POSTED IN Norsk politikk, Venstresiden

Jan Hårstad:

Vil den norske «venstresiden» redde den norske kapitalismen fra seg selv?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fra formann Mao til Mariana Mazzucatos

Av Jan Hårstad

Pål Steigan avla et besøk hos Magnus Marsdal etter valget og siterte noen av gullkornene han serverte til Dagsavisen i et intervju 14. sept.:

«I dag ser alle at Norges viktigste næring vil gå ut på dato og at vi må skifte næringsstruktur. Da trenger vi enorme investeringer i havvind, fossilfri skipsfart, kanskje hydrogen og andre grønne eksportnæringer.»

Nå har ikke Steigan vært alene om å spørre om hvor i all verden tar Marsdal et Co. alle disse politiske prosjektene fra? Er de hentet fra Røkkes selskaper?

Nei. Det var Manifest Tankesmie som først i Norge oppdaget professor Mariana Mazzucatos tenkning og jeg tror også de inviterte henne hit opp for debatt. Senere så vi at redaktør Braanen også leverte en helside i Klassekampen full av begeistring for damen. Og han henviste også til at Barth-Eide var begeistret og det gledet ham.

Hvis du nå går inn på hennes web : marianamazzucato.com  så står det allerede på forsiden hva som er damens oppdrag her i verden: 

      «ON A MISSION TO SAVE CAPITALISM FROM ITSELF»

Etter å ha utgitt mangfoldige bøker, stiftet hun i 2017 «Institute for innovation and Public Purpose.» (IIPP)  som også holder seg med egen webside: ucl.acuk/bartlett/public-purpose.

 En trenger ikke lese så mange artikler før en forstår at avantgarden i Rødt nå ønsker at Rødt skal bli et medlem av denne klubben som naturligvis finnes globalt.

Mariana Mazzucato

Selvfølgelig er Mazzucato medlem av lederskapet i Klaus Schwabs World Economic Forum hvor hun sjefer avdelingen «Economic of innovation».

Den siste talen Schwab holdt handlet om at Staten og de store konsernene må gå sammen og kunne faktisk vært en avskrift av Mussolinis taler på 1920-tallet. Og faktisk er det nå slik i hele NatoZonen at med krigsøkonomiens oppblomstring at gigantkonsernene og Stat sammensmelter. Både Kongeberggruppen og Nammo er i stort statseide, likeledes Equinor og mange andre.

Så melder spørsmålet seg: hvor kommer sjefsideolog Marsdal til å ta veien framover? Men også tilbehøret Braanen, Moxnes og Mimir?

Vil de havne som pressetalsmenn i Røkke-selskapene? Vil de stikke utenlands og få seg jobber i en eller annen avdeling av Institute for innovation and Public purpose? Eller vil de forsøke å omdanne Rødt til å bli den norske avdelingen av denne?

Gutta startet sine karrierer som maoister og jobber nå på spreng med å redde kapitalismen fra seg selv. 

Okke som: deres inntekter er garantert sikret med en slik orientering.

Forsidebilde: William D. Higginson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Det viktigste i en analyse av kapitalisme/kapitalistisk politikk er vel å få en avklart hva som ligger i begrepet. Først.
  Det er jo ikke å bruke penger. Penger er et nyttig VERKTØY i en nasjons arbeidsfellesskap.
  ( altså et verktøy- uten egenverdi. Et måleverktøy, verdisetter, og byttemiddel. Som litermålet og vekten)

  Det er når man FORVEKSLER penger og realverdier, og gir en (helst over-nasjonal) makt rett til å bestemme verdiene på måle/bytte-verktøyet det går galt. Da blir ikke penger et nyttig verktøy. – Men et viktig våpen , for de som har fått/tatt denne styringen. – Over de, innbyggere og deres politikere, som er opplært til å tro at penger har en egenverdi for en nasjon.

  Og:
  » kunne faktisk vært en avskrift av Mussolinis taler på 1920-tallet. »

  Mussolini, og fascismen ( og Nasjonal-sosialismen) er politiske ideologier som legger sterk vekt på NASJONENS betydning og enhet. Her ligger ingen GLOBAL herskertrang.
  Det var NASJONENS krefter som skulle forenes, for innbyggernes mest effektive bruk av nasjonens resurser og krefter, samlet. – For nasjonens innbyggere.

  ( Altså ikke som politikerne i Norge i dag. – Som gjerne selger resursene ut av landet og lar innbyggerne fryse, for at administrasjonen/politikerne skal få tilgang til mer penge- kapital og derigjennom større makt over innbyggerne. Og lar rentene styres etter bakmennene i USA og EU, ikke i Norge. Slik at boligeiere ligger våken om natta over den uforutsigbare rentegalskapen. )

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen.
  Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
  • En ting er hva Hitler, Mussolini eller Quisling sa i taler, en helt annen ting hva de gjorde. Hitler fikk jo enorm støtte fra både Tysk og USAs monopolkapital. En av motytelsene var gratis arbeidskraft fra konsentrasjonsleirene.

   Svar
   • «En av motytelsene var gratis arbeidskraft fra konsentrasjonsleirene.»

    Eller bare konstruert tullball.

    I mellomkrigstiden:
    På grunn av den internasjonale jødedommens totale krig mot Tyskland var Tyskland avskåret fra de internasjonale markedene for penger og råvarer. Det skapte handelsproblemer og stor vareknapphet som Tyskland løste ved såkalt «bartertrade» som vil si varebytte mellom to nasjoner. For eksempel maskiner til Argentina i bytte mot kjøtt og korn.

    Den jødiske krigserklæringen mot Tyskland i 1933:

    ‘Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
    …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
    Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

    Etter krigen, i et frisk øyeblikk antagelig, etter at den psykiatriske alkoholikeren var fri fra det jødiske økonomiske konkurs-grepet :

    ‘ Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel’. 
    Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

 • Etter flere tiår med bading i oljeøkonomien, og framveksten av et enormt rikt land, er det ideologiske ståstedet til venstresida så og si død: Moxnes-generasjonen har ikke maktet å bedrive systemkritikk, og er nå en del av « det ordinære parlamentariske demokratiet.» Finansieringen av venstresidas partier og ansatte, skjer i all hovedsak gjennom statskapitalismen. Makthaverne i vårt type samfunn må finansiere sin egen opposisjon, f. eks. avisa Klassekampen. På den måten legitimerer kapitalen også sin egen eksistens.( Follow the money.)
  Med venstresidas uavklarte forhold til kapitalismen i Norge, er vi nok også langt unna framveksten av et nytt ideologisk ståsted.

  Svar
  • T. D.:

   «Etter flere tiår med bading i oljeøkonomien, og framveksten av et enormt rikt land »

   Nå har jo Norge også brukt mange arbeidskrefter under denne badingen. Arbeidskrefter som kunne vært brukt til annen oppbyggende velstand i Norge. ( I stedet for å kjøpe eiendommer i London, og Facebook-aksjer. )
   F.eks. til bygging av boliger i Norge. – Som vi altså på tross av at vi er «et enormt rikt land» mangler i vinterlandet Norge.
   – Fordi våre politikere og deres penge-økonomer har penger til sin administrasjon , istedet for realverdier og velstand for innbyggerne, som mål.
   De FORVEKSLER.
   – Som de forveksler hvem som er deres herrer. De internasjonale pengeeierne (og deres ågerbehov) istedet for Norges innbyggere.

   Svar
  • T. D.:

   » Finansieringen av venstresidas partier og ansatte, skjer i all hovedsak gjennom statskapitalismen».

   Ja. :
   V. sida (?) slåss mot små-kapialistenes lekestue; ‘ de rike’ .
   – Og løper jublende inn i stats-kapitalismens øverdøvende helvete.

   Svar
  • Kloke ord Tom. Du høre mere fra deg.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Intervju med en russisk feltprest.

Den russisk-ortodokse kirken er en viktig motiverende kraft i krigen.

Forrige innlegg

Douma-tragedien og løgnene fra OPCW:

Utskrift fra innlegg i FN-spesialmøte om gassangrepet i Syria.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.