POSTED IN Norsk politikk, Venstresiden

Jan Hårstad:

Før Ragnarok kommer til Norge.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

«Aktiv motstand.»

Jan Hårstad

Oppegående folk i Norge skulle nå forstå at Norge er et okkupert land av USA som nå har fått seg tildelt selvstyrte militærbaser av makten her i landet.

I årevis har ganske mange på denne bloggen laget korrekte prognoser forut for Ukrainakrigen av februar 2022. Vi har gjentatte ganger skrevet at det som pågikk fra Kirkenes til Georgia var å lage et nytt «Barbarossa nr 2» etter Hitlers første Barbarossa.

Fra omkring 2019 gjorde de militære webbene i USA det krystallklart at målsettingen med den militære innringningen var å knekke Putin-regimet og hakke opp Russland i balkanske småstater. Det var ingen militær hemmelighet med dette. Se Rand.

Her kom det en melding om at det var en liten fraksjon i SV som var imot Nato og i Rødt er det kanskje en litt større fraksjon. Det er bare folk som er hjernevasket i borgerlig parlamentarisme som er ekstremt opphengt i spørsmålet: hvor mange?

Det er ikke det som teller. Spørsmålet er: kan dette mindretallet av norske anti-imperialister frambringe posisjoner og analyser som overenstemmer med det reelle hendelsesforløpet?

Sånn som det er i Norge nå med total Nato-media hjernevask er det bare Nei til Nato-Bevegelsen som kan det. De andre befinner seg på den andre siden av barrikaden.

Med sin strategiske beliggenhet og sitt amerikaniserte forsvar drifter Norge inn i en krig med  Russland. All makt i Norge jobber med saken og våpenindustrien på Kongsberg og Raufoss produserer våpen til Ukraina i verdensklasse. Interesserer knapt noe media.

Surreal Photography: Ideas, Images, and How to Take These Pictures
Et politisk nøkkelspørsmål for venstresiden dag er forholdet til og forståelsen av Nato.

I dag er det ingen som har hørt om Zimmerwald-møtet i sept 1915. Et knippe krigsmotstandere fra forskjellige stater kom sammen til å utmeisle et Anti-Krigs-manifest. Disse var faktisk heller ikke helt enige om hvordan dette skulle gjøres, bortsett fra dette ene: krigen må stoppes.

Den tyske Spartacus-gruppe var en del av dette, men de var heller ikke overvettes mange, Men de trakk til seg folk på riktige politiske paroler og linjer som Rosa Luxemburg symboliserte. Hun havnet i fengsel fordi hun laget parolen KRIG MOT KRIGEN.

Det er ikke antallet det kommer an på, men om en politikk som treffer utviklingens nerve og ryggrad og som alle kan forstå.

Det som bør skje i Norge nå er at alle Nato-motstandere i pro-nato partiene kommer sammen i en norsk Zimmerwald-konferanse og helst i forkant av krigen inni Norge. Det var heller ikke mange som møtte opp til NKPs Nyttårsaften-møte av 1941 hvor det ble vedtatt «Aktiv Motstand» og hvor Peder Furubotn ble valgt til leder for denne.

Det er slike historiske hendelser som nå bør veilede alle i Norge som mener at landet er verdt å kjempe for, som mener det bør være fritt i Eidsvoldverkets forstand og at utenlandske imperialistiske tropper av alle slag, har intet her å gjøre.

Nato-motstanderne må komme sammen før ragnarokk kommer til landet.1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 503 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «Det er slike historiske hendelser som nå bør veilede alle i Norge som mener at landet er verdt å kjempe for, som mener det bør være fritt i Eidsvoldverkets forstand og at utenlandske imperialistiske tropper av alle slag, har intet her å gjøre.
  Nato-motstanderne må komme sammen før ragnarokk kommer til landet.»

  ALLER FØRST.
  – HVIS vi er interessert i et forsvar i /av Norge. – Bør vi la være å angripe andre land med våre forsvarsfly.
  Hvis våre politikere og våre militære tjenestemenn ikke ser forskjell forsvar og angrep, bør de fratas all makt over sine militære våpen.
  Og en statsminister, og et parti, som misbruker våre forsvarsmidler har intet her å gjøre.
  Før vi gjør noe annet forsvarsstrategisk bør disse stilles for retten, som et signal til resten av verden.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  21 oktober 2022 21:43

  Samar og nynorskfolk som har støtta Ukraina, må kanskje tenkja seg om. Russisk språk skal vekk:

  «The Russian language is nothing but an “element of enemy propaganda and brainwashing of our people,” Alexey Danilov, the head of Ukraine’s National Security and Defense Council, said on the ‘Big Lviv Talks’ show on Friday.

  The official also spoke in favor of Ukrainians learning English instead.» (RT 21.10.)

  Det Danilov seier bryt dessutan 100% med språkpolitikken i EU. EU har ein politikk for å støtta språkleg mangfald. Men EU kjem til å godta å få denne òg i fleisen?

  Svar
 • EU sysler med tanken om å bygge opp igjen Ukraina med de frosne milliardene de har tillatt seg å røve fra Russland. De sysler også med de 10 neste NATO-årene i Ukraina.
  Er ikke EU riktig klok?
  Politiske «elitister « her på berget synes forlengst innleggingsklare for mental behandling. Men det nytter ikke – behandlerne forutsettes å være like marinert i USA/NATO-grøten som «pasientene».
  Den sammenkomster – HASTER DET MED.

  Svar
 • I Norge er ein tredjedel av aksjene i private og delstatlege bedrifter utanlandsk eigde. Ein tredjedel av alt overskot går ut av landet. USA er ein stor eigar og profitør i Norge.

  Kanskje er det ikkje overraskande at dei sender soldatar til å vokte over sin eigedom? Ja, kvifor skal norske soldatar ofre liv og lemmer for andre land sin eigedom og profitt?

  Det norske politiske regimet har gått inn i Nato-krigen mot Russland med liv og lyst. Kanskje dei ønskjer krig i Norge?

  80% av jordas totale befolking og 80% av russarane ønskjer at den militære sigeren skal vere eintydig og klar. Derfor vil Russland måtte vere tydelege, også overfor fienden. Truleg vil mange av dei tusenvis av amerikanarane, titusenvis polakkane og hundretusen ukrainarane døy på slagmarka, meir eller mindre forjent.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   22 oktober 2022 12:40

   Nyttig kommentar! Noreg har meldt seg på denne krigen, og stiller seg likevel totalt undrande og uforståande til at Russland driv spionasje, hybridkrig og kallar Noreg eit uvenleg land. Me skal vera sjelglade so lenge Russland er so tilbakehaldne. Lukka vår er større enn forstanden. Den dagen det er slutt på flaksen, er me i varm krig med Russland.

   Me er meir enn uvenlege. Me er som vanleg krigerske. Flaks varer ikkje evig.

   NRK greier ikkje å førestilla seg norsk spionasje mot Russland, og har enno ikkje takka Putin for at han gav Frode Berg nåde i staden for årelang fengselstraff.

   Mange har elles grunn til å takka Russland for at landet gjev Edward Snowden asyl og statsborgarskap. Det våga ikkje Noreg. Likevel ser me på vår eigen rettsstat som overlegen og ufeilbarleg. (Jf. A. Huitfeldt.)

   Svar
 • Jeg frykter opptrapping av krigen fra NATOs side. Jo mer folkets misnøye med krigen gror i EUSA, og anti-krigsbevelgelsen omsider våker, desto mer vil krigshaukene i London og Washington forstå at de må sette inn støtet tidligere – før de mister grepet over utviklingen mot den ønskede oppløsning av Russland.
  Tiden er ikke i krigshaukenes favør, de må gjøre noe desperat, raskt.

  Svar
 • Følgende uttalelse kan jeg personlig ikke få fullrost tilstrekkelig:

  ’’Jens Stoltenberg, he’s literally every evil moving character you’ve ever imagined rolled into one!»
  – Scott Ritter, former USMC Intel Officer, and UN Weapons Inspector.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Helse og klima

Er den livgivende gassen CO2 skadelig for menneskers helse?

Previous Post

Av hensyn til barna eller legemiddelindustrien?

EU godkjenner koronavaksiner for småbarn.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.