POSTED IN Israel, Palestina

Staten «Israel» har herjet i palestinske Jenin.

Norske «israelvenner» støtter det og refuserer kommentarer.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Bjarne Bjelland skriver i Vårt Land, tirsdag 18. juli, om «Israel og Jenin». Hvor blind går det an å være! Når man er forutinntatt i et dogmatisk syn om det tema man skriver, ender det galt. Som når Bjarne Bjelland anfører om «To-statsløsningen» er «død og begravet», og i artikkelen gir palestinerne – eller snarere «terrorgrupper og andre islamske militante organisasjoner» – skylden for dem låste situasjonen. Med bind for øynene. Mens «Israel» har virkelig skyld.

Kanaaneerne bodde i landet

To-statsløsning? Umulig med israelsk tenkning, betinget i israelsk Torah-tenkningn! Som kanskje også Bjarne Bjelland deler? For blir ikke israelittene lært dette: «Du skal ikke slutte pakt med dem som bor i landet!» (2 Mos 34,15) Det var «kanaaneerne» som bodde der». (1 Mos 12,6) Landet «fløt av melk og honning». (4 Mos 13,27). Israelittene ble lovet landet – ikke på grunn av israelittenes rettferdighet, men fordi folkene i landet hadde gjort urett. (5 Mos 9,4) Israelittene selv var «et stivnakket folk». (5 Mos 9,6)

Betinget løfte

Landløftet var betinget! Det forutsatte at israelittene «lyder Herren, Guds bud og forskrifter» og «vender om til Herren, Gud,» av hele sitt hjerte og hele sin sjel. (5 Mos 30,10) Herren sa til Moses om israelittene: «De kommer til å forlate meg å bryte den pakten jeg har sluttet med dem. Da, når det skjer, skal min harme flamme opp mot dem. Jeg vil forlate dem og skjule ansiktet for dem, og de skal bli fortært. Mange ulykker og stor nød skal ramme dem.» (5 Mos 31,16)

Israelittene en falsk og vrangsnudd slekt

Israelittene var «en falsk og vrangsnudd slekt»; «uten troskap» (5 Mos 32,20) – og vendte seg fra Gud. «For i min harme har jeg tent en ild, den brenner helt til dødsrikets dyp.» (5 Mos 32,22)
Hvordan var det israelittene brøt pakten med Gud? De vendte seg om til å dyrke andre guder. «Dere skal ikke lage dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere.» (2 Mos 20,23) Israelittene brøt andre av Guds evige lover: Hva med De 10 bud? Der lyder det: «Dere skal ikke slå i hjel.» Med relevans til dagens situasjon i Jenin, om jeg våger? Og: «Dere skal ikke stjele … ikke begjære deres nabos hus … oksen eller eselet eller noe annet som hører deres nabo til.» (2 Mos 20, 13-17) Dagens israelitter har stjålet hele Palestina, med «naboens» (palestinerens) hus, okser og esler og alt annet som hører palestineren til. Israelittene bomber palestinerne – etterkommere til kanaaneerne – som krever rettferd; jamfør Jenin.

Framtredende kristne på «Israels» side

Bjarne Bjelland står med israelitten i dette! Han fremmer israelittenes brudd på «Guds lov».

Norske kristne personer og ledere har tidligere arbeidet frivillig for «Israels» hær.

Denne artikkelen er avvist av de to norske kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen.
Trond Ali Linstad er innehaver av Palestinsk fortjenstmedalje (fra Palestinas Røde Halvmåne) og Jødisk ærespris (fra Neturei Karta: Jøder mot sionisme og Staten Israel.)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ole Kristian Jønholt
  27 juli 2023 17:35

  Konflikten mellom Jødene og Araberne er basert på historie forfalskning og løgn . Det finnes ikke noe ‘ palestinsk’ folk, og derfor heller ikke noe palestinsk’ land som er blitt ‘ okkupert’ av jødene. Ordet Palestina kommer fra et folk kalt ‘ filistere ‘ som langt tilbake bodde i Gasa og som alltid var i konflikt med og fiender av jødene. Romerne satte navnet ‘ filistia’ på jødenes land som et hån. Siden er det blitt til ‘ Palestina. Det som i dag blir kalt palestinere er etterkommere av i hovedsak lovlige og ulovlige arbeidsinnvandrere til Judea og Samaria, jødenes kjerneland, som jødene begynte å vende tilbake til i slutten av 1800 og begynnelsen av 1900 tallet. I 1948 ved proklamasjonen av den gjenfødte Jødiske nasjon , angrep Arabiske armeer Jødene for å utslette dem og kaste dem på havet. På Arabernes oppfordring, forlot Araberne som bodde i Israel, områdene de bodde i for ikke å gå med i ‘ dragsuget’ . Araberne tapte, mot alle odds, og de arabiske ‘flykninger’ ble værende i det området som i dag blir kalt Palestina. Siden er dette politisk blitt spunnet til at jødene okkuperer landet ‘deres’. Palestina Araberne har hele Arabia å bo i, med samme kultur språk og religion, men Arabiske ledere nekter dem det, for å bruke dem som brekkstang mot Israel, først og fremst motivert av sin religion islam kledd i politikk.

  Svar
  • Eric Kamov
   27 juli 2023 19:56

   Noterer meg at du som ‘sannhetsvitne’ utelot å understreke at Israhell etter sigende er midtøsten’s ENESTE demokrati.

   (Besynderlig, for ikke å si tendensiøst . . . )

   Svar
  • De såkalte «vennene» er moralsk fordervede individ, hjernevaskede idioter fullstendig uten empati

   Mange av dem skal også liksom være «kristne», selv om de ikke vet hva Jesus forkynte: – Dere som tilhører Satans synagoge, har djevelen til deres åndelige far.
   Johannes 8:44.
   – Da svarte jødene…

   Det er en sannhet selv om de fleste av dem stammer fra Khazaria og ikke er semitter overhode. Det har ingenting med etnisk opphav. Det har med «religiøs» tilhørighet å gjøre.

   Svar
 • Northern Light.
  6 august 2023 16:01

  Albert Einsteins brev fra 1948 til New York Times, hvor han advarer om sionistisk fascisme i Israel.

  Del 1. Brevet som Albert Einstein sendte til New York Times 1948, som protesterte mot besøket til Menachem Begin.

  Global Research redaktørs merknad:
  Av relevans for den siste utviklingen i Israel, gjør vi våre lesere oppmerksomme på følgende brev av Albert Einstein, med flere, til NYT publisert 4. desember 1948. Det er av største betydning å reflektere over en historisk prosess som ble satt i gang helt i begynnelsen av staten Israel.

  Det som er skissert i dette brevet som skildrer grusomhetene som ble begått mot folket i Palestina i 1948 i landsbyen Deir Yassin, beskriver levende også hva som for tiden pågår, mer enn 75 år senere i Israel.

  Professor Michel Chossudovsky, 5. august 2023.

  ***

  Av Dr. Albert Einstein og undertegnende.

  Brev til redaktøren.
  New York Times.
  4. desember 1948.

  Til redaktørene i New York Times:
  Blant de mest urovekkende politiske fenomenene i vår tid, er fremgangen til «Frihetspartiet» (Tnuat Haherut) i den nyopprettede staten Israel. Et politisk parti som er nært beslektet til nazistene og fascistiske partier, når det gjelder metoder, politisk filosofi og sosial appell. Det ble dannet av medlemmer og tilhengerne til den tidligere Irgun Zvai Leumi, en høyreorientert, sjåvinistisk terroristorganisasjon i Palestina.

  Besøket i USA av Menachem Begin, lederen for dette partiet, er åpenbart for å få amerikansk støtte til hans parti i det kommende israelske valget, og å sementere politiske bånd med konservative sionister i USA. Flere kjente navngitte amerikanere har meldt seg for å ønske ham velkommen. Det er utenkelig at de som motsetter seg fascisme over hele verden vil underskrive og støtte bevegelsen han representerer, hvis de hadde blitt korrekt informert om Begins politiske meritter og mål.

  Før uopprettelig skade gjøres i form av økonomiske bidrag, offentlige manifestasjoner på vegne av Begin, og at det i Palestina gis av inntrykk av at en stor del av Amerika støtter fascistiske elementer i Israel, må den amerikanske befolkningen informeres om historikken og målene for Mr. Begin og hans bevegelse.

  De offentlige erklæringene fra Begins parti sier ingenting om dets faktiske intensjoner. I dag snakker de om frihet, demokrati og antiimperialisme, mens de inntil nylig åpent forkynte doktrinen om den fascistiske staten. Det er i sine handlinger at terrorpartiet avslører sin egentlige karakter; fra tidligere handlinger kan vi vurdere hva det kan forventes å gjøre i fremtiden.

  Angrep på arabisk landsby.
  Et sjokkerende eksempel var deres oppførsel i den arabiske landsbyen Deir Yassin. Denne landsbyen, utenfor hovedveiene og omgitt av jødiske landområder hadde ikke deltatt i krigen, og hadde til og med kjempet mot arabiske grupper som ønsket å bruke landsbyen som base.
  Den 9. april angrep terroristgrupper den fredelige landsbyen, som ikke var et militært mål i kampene, drepte de fleste av innbyggerne, 240 menn, kvinner og barn – og holdt noen av dem i live som fanger og paraderte med dem gjennom Jerusalems gater.

  Det fleste i det jødiske samfunnet ble forferdet over handlingen, og sendte et telegram med en unnskyldning til kong Abdullah av Trans-Jordan. Men terroristene, langt fra å skamme seg over handlingen deres, var stolte over massakren, publiserte den bredt og inviterte alle utenriks-korrespondenter som var i landet, for å se haugene av lik og ødeleggelsen ved Deir Yassin. Deir Yassin massakren eksemplifiserer karakteren og handlingene til Frihetspartiet.

  Svar
 • Northern Light.
  6 august 2023 16:07

  Del 2. Innenfor det jødiske samfunnet har partiet forkynt en blanding av ultranasjonalisme, religiøs mystikk og rasemessig overlegenhet. I likhet med andre fascistiske partier har de blitt brukt til å stoppe streiker, og har presset på for å ødelegge frie fagforeninger. I stedet har de foreslått korporative foreninger etter den italienske fascistiske modellen. I løpet av de siste årene med sporadisk anti-britisk vold, startet gruppene IZL og Stern et terrorregime i det palestinske jødiske samfunnet. Lærere ble utsatt for vold for å snakke i mot dem, voksne ble skutt for ikke å la barna slutte seg til dem. Med gangster-metoder, vold, vindusknusing og ran skremte terroristene befolkningen og krevde store summer i bidrag.

  Frihetspartiet har ikke hatt en del i det som er oppnådd av konstruktive ting i Palestina. De har ikke tatt tilbake land, ikke bygd noen bosetninger, og har bare svekket den jødiske forsvarsaktiviteten. Deres mye omtalte innsats for immigrasjon var marginal, og viet hovedsakelig til å bringe inn fascistiske landsmenn.

  Observerte avvik.
  Uoverensstemmelsene mellom påstandene som nå fremsettes av Begin og hans parti, og hva de har gjort i Palestina, bærer preg av det ikke er et vanlig politisk parti. Dette er det umiskjennelige stempelet til et fascistisk parti hvor terrorisme både mot jøder, arabere og briter, og feilaktig fremstilling av dem selv er middelet, og en «lederstat» er målet.

  I lys av de foregående betraktningene, er det avgjørende at sannheten om Begin og hans bevegelse gjøres kjent her i landet. Det er desto mer tragisk at toppledelsen i den amerikanske sionistiske bevegelsen har nektet å gå i mot Begin, eller til og med å advare sine egne om farene for Israel med å støtte Begin.

  Undertegnede bruker derfor denne måten å offentlig presentere noen få fremtredende fakta om Begin og hans parti; og å oppfordre alle om å ikke å støtte denne siste manifestasjonen av fascisme.

  Isidore Abramowitz, Hannah Arendt, Abraham Brick, Rabbi Jessurun Cardozo, Albert Einstein, Herman Eisen, M.D., Hayim Fineman, M. Gallen, M.D., H.H. Harris, Zelig S. Harris, Sidney Hook, Fred Karush, Bruria Kaufman, Irma L. Lindheim, Nachman Maisel, Symour Melman, Myer D. Mendelson, M.D., Harry M. Orlinsky, Samuel Pitlick, Fritz Rohrlich, Louis P. Rocker, Ruth Sager, Itzhak Sankowsky, I.J. Schoenberg, Samuel Shuman, M. Znger, Irma Wolpe og Stefan Wolpe.
  New York, 2 desember 1948.

  Fra Global Research, publisert 5 august 2023.
  Oversatt fra engelsk. Orginalartikkel: Albert Einstein’s 1948 Letter to the NYT Warning Of Zionist Fascism In Israel.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Biden-familien i lysskye affærer:

Bomben i Washington – hovedstrømsmedier er tause

Forrige innlegg

Alarmerende rapport:

Spikeproteiner invaderer alle større organer og starter en akselerert aldring som fører til kortere levealder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.