POSTED IN Ideologi, Venstresiden

Jan Hårstad:

Marxisme, sosialisme og venstreside. Er det identiske størrelser?

27 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Marxismen/historie

Av Jan Hårstad

Flere kommentatorer skriver så mye rart om kommunisme og om meg som «gammelkommunist» at jeg må ta meg på tak og orientere folk litt om denne saken. Det kan fortone seg som om mange er like kunnskapsløse som Document er på temaet.

Den revolusjonære epoken utgått fra Oktoberrevolusjonen 1917 varte bare fram til mars 1923 da vi fikk et feilslått oppstand i Tyskland. Ideen om verdensrevolusjonen ble gravlagt og Rapallo 1922 innebar et våpensamarbeid mellom Tyskland og Sovjetunionen.

I 1928 kom omlegget fra Verdensrevolusjon til «Sosialisme i ett land» og Komintern ble brukt som et utenrikspolitisk redskap for Sovjetstaten.

Dette innebar at den inntil da tilsynelatende homogene kommunistiske bevegelsen ble splittet i tre uforsonlige retninger: Stalinisme/Moskvatro, Trotskisme og Venstrekommunisme.

Maoismen, også i sin norske variant, støttet opp om det stalinistiske narrativet. Riktignok var jeg noen år medlem av AKP, men ble ekskludert for kjetteri. Men jeg har aldri noen gang tilhørt det mao-stalinistiske verdensbildet. Kom med bevis. 

Av Klassekampen kan du se at jeg havnet i klammeri med maoist Jan Myrdal på dette Historietemaet.

Nå i 2023 kan vi si at alt som har med stalinisme å gjøre er totalbegravet selv om det skulle finnes små grupper som fremdeles bedriver mytologi i saken.

Noen som tidligere mente de tilhørte venstresiden har gjort en politisk U-sving og stevner nå i motsatt retning.

Gammelmaoister i hele verden har blitt Natokrigere og derved har også disse lyktes med å begrave seg selv. De har alliert seg med det globalistiske prosjektet som også mater dem rikelig med pressestøtte, 40 millioner.

Nå for tiden har vi da to retninger som rivaliserer om hegemoniet innen marxistisk type tenkning. Det er trotskister på wsws.com og det er venstrekommunister på International Communist Current.

Begge disse retningene gir analyser av Ukrainakrigen og faren for atomkrig som i kvalitet og innsikt står milevis over hva den stupide «venstresida» i Europa ellers står for. Begge retninger kaller denne for «pseudovenstre» eller Lissomvenstre, noe det også er i sin Wokeform.

Folk som er sannhetssugne leter opp webber som har samme egenskapen.Når de to nevnte hos meg produserer skarpsindige analyser beror det ene og alene på at de holder seg til dem METODEN for analyse som Marx banet vei for. Konkret materialistisk og dialektisk.

Nå må karene som gjerne vil begrave marxismen for godt, melde om en eller flere metoder for analyse som overgår den marxistiske. Og fant de den skulle jeg med aller største glede slutte meg til den, men enn så lenge ser jeg den ikke noen steder.

Ja. Kallenavn og karakterdrap fordummer debatten som en skrev. La oss debattere uten å gå i den fella. Hårstad roper ikke på noen ny Stalin. Det er dumt det.

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Alison Pang

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

27 kommentarer. Leave new

 • Kallenavn?
  «gammelkommunist» tar seg på tak og orienterer de «kunnskapsløse» litt. Takk takk.
  Finnes det på kloden et eksempel på at kommunisme tjener folkets beste over tid, hvor frihet og kreativitet blomstrer, så er jeg interessert i den kunnskapen. At kommunistisk maktovertagelse kan gi bedre liv for mange hvis nasjonen har massive klasseforskjeller, det er klart, så hvis dette er prioritet fremfor demokrati og ytringsfrihet kan jeg forstå kommunister et stykke på vei. Samtlige stater som har innført kommunisme ender opp som totalitære overvåkningsstater hvor mange lydig angir de ulydige til myndighetene, og dissidenter blir annen rangs borgere med innskrenkede rettigheter, eller de interneres som sinnssyke eller sendes på gulag. Eller til en klinikk i Kina hvor du ikke er mer verdt enn prisen av dine omsettelige indre organer.
  Det er realiteten allerede f.eks. i Australia, en stat vi kan sammenligne oss med.
  WEFs plan for oss er verdenskommunisme, for de som overlever etter «den schwabistiske utrensning» er utført. Middelklassen utraderes så alle blir proletarer og rettsløse.

  Svar
  • Günther Braun
   31 mai 2023 13:06

   God kommentar «e»! Tipper marxisten Hårstad sitt svar er at alle kommunistforsøkene de siste 100 årene har blitt utført feil, men hvis en eminent strateg som Hårstad selv hadde fått være leder, så ville det blitt kommunisme i sin ønskede/rene form med lykke og velstand til alle.. Nei, selvfølgelig er dette sjeldent naivt. Marxisme – i alle sine dystre former – fører bare til lidelse for folket på sikt og absolutt korrupsjon blant eliten. Anbefaler Hårstad og andre marxister som enda ikke har forstått det åpenbare å ta av seg sine rosa marxistbriller og forsøker å forstå mer av virkeligheten.

   Avslutningsvis, så ønsker jeg å gi marxistene her inne litt skryt. Dere er gode til å se korrupsjon hos fienden deres. Så jeg leser her for å se ting fra flere sider. Akkurat som jeg liker å lese om amerikansk utenrikspolitikk fra kinesiske propagandanyheter. De er også flinke til å finne løgnene til motstanderen. Men ville selvfølgelig aldri brukt de samme kinesiske propagandanyhetene til å lære om kinesisk politikk – akkurat som jeg aldri ville brukt denne Derimot bloggen til å finne løsninger på å skape en bedre verden. Så tips til Hårstad: Konsentrer deg om å finne feil hos globalisteliten og du vil gjøre nytte for deg. Spre marxistideer og du fremstår bare som en forvirret mann.

   Svar
  • e; Det var fortsatt som Marx ville ha det. Han skrev kapitalisme vil føre til ditt og datt og katastrofiske kataklysmer. Det er en av de største og mest gjenstridige feil i politikken. At programmet har skylda. Det er alltid mennesker som står bak. Det er mennesker som beordrer henrettelser og krig og det er mennesker som sørger for å styre unna det planlagte program. Slutt å tro på ideologi som den bevegende faktor, det er bare en program erklæring som kanskje er godkjent av de politikere som skal etterkomme dette.
   Jeg har levd igjennom en tid hvor folk har diskutert opp og ned hvorvidt rødt eller blått er den beste økonomiske politikk. Sannheten er at alt går, så lenge arbeiderne går på jobb. Det er der produktiviteten og verdiene ligger. Staten vil forbli sterk og kan ikke gå konkurs for det blir alltid nye verdier som kommer inn. At jeg ikke lengre hører om denne debatten er fordi at folk har sluttet å diskutere politikk eller mangler plass til å gjøre det.

   Braun fremstår som lykkelig uinformert om Rothschilds styring av Kommunismen, og hvordan den og alle former for sosialismer har blitt kuppet og styrt. Det er lang og fæl lesning, så Braun vil nok bare fortsette å more seg på sviktende grunnlag. Ett tips, les om ismene og ideologiene på wikipedia, det er i det minste kortfattet og leder ikke så raskt ut i blindveier.

   Svar
   • Günther Braun
    31 mai 2023 13:54

    Valgeir den XXX [slettet av Derimot.no] … I motsetning til deg, så har jeg full forståelse over den absolutte eliten sin tukling med kommunisme. Det jeg også vet er at eliten med Rortschild sentralt også finansierte Marx i utgangspunktet. Marx var bare en agent for de rikeste av de rike. Så naive Valgerd, kommuismen ble aldri avsporet av eliten underveis. Den var konstruert slik fra starten. Det samme gjelder for teknokratiet eliten nå presser på verden via FN og WEF, samt Bitcoin. Mange naive folk uten teknisk forståelse tror Bitcoin er et alternativ til bankfamiliene som har styrt verden i mange hundre år. Men det er de ikke. Selv insidemannen Ben Bernanke sa på en blokkjede konferanse at Bitcion er harmløst, men at blokkjedeteknologien er spennende. Bitcoin er konstruert for å ikke kunne skalere og bare være en «proof-of-concept» for digital valuta hvor folk skal få tillit til kryptering. En forløper og testing av teknologi for bankfamlienes virkelige prosjekt som er digital sentralbankvaluta.

    Angående tipset ditt Valgeir… Må le over at du anbefaler meg å lese meg opp om eliten via elitens egen fake-news side Wikipedia. Google for eksempel er sentral i finansieringen av denne fake-news nettsiden. Selv en av grunderne av Wikipedia har gått ut mot siden. Si ifra Valgeir hvis du ønsker et lynkurs i Silicon Valley kjempene og deres rolle som elitens verktøy.

   • Jeg tenkte du kunne trenge en generell innføring innføring i ideologisk historie, før du tar for deg intel og eliten, men det ser ut som du er så full av deg selv at det sketter og spruter braunt, så det kommer nok aldri noe intressant fra din kant.

    Også innbiller du deg at BTC svakhet er teknologisk. Det er et jo ikke. Man kan jo ikke vinne over bankfamiliene når det er dem som har investert i BTC. BTC har vært en suksess fra start opptil nå og en øyeblikkelig pengereform. På grunn av mining, og verdiøkning så har det skapt verdier spredt over en stor linje. Problemet har vært det vanlige, nemlig pressa. Det har vært skapt uttallige crypto news steder som alle skriver samme dritten, slik som at crypto har ingen reell verdi, det er bare boble blåsing etc. Omfanget i hatet og kampanjen mot Btc kan man ane når man ser på the ethereum alliance og den lange lista banker og multinasjonale selskap som er med der. Men som valuta har Btc vært en suksess, men graden derav avhenger av hvor mye den blir brukt, og mens bankfolkene kjører sine kampanjer mot den, så har de også kjøpt seg inn, for de ser næringspotensialet.

   • Günther Braun
    31 mai 2023 16:19

    Du tar feil Valger. Du forstår ikke engang hva en valuta er. Bitcoin er til tider så dyr å bruke at den må sees på som et investeringsobjekt istedenfor valuta. Kan nevne en BItcoin konferanse hvor de måtte slutte å ta betalt i Bitcoin fordi gebyret ble for høyt. Med andre ord Valgerd, så måtte de benytte valutaer som faktisk fungerer som valuta og ikke som investeringsobjekt. Slutt å surr med hva jeg sier Valgeir. BTC har ikke en svakhet teknologisk som investeringsobjekt. Det er mesterlig implementert. Men det er designet for å ikke skalere slik at det aldri blir en trussel mot de etablerte bankløsningene som for eksempel VISA og Mastercard. Sist gang jeg sjekket tror jeg BTC maks kunne håndtere ca. 8 transaksjoner i sekundet. Det er ubrukelig for en global valuta med potensielt 8 milliarder brukere. Bare handleglade damer i Oslo-regionen kan kjøre BTC i knestående ved å handle utelukkende med BTC i julehandelen. SÅ BTC er bare en kjempesuksess i den grad at naive folk XXX YYY [slettet av Derimot.no] har kjøpt elitens alternative valg og dermed omfavner deres neste trekk med masseovervåking og kontroll av befolkningen via digitale valutaer. Hadde XXX hatt et snev av talent YYY slettet av Drimot.no], så hadde XXX ihvertfall forstått at den digitale desentraliserte valutaen måtte være lokal. Men YYY har ikke engang forstått det. Hadde XXX også forstått datasystemer, så hadde du forstått at en valuta som kan håndtere milliarder av transaksjoner om dagen krever veldig mye datakraft, lagringsplas og båndbredde. Da blir din romantiske løsning med å bruke din gamle laptop som Bitcoin aktør helt håpløs. Jeg kan garantere at for eksempel VISA bruker veldig mange millioner i året på datasystemene sine. Så kommer en gammel kommunittante og tror at alt kan erstattes av en desentralisert løsning som er mer ressurskrevende totalt sett da desentraliserte løsninger er mindre optimale ytelesesmessig og hardwaremessig. Dette er vanvittig Valgerd!

    Tilbake til starten. Rotschild og resten av bankfamliene er veldig glade for sånne som YYY. De kaster seg gladelig inn i deres psykologiske spill med å enten støtte hovedalternativet eller deres kontrollerte opposisjon og aldri tenke ut egne løsninger. De lurte deg grundig med kommunisme – akkurat som de fleste her inne – og de lurer deg for tiden med digital sentralbankvaluta. Og du vil ikke forstå det før du ligger i kista. Så godt virker propaganda for de litt påvirkelige som ble fullstendig marinert i propaganda på barneskolen.

    PS: Ikke kom til meg og gråt XXX når Bitcoin blir gjort ulovlig i alle land som er endel av BIS sitt sentralbanksystem. Du vet sentralbankenes sentralbank eid av de mektigste bankfamliene på denne planeten. Det ligger i planene og som ulovlig valuta vil Bitcoin bli i praksis ubrukelig og miste sin verdi.

    ————————————–

    FRA DERIMOT.NO til Günther Braun og alle andre: Her er noe slettet av oss. Informasjon til alle sammen: Ikke gjør debatten personlig, med negative ord. Skriv hva dere mener uten at dere karakteriserer de mennesker dere er uenige med. Overtramp kan føre til at hele kommentarer blir slettet – og ikke kun de passasjer som er over streken.

   • Skalering har med teknologien å gjøre.
    Hvis du ikke kan skrive mitt navn riktig kan du la være å bruke det.
    I det hele tatt er skrivingen din så grisete at jeg ser det ikke bryet verdt.
    Det er veldig lite av informativ verdi her, bare påstander om andres meninger som i hvertfall ikke jeg kjenner meg igjen i.

    Men nå tror jeg husker deg, du skrev her i en periode (2019-2020?) og var så frelst på kontrollert opposisjon. Du kunne ha vært veldig behjelpelig, men har tydeligvis problemer med å sitte alene foran en pc skjerm, slik som mange andre. Måtte du få bukt med din ego inflasjon slik at du kan se land igjen. Inntil videre vil skrivingen din være til liten nytte. For oss og deg selv.

 • Sjekk
  https://nononsensenews.org/2023/05/28/slik-kan-det-ga-hvis-du gir-uttrykk-for-synspunkter-utenfor-normalen/
  for konsekvensen hvis man i Norge i dag praktiserer ytringsfrihet:
  noen «måtte dessverre varsle Psykisk helseteam; snart må du be om hjelp»…..
  Wow!
  USSR på steroider er allerede en realitet i Norge.

  Svar
 • Vidar Hansen
  31 mai 2023 13:42

  Forstår ikke hvorfor Marx blir fremhevet. Han var en av forrige århundrets største katastrofer. Han muliggjorde forrige århundrets største katastrofe og la til rette for flere hundre millioner dødsfall på grunn av brutale marxistiske diktatorer. Det finnes bare en løsning hvis man ønsker en bedre verden Hårstad og det er individualisme og forsøker å leve mer etter Jesu lære. Hvis du drar frem globusen Hårstad, så vil du se at landene som gjorde det best alle var protestantiske. Med kristen arv og individualisme i sentrum. Nå er vi på vei vekk fra dette med postmodernisme og samtidig ser du at sivilisasjonen i Vesten kollapser. Postmodenisme er forøvrig overforenklet marxisme for Vesten.

  En utfordring som marxisten Hårstad ikke kan svare ærlig på: Vi vet alle at COVID injiseringen med eksperimentelt heksebrygg er tidenes farligste vaksine som har blitt injisert i stor skala. Mange ble mer eller mindre tvunget til å ta den etter press fra makta og deres enorme MSM propagandaapparat. På slutten av den såkalte pandemien var det for eksempel påkrevd vaksinering i Hitlers fødeland. Tror Hårstad at verden blir et bedre sted hvis myndighetene kan bestemme alt ved neste krise og kan tvangsvaksinere oss med all slags heksebrygg som Bill Gates og hans venner produserer eller tenker du verden vil bli et bedre sted hvis folk kan bestemme selv hvordan man tar vare på egen helse?

  Grunnen til at jeg vet Hårstad ikke vil gi meg et seriøst svar er at marxistene det forrige århundret har flere eksempler med vanvittig marxistpolitikk som har resultert i millioner av døde egne innbyggere og fortsatt forsvarer han ondskapen. For eksempel sultkatastrofen i Ukraina under Stalin og i Kina under Mao. Tilsvarende vil skje med mer kollektivisme i fremtiden – slik Hårstad prøver å legge til rette for i Vesten. Så Hårstad: Inntil du svarer JA/NEI på om du støtter tvangsvaksinering under et kollektivstisk regime, så kan jeg ikke ta deg seriøst i din iver etter å skape en bedre verden.

  Svar
  • Rolf Galgerud
   31 mai 2023 14:13

   Det er ikke lett å finne logikken i dine uttalelser. Du mener tydeligvis at verdens rikeste mennesker (i penger) skal ønske å innføre kommunisme. Det tydeliggjør hvor lite du vet om marxismen, jeg vil tro at det du «vet» er det som marxismens fiender har fortalt deg gjennom media. Marxismen forutsetter at menneskeheten samhandler til alles beste. Dette forsto våre forfedre fra oldtiden og nyttiggjorde seg av det fram til menneskene ble bofaste og kunne skaffe seg eiendom. Hadde våre forfedre ikke valgt denne strategien, men levd etter en kapitalistisk tankegang, ja da ville vi sannsynligvis hengt etter armene i trærne på savannen og sloss om den største frukten fortsatt, mens rovdyra hadde behersket bakken.

   Svar
   • Vidar Hansen
    31 mai 2023 14:33

    Du tar feil Rolf. På alle punkter. Først, så må vi starte med det viktigste. Det handler om makt og ikke penger. Den absolutte eliten bruker penger for å utøve makt og de hadde voldsom makt over det forpinte sovjetiske folk. Videre, så hadde du forstått menneskelig psykologi, så hadde du forstått hvorfor kommunisme er en tilbakestående ide selv i sin beste versjon. Folk er villige til å jobbe ekstra for de man er glad i men ikke bli tvunget til å jobbe for folk de ikke kjenner og sitte igjen med et minimum selv. Derfor var matproduksjonen fra de kommunistisk forvaltede jordene veldig dårlig, mens matjorda fattige sovjetere fikk disponere etter egne ønsker ble forvaltet mye bedre. Du kan si at kommunisme fungerer internt i en familie. Mor er kommunist og omfordeler fars inntekt til beste for familien og far jobber i et velfungerende kapitalistisk samfunn. Men i større skala virker ikke kommunisme.

    Anbefaler deg forøvrig å stoppe med tøvet om hva dere kommunister forstod i fortiden. Folk har drevet med byttehandel siden tidenes morgen. Uten kapitalisme, så hadde vi alle vært jegere eller bønder. Da mer avansert produksjon krever kapitalisme. Avslutter med at kapitalisme handler om friviliig handel mellom to eller flere parter hvor alle er fornøyd med handelen. Dette i motsetning til kommunisme, fascisme og alt annet svineri hvor en eller flere parter blir skrudd av en maktaktør som spiller med ufine midler.

   • Hvilke marxistiske og sosialistiske retninger er det som har gått for avvikling av pengebruk? Og hva slags maktposisjon har de oppnådd?

   • Vidar Hansen
    31 mai 2023 16:34

    Det er forskjell på valuta og penger. Valuta kan trykkes opp av marxistisk inspirerete sentralbanker. Håper du forstår at ordet sentralt er helt sentralt i marxistisk teori. Forskjellen er at sentralbankvaluta mister sin verdi over tid og derfor ikke tilfredsstiller definisjonen til penger som er at den også må bevare sin verdi over tid.

    Maktposisjonen de har oppnådd er å kontrollere folk verden over og ta fra dem frihet.

 • Kjell Jan Hammer
  31 mai 2023 17:13

  Hei Jan Hårstad, forstår ikke at du gidder å forklare de fleste av de som svare deg på denne listen. De er ikke interessert i å forstå hvordan verden utvikler seg. De er bare opptatt av sitt sementerer verdensbilde.

  Svar
  • Vidar Hansen
   31 mai 2023 17:51

   Kan du forklare påstanden din nærmere om at jeg ikke er opptatt av å forstå hvordan verden utvikler seg? Med tanke på hvor dårlig det har gått for alle kommunistiske land, så er det vel mer passende å vri på det og si at du ikke er opptatt av om verden utvikler seg i positiv retning?

   Svar
 • Kjell Jan Hammer
  31 mai 2023 17:18

  Sementerte. Hjernen har blitt som herdet betong.

  Svar
 • deafdumbblind
  31 mai 2023 17:58

  En god marxist skjønner og forstår sitt verdensbilde og verdenssituasjon, en god marxist forstår og analyserer dagen som den er. Gamle gubber , sånn circa rundt 80 har minst sagflis i toppen, gode folk er viktig og ta vare på , spesielt her på Derimot.no. Folket er drivkrafta i skapelsen av verdens historie.

  Svar
 • Günther Braun
  31 mai 2023 18:12

  >Valgeir: Skalering har med teknologien å gjøre.

  I kontekst av Bitcoin gir det ingen mening for meg. En sentralisert arkitektur skalerer av natur veldig mye bedre enn en desentralisert en. Blokkjede er i den sammenheng det tregeste man kan finne. Det har andre veldig imponerende egenskaper, men blokkjede er vanvittig tregt av natur. Skal man først ha en desentralisert løsning som skalerer bra nok og som kan fungere på billig datautstyr, så er løsningen lokal valuta. Da slipper man for eksempel å forholde seg til milliarder av transaksjoner utenfor sitt nærområde.

  Valgeir skriver forøvrig at det er lite informativ verdi i det jeg skriver og bare påstander. Mine påstander om Bitcoin funksjonelt sett er ren logikk hvis man forstår komplekse datasystemer. De påstandene kan brytes ned med gode argumenter hvis det er feil i det jeg skriver, men de blir bare parert med avsporinger. Når det kommer til den absolutte eliten, så er det herlig argumentert når hun vet like godt som meg at det er vanskelig å få videoopptak av samtalene den innerste eliten har med hverandre. Så da er det morsomt at hun et par kommentarer tidligere skriver dette: «Braun fremstår som lykkelig uinformert om Rothschilds styring av Kommunismen, og hvordan den og alle former for sosialismer har blitt kuppet og styrt.» Her kommer hun selv med en påstand hun hverken har støttet opp med fakta eller klarer å støtte opp med beviser som hadde holdt i en rettsak.

  Med det, så avslutter jeg dialogen. Så sant det ikke kommer svar med teknisk innsikt som kan korrigere det jeg allerede har påstått.

  Svar
 • Jan Hårstad
  31 mai 2023 18:24

  Vi som holder oss til en marxistisk METODE leter etter de sentrale sakene i samtiden. Det sentrale prosjektet er nå Natos tredje verdenskrig. For å finansiere denne må arbeiderklassene i NatoZonen
  fattiggjøres,men også «demokrati og ytringsfrihet» må elimineres. Det siste temaet har jeg faktisk vært aktivist på
  i snart ti år og nå er det forlengst offisiell Nato-politikk.
  En er veldig opptatt av at jeg er for eller mot tvungen vaksinering. I den grad jeg har skrevet om dette har jeg sett disse prosjektene som befolkningsminskning. Og nye prosjekter står for tur. Jeg er ikke vaksinert.
  Ingen her bringer på bane noen ideer om hvordan verden skal få stoppet den tredje verdenskrig med atomvåpen og det hele.
  Som jeg ser det er dette umulig uten at de fattiggjorte arbeiderklassene i USA og EU kommer på banen
  som fiender av våpenindustrien og krigspolitikerne. Dette er klassisk marxisme: krig mot krigen.
  (Rosa Luxemburg-Karl Liebknecht)
  Så svinger Quisling øksa hardt i 1943 ved å si at det er disse fordømte jødene som har klekket ut
  marxismen og at Hitler redder Europa fra dem.
  Anthony Sutton skrev jo bøker om at Wall Street og de jødiske bankhusene rykket inn i sovjetisk politikk høyst sannsynlig fordi de så Sovjetunionen som en jødebastion etter 1917. Men i 1936
  begynte man å utrydde jødiske kommunister i stor stil.
  Historien er stappfull av ubehagelige utviklinger og fæl historie som de fleste her bader seg i.
  Men ingen vil diskutere hvordan stoppe tredje verdenskrig.

  Svar
  • Vidar Hansen
   31 mai 2023 18:58

   Takker for klarering angående vaksinering. Helt enig i det du skriver relatert til vaksine. Men der det blir logisk brist for meg er at du støtter kollketivisme – mer presist marxisme – og da har du gitt støtte til et system som har alle fullmakter til å tvangsvaksinere oss. Og som har vist igjennom historien at makta har ingen skrupler mot å innføre tyranniske tiltak mot egen befolkning. Det er som dem sier om folk som stemmer. Du må akseptere de som regjerer sålenge du er med på leken og stemmer. Jeg er ikke med på leken, da jeg ser på de forskjellige kollektivistiske styringspartiene som graden av ondskap. I USA er det mange anarkister som spøker med at det spiller ikke noen rolle hvem du stemmer på og at stemmekveget må være sterkt indoktrinert. Gjerne med eksemplet om at Obama ladet pistolen og Trump skøyt. Eller med at Trump ladet pistolen og BIden skøyt. De tyraniske linjene fortsetter med stødig hånd uansett hvilket hode av trollet som styrer. Derfor jeg er så kritisk til å støtte systemet som helhet. Hvis ingen gir støtte til systemet, så kan de heller ikke tvangsvaksinere oss eller tvinge oss til fronten i en krig vi ikke ønsker å delta i. Kan minne om at Demokratene var sterkt kritisk til MAGA vaksinen da Trump banket den igjennom med WARP speed. Mange truet med å ikke ta vaksinen. Men så taper Trump valget og Biden trykker vaksinen til sitt bryst og tvinger for eksempel alle utledninger som ønsker å besøke USA til å ta vaksinen. Derfor kan man si at Trump ladet pistolen og Biden skøyt. Alle forstår jo at det er ondskap at verdens kanskje beste tennisspiller med veldig god helse ble nektet innreise til tennisturnering mens uvaksinerte med dårlig helse flommer inn over grensen i sør. Det har med kontroll å gjøre. Absolutt ingenting med helse å gjøre. Og da er vi tilbake til kollektivisme. USA i sine glansdager basert på individualisme og sunn fornuft hadde selvfølgelig aldri innført slike drakoniske regler for innreise.

   Svar
 • Hårstad pleier å skrive veldig bra og det samme pleier å være tilfelle i kommentarene. Takk til alle. Litt bjeffing i hundegården går snart over. Hari Ohm.
  Ukraina?
  Nasjonen har nesten ingen historie som egen stat, ukrainere var for det meste underlagt andre stormakter, og grenselinjene USSR trakk var unaturlige både historisk, etnisk og språklig. Sånn jeg har forstått det. Ikke skyt hvis jeg tar feil.

  Takk til derimot for artikkelen:

  «Russlands politiske posisjon for en fredsavtale.»

  Russlands viseutenriksminister Galuzin oppsummerer:
  Kiev
  -går tilbake til sin nøytrale status
  -anerkjenner nye territoriale realiteter
  -slutter med fiendtligheter og vestlig våpenimport
  -ikke slutter seg til EU og NATO
  -aksepterer russisk som språk i Ukraina

  Helt rimelig etter min mening.
  Er det ikke omtrent det samme som ElonMusk og Henry Kissinger har ymtet om?
  Men hvordan? Når vi ser den satanistiske verdensmafiaen i hvitøyet? Når vi har sett fredelige demonstranter i Paris og Amsterdam og Melbourne bli brutalt slått ned med køller, skutt på med gummikuler, bitt av hunder og tråkket ned av hester?
  Hadde verden hatt en troverdig internasjonal domstol som tok alvorlig folkets anklager rettet mot krigsforbrytere og «eliter» som utfører kriminalitet mot menneskeheten, det kunne vært noe som utryddet eller uskadeliggjorde de fleste regjeringer på kloden.
  Det eneste jeg kan se for meg, nå som hele «den frie verden» er gått opp i limingen, er en slags massesabotasje, kanskje digital, kanskje økonomisk, noe utkrøpent og ikkevoldelig, engasjere politiet som snart må skjønne at de er sine egne fiender ved å tjene despoter som også vil komme til å frata politiansatte frihet og menneskerettigheter sånn som alle oss andre. Vi får se hva folk er laget av. Hel ved er sjelden vare for tiden.

  Svar
  • deafdumbblind
   31 mai 2023 22:42

   Bra sagt dette E og Jan Hårstad er som vanlig lystig og berikende lesing, oppegående , innsiktsfull 80 åring, mange ungdommer bør være misunnelige. hva den russiske politiske posisjonen for en fredsplan angår støtter jeg den, god plan. D a er det sånn at venstresiden må snakke høyere om hvordan avverge 3, verdenskrig, og også hvordan redusere makten til Davokratiet. Ikke bare venstresiden, unnskyld, men hele folket, det må snakkes kollektivt og offentlig, marxisme?, og ikke bare mumling på hver sin tue.

   Svar
 • Marxisme i USA.
  Etter den mislykkede McCarthyismen endte Edgar J Hoover før sin død. med å advare mot kommunismen i USA som en femte kolonne som ville ta over. Til tross for at denne FBI lederen er særskilt kritikkverdig, så hadde han ett poeng der.
  Rundt 1970 slapp Jødiske Saul Alinsky sin bok Rules for radicals, og ingen andre enn Hillary Clinton var der for å heie på ham. «Rules» er en bok man mest skulle tru passer for antifa, men Obama Barrack Hussein var fullblods Alinsky. Change som var Obamas store ord var hentet rett utifra Alinskys bok. Så epoken 2008-2016 var Marxismens store glanstid i USA. Allikevel er det søkt å kalle det Marxisme, for Marxisme har vel aldri vært sant mot seg selv, det er en ideologi som forandrer seg etter hva eliten ønsker skal stå på dagsordenen. Det er allikevel mange subkategorier som betegner periodene og retningen treffende.
  Norske arbeidere skjønte aldri rekkevidden av internasjonalen, og «arbeidere i alle land foren eder» – ikke før det var for seint og Norge var oversvømmet med utenlandske arbeidere som gjorde krava urimelige og lønna for høy.
  Alinsky var advokat og lærte «business» hos Al Capone og Co. Han rettet oppmerksomheten mot community work, og da spesiellt kirkesamfunn for svarte. Videre ble ideologi hysjet ned, til fordel for den enkelte sak. SÅ her var ett verktøy for å faktisk gripe fatt i grasrota. Og det var suksess, som videre ble iblandet sosial liberalisme og kulturell marxisme. Og da er jacobin dot com det magasin som sammen med langt mere nøytrale vox kan vise trenden.
  Med andre ord, Marxisme er sterkt tilstede i dagens politiske USA, men det er lissom ikke så synlig, bare når ekstreme transaktivister o.l. får oppmerksomhet, merker man lukten av frankfurtskolen. Media skrev lite om Obamas change, og hans community work ble heller ikke omtalt, bare hans omgang med ekstreme Pastor Wright ble avogtil nevnt, uten at det hadde noen konsekvens.
  Hva de konservative har gjort grunnleggnde feil er å ikke innse hvilken sterk organisering dette har, hvilken blanding av media og salgspersonell har skapt den økonomisk plattform for denne omveltning. De konservative har lenet seg tilbake og trodd på forbud som den saliggjørende medisin. Ikke innsett at pengepyramiden renner over tenketankene, og media, og at det også er understøttet av ren kriminell virksomhet også.

  Svar
 • Stoppe den tredje verdenskrig? Da må man vestens politiske elite til livs, eller få dem byttet ut. Det skjer ting i Norge også. Hørte at andre partier fikk omlag 9 % ved en nylig telling, og det er nytt og sterkt. Mere fokus på disse partiene vil hjelpe.

  Krigsmaskineriet er tåkelagt så klart, så det hadde vært greit med klargjøringer, Når er det Nato eller USA som handler? Hvordan er det i Natos indre liv og beslutningsprosess, er landene med på å bestemme i det hele tatt?

  Svar
 • «I 1928 kom omlegget fra Verdensrevolusjon til «Sosialisme i ett land» og Komintern ble brukt som et utenrikspolitisk redskap for Sovjetstaten.
  Dette innebar at den inntil da tilsynelatende homogene kommunistiske bevegelsen ble splittet i tre uforsonlige retninger: Stalinisme/Moskvatro, Trotskisme og Venstrekommunisme.»

  Så er det viktige: Hva vil vi med politisk arbeid?
  Hva er frihet?
  At HVER nasjon burde kunne arbeide for frihet i forhold til innbyggernes egen kultur, natur og religion burde være en selvfølgelighet. (?) Verden er ikke et et fat med risengrynsgrøt, men en spennende mangfoldighet.
  Det er bare de som ønsker En verden, En leder, og en valuta ( med kontroll over rentene), og dermed totalkontroll w.w. som arbeider for dette. Hva de kaller seg og sin politikk, høyre eller venstre, bør være uinteressant. Vi får heller se på ønsker og realiteter, i hver nasjon.
  Der arbeidslyst og realverdier får bestemme. – Ikke pengeverdier styrt av de som vil styre en verdensvaluta.
  Men hva som er ønskelig frihet for en befolkning bør selvfølgelig kartlegges.
  Ikke bestemmesav en politisk elite, men befolkningen i den enkelte nasjon.
  Hva er frihet?
  Er det anarkisme, eller er innbyggerne enige om at bestemte lover & regler skal gjelde?
  Slik jeg ser det er det nasjonal-sosialistene i mellomkrigstidens Tyskland som har kommet nærmest det vi oppfatter som et fritt velstands- samfunn. Med mål om NASJONAL frihet, ikke globalisme.
  Det var arbeidsplikt, javel, men der hver innbygger skulle få mulighet til å bruke sine ferdigheter og interesser. ( Arbeid macht frei, – ikke penger.) Og/men også rett til livsopphold og bolig. (Omtrent som nav- ordningene vi har i Norge i dag?)
  Dette måtte jo selvfølgelig bli (for?) sentralstyrt. Men trygt. Så var det jo også en velstandsbygging for alle i Tyskland i denne perioden. ( I motsetning til nøden i f.eks. like sentraltstyrte kommunistiske Sovjetunionen. )

  Men noen vil også ha frihet fra systemer totalt. Frihet til å flytte ( innad i nasjonen) , til ikke å registrere seg under en statsadministrasjon.
  En nasjon er vel et fellesskap innenfor gitte grenser. Med mulighet til å bygge (felles) velstand med fellesskapets resurser og arbeidskrefter.
  Men hva med de som vil leve sitt eget frie liv, uten denne sosiale tryggheten?
  Bør disse få et eget område /land f.eks., eller er det rom for alle typer frihet i en nasjon?
  I verden?
  Før diskusjoner om (parti-) politiske retninger bør vel dette klarlegges?

  Svar
 • ;-)

  ‘Siktet for bruk av Nazi-slagord.
  En politiker fra ytrehøyre-partiet Alternativ for Tyskland er siktet for å ha brukt et forbudt nazi-slagord i valgkampen sin.
  Björn Höcke skal ha brukt » Alt for Tyskland» som var mottoet til Nazi-partiets paramilitære underorganisasjon SA.’
  NTB/Nrk.

  Svar
 • Jeg har ikke lest en så god artikkel på lang tid. Her ble det tatt opp ekte spørsmål rundt venstresiden. Ikke det idiotiske pride- eller woketullet. For meg er den reelle sosialisme den enste vellykkede formen for drømmesamfunn. Jeg ble født og har levd i Folkerepublikken Polen. Den lykkeligste perioden i hjemlandets mitt historie.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tilfeldighet eller?

Flere dødsfall i samme familie etter vaksinering.

Forrige innlegg

Krim:

En del av Russland, ikke Ukraina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.