POSTED IN Israel

Israels Angrep på Jenin:

Starten på Gazafisering av Vestbredden?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Politisk nakendans

Av Hans Olav Brendberg

Den israelske hærens øydeleggjingar i Jenin er ikkje noko mysterium, ikkje noko som kjem som lyn frå klår himmel. Vi som har gidda å følgja med, veit at mengda med pogromar organisert av busetjarane – med støtte frå den israelske hæren – har auka kraftig dette året. Pogromen i Huwara, der fleire hundre busetjarar svidde ned hus og bilar og banka opp folk i hundretal var berre ein av fleire.

Innlegget er hentet fra Trønderrød.

Pogromane inngår i eit større mønster – der den sokalla «juridiske reformen» og Itamar Ben-Gvirs nye «nasjonalgarde» er andre initiativ i same politikk. Det heile følgjer eit par tiår der busetjarane raskt har erobra sentrale posisjonar i dei «harde», israelske tryggleikstenestene.

Israel har ikkje lenger grunn til å hykla

Heile eventyret om «fred» og «ein israelsk og ein palestinsk stat» er no heilt daudt, og Netanyahu ser ikkje lenger nokon grunn til å hykla her. Det er ein jødisk stat i Palestina, og det er den einaste staten som kjem til å vera der.

Netanyahu seier også at han sjølvsagt kjem til å samarbeida med kollaboratørane i den «palestinske styresmakta», som har som oppdrag å halda dei rettslause undersåttane innesperra i reservata på Vestbreidda.

Sidan ideen om ein palestinsk stat er lagt til sides, og sidan Israel ikkje har planar om å gje undersåttane borgarrettar, er planen heilt oppe i dagen:

I Palestina skal ein etablera ei varig samfunnsordning der omlag halvparten har fulle borgarrettar – men i tillegg har slike rettar som Ernst Röhm og dei andre i si tid hadde: Retten til brannstifting, retten til å utøva vilkårleg vald med statsmakta i ryggen, retten til å øydeleggja andres eigedom, retten til å plukka ut tilfeldige offer som skal få smaka «hemn» når «nasjonens ære» er krenka.

Den andre helvta skal vera utan tryggleik for liv, fridom og eigedom. Dei skal kunna sperrast inne administrativt, og har ingen rett til kompenasjon når herrefolket går laus på det vesle dei har.

Netanyahu sine lovforslag har ein bakgrunn

For å sikra at denne ordninga blir stabil, kjem Vest-Europas oppskrytte ytringsfridom til å bli ofra.

Som Israel Shahak påpeika i sin svært klårsynte analyse frå 1993, utgjer dette politiske fenomenet ikkje berre eit trugsmål mot palestinarane (sjølv om dei sjølvsagt er dei første ofra for denne ideologien og mentaliteteten). Dette er ein totalitær ideologi som er eit trugsmål mot fred og fridom både regionalt og globalt.

Trass alt prat om «menneskerettar» og liknande, er politikarane i Europa ikkje i stand til å ta prinsippiell stilling til denne dystopiske samfunnsordninga. Det tyder at vi glatt kan avskriva alt dei seier om «menneskerettar», «antirasisme» og liknande. Og vi kan like godt avskriva dette som tapt kapital, først som sist. Det som skjer i Jenin, skjer avdi vestlege leiarar har gjeve blankofullmakt til pogromistane på busetjingane på Vestbreidda. Dei har gjort det av ideologiske grunnar – og mekanismane i denne ideologien er ikkje noko lovleg emne for offentleg debatt i våre land.

Rasismen lever vidare

Ideologisk finst det to posisjonar her. Nokre meiner alle menneske i prinsippet er fødd likeverdige. At ingen frå opphavet er meir verdt enn andre, og at alle har nokre grunnleggjande rettar som skal oppfyllast først.

Andre meiner menneska er fødd av to slag: Dei som har eigentleg verdi, og dei som berre har verdi so lenge dei er nyttige for dei første.

Eg vil hevda at det ikkje er mogleg med «dialog» mellom desse posisjonane. Og eg meiner vi har omfattande historiske røynsler som viser at tanken om at nokon er fødde som «herrefolk» over tid fører til vald, kaos og ulukke. Og som Arthur Koestler påpeikte: Tanken vekkjer i neste omgang til live motstand på same primitive, tribalistiske nivå.

Gaza har lenge vore utstillingsvindauga for menneskesynet til det nye herrefolket. Jenin varslar den komande «gazaifiseringa» av Vestbreidda.

Forsidebilde: Toa Heftiba

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Deet er ikke bare muslimer som blir angrepet i Israel. Også det gamle kristne samfunnet i Israel og det som gjenstår av Palestina har vært under økende press ettersom Israel blir mindre flerkulturelt og mer en stat designet bare for jøder. Økende ulovlig bosettingsvekst i stort sett kristne områder har truet overlevelsen til mange kristne landsbyer og tettsteder. Israel er fortsatt et hjem for 185 000 kristne palestinere, hvorav de fleste bor i Nasaret, Haifa og Jerusalem. Utover det er det mange katolske, ortodokse og protestantiske kirker, institusjoner, hellige steder og kirkegårder I Israel.

  For flere måneder siden sa lederen for den Romersk-Katolske kirken i Israel, Pierbattista Pizzaballa, at kristne har møtt vanskelige utfordringer siden dannelsen av Netanyahus høyreekstreme regjering i desember i fjor. I følge Pizzaballa har den israelske regjeringen oppmuntret ultranasjonalistiske religiøse aktivister, hvorav mange er væpnede bosettere, og noen av dem har trakassert mannlige og kvinnelige medlemmer av presteskapet og vandalisert religiøs eiendom. Den kulturelle og politiske atmosfæren kan nå rettferdiggjøre, eller tolerere, handlinger mot kristne. En kollega, Francesco Patton, vokteren av Det Hellige Land, utdypet hvordan» Vi er forferdet og såret i kjølvannet av de mange hendelsene med vold og hat som nylig har funnet sted mot det katolske samfunnet i Israel. «Han beskrev vanhelligelsen av en luthersk kirkegård, vandaliseringen av et kristent bønnerom, urinering på hellige steder, ødeleggelse av hellige bilder og spraying av» Død Over Kristne » på kirkens eiendom. Alt dette skjedde kort tid etter at den nye regjeringen ble innsatt. Han bemerket også «ansvaret til lederne, til de som har makten», og la til at det Israelske politiet rutinemessig unnlot å etterforske slike hendelser etter at kirkene rapporterte dem.

  For å avgjøre om påstandene om økt vold og hatkriminalitet rettet mot kristne var sanne, sendte den liberale israelske avisen Haaretz en av sine journalister kledd som prest inn i sentrum av Jerusalem. I løpet av fem minutter ble journalisten Yossi Eli » hånet og spyttet på, inkludert av et barn og en soldat.

  I en annen stor hendelse, for fem uker siden, forstyrret dusinvis Av Israelske ekstremister, først og fremst ortodokse Jøder, et kristent bønnearrangement for pilegrimer nær Vestmuren. Viseborgermesteren I Jerusalem, Aryeh King og ledende Rabbiner Avi Thau ledet demonstrantene. De fordømte de Kristne som «misjonærer» som prøvde å konvertere Jøder, ekstremistene spyttet på og forbannet pilegrimene, mange av pilgrimene var ironisk nok sterkt pro-Israelske evangeliske kristne fra USA. Varaordfører King sa at kristne skulle ha bønnefrihet «bare i kirkene sine.”

  Nylig har disse i hovedsak folkemordstiltakene inkludert direkte tyveri av deres historiske bygninger og land av regjeringen, og nektelse av andre rettigheter, inkludert nektelse av å tillate samlinger av de troende i de eksisterende kirkene på store høytider som Jul og Påske. Det har også vært mange fysiske angrep på individuelle Kristne utført av ekstremistiske Jøder, samt vanhelligelse av kristne religiøse steder og ødeleggelse eller ødeleggelse av kristne relikvier og statuer. En konferanse i Jerusalem som ble holdt sist fredag for å ta opp spørsmålet om økt vold mot Kristne ble boikottet av Det Israelske Utenriksdepartementet. Den amerikanske Ambassaden sendte heller ikke en representant eller observatør, noe som tydelig indikerte at den ikke var interessert i kristnes situasjon i Israel, eller rettere sagt at den ikke engang ønsket å innrømme at det var et problem.

  USA ignorerer alle Israels krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Israels ledere bryr seg heller ikke om USA. Israel og USAs jødiske lobby har full kontroll over både Det Hvite Hus og Kongressen. Tidligere Statsminister Ariel Sharon sa i en diskusjon med utenriksminister Shimon Peres: «Hver gang vi gjør noe forteller du meg at Amerikanere vil gjøre det og det. Jeg vil fortelle deg noe veldig klart, ikke bekymre deg for Amerikansk press på Israel. Vi, det Jødiske folk, kontrollerer Amerika, Og Amerikanerne vet det.» Og mer nylig sa Netanyahu «USA er en ting du kan flytte veldig enkelt, flytte den i riktig retning.» Det er hva jødene synes om USA og amerikanere.

  https://www.unz.com/pgiraldi/christianitys-survival-in-israel-is-under-attack/

  Svar
 • ‘ Dette stakkars lille forfulgte folket.’ ;-)

  Svar
 • Min oppvåkning kom til med anbefalt bok; «Morgen i Jenin». Anbefales stort videre. Litteratur /document som blir værende i sjel og sinn.

  Document.no derimot våkner aldri. Må være en form for proteksjonisme, bedre føre/var? Vi skal jo inngå i den nye verdensordenen. Harari går nå ærendet det er å be AI «skape» en verdensreligion. Utrolig hva maskiner ikke kan brukes til – djevler i menneskeham det samme.

  .

  Svar
 • Ole Kristian Jønholt
  7 juli 2023 18:37

  For et historieløst innlegg. Spiller på all kjent antijødisk propaganda. Judea og Samaria tilhører jødene og har gjort det i over 3500 år. Islam og det ugudelige vesten kan ikke tolerere det. Jødene er ikke fullkomne, det er heller ingen andre nasjoner, men den nærmest daglige terroren mot dem, er det som motiverer aksjoner slik vi ser i Jenin, som er et arnested for terrorister. Her er en annen vinkling på konflikten https://youtube.com/shorts/3HsPtm4gc0o?feature=share4

  Svar
 • Max Hermansen
  7 juli 2023 22:42

  Israel trakk seg ut av Gazastripen og overlot til palestinerne å styre selv. Var det vellykket?
  Hvorfor har Egypt et like omfattende grensegjerde mot Gazastripen som det Israel har?

  Svar
  • Du skulle gå i tenkeboksen skrev jeg, Max. Hvorfor lyer du ikke? Gaza er verdens støtste konzentrasjonsleir. Zionist-jødene dine styrer alt og alle som skal ut og inn av leiren. Hvorfor skulle den bære «vellykket»?

   Er du selv av ashkenazi-avstamning, Max? Eller har andre relasjoner med slike?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Northern Light:

De ivaretar ikke Norges interesser

Forrige innlegg

Svær korrupsjonssak mot familien Biden i USA.

NRK er tause som i graven.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.