POSTED IN Israel

Israelsk general i uvanlig åpent intervju: «Vi er ikke forberedt på krig!»

«Senioroffiserer håper på et mirakel slik at de kan hente ut pensjonen før krig bryter ut.»

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

General Yitzhak Brik sin framsynte analyse

Israelsk presse snakkar om «profetiane» til general Yitzhak Brik, og statsminister Benjamin Netanyahu hadde eit møte med han den 22. oktober, 2023. Kva som vart sagt på møtet, er ikkje avslørt. Alt vi veit, er at generalen bad om at sjefen for militæretterretninga (Aman) og sjefen for sørkommandoen skulle trekke seg.

Sidan 2015 har mange spesialistar åtvara om kor svekka den israelske hæren er.

General Yitzhak Brik har forårsaka traumer ved å sette fingeren på ulike ting og hevde at stabssjefen, general Gadi Eisenkot som måtte svare for seg under ei høyring i Knesset i desember 2018, var medskuldig.

General Yitzhak Brik

General Yitzhak Brik tar utgangspunkt i ein observasjon: «Alle som vitjar ein treningsleir i dag, vil ikkje føle det minste snev av stridslyst. Då kan vi forstå den låge kompetansen til avdelingane og soldatanes mangel på motivasjon for å førebu seg godt til neste krig. Situasjonen blant senioroffiserar er endå verre: dei håpar at det skal skje eit mirakel og at det ikkje vil bryte ut krig før dei går av med pensjon.» Derfor er det nødvendig å «plassere som hjørnesteinsverdiar for IDF (Israeli Defense Forces) det heilage ved siger og ei gjenoppliving av sjølvoppofringas etos.»

På organisatiorisk nivå, klaga han på måten som sjefen for forsvarsstaben var blitt utnemnd på, på politisk grunnlag av forsvarsministeren. Han klaga og på at kommandanten for hæren også hadde ansvaret med innretning av luftvåpen- og marinestabane, og at han difor ikkje hadde til detaljert handsaming av sin eigen hær. I tillegg klaga han på rolla til visestabssjefen for dei væpna styrkane, som er travelt opptatt med si eiga forfremjing og ikkje har tid til oppgåva si.

Når det gjeld styring, har ein fått ein yngre hær ved å avsette erfarne offiserar. Offiserane dei no har, greier ikkje å oppfylle pliktene sine og skjuler seg bak løgner. Det merkar ein tydeleg under interne granskingar.

Israel sin strategi er basert på idéen om at israelsk jord aldri vil bli gjenstand for krigsoperasjonar. Det er absurd: i morgon vil kampane bli dominert av missil og droner som er sikta inn mot landet. Iron Dome har ikkje nok ammunisjon. Dei første som blir angripne, vil ikkje kunne stole på hærens hjelp, og dei vil måtte forsvare seg sjølve.

Denne saken er hentet fra [news-voltaire-en] Voltaire, International Newsletter – N°58 og er oversatt av Monica Sortland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det hevdes ofte at Israels militære styrker er uovervinnelige.
  Men samtidig klarer ikke denne store hæren å stoppe og nedkjempe Hamas-kriger som kommer svevende i hangglidere inn over grensen til Israel og som deretter dreper og bortfører israelske borgere.
  Er ikke det ganske merkelig?
  Israel bør sikkert ha lov til å kunne skyte ned hangglidere som krysser deres grense uten tillatelse.

  Svar
 • «Om ti år vil der ikke være noe Israel,
  jeg gjentar:
  om ti år vil der ikke være noe Israel»,

  sa Henry Kissinger september 2012, han bommet med ett år.

  henrymakow.com

  Svar
  • Øyvind Aarsnes
   29 oktober 2023 18:42

   ESEKIEL 38
   Gog i Magogs land skal angripe Israel
   1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham! 3Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! 4Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. 5Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. 6Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. 7Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. 8Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som stadig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.
   9Dit skal du dra opp. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. 10Så sier Herren Herren: På den dagen skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan 11og si: Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer. Jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter – 12for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle*. 13Sjeba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver* skal si til deg: Kommer du for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang, for å føre bort sølv og gull, for å ta fe og gods, for å vinne et stort bytte? 14Derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog: Så sier Herren Herren: Se, på den tid når mitt folk Israel bor trygt, skulle du da ikke vite det?
   15Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare og en tallrik hær. 16Og du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne helliger meg på deg, Gog! 17Så sier Herren Herren: Er det deg jeg har talt om i eldgamle dager ved mine tjenere, Israels profeter, de som spådde i de dager, år etter år, at jeg ville la deg komme over dem? 18Men på den samme dagen, den dagen Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn. 19Og i min nidkjærhet, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dagen skal det komme et stort jordskjelv over Israels land. 20Havets fisker og himmelens fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn. Fjellene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. 21Og jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren Herren. Den enes sverd skal vendes mot den andre. Og de skal kjenne at jeg er Herren. 22Jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og med et skyllregn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham. 23Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren.

   Svar
 • Northern Light.
  29 oktober 2023 20:12

  Tyrkias president Erdogan advarer Israel: -Vi kommer uventet om natten.

  Underforstått militær trussel fra den tyrkiske presidenten mot Israel.

  Av Swebbtv.
  Krigen mellom Israel og Hamas skaper en stadig mer spent situasjon i den bredere Midtøsten-regionen, og risikoen for eskalering øker. I tillegg til iranske proxy-miltære styrker som Hizbollah, som fullt kan gripe inn militært, er det også en underforstått trussel mot Israel fra Tyrkias president Recep Erdogan.

  – Vi kommer uventet om natten, sa den tyrkiske presidenten under en tale under et massemøte. Etter dette sang folkemengden at de ønsket å se tyrkisk militære styrker utplassert til Gaza, til støtte for Hamas.

  Da svarte den tyrkiske presidenten tilhørerne at landet burde fortsette på den veien de har lagt opp. Han anklaget staten Israel for å ha begått krigsforbrytelser. Den tyrkiske presidenten har også tidligere gjort det klart at Tyrkia ikke ser på Hamas som en terrorgruppe, ifølge Reuters.

  Israel har meldt at de vil foreta en gjennomgang av forholdet til Tyrkia og har tilbakekalt diplomater fra Tyrkia, ifølge Times of Israel.

  Tidligere har det også blitt fremsatt trusler fra Iran. Den iranske utenriksministeren, Hossein Amir-Abdollahian, kalte Israel en terrorstat under en tale i FNs generalforsamling, og sa at den palestinske befolkningen i Gaza har rett til selvforsvar. Han antydet videre at USA, som har utplassert en hangarskipskampgruppe og andre militære enheter til regionen til støtte for Israel, kan utløse en storkrig i regionen.

  – Til den amerikanske administrasjonen, som organiserer folkemordet i Palestina: Vi godtar ikke en utvidelse av krigen i regionen, men krigen vil komme hvis folkemordet i Palestina fortsetter og USA ikke vil unnslippe, sa Amir-Abdollahian i sin tale. Han har også tidligere uttrykt trusler mot Israel om at en bakkeinvasjon av Gaza vil gi et militært svar fra Iran, dette ifølge Al-Jazeera.

  Iranske proxy-styrker i Midtøsten er også mistenkt for å ha utført angrep mot amerikanske enheter stasjonert i Irak og Syria, også angrep mot marine enheter har også blitt gjennomført – som rapportert av flere amerikanske medier. USA har slått tilbake militært mot forskjellige iransk-støttede grupper i regionen.

  Grensekampene mellom Irans proxy-styrke Hizbollah, som er en av verdens sterkeste ikke-statlige militære styrker og den israelske hæren fortsetter også – ifølge flere ulike mil (militær)-bloggere som følger konflikten tett. Imidlertid har ingen fullskala militæroperasjon ennå blitt gjennomført av noen av sidene.

  Ifølge mil-bloggeren Binkov kan Iran gjennomføre visse mer eller mindre omfattende militære intervensjoner i regionen, men ingen av disse vurderes av ham til å være i stand til å skade Israel alvorlig.

  Mange bekymrer seg imidlertid for at krigen i regionen raskt kan utløse dominoeffekter der flere stater trekkes inn i krigen, noe som kan utløse en storkrig i regionen da USA mest sannsynlig vil stå helhjertet bak Israel i en slik situasjon. Samtidig står den nest sterkeste militærmakten innen NATO, Tyrkia, på Hamas’ side i krigen mot Israel. Flere andre NATO-land stemte også for en umiddelbar våpenhvile i krigen, som utløste sinne fra Israel. Konflikten splitter for tidligere allierte i forskjellige leire.

  Fra Swebbtv, publisert 29 oktober 2023.
  Oversatt fra svensk. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Underförstått militärt hot från Turkiets president mot Israel.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når en skal finne motiver:

Dumhet forklarer ofte bedre enn ondskap.

Forrige innlegg

Med utgangspunkt i et gammelt vrak fra 2. verdenskrig:

USA holder konflikten i Sørkinahavet varm.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.