POSTED IN NATO

Jan Oberg:

Nato har for lengst mistet sin eksistensberettigelse.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nato-krisen og den trans-atlantiske konflikten

Av Jan Oberg

Når Berlinmur rives, Sovjetunionen oppløses og Warszawapakten forsvinner, sier noen få av oss at et fornuftig svar det er oppløsningen av Nato . Det er utvikling av et all-europeisek fredssystem og ny politikk for håndtering av konflikter. Og det er å kutte ut de militære sikkerhets-doktrinene fra den første kalde krigen.

Jan Oberg, direktør i den transnasjonale stiftelsen for fred og framtid, Lund, Sverige

Det var en spesiell grunn til å argumentere slik da. Del av arbeidet med min avhandling i 1981 om Danmarks forsvars- og sikkerhetspolitikk i globalt perspektiv var intervjuer med sivile og- militære på mellom-nivå i Nato-hovedkvarteret i Brüssel. Det var på slutten av 1970-tallet, cirka 10 år før avslutning av den kalde krigen. De jeg intervjuet nevnte 3 grunnleggende momenter:

1) «Foreldrene mine tilhører en generasjon som vet hva krig er. Vi jobber i Nato for å hindre repetisjon, Nato er krigsforebyggende. Selv om det ikke er fred, skaper Nato status quo». –

2) «Nato er for fred, ikke krig, og viktigst er artikkel 5; angripes et medlem, skal alle gå til unnsetning; Alle for en, en for alle; like defensiv som loven til de tre musketerer».

3) «Den eneste grunnen til Natos eksistens er Sovjetunionens/Warszawapaktens eksistens og natur. Dette argument er litt rart når vi vet at først i 1955 opprettes Warszawapakten, mens Nato kom allerede i 1949.»

Fram til Bill Clinton, kom i 1994, viste Vestens ledere statsmannskap da de sa til Gorbatsjov at de ikke ville utvide Nato og et delt Tyskland ville bli nøytralt ved en mulig gjenforening. Oppløsning av Nato var riktignok ikke på dagsorden da. Men ingen tok på alvor Gorbatsjovs idé om et europeisk hus. For Nato vant den kalde krigen, Sovjetunionen tapte og ble en militær dverg. Warszawapaktens utgifter til forsvar varierte mellom 60 og 80 % av Natos, men var helt underlegen på teknologi, innovasjon og disiplin, men større i antall tanks.

Kald krig nr. 2

Nå er vi i kald krig 2. Naturligvis betyr det ikke repetisjon av den forrige. Det er mange ulikheter fra da. 10 tidligere Warszawapakt-land er blitt Nato-land og nøytrale land som Sverige og Østerrike har forlatt den kloke politikken.

Russlands militærutgifter utgjør kun 8 % av Nato-landenes selv om landet står overfor 29 Nato-land. Ja, tallet er faktisk det! Trass i all propaganda om Russland og Putin skal 8 % av militærutgiftene til Nato utgjøre en eksistensiell trussel for Europa og USA, ja hele verden. Hvem har sagt at desinformasjon kun brukes av russerne?

Clinton-regjeringen bestemte seg for ikke å bry seg om inngåtte løfter og startet utvidelse av Nato med en ny «humanitær» intervensjon i Jugoslavia i 1994. Det skjedde uten kunnskap i slike komplekse saker, sunn fornuft og uten mandat i FNs sikkerhetsråd. Vi fikk det ene grove brudd på folkeretten etter det andre. Vi fikk massiv bombing av Serbia for å kunne konstruere en stat som faktisk er totalt falt sammen: Kosovo-staten er den andre Albania-staten i Europa.

Hvilken forbrytelse er Krim i forhold til det? Så kommer litt etter litt nye Nato-stater direkte på russer-grensen, stikk i strid med historisk psykologi og legitim russisk behov for egen sikkerhet.

Klokskap som følge av myke grenser, nøytralitet, dialog og tillitsskapende arbeid lå bak da Finland startet opp OSSE. Dette var organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og ble fulgt opp av Sverige under Palme og Tyskland under Brandts nye «Øst-politikk». Alt dette er borte i dag. Kan vi forestille oss en russisk ledet allianse med 12 ganger større militærkraft enn USA som gjør Mexico og Canada til nye medlemmer?

Er Natos viktigste virkemiddel til forsvaret av menneskerettighetene dette instrumentet, F-16?

Forlengst er fakta, analyser og intellektuell forståelse forduftet i vestlige hovedstrømsmedier, fra høyre- til venstre-side. Sistnevnte tror humanitære intervensjoner og menneskerettsforsvar går via F-16-fly. Vi lever i farlige tider når fakta, kunnskap, vitenskap og sunn fornuft nesten har utspilt sin rolle og fredsdiskurs forsvant for flere 10-år siden.

Dagens ledere i vestlig sikkerhetspolitikk er anti-intellektuelle. De ser ikke ut til å kjenne sitt moralske ansvar og har mindre kontroll enn da Dwight D. Eisenhower i sin avskjedstale som US-president advarte mot MIC; det militær-industrielle kompleks.

99 % av disse sikkerhetssjefene er ikke i stand til å tilby en intellektuelt anstendig definisjon av begrep som «avskrekkende, defensiv/ offensiv, konfliktløsning eller fred». De skriver ikke om det. Men i det minste har noen av dem en knapp i nærheten som gjør dem i stand til å ta livet av millioner. I dag står vi overfor en vestlig militær kreftsvulst, ikke MIC, men MIMAC, det Military-Industrial-Media-Academic-Complex. MIMAC leder an i en politikk som de facto ikke er under demokratisk kontroll.

Våpen for manipulering av folkemassene: WMD. Teksten på bildet: «Folk vil tro det media forteller at de skal tro» – George Orwell.

Fiender konstrueres og markedsføres en etter en, og et nytt Weapons of Mass Deception – WMD – «masse-manipulerings-våpenet» består av markedsføringsfirmaer, militær-akademi, militære i sivile institutter, militær-bedrifter som påvirker/ styrer medie-storyer og sensurerer sosiale medier (facebook og google osv, som vi ser i Syria-fortellingen fra 2011).

En omvendt proporsjonalitet mellom intellektuell og militær kapasitet er i seg selv den største trusselen for menneskehetens overlevelse.

Det er også fravær av åpne dialoger for fred og fredsarbeid. Ingen regjeringer har rådgivere for fred eller driver fredsforskning, ingen av dem tenker på balanse mellom fredsforskning og militær forskning og ingen regjering har freds-politikk eller en minister for fred på dagsorden. De vet ikke en gang at det er en god idé

.
Indikatorer på krise i Nato:
Her er 9 tegn på Nato-krisen:

1. Fra 1989 har Vesten – ikke Russland – krenket folkerettens betydning. Det begynner med Jugoslavia – sannsynligvis den viktigste begivenheten fra 1989 når det gjelder konsekvenser for det landet, regionen, Europa og verden.

2. Vi har ødelagt Midtøsten med sanksjoner og vestlig inspirasjon til terror. Store deler lar seg ikke bygge opp igjen fysisk og økonomisk på svært lang tid.

3. Vi har fått US-amerikansk alene-gang, en hasardiøs politikk som konsekvent ser verden utenfor som sine fiender – på en eller annen måte – Nato-allierte, Russland, Kina, Midt-Østens ledere, Nord-Korea. Deres viktigste bidrag til resten av verden er: trusler, handelskrig, sanksjoner, stygge ord og våpenhandel med autoritære allierte i Saudi-Arabia. Landet er ikke demokrati men i dag den tredje største investoren i militærapparatet – større enn Russland.

Offentlig avretting i Saudia-Arabia. Landet er USAs nærmeste allierte i Midt-Østen utenom Israel.

4. Tyrkia, Natos nest største militærmakt er i utgangspunktet på egne veier og har bidratt med kraft til ødeleggelse av Syria. Landet har lagret US-atomvåpen på sitt område og blir stadig mer autoritært (neppe forenlig med Natos «forsvar av demokrati») og inngår stadig avtaler med sin erkefiende Russland, m.a.o. et alvorlig problem for Nato.

5. Vi har et Nato som ikke gjør noe under en tilsynelatende hjernevasket generalsekretær Stoltenberg, en gang høyt respektert norsk statsminister med humanistisk familiebakgrunn. Nå opptrer han som US-amerikansk buktaler om gode effekter av konfrontasjon og initiativ til mer opprustning for å rettferdiggjøre 3 mantra: sikkerhet, stabilitet og fred. Ikke noe av dette vil noensinne kunne realiseres med slike politiske initiativ.

6. Vi får en Trump-administrasjon, som prøver, Gud vet hvor mange ganger de siste 40-50 år, å selge argumentet om at «europeerne må betale mer!» Trylleformelen lyder «2 % av BNP» – uten at det foreligger en eneste analyse av trusler eller muligheter! Når et land gjør det godt generelt, vil det føre til at alliansen får større militærapparat? Og motsatt? Intellektuelt er det meningsløst rett og slett. Det har ingenting med sikkerhet og fred å gjøre.

Dessuten vet alle med kun litt kunnskap om dette at USA er i Europa ut fra USAs egne behov og ikke av hensyn til blåøyde europeere. Europa var og er alltid det mest framskutte militære forsvarsområdet for USA og krigen skal foregå i Europa, ikke på USAs territorium.

Hver eneste offensive innsats, hvert eneste nytt Nato-medlem er i dag mye mindre sikre enn før. For når et land slutter seg til en allianse og gjør grensene tøffere, er det umulig å unngå russiske militære forsvarsplaner som forutsetter angrep på dem. Enkel militær logikk. Enhver Nato-general ville gjort det samme om han var stasjonert i Russland.

Et hvert opprustningstiltak fra norsk side, f.eks. med flere US-tropper og baser i Norge vil bli møtt med mottiltak fra Russisk side.

7. Vi har et Nato, løsrevet fra begrunnelsen for den 1. kalde krigen, på jakt etter å finne en ny eksistensberettigelse. Jeg viser til Natos avtaletekst som sier den forpliktes av FN-charteret og vil løse konflikter med fredelige metoder og fremme demokrati og frihet internasjonalt. I dag er Nato en kriminell organisasjon i den forstand at den konsekvent går mot alt som står i den første Atlanterhavstraktaten og altså undergraver sine egne flotte prinsipper.

8. Fra 1990-tallet har Natos medlemsland krenket folkeretten og eget charter som sier at Nato dreier seg om Europa og Nord-Amerika. Hvorfor åpner Nato nytt kontor i Kuwait, som ligger langt utenfor medlemslandenes grenser og forplikter seg til formelt samarbeid med Gulf-stater?

9. Sist og avgjørende har Natos medlemsland investert billioner US-dollars for økt sikkerhet. Hva kommer det av at vi nå befinner oss i en ny kald krig? Hvorfor snakker alle nå om enda større investeringer av samme type for økt sikkerhet, militærapparatet? Hvorfor kan en så vel-utstyrt allianse føle seg truet? Hva er årsaken til at Nato-landenes krig mot terror bare skaper mer terror? Hva kommer det av at demokratiet og friheten som Nato skal beskytte, også er i krise? Hvorfor alle disse krigene, ødelagte land og flyktningekriser, i stedet for fred med fredelig metoder og en mye fredeligere verden? Noe er svært, svært galt. Med Nato.

Nato er hva medlemslandene gjør og må endres eller oppløses   

Det kan tenkes jeg her nå blander sammen «Nato-allianse» med «Natos medlemsland». Riktig! Det kan til tider skje at i en klubb som en gang hadde edle mål, grunnet hensynsløs, umoralsk praksis som krenker sine egne lover, faller fra hverandre. Sentralen holder ikke lenger. Det kommer en tid når en ikke lenger kan skille alvorlig mellom organisasjonen og dens medlemmer. Den er kompromittert, korrupt og i moralsk forfall. Tenk eksempelvis på Svenska Akademien.

Går Nato i oppløsning?

Nato kan feire 70-årsjubileum neste år. Alder i seg selv er ikke et argument, for eller mot noe. FN er eldre og dets charter er fortsatt det viktigste styringsredskap som noensinne er signert. Men Nato-land, anført av USA, har undergravd organisasjonen og alle de edle prinsippene som organisasjonen en gang vedtok. Særlig etter avslutning av den 1. kalde krigen ble Natos bidrag i verden negative og destruktive. I dag er Nato bare en traktat ute på dato. Konklusjon: Oppløs Nato slik vi kjenner organisasjonen!

Nato skulle vært alvorlig reformert eller oppløst for om lag 30 år siden.

Tidligere publisert på derimot.no

Jan Oberg, direktør i den transnasjonale stiftelsen for fred og framtid, Lund, Sverige, 11/7-2018, hentet fra Counterpunch, forkortet og bearbeidet, Per Lothar Lindtner, 14/7-2018.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Det er meningsløst/dobbeltmoralskt å bygge opp et forsvar ( for Norge) når vi sjøl angriper/bomber et land som ikke har angrepet oss . ( Eller noen andre land.)
  Først bør vi forby dette partiet ( som brøt norsk Grunnlov) i Norge, og stille for retten dets leder(e) den gang, og nå, som stod for udåden.

  Svar
  • Når Stoltenberg brøt norsk Grunnlov og angrep og ødela et ikke-militærisert Libya – som ikke angrep noe annet land, Nato-medlem eller ikke, før han som belønning ble Nato-generalsekretær, hvorfor stilte vi ikke denne gærningen for retten i Norge? Hvor var media? Hvor var den norske befolkningen?
   Hva om Libya hadde hatt «forsvars»- krefter som Norge, og angrepet Norge tilbake? Det burde vært en helt naturlig handling for Libya/Gadaffi, eller for Norge i tilsvarende situasjon.
   Og dette krapylet går altså rundt som en fri mann når han er i Norge, – når læregutten hans, ABB, sitter innelåst!
   Og partiet han var leder for er enda ikke forbudt, etter å ha brudt norsk Grunnlov 2-3 ganger siden 1945!

   Hva er det egentlig Nato skal forsvare i Norge; – en flokk med sauer?

   Svar
   • Tor Larsen
    10 juni 2021 21:04

    Det er egentlig umulig å beskrive absurditeten i sammenligningen. Det skjedde nesten samtidig i det samme kalenderåret at Anders Behring Breivik angrep et bykvartal og ei øy mens Jens Stoltenberg angrep et helt land. Begge angrepene skjedde uprovosert uten begrunnelse i nødrett eller folkeretten. Breivik drepte 78 mennesker og Stoltenberg var direkte medansvarlig i å drepe titusener. Mangelen på legitimitet og legalitet i de to tilfellene er likeverdig, men bare Anders Behring Breivik holdes ansvarlig.

 • Wasan Totland
  10 juni 2021 18:21

  Vi må plukke fra hverandre legitimiteten til Foucke Rasmussen ved å anvende denne saken. Han ble sterkt premiert. Hvorfor kan man bare ane. Versegod grav videre.

  Svar
 • Norge brøt ikke norsk lov når det gjaldt Libya.Vi er medlem av NATO og må da stille opp på operasjoner.
  Så enkelt er dette.

  Svar
  • » Vi er medlem av NATO og må da stille opp på operasjoner.»

   Ja, da må vi stille opp hvis et Nato-medlemsland blir angrepet.
   Libya angrep IKKE noe annet land. ( Natomedlem eller ikke.)
   Dessuten har Norge en Grunnlov som sier at vi ikke skal bruke våre stridskrefter til å angripe et annet land.
   Hvis en regjering vil trosse dette, må det opp i stortinget, med minst halvparten av representantene tilstede og 2/3 av disse må stemme for.
   Stoltenberg/Ap tok det hele pr. mobiltelefon.

   Jeg tror du også glemmer at Nato er ( ?) en forsvars-organisasjon, ikke en angreps-organisasjon.

   Svar
 • Alt du sier er nok riktig, men NATO går begge veier.
  Og når USA trengte hjelp den gangen så må vi stille opp.
  Derfor brøt ikke Norge grunnloven.
  Man skal alltid sette seg ordentlig inn i sakene før man skriver noe.

  Svar
  • USA trengte hjelp å forsvare sine interesser, ressursene i Midt-Østen. Som de ikke eier men grådig tar til seg, med hjelp av rå og brutal makt. Er det riktig av vi stiller opp på den slags?

   Svar
  • «Og når USA trengte hjelp den gangen..»

   Hva trengte USA hjelp til?
   En test på hva Stoltenberg , og Norge – uten å protestere, ville være med på av masse-drap i og angrep på andre nasjoner?
   Hjelp til å fjerne en ny valuta som skulle frigjøre Afrika fra Fed sin styring og (konstruert) fattigdom ?
   Hjelp til å ødelegge et enormt vannprosjekt som skulle holde befolkningen i nord-Afrika med vann og gjøre området til en oase?

   Ja, det er viktig å sette seg inn i saker. Kan du hjelpe meg?

   Svar
 • ‘ Norge støtter feil side og har ikke noe i Afrika å gjøre. Man skrek ulv ulv!, med manus skrevet av Hillary, Sarkozy og Cameron.
  Verden burde kreve at USA ( og Norge) og Nato betaler for alle sine ødeleggelser. Kanskje de da blir tvunget til å rådføre seg med sin egen regjering før de går til krig neste gang? Eller må små nasjoner skaffe seg atomvåpen for å beskytte seg mot USA/Nato i fremtiden? ‘
  https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2011/06/03/sannheten-om-libyakrigen/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rettssak i India etter uttalelse fra WHOs sjefsforsker:

Hun hevdet at medisin mot Covid-19 ikke fungerte.

Forrige innlegg

I vesten truer de med diskriminering.

I India tar de strømmen hvis du nekter å vaksinere deg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.