerede eksisterende immunitet.»

  Det synes å være en overforenkling. Denne artikkelen oppsummerer årsakene til Japans suksess (så langt i det minste, pandemien er jo ikke over):

  https://www.wsj.com/articles/how-japan-beat-coronavirus-without-lockdowns-11594163172

  «…we employed two techniques to contain and prevent clusters. First, Japanese health experts recommended a special kind of contact tracing called “retrospective tracing. This approach differs from standard methods that focus mainly on the period after a patient contracted the disease. With retrospective tracing, health workers try to ascertain a patient’s movements and interactions before they became infected. By mapping them and cross-referencing them with those of other infected people, tracers can identify common sources of infection—the people and places behind an infection cluster.

  …Second, we developed a guide for avoiding high-risk situations. We call them the “three Cs”: closed spaces, crowded places and close-contact settings, especially those involving loud talking. These settings all pose a major risk of infection. Today, thanks to extensive public-awareness campaigns, even children in Japan know to avoid them. […]

  …“Cluster-busting” isn’t a panacea. For one thing, it works best when outbreaks are relatively small. While Japan managed to detect the first wave early, some clusters inevitably formed, prompting the government to declare a state of emergency on April 7. The voluntary business closures and other restrictions succeeded in reducing in-person contact by as much as 80%, and were lifted after less than two months.

  …Although these measures were effective in suppressing the virus expansion in Japan, the reduction in person-to-person contacts came with heavy economic costs. After new cases fell back to a small number, the cluster-based approach, in particular avoiding the three Cs, has remained central to suppressing transmission of the virus while allowing social and economic activities to resume. In Japan, with the advice of experts, more than 100 industrial sectors—including the supermarket, restaurant and entertainment industries—have established guidelines for conducting business while avoiding the three Cs.»

  Forøvrig sier Wikipedia dette om Swiss Policy Research:

  «The site has been widely criticised for spreading conspiracy theories, especially during the times of the COVID-19 pandemic when it has become a source of misinformation and disinformation internationally.»

  Svar
 • Jeg har funnet informasjon som virker å være en riktig «gamechanger». I forskningslaboratoriene ved syv forskjellige universiteter i USA har man nå avsluttet undersøkelsen av de samme 1500 Covid-19 positive PCR testene. Ikke ett av laboratoriene ved de syv universitetene kunne finne ett eneste tilfelle av SARS-CoV-2 viruset som gir sykdommen kalt Covid-19 i de 1500 positive prøvene. Det man fant var influensa av typene A og B med en overvekt av A.

  Hvis dette er riktig så må det etter min mening være det endelige beviset på at pandemien er en total bløff. I følge artikkelen er det amerikanske helseinstituttet CDC som følge av undersøkelsen saksøkt for svindel.

  Svar
  • Dessverre glemte jeg rent å legge ved link til artikkelen, så her er den: https://principia-scientific.com/laboratories-in-us-cant-find-covid-19-in-1500-positive-tests/

   Svar
   • FOR utrolig til at det kan være sant?
    – At Covid-19 er årets influensavirus( fra lenken):

    ‘De fire forskningsrapportene som beskrives genom ekstrakter av Covid-19 virus har aldri klart å isolere og rense prøvene. Alle fire forsknings-papirene beskriver bare små biter av RNA som bare er 37 til 40 basepar. Det er IKKE VIRUS. Et viral genom har normalt 30 000 til 40 000 basepar .
    Nå som Covid-19 visstnok er så ille overalt, hvorfor har ikke en lab i verden greid helt å isolere og rense dette viruset? Det er fordi de aldri fant viruset. Alt de noen gang oppdaget var små biter av RNA som uansett ikke ble identifisert som viruset. Så det vi har å gjøre med er bare nok en influensastamme, akkurat som hvert år. Covid-19 eksisterer ikke og er fiktiv . ‘
    Jeg tror at Kina og globalistene har satt opp dette Covid-hoaxet (influensa forkledd som et nytt virus) for å etablere et globalt tyranni og totalitær politistat. Denne intrigen inkluderte (også) massiv valgfusk for å styrte Trump. ‘

    Dette passer FOR godt for/til de som tviler, synes jeg. Og da bør man søke enda mer informasjon.
    Men vi bør UANSETT se på dødstallene og (manglende) overdødlighet i forhold til tidligere års influensa i verden.
    OG også undre oss litt over hvorfor media/myndigheter ikke har villet sammenlikne dødstallene ( fra begynnelsen i 2020) med tidligere års influensadøde.
    – Og at det nå fokuseres på smittede istedet for døde, med et hysteri/opphausing som får redde folk til å tro at smittet er det samme som syk.

    Ikke-stengte India f.eks. har samme antall eller lavere døde, i forhold til folketall, som et mildt/vanlig influensaår i Norge.
    Hvorfor f.eks. Nrk ikke opplyser om dette, men kun hyler opp om kun antallet døde i India uten å opplyse om forholdstallene, BØR man undres over.
    Skyldes det kun idioti og manglende tallforståelse, eller en agenda?
    Uansett like skremmende

   • «Men de sier at vi lever i et demokrati og at åpenhet er et ideal. Det er altså bare svada, for i praksis er det et demokratur
    ( https://no.wikipedia.org/wiki/Demokratur ) vi er på vei inn i. Vi velger ledere som ikke står ansvarlige for de som har valgt dem men danser etter signaler fra andre krefter vi ikke får vite hvem er. «

    Vi BØR spørre. Vi BØR tvile.
    I denne «pandemien» er det FOR mye som ikke henger på greip.
    De som spør blir betegnet som dumme en stund. De som ikke spør forblir dumme hele livet.

   • Tor Larsen
    17 april 2021 7:51

    Du har helt rett, Frikar, og der finnes ikke tvil i min sjel om at vi utsettes for en verdensomspennende, ublandet ond konspirasjon med hensikt å ta full kontroll over menneskeheten, materielt, intellektuelt og åndelig. Men, som du skriver, så bør man bli mistenksom når noe virker for godt til å være sant. Kan det gå så lett å snu spillet? Tilsynelatende heldig informasjon kan også være forsøk på å lure motstanden ut av forsvarsposisjonene og inn i et angrep der grunnlaget plutselig svikter. Dermed så slår det tilbake og årsaken ligger i at man ikke brydde seg nok om å verifisere den heldige informasjonen. Falske åter og falsk informasjon overhode inngår i klassisk militær og PSYOP taktikk. Mange nok må engasjere seg for å finne ut av dette, og jeg vil anta at her må de rette fagfolkene med nettverk ta seg ut på fjernoppklaringspatrulje!

   • Forsøkene på å få verifisert dette har ikke lykkes og herfra mistenker jeg at opplysningene som først virket tilforlatelige kan være forsøk på å starte brann i rosenes leir. Dr. Derek Knauss lar seg ikke identifisere. Der er fullt av treff på samme sak, men ingen videre referanser. Til overmål så eksisterer det en Derek Knauss som er forfatter av boken «Prepare for Change» og aktivist mot nedstengningene grunnet Covid-19. Denne Knauss har imidlertid fullt opp av gode bemerkninger mot myndighetenes forfalskninger av «pandemien».
    https://goldenageofgaia.com/2020/07/17/derek-knauss-government-and-media-proven-to-be-lying-to-public-about-covid-pandemic/
    Hvis ingen videre bekreftelser dukker opp så tror jeg ikke det er så lurt å ta «Dr.» Knauss for god fisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Irland blir vitamin D anbefalt:

Et forebyggende tiltak mot Covid-19.

Forrige innlegg

EØS-avtalens konsekvens:

Vi er i stadig mindre grad i stand til å brødfø oss selv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.