POSTED IN Gaza, Global krise, Israel, Midt-Østen, Palestina, USA

Israels

fordriving og slakting
av palestinere
— ikke en kamp
for eller imot islam.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Entusiasmen for Israel er voldsom blant kristenfundamentalistene og i sterkt  høyreorienterte kretser i Norge. For dem er ingen handling fra Israel det minste kritikkverdig; ethvert israelsk angrep med utviding av sitt okkuperte område begrunnes med «Israels rett til å forsvare seg». Men en slik rett har ikke Israel etter folkeretten som en okkuperende ekspansiv stat.
Da det blei ytt motstand mot okkupantmakten Israel mot ett av de mange folkerettsstridige okkupasjonene deres 7. oktober i år, nærmest eksploderte det i en samstemmig aggressiv opphisselse, nærmest som et gammeltestamentlig raseri. Ikke mot okkupanten, men i voldsom opphisselse mot islam og muslimene spesielt.
Det er mye det er grunn til å kritisere religioner for, særlig islam. Og det deres tilhengere i og utafor Midtøsten, som i Europa, jobber for og imot. Men forsvaret av palestinerne dreier seg ikke om en kamp for og imot islam eller om den muslimske trua og kultur. Den krigen som har pågått i Palestina hver dag siden 1947 dreier seg om å støtte et folk som er overfalt og fordrivi til å gjenerobre sin rett til å leve og bo på sitt område.
Hvem palestinerne velger til å forsvare seg eller til å hjelpe dem, avgjør ikke hva krigen i Palestina mot inntrengerne og okkupantene, Israel, dreier seg om. Forsøk på å forsvare Israels overgrep med å snakke om den islamistiske religionens mange kritikkverdige forhold, må avvises som en sleip vri på å forsvare Israels overgrep og folkemord.
Krigen i Palestina dreier seg om kampen for å forsvare retten for et folk å motsette seg fordriving og fullføringa av et folkemord. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Michael Lynk, har skrivi:

«Ingen annen okkupasjon
i den moderne verden har noensinne
blitt gjennomført med så mange
alvorlige brudd
på internasjonalt lovverk
uten at verdenssamfunnet har reagert
».

Dette skreiv han lenge før Israels aktuelle folkemord i Gaza.

Marielle Leraand skreiv for NY TID, gjengitt i Trønderrød 10.12.2023:

 • Israel er eneste land i verden som i vårt århundre har fått lov til å stenge inne 2,3 millioner mennesker i en eneste stor konsentrasjonsleir, uten tilgang til strøm, vann og mat, og som sakte, men sikkert vil tørste og sulte befolkninga ihjel.
 • Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe sykehus med kritisk skadde pasienter.
 • Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe FN-skoler, kirker, moskeer hvor titusener av flyktninger har søkt tilflukt.
 • Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe og skade flere hundre FN-ansatte sykepleiere og leger.
 • Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe titalls journalister.

Alt dette i løpet av en drøy måned.

Ei uke seinere oppsummerer NRK med en kildeløs notis 23.12.2023 at så mange som 20 258 palestinere drept, og av disse 5 000 soldater. 53 688 er skadd. 20 000 døde tilsvarer alle innbyggerne i byer som Harstad, Molde, Lillehammer, Gjøvik eller Horten. Eller så mange som blei drept i det allierte bombeangrepet på Dresden i februar 1945. I det siste døgnet før 23.12.2023 blei 201 drept og 370 skadd i Gaza. Av «Israels rett til å forsvare seg».

Det er rett og slett ufattelig at så mange nordmenn kan stå fram i medier under fullt navn og forsvare en slik slakting og brudd på alle mål om løsning av internasjonale konflikter. I det godes og fredens tjeneste. Uten at det finnes fnugg av militær nødvendighet for folkemordet i Gaza, bare den vanlige velutvikla israelske hevngjerrigheten. Kan vi godta å ha disse blodtørstige israelvennene som venner på Facebook? Kan vi tro at disse kan mene noe fornuftig om andre spørsmål?

Støre: «Totalt uakseptabelt».
De varmeste forsvarerne av Israel burde jo stått fram og sagt at «Det er nok nå, stopp!» av hensyn til Israels eget omdømme verden over. I denne sammenhengen er det et lyspunkt at vår statsminister, Jonas Gahr Støre, som helst vil underlegge Norge under EU og USA og har støtta fullt opp om norsk bombing som USA har beordra oss til å utføre, at han kritiserer Israel sterkt.

– Den måten Israels krigføring rammer helsevesenet og hele det humanitære systemet på er totalt uakseptabelt, og må stoppe, sier Støre.
Han påpeker at Gaza nå i realiteten står uten sykehus.
– Det betyr at over 2 millioner mennesker som har veldig stort behov for helsehjelp er i en sårbar situasjon vi bare ikke kan akseptere, sier Støre.
– Vi ser at helsepersonell blir tatt ut av sykehusene, avhørt og avkledd. De får ikke gjort jobben sin. Det er helt uakseptabelt. Det humanitære systemet kan bryte helt sammen. Dette er ekstremt alvorlig, sier han.

I tillegg til bombinga og ødelegginga av helsetjenesten, er det stor matmangel for over en halv million mennesker på Gaza.

Uansett hva som måtte ligge bak Støres uttalelse, er det viktig både overfor alle de tøylesløse norske tilhengerne av Israel, at han sier dette. Viktig også som en uttalt kristen troende og gift med en prest. Mange kristne heier jo på Israel fordi de tror at Palestina under jødisk diktatur bekrefter at Bibelens fortellinger er rett. Hvis noen statsledere i andre europeiske land skulle få vite hva en av EUs mest ukritiske og ivrige tilhenger mener om Israels framferd, er det også gunstig. Macron er også skeptisk mot denne krigføringa.

FN tar avstand fra Israel:
Ulovlig okkupasjon,
ikke forholdsmessig svar
Ikke noe land i verden har fått flere vedtak i FN mot seg. Det er fordi Israel helt ugrunna blir sett på som den verste i verden, trass i at de på ingen måte er det, hevder særlig Document.no. Men faktum er at Israel har begått flest brudd på det som kalles folkeretten, og hvordan en okkupant skal oppføre seg. En okkupant får ikke folkerettslig aksept for bygging på okkupert område. Mange sånne klare brudd er det både nødvendig og viktig at verdenssamfunnet tar avstand fra.

Om israelsk apartheid
FN-sambandet i Norge har en fyldig omtale av Israel-Palesina-spørsmålet på sin hjemmeside. Blant annet står dette:

Daværende FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, konkluderte i sin rapport til FNs menneskerettighetsråd, 25. mars 2022, at Israels 55 år lange okkupasjon av palestinske områder, er apartheid. Nåværende spesialrapportør, Francesca Albanese, har samme konklusjon.

Israelsk apartheid innebærer at palestinerne blir undertrykt, diskriminert og forfulgt på rasistisk grunnlag, basert på deres identitet som palestinere. Innen folkeretten anses apartheid for å være en forbrytelse mot menneskeheten.

Store internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, slik som Human Rights Watch og Amnesty International, har tidligere  konkludert med at Israels politikk mot palestinerne bryter apartheidkonvensjon, slik FN-rapporten bekrefter. Samme kritikk har den israelske organisasjonen B’Tselem kommet med, i tillegg til flere palestinske organisasjoner.

Menneskerettighetsorganisasjonene hevder at israelsk apartheid ikke begrenser seg til de okkuperte områdene, men rammer det palestinske folk som helhet. Det inkluderer palestinske flyktninger og palestinere med israelsk statsborgerskap.

FN fastslår at Israels okkupasjon bryter folkeretten på flere punkter. Ifølge FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Michael Lynk, er det snakk om flere brudd på menneskerettighetene og den internasjonale humanitærretten. «Ingen annen okkupasjon i den moderne verden har noensinne blitt gjennomført med så mange alvorlige brudd på internasjonalt lovverk uten at verdenssamfunnet har reagert», skriver han. 

Hagai El-Ad leder den israelske menneskerettsgruppa B´Tselem. El-Ad viser i et intervju med Fri Fagbevegelse 20.09.2022 til virkelighetsbeskrivelsen som verdens tyngste menneskerettsorganisasjoner er enige om, og det er at Israel nå i økende grad blir en apartheid-stat. Hagai El-Ad sa i tillegg i intervjuet:

– Israels mål er permanent kontroll over hele området fra Middelhavet til Jordan-elva uten å gi palestinerne verken frihet, rettigheter, uavhengighet eller rettferdighet.

Palestinaspørsmålet i geopolitikken
Støre har et forslag til USA:

– Det er å tenke grundig gjennom dette. De kan miste sin sympati, som de har hatt etter det grusomme terrorangrepet 7. oktober, om dette fortsetter, sier Støre.
…Men krigføringen i Gaza har utviklet seg på en måte vi ikke kan akseptere.

USA trengte Israel i Midtøsten etter krigen som et brohode for å forsvare sine tilganger på nok og billig olje. I dag er det kommet så langt at det i praksis er Israel som styrer USA på grunn av alle de mektige og velstående israelskvennlige organisasjonene i USA. Både presidenter og presidentkandidater snakker dem etter munnen fordi pengene deres er nødvendig for å drive valgkamp, og dermed gis Israel frie hender. Også når det rammer USAs internasjonale posisjon.

USA har nå valgt seg andre problemer som er viktigere, særlig kampen mot Kina. Og som et ledd i den, krigen i Ukraina. Det er grenser også for USA hvor mange kriger og politiske kamper USA kan initiere og føre samtidig. Nå mister USA interessen for Ukraina, og USA taper enda mer anseelse i den største og viktigste delen av verden, den utafor Vesten.

Dagens Næringsliv skriver i sin leder 27.12.2023:

Resultatet av krigen er at Israel står mer politisk isolert enn på lenge. Styrkingen av bånd mellom Jerusalem og oljenasjonene i Gulfen er satt på vent og muligens varig skadet. «Den store satan» USA er globalt svekket, etter å ha opprettholdt støtten til Israels aggressive krigføring. Putin-regimet i Russland er vinnere, fordi oppmerksomheten er flyttet bort fra Ukraina-krigen, og fordi mange store land utenfor Vesten kobler USAs støtte til Israel sammen med støtten til Ukraina.

Den politisk og militært mislykka marineaksjonen i Rødehavet er en bekreftelse på USAs svekka stilling, også på grunn av støtten til Israel. I bakgrunnen sitter Kina rolig og venter på kinesisk vis…

Situasjonen er ikke god for framtida til verdens folk. I boka til Peder Martin Lysestøl om «PALESTINERNE historie og frigjøringskamp» utgitt på Oktober forlag skreiv forlaget på baksida av boka alt i 1972:

Kanskje starter den 3. verdenskrig i Palestina? Uansett vil utviklingen her få betydning for i årene som kommer.

Denne dystre spådommen bør ikke vise seg sannspådd, men mindre sannsynlig har den dessverre ikke blitt etter 1972.

Framheva bilde: 
Demonstrasjon i Oslo 11.11.2023.
Foto: OBB/Politikus

Andre nylige innlegg om Palestina på Politikus:
Streeck: Elefanten i rommet
Macron: Fullstendig tilintetgjøring av Hamas betyr krig i ti år.
Kina: Aktiv med initiativ for Israel-Palestina

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • » ..at Bibelens fortellinger er rett. »

  Det som står i bibelen er jo kun fortellinger fra en tid, i f.eks. Midtøsten. Som f.eks. Snorre i vår historie. Og våre historier om Tor, Odin og Valhall.
  En beskrivelse av et områdes kultur og kamp. Og politikk. Og religion og religiøse historier har alltid vært en del av slikt.
  Men mennesker utvikler seg. Vi ( de fleste) i Norge tenker ikke slik nordmenn tenkte i Norge for 2-3000 år siden. Ved å bruke religiøse skrifter som sannheter slutter vi å tenke. Og bruker istedet den barnslige delen av vår livsoppfattelse. Tro og forestillinger. Men det som var nyttig som barn er ikke hensiksmessig som voksen.
  Det er morsomt , og kanskje nyttig, i antropologien. (Og) for å forstå mer av menneskehetens utvikling. På samme måte som vi kan lære av ( ‘profeten’ ) Ibsens skrifter/fortellinger om Peer Gynt når det gjelder den norske (?) folkesjelen.

  Men det er kanskje på tide å bli voksen ?

  Svar
 • Den som tror at krig foregår etter internasjonale lovverk må være rimelig nedsnødd. I krig er det all or nothing. Krigens egentlige hensikt er å drepe flest mulig av fienden. Kvinner og barn spiller ingen rolle. Da desimerer man fiendens evne til å produsere nye soldater i fremtiden. Målet er også å bombe sønder og sammen alt som finnes av infrastruktur. Fiendens områder skal bli ubeboelig – med færrest mulig mennesker tilbake. Det er bare i dataspillenes vestlige verden at en kan trykke på «gå-til-start». Eller vise til lovverk her eller der. Dette er også grunnen til at politiske ledere bør tenke seg nøye om før de setter i gang små eller store angrep på naboene sine. For da får du en helvetes masse juling i retur. Skjønner man ikke dette får man bare fortsette å spasere i demonstrasjonstog som har NULL fredsskapende verdi.

  Svar
 • Artikkelen refererer til løgner. Og en løgn blir ikke sannhet om den gjentas. Israel har ikke stengt inne 2,3 mill mennesker. Gaza har grense både til Egypt og Israel; hvis påstanden om innestengelse opprettholdes – er det altså to land som stenger grensa. ( Israel var ikke alene). Hva gjelder bombing av sykehus, moskeer og skoler skjer dette fordi Hamas bruker sin sivilbefolkning som skjold og har baser blant barn og syke. Kynisk. Israel er ingen krigsforbryter. Krigsforbrytelsene skjedde 7 oktober da Hamas krigere slaktet sivile. At Israel svarer er ingen krigsforbrytelse, men at Hamas krigere går i sivil og gjemmer seg blant sivile er faktisk en krigsforbrytelse. Nettopp pga Hamas’ krigsforbrytelser ved bl.a. å ikke å gå i uniform, blir dessverre de sivile tapene blant Palestina araberne store. Men det er Ikke Israels ansvar, men Hamas sitt!

  Svar
 • Johannes Åtta Førtifira
  28 desember 2023 20:42

  «Kristen-zionister er avskum og nyttige idioter, sier Netanyahu»
  Psykopaten og barnemorderen snakket sant for én gangs skyld…

  De såkalte «kristenfundamentalistene» er først og fremst hjernevaskede sauer som er indoktrinerte med religiøs VRANGLÆRE.
  Jeg har førstehåndskjenskap til hva de står for, deres manglende moral, og til deres manglende evne til selvstendig tenkning.
  De er kunnskapsløse, og lider i svært alvorlig grad av lærevegring.
  De er skremmende eksempler på hva religiøs fanatisme kan gjøre med mennesker.
  De tror kanskje de er kristne, men de er mindre kristne enn den gjennomsnittlige agnostiker og ateist.
  På dommens dag vil de få seg en svært ubehagelig overraskelse.
  De vil nemlig få noen av de verste plassene i det hinsidige. Helt der nede.
  De har nemlig ikke bare levd i strid med de kristne bud og Jesus’ budskap.
  De har også misbrukt Guds navn, og inorert Jesus’ lære.
  Aldri har de stilt seg spørsmålet som er uunngåeleig for enhver sann kristen:
  «Hva ville Jesus ha sagt om dette?»
  De såkalte «kristenfundamentalistene» er moralsk havarerte individ, som lever livene sine helt uten moralsk kompass
  Ve dem!

  Svar
  • J. Å.F. :
   » På dommens dag vil de få seg en svært ubehagelig overraskelse.»

   Det er jo ingen » dommenes dag». Det er her og nå det handler om. I dette livet. Det er her vi elsker, det er her vi lider.
   ‘ Gudsriket er inni dere’ som den tids Ibsen sa.
   Vi kan lage en himmel her på jorden. (Etter døden vet vi lite om . Bortsett fra at det ikke er en skjeggete fyr som styrer.)
   Vi får en himmel her på jorden når vi lærer oss sjøl å kjenne.
   – Og slutter å tro på Kaifas/prestene, og Herodes/ staten/keiseren og pengene.

   Som dentids Ibsen, Jesus, sa: Hvis du tror at stener ( gull/penger) gir brød er du knyttet til Faan; fristet av Faan.
   Det vil ikke jeg være . Jeg vil Ikke livsfornektelsen av livslovene.
   Det kan gi deg makt en periode, – men også krig og alles kamp mot alle. Nød og krig.
   Hva vil vi? Livet og livslovene ( Gud/Altet) , eller videre utvikling mot en himmel på jord?

   Menneskeheten er fortsatt i utvikling/arbeid.
   Som det også sier av profeten Jesus. : Min far ( dvs. virkeligheten) har arbeidet til denne dag, og arbeider videre. Vi er i utvikling. Alle antropologer vet dette.
   De som ‘står fast i troen’ står bare fast i egne forestillinger.
   De som vil vokse og skjønne ( f.eks. seg sjøl) mer gjør det. Skjønner, tviler/undrer og vokser.
   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
   • Johannes Åtta Førtifira
    29 desember 2023 2:19

    Frikar, jeg respekterer synet du her gir til kjenne 100%.
    Så lenge vi er oppriktig sannhetsøkende er ulike syn på slike filosofiske forhold ikke noe problem for meg.

 • Israelere som demonstrerer i Tel Aviv for våpenhvile hører vi lite om; de omtales på Al-Jazeera, de som er militærnektere eller ønsker fred selv om de har familiemedlemmer som var gisler eller som er drept.

  Svar
 • Northern Light.
  29 desember 2023 20:21

  1000 barn har gjennomgått amputasjoner uten bedøvelse i Gaza.

  Av Middle East Monitor.
  Rundt 1000 barn har fått amputert lemmer uten bedøvelse på Gazastripen siden Israel startet sin brutale bombekampanje 7 oktober, opplyser FNs barnefond (UNICEF).

  UNRWA-sjef sier at 70 % av Gaza-ofrene er barn og kvinner. Den la til at å tillate fortsatt beskytning av Gaza betyr grønt lys for drap på flere barn.

  Helsedepartementet på Gazastripen har også tidligere uttalt at nesten 70 prosent av ofrene for angrepet var barn og kvinner.

  Det palestinske dødstallet fra pågående israelske angrep på Gaza-stripen har steget til 20.674, sa helsedepartementet for Gaza-stripen i går.

  Departementets talsmann Ashraf Al-Qudra sa også at 54.536 mennesker var blitt skadet i den måneder lange offensiven.

  Det israelske angrepet har etterlatt Gaza i ruiner, med halvparten av kystområdets boliger skadet eller ødelagt og nesten 2 millioner mennesker er fordrevet innenfor den tettbefolkede enklaven, på grunn av akutt mangel på mat og rent vann.

  Fra Global Research, publisert 28 desember 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel:1,000 Children Have Undergone Amputations Without Anaesthesia in Gaza.

  Kommentar:
  Hvor mange som er savnet er ukjent, men de aller fleste av dem kan legges til det offisielle dødstallet. Når alle sykehusene er ute av drift, kan de heller ikke behandle lettere sårede, og derfor kan et lett kjøttsår bli alvorlig fort når pasienten ikke får behandling, når infeksjoner lett oppstår i en utbombet tett bebygget Gaza-stripe med all infrastruktur ødelagt. Det er høyst sannsynlig at dødstallene vil stige raskt blant de også lettere skadede, selv om israels bombing opphører.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

NRK er seg selv lik.

Det folk ikke får vite har de ikke vondt av.

Previous Post

Fortellingen om USA som demokratiets forkjemper slår sprekker i møtet med virkeligheten.

USA lesser enorme mengder våpen inn i Israel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.