POSTED IN Klima

Jan Herdal:

Det er nedkjølingen av kloden som er den langsiktige trenden.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Temperaturen på jorden siger sakte mot en ny istid

Det store bildet.

Det er ingen uvanlig rask eller sterk oppvarming i vår tid. Grafen over er vitenskapelig ubestridelig, og må derfor forties av klimaetablissementet. Bildet viser temperaturvariasjoner de siste 10 000 år, basert på iskjerneprøver fra Grønlandsisen.


Innlegget er hentet fra oljekrisa.no


Prøver fra gammel bre-is er den mest pålitlige måte å måle temperatursvinginger langt tilbake i tid. Grafen er basert på dataene fra prosjektet GISP 2, da de amerikanske myndighetene over en femårsperiode 1988-1993 boret seg 3000 meter ned til bunnen av den sentrale Grønlandsisen.

Bildet dekker vår mellomistid fram til 1855. De siste 150 år (1705-1855) er uthevet med rødt, for å markere at verden da begynte å arbeide seg ut av Den lille istid. Men heller ikke oppvarmingen siden da rører vesentlig ved det store bildet.

Det var langt større og raskere temperaturutslag før enn vi har opplevd i vår tid. Den relativt store ustabiliteten er slående. Det er en ustabilitet vi mennesker ikke har lært oss å ta høyde for. Den er mer regelen enn unntaket, og utslagene er spesielt store i første del av perioden, fram til og med den minoiske varmeperioden for vel 3000 år siden.

Fra da av er temperaturfallet markant. De historiske kjente varmeperiodene i romertid og middelalder er tydelige, men når ikke opp til tidligere nivåer. Sistnevnte er også mer kortvarig enn den første.

Kuldeperioden som fulgte etter varmen i middelalderen er den lengste og nesten sterkeste i hele vår mellomistid. Glattet kurve har pekt nedover i flere tusen år allerede. Vi befinner oss i nedre del av temperaturspekteret.

De russiske iskjerneprøvene fra deres Vostok-ekspedisjon i Antarktis (bildet) har ikke nøyaktig de samme sterke utslagene som GISP 2-prøvene fra Grønland, men viser den samme klart fallende temperaturtendensen de siste 4 000 år. Vi bør forberede oss på global nedkjøling, ikke det motsatte.

Alt tyder på at vi er i rute. Vår mellomistid synes å gå mot slutten og vil så smått bli avløst av en 90 000 år lang istid, omtrent den samme syklusen som skal ha gjentatt seg 46 ganger de siste 2,6 millioner år. Det er absurd å tro at dette endres ved at vi brenner av noe olje, gass og kull som tidligere har vært del av naturens kretsløp.

Nedkjøling av kloden har forøvrig pågått i 65 millioner år.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Ivan Røsstad
  22 november 2018 9:15

  Vi kan nok stole på slike is data.Som viser trenden over tusener av år.
  Men det er klart att mennesket også påvirker klodens liv.
  Ørken spredning-dyre og fuglelivet-Livet i havet-osv-spredning av gifter i luft,hav og jord.
  Monokultur i landbruket.
  Den magnetiske polen beveger seg i økene takt.
  Polene har skifta stilling før.Og vill gjøre det igjen
  Jordkloden snurrer rundt etter tyngdepunkter.
  Når isen minker her på våre breddegrader.Og øker på motsatt side.
  Da er vi inne i store forandringer.
  Spørsmålet er hvor fort forandringen skjer.
  Og om vi kan senke farten.
  I de siste årene har det vært store oversvømmelser i ørken områder.
  Blant annet i saudi arabia.Samt snø i kaldere perioder.
  Ikke normalt i det hele tatt.
  Men om vi går tilbake i tid,2-3000 år.Så blomstret storedeler av ørken områdene vi har i dag.
  Lybia var rommer rikets korn kammer.
  Uansett vill forandringene øke og skape store problemer.

  Svar
 • Ola Henriksen
  22 november 2018 12:37

  Vi bør forberede oss både på istid og varmeperioder. Og la oss styre av fornuft/erfaring og arbeidskrefter, ikke pengeavlat, til å gjøre det beste ut av det som skjer til enhver tid.
  Kloden lar seg ikke styre av fariseere/akademikere. (Heldigvis)

  HVOR gale er egentlig disse som mener at vitenskapen/akademikere styrer naturen/jorda?)

  / Gjør vi ikke gjennomgripende forandringer i løpet av de neste 10 – 20 årene så kan vi risikere at jordsystemet selv tar over styringen. /

  http://www.geoforskning.no/blogg/item/jordsystemet-og-15-gradersrapporten

  Ja, det skulle tatt seg ut ;-)

  Om konsensus og lærebøker:

  / Lærebøker er ofte avgjørende for konsensus. Schucherts lærebøker indoktrinerte unge geologer med holdningen at kontinentaldriftteori var uvitenskapelig spekulasjon. /
  http://geoforskning.no/nyheter/historikk/889-en-geologisk-konsensus-som-sto-for-fall#at_pco=tst-1.0&at_si=5bceb9a04653be7d&at_ab=per-2&at_pos=1&at_tot=2

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  22 november 2018 21:18

  «Lærebøker er ofte avgjørende for konsensus. Schucherts lærebøker indoktrinerte unge geologer med holdningen at kontinentaldriftteori var uvitenskapelig spekulasjon.»

  Det virkelig artige er at det til en hver tid er konsensus i lærebøkene både for og i mot et eller annet. Det fine med vitenskapen er at den stort sett forbedrer seg selv – og verden forøvrig. Men det er det nok noen som vil være uenig i også, for slik er jo verden skrudd sammen. I mellomtiden fortsetter jeg å se på værmeldinger hver dag. Selv om de ikke alltid stemmer, er konsensusen bra nok til at jeg stort sett kommer tørrskodd hjem.

  Svar
 • Til tross for at prognosene de siste 20 år har spådd at snøen ville forsvinne, har de siste tre vintrene blitt stadig kaldere og hardere. På 70-tallet spådde man en ny istid, f eks spådde Newsweek i 1975 at en ny istid var like om hjørnet. I 1971 spådde Stanford University Professor Paul Ehrlich en katastrofal global nedkjøling, og han skrev i sin bok «The Population Bomb», at i år 2000, ville «Storbritannia være en liten gruppe fattige øyer, bebodd av 70 millioner sultne mennesker. » Senere forsto han hvor pengene befant seg og flippet prognosen til katastrofal global oppvarming i stedet.

  Ifølge en artikkel i Express UK står Storbritannia nå foran den kaldeste vinteren på mange år med tungt snøfall. Artikkelen spår fire måneder med snø og rekord-lave temperaturer i UK, og dette begynner allerede i november.

  https://www.express.co.uk/news/weather/1021047/UK-weather-long-range-forecast-Britain-heavy-snow-cold-winter-2018-Met-Office

  Tragedien er at politikerne forbereder oss på global oppvarming, men det er global nedkjøling som vil bli problemet i framtiden.

  Svar
 • Vår mellomistid synes å gå mot slutten og vil så smått bli avløst av en 90 000 år lang istid, omtrent den samme syklusen som skal ha gjentatt seg 46 ganger de siste 2,6 millioner år. Det er absurd å tro at dette endres ved at vi brenner av noe olje, gass og kull som tidligere har vært del av naturens kretsløp.

  Da den biomassen som bandt opp disse drivhusgassene ble til olje, gass og kull eksisterte hverken arten homo sapiens eller slekten homo. «Våre forfedre» så på den tiden snarere i>slik ut. Å «brenne av noe olje, gass og kull» i den skalaen som har funnet sted de siste 2-300 årene innebærer nettopp å gripe inn i naturens kretsløp på en måte som i det minste burde få ethvert noenlunde mentalt oppegående menneske til å stille seg spørsmålet om det ikke kanskje, ihvertfall kanskje kan tenkes å ha evolusjonære implikasjoner.

  Og det er ingen seriøse klimaforskere som benekter at det finnes, eller vel snarere fantes, en slik (underliggende) langtidstrend retning istid og som henger sammen med de såkalte Milankovitch-syklusene hvor jordens avstand fra og vinkel ifht solen langsomt skifter i løpet av tusenår. Nettstedet skepticalscience.com som jevnt og trutt publiserer for å forsvare mainstream klimaforskning tidfester til og med når begynnelsen på neste istid egentlig skulle ha inntruffet om det ikke var for utslippene av drivhusgasser pga «den industrielle revolusjonen»:

  …we know these orbital changes are not behind today’s global warming. In fact our orbit dictates we should be cooling now, not warming. The Earth was indeed cooling over the last 6,000 years due to Earth’s orbit, heading into the next glacial phase scheduled for about the year 3500 AD. But all that changed when we got to the industrial era. Global temperatures departed from that cooling trend, and instead rose parallel with our greenhouse gas emissions. […] Until 2012, Antarctic ice core data suggested CO2 may have lagged behind the warming trend by hundreds of years. This was used by skeptics to question the link between CO2 and climate. More recent studies, with much more precise correlation between ice cores and global temperature records, have shown that temperature and CO2 changed synchronously in Antarctica during the end of the last ice age, and globally CO2 rose slightly before global temperatures. Palm-fringed Arctic and balmy dinosaurs. It’s true that at times in Earth’s past the climate has been as warm or even warmer than temperatures projected for the end of this century and beyond. Aside from some warm interglacials, the average climate was last as warm as we expect in 2100 during the Pliocene epoch – before the emergence of the genus Homo which includes you and me. In that time, summer Arctic temperatures were 3°C (5°F) warmer than today, with CO2 levels similar to today’s and sea levels were 15-25m (50-82ft) higher than today. Rain-drenched forests fringed the Arctic Ocean at the time. <a href=https://www.skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-intermediate.htm»>Skepticalscience.com, What does past climate change tell us about global warming?*

  *…vi vet at disse orbitale endringene ikke står bak dagens globale oppvarming. Faktisk tilsier endringen av jordens bane rundt solen at det skulle skjedd en nedkjøling nå, ikke oppvarming. Temperaturen var faktisk på vei ned de siste 6000 årene på grunn av jordens bane, med neste istidsfase rundt år 3500 e.Kr. Men alt dette forandret seg på grunn av industrialismen. Global temperatur begynte å avvike fra den nedadgående tendensen, og steg istedet parallelt med utslippene av klimagasser. </ I> […] Frem til 2012 antydet antarktiske iskjernedata at CO2 kan ha ligget seg bak oppvarmingstendensen med hundrevis av år. Dette ble brukt av skeptikere til å stille spørsmål om koblingen mellom CO2 og klima. Nyere studier, viser langt mer nøyaktig korrelasjon mellom iskjerner og globale temperaturrekorder, med synkron endring av temperatur og CO2 i Antarktis mot slutten av siste istid, og global økning av CO2 litt før den globale økningen i gjennomsnittstemperatur. Palmer og dinosaurer i Arktis. Det er sant at det har vært perioder i jordens fortid hvor det har vært minst like varmt eller varmere enn temperaturen som anslåes for slutten av dette århundret og utover. Bortsett fra mellomistidene så var det sist under Pleiocene-tiden – før fremveksten av slekten Homo som inkluderer deg og meg – at klimaet var så varmt som vi forventer i 2100 og videre utover . På den tiden var sommerens arktiske temperaturer 3 ° C varmere enn i dag, med CO2-nivå som ligner dagens og sjønivå15-25m høyere enn i dag. <a href = https: //www.skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-intermediate.htm » >skepticalscience.com. Hva forteller tidligere klimaendringer oss om global oppvarming ?

  Med tanke på at vi nordmenn ble de vi ble nettopp takket være det kalde klimaet her nord og stadig bærer med oss de samme genene med særskilt gode forutsetninger for å møte også neste istid så er det selvsagt en tragedie at hele grunnlaget for evolusjonen nå forrykkes i diametralt motsatt retning. Men for folk som dyrker innvandrere fra sydligere breddegrader som om de var et slags avguder så burde vel dette passe bra.

  Svar
 • Kjell O. Foss
  23 november 2018 20:51

  Jeg skal være forsiktig med å spå, men politikere er så forutsigbare at jeg er sikker på at når det går opp for dem at det går mot en global nedkjøling, så vil de bruke de samme dokumentene som de nå bruker for «global oppvarming» for «global nedkjøling», de vil bare substituere begrepet «global oppvarming» med «global nedkjøling», og klimaskattene vi betaler vil fortsette å øke i samme tempo som de gjør nå. Komiteen som kaller seg IPPC = The UN Intergovernmental Panel on Climate Change, vil fortsette som før, men også de vil forandre ordlyden fra «global varming» til»global cooling». Men de var forutseende nok til å bruke Climate Change, for det dekker også global nedkjøling.
  Tenk på resursbesparelsen som ligger i at vi kan bruke de samme tekstene, folkene, organisasjonene og skattene som brukes nå!
  Men det nye mantraet blir: Brenn kull og olje for å få mest mulig drivhusgasser ut i atmosfæren! Vi fryser!!
  Det interessante vil bli å se hvilke argumenter klimafantastene vil bruke når fokus forandrer seg fra oppvarming til avkjøling.

  Svar
 • Frustrerende å vite kva som ikkje er blitt gjort frå 70-talet til i dag, angående forsøpling av naturen inn og utland. I dag har ein forsøpling globalt, med tungmetaller, plast og kjemikalier.
  Ironisk nok vart den første miljøavtalen for å bedre miljøet her heima å få redusert det suret nedbøret som var eit stort problem, å då spesielt på Sørlandet og Vestlandet. At Norge som hadde verdens fyrste miljøvernministre (Gro) og Storbritannia fyrste kvinnelige statsminister (maggi) skulle treffe ein beslutning om å fase ut kullkraftverkene med blant annet gass i Storbritannia var ikkje sjølvsagt, men i takkt med overgang til gass så blei også (maggi) andre store problem mindre, nemlig denn enormt plagsomme kullgruve industrien som var meir eller mindre i streik og konflikt heile tiden.
  Det som også var også viktig for den norske forhandleren å poengtere at det var viktig for heile kloden ikkje berre for Norge, for dette reduserte CO2 i atmosfæren.
  Det som enn bør fokusere på er kva ein skal erstatte, fossilt brensel med når det tar slutt uten å beslaglegge dyrkbar jord. I forhold til jordbruk er CO2 svært viktig resurs og ikkje eit problem og også viss det medføre til oppvarming, men derimot plast å kjemikalier og slik forurensing som går inn i næringskjeden vil være et problem i mange generasjoner fram etter.
  Berre eit tanke eksriment viss all utvillings hjelp uten om rein nødhjelp hadde gått til å handterer søppel i denn tredje verden istaden for som no, at det blir dumpa for ein billig peng.

  Svar
  • Ola Henriksen
   27 november 2018 21:23

   «Berre eit tanke eksriment viss all utvillings hjelp uten om rein nødhjelp hadde gått til å handterer søppel i denn tredje verden istaden for som no, at det blir dumpa for ein billig peng.»

   Ja, nå blir det visst krise i vesten når Kina reduserer sitt mottak av søppel fra oss.
   Så får vi også gi Kina kredit for å produsere det meste av dupeditter vi trenger her vest, og ikke blamere Kina for å stå for forurensningen fra denne produksjonen.
   Og vi får håndtere søpla sjøl.
   Men vi burde selvfølgelig produsere/forbruke mer kortreist . Det ville gi nasjonen Norge også en trygghet i en turbulent verden, med et underlig økonomisk system. Et penge-økonomisk system der vi får krise når stabburene er fulle og behovet for arbeid/slit reduseres; istedet for å se at dette har vært menneskenes mål i all tid.

   «I forhold til jordbruk er CO2 svært viktig resurs »

   Litt høyere temperatur og mer plantevekst gjør at f.eks. Norge kan produsere mer av sin egen mat. Ved å utnytte utmarksbeiter bedre.
   https://forskning.no/husdyr-landbruk-landbrukspolitikk/beitende-dagros-forsvinner-fra-utmarka-kjottfe-kan-overta-for-melkekua/1259516

   Svar
 • Den langsiktige trend er at det har vært 10 istider i løpet av siste en million år med både varme og kalde perioder inne i mellom og med en syklus på ca 100.000 år. Av en eller annen grunn ser det ut som hver istid-syklus følger et ganske regelmessig og gjenkjennelig mønster. Hver varm periode slutter bestandig med en ny istid. Kan årsaken til dette feks være at Golfstrømmen rett og slett stopper?
  Grafen viser temperaturen målt på innlandsisen på Grønnland (og feks ikke temperaturen i Sentral-Europa). Temperaturen her er vel styrt av slikt som temperaturen på den vind som kommer fra landområdene og havområdene rundt Grønnland (bla fra Golfstrømmen) og i mindre grad er forårsaket av endringer i den solinnstråling som direkte treffer Grønnlandsisen. Kanskje grafen sier veldig mye om endringer i temperaturen til Golfstrømmen over tid? (Det er greit å vite hva grafen egentlig måler)

  Svar
 • En ny kommentar:
  Temperatur-fallet målt på innlandsisen på Sydpolen viser et mindre dramatisk fall enn temperatur-fallet målt på innlandsisen på Grønnland. Sammenligner man temperatur-kurven fra Grønnland med temperatur-kurven for Sydpolene, så ser at man også at det er ganske liten overensstemmelse mellom temperatur-variasjonene på Grønnland og Sydpolen (bortsett fra det som skjedde for ca 8.200 år siden da en stor is-demning i Nord-Amerika revnet og slapp ut store mengder med kaldt ferskvann i Atlanterhavet).
  Det er vanskelig å se spor av slikt som Minoan Warming, Roman Warming, Medieval Warming og Den lille istid i temperatur-data fra Sydpolen. Det ser ut som disse 4 hendelser var rene regionale hendelser og ikke globale hendelser.

  Ser man tilbake til temperatur-tall for forrige varme mellom-periode for rundt 120.000 år siden, var temperatur-fallet på Sydpolen den gang mye kraftigere enn temperatur-fallet på Sydpolen i dagens varme mellom-periode. Temperaturen i dagens varme mellom-periode er mye mer stabil enn det temperaturen var i forrige varme mellom-periode for 120.000 år siden. Man kan lure på hvorfor det er slik.
  Forskjellen mellom den gang og nå, er at den gang fantes det ikke jordbruk på planeten, kan jordbruket ha hatt noen betydning for dette (slik som bla James Hansen har antydet)?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skylder på Russland for egen politikk.

Legger Biden-administrasjonen opp til matvarekrise.

Forrige innlegg

Covid19 og vaksiner

Stor økning i dødsfall etter at vaksinasjonsprogrammet begynte

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.