POSTED IN Israel

Vilkårlige arrestasjoner på Vestbredden

Israelske styrker nekter arresterte palestinske barn rettferdige rettssaker

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Defense for Children Palestine

Israelske myndigheter nekter palestinske barn rettferdige rettssaker. Barn som er fengslet av israelske styrker fra den okkuperte Vestbredden og tiltalt i israelske militærdomstoler, er ofte fengslet uten grunn, sier ‘Defence for Children International – Palestine’ (DCIP) i en rapport som ble offentliggjort i dag.

Rapporten, «Palestinske barn i det israelske militære rettssystemet», beskriver og undersøker hvordan avhør og rettsforfølgelse av palestinske barn i det israelske militære domstoler foregår. De blir systemisk nektet en rettferdig rettergang, som er israelske styrkers praksis med arrestasjon og fengsling av palestinske barn.

«Selv en overfladisk gjennomgang av internering og rettsforfølgelse av palestinske barn i det israelske militære domstolssystemet, antyder alvorlig risiko for vilkårlig frihetsberøvelse» sa Khaled Quzmar, generaldirektør ved DCIP. «En full oversikt, gjennom erfaringen til arresterte palestinske barn, avslører et urettferdig system der vilkårlig fengsling er standard praksis».

DCIP samlet inn erklæringer fra 766 palestinske barn på Vestbredden som ble arrestert av israelske styrker mellom 2016 og 2022, som viser at tre fjerdedeler av dem ble utsatt for fysisk vold etter arrestasjon, og 97 prosent hadde ikke foreldre til stede under avhør, og to tredjedeler ble ikke riktig informert om deres rettigheter. Alle var underlagt israelsk militære lover, som nekter dem en rettferdig rettssak, eller beskyttelse og garantier som tiltalte i Israels militære domstolssystem, som verken er uavhengig eller upartisk.

De fleste palestinske barn blir arrestert som mistenkte, uten arrestordre. Det finnes ikke et uavhengig tilsyn med arrestasjoner. Ingen av de 766 palestinske barna fortalte at israelske myndigheter ga dem en arrestordre på det tidspunktet de ble arrestert. Bare 111 av 766 (14,5 prosent) palestinske barn sa at de ble informert om årsaken til arrestasjonen, noe som betyr at 85,5 prosent av barna ikke ble informert om hvorfor de ble varetektsfengslet under arrestasjonen.

Bare 32 av 766 (4,2 prosent) palestinske barn fortalte at de fikk en innkalling fra israelske myndigheter for etterforskning og avhør. Disse stevningene er ikke gyldige for å utstede en arrestordre, fordi de ikke inneholder en begrunnelse for mistanken eller opplysninger om eventuelle siktelser.

Rapporten konkluderer med at i det store flertallet av tilfellene, unnlater israelske myndigheter systematisk å påberope seg noe rettslig grunnlag, som rettferdiggjør frihetsberøvelse av palestinske barn arrestert på den okkuperte Vestbredden, dette er fengsling uten grunn og i strid med folkeretten. Israelske myndigheter ignorerer og nekter systematisk grunnleggende beskyttelse og garantier for en rettferdig rettergang for palestinske barn, i den grad at nesten enhver frihetsberøvelse av det militære domstolsystemet er av vilkårlig karakter.

«Israelske militærdomstoler er ikke uavhengige eller upartiske, fordi de er sammensatt av militært personell som er underlagt militær disiplin, og avhengig av overordnede for forfremmelse» sa Brad Parker, seniorrådgiver ved DCIP. «Fra utbredt mishandling og tortur av palestinske barn til systematiske brudd på rettighetene deres, oppstår det et system som er rettferdig utad, men hvor fengsling uten grunn er standard praksis».

Hvert år arresterer og straffeforfølger det israelske militæret mellom 500 og 700 palestinske barn, som mangler grunnleggende garantier for en rettferdig rettergang. Fra arrestasjonen utsettes palestinske barn mishandling og tortur fra israelske militære. Til tross for at internasjonale lover, normer og regler sier at sivile, også barn, aldri må stilles for militære domstoler, fortsetter Israel å være det eneste landet i verden som systematisk straffeforfølger barn i militære domstoler.

Uansett årsaken til frihetsberøvelsen, er enhver fengslet person beskyttet av flere grunnleggende garantier i internasjonale menneskerettighetslover og internasjonal humanitær rett, inkludert retten til liv. Det er forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse, tortur og grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

En fengsling er vilkårlig når det åpenbart ikke finnes et rettslig grunnlag som rettferdiggjør den, eller når en manglende overholdelse av internasjonale regler knyttet til retten til en rettferdig rettergang, er av en slik alvorlighet at den gir frihetsberøvelsen en vilkårlig karakter.


Fra Global Research, publisert 7 Juni 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og link til hele rapporten i originalartikkelen.
Originalartikkel: Israeli Forces’ Systemic Denial of Fair Trial Rights to Palestinian Child Prisoners Amounts to Arbitrary Detention.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Max Hermansen
  13 juni 2023 18:33

  Er en et barn om en er 16 år og renner rundt med en kalashnikov?

  Svar
 • Ole Kristian Jønholt
  15 juni 2023 20:18

  Først får hele verdensoppunionen som hyler om Israelske «overgrep» komme til en erkjennelse av at hele konflikten er basert på en løgn. Jødene har ikke okkupert et annet folks land. Judea og Samaria tilhører jødene og har gjort det over 3500år.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan dette være sant?

Koronavaksiner svekker immunforsvaret.

Forrige innlegg

Konfliktene vokser i Asia.

Partene skylder på hverandre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.