POSTED IN Olje-Energi

Jan Herdal:

Det store leirbålet

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Samlet britisk skoghogst vil bare dekke en halv prosent av landets totale energiforbruk.

Drax Power Station i Yorkshire er UKs største kraftverk. En installert effekt på nesten 4 000 megawatt gir en optimal årsproduksjon på 24 tWh, tilsvarende ca. 7 prosent av landets totale strømforbruk.

Drax i Yorkshire er britenes største kraftverk. Halvparten er konvertert til pellets. Den delen bruker skog tilsvarende 120 prosent av britenes egen skogsavvirkning for å generere 0,7 prosent av landets totale energiforbruk. CO2-utslippene er høyere enn for den gjenværende kulldelen av kraftverket, og luftforurensingene omtrent de samme.

Elektrisitet utgjør under 20 prosent av britenes energiforbruk. Det betyr at Drax leverer ca. 1,5 prosent av samlet energiforbruk.

Halvparten av det privatiserte kraftverket, der toppsjefen tjener 20 millioner kroner i året, er ved hjelp av milliarder av kroner i statsstøtte konvertert fra kull til trepellets. Det er meningen at resten skal følge etter. I propagandaen er Drax gjort til UKs parade-nummer i overgangen til «grønn» energi, en «bærekraftig» utvikling og «kampen» mot klimaendringer. Stemmer dette?

Miljøorganisasjonen Biofuelwatch viser til at i 2016 brente Drax 13,2 mill. tonn trepellets, for å kunne dekke 3,5 prosent av landets strømforbruk, eller 0,7 prosent av energiforbruket. Dette utgjør 120 prosent av UKs egen, årlige skogsavvirkning. Siden den stort sett brukes til andre formål, må pelletsen importeres, i hovedsak fra USA og Canada.

Biofuelwatch oppsummerer det innlysende:
1. Det krever enorme landareal og mengder skog for å dekke bare en liten brøkdel av vårt totale energiforbruk.
2. Å brenne biomasse avgir CO2 på samme måte som kull, olje og gass. Å påstå noe annet er politikk, ikke vitenskap.
3. Luftforurensingen er også omtrent den samme.

Planter er egentlig dårlige på å omdanne solenergi til brennbart materiale, fordi så mye av energien som treffer et blad brukes til andre formål. Derfor kreves det så store landareal for å få generert en mengde biomasse av betydning.

Klima er et av forkjempernes hovedargumenter. Det er den største bløffen av alle, for det første fordi CO2 er uten betydning for klimaet på jorda, og for det andre fordi den menneskeskapte andelen uansett er forsvinnende liten.

Om vi likevel skal gå inn på denne tøyset, er det et faktum at biomasse avgir mer CO2 til lufta enn kull i forhold til energiproduksjonen. Dette «trylles bort» i vedtatt EU-regelverk ved å påpeke at trærne vokser opp igjen. Argumentet er så dillettantisk at det er ikke til å ta på alvor. Skog som brennes, avgir CO2. Skog som får stå i fred, lagrer CO2.

Enviva leverer pellets til Drax. Det hevdes at det i hovedsak brukes grener, kvister og tretopper som råstoff. Denne lastebilkolonnen på vei inn på et produksjonsanlegg sier noe annet.

Når det gjelder luftforurensing avgir biomasse noe mindre svoveldioksid og kvikksølv, men mer små partikler og ustabile organiske forbindelser (VOC). Totalen av skadelige stoffer blir omtrent den samme.

Biomasse er en foreldet energiform i industriell sammenheng.

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

Artikkelen er tidligere offentliggjort på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  15 mai 2018 13:48

  Fossilt drivstoff er nok overlegent det meste.
  Men olje-«kilder» er nok ingen kilde. En kilde er noe som aldri går tomt.
  Derfor er det bra at det forskes og utvikles på fornybare virkelige kilder fra sol, vind, foss/elv og hav.
  Hver nasjon har mulighet til å produsere fornybar energi etter sitt samfunns behov, utfra geografi og klima.
  Så får vi sakte og trinnvis regulere forbruket etter hver nasjons produksjon av disse fornybare lokal-forurensingsfrie kilder. Og la industrien bruke den oljen vi har tilgang til, så lenge det er nødvendig. Det er også lettere å rense stasjonære oljebrennere, så forurensning burde ikke være noe stor utfordring.
  Transport kan vi nå lett løse elektrisk, for å stoppe lokal forurensning. Med batteri, og med Hydrogen-el som rekkevidde/tyngde-forlenger. Så er tiårs transport-forurensning løst. Da er det bare politikk og skvalder igjen. Og CO2-problematikken, og viktigere- lokal forurensning, er da så godt som løst, ved denne reduseringen av CO2-utslipp.
  Det eneste problemet som ser ut til å være vanskelig er å kvitte seg med er forestillingen om at penger/valuta har en egenverdi. Og at all produksjon må sendes verden rundt og penge-sammenliknes med andre nasjoners produksjon for å kalles lønnsom. («»).
  Og parti-politikk selvsagt, lokalt og globalt. Men det vokser vi fra når vi lærer oss å skille mellom konstruerte motsetninger, barnslig fantasi-forveksling – og virkelighet.

  Svar
 • England er vel et av Europas mest overbefolkede land, gitt energien som nevnt her, men også matforsyningen som er prekært lav når det kommer til egenandel. Nede i 60% i 2014 og verre i dag.
  https://www.theguardian.com/environment/2014/aug/07/britain-food-self-sufficiency-decline-imports-nfu

  De har en mulighet – la de egentlige engelskmenn få tilbake sitt hjemland, og la resten flytte tilbake til sine opprinnelsesland. Særlig i Afrika er potensialet for økt matproduksjon enorm.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Asle Toje:

Hvordan kan Norge unngå å gjenta Afghanistan-operasjonen igjen og igjen og igjen?

Forrige innlegg

Hvordan manipulere virkeligheten?

Når noen korrigerer falske nyheter blokkeres de fra sosiale medier.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.