POSTED IN Klima, Miljø

Fakta ødelegger en ‘god’ historie – igjen:

Isbjørner en evolusjonær suksesshistorie, ikke ofre for «klimaendringer».

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tom Harris

«Redd isbjørnene!» hører vi aktivister rope, og de skylder selvfølgelig på menneskeskapte ‘klimaendringer’
«De vil snart utryddes», sier de, og «enhver økning i populasjonene deres som vi ser for øyeblikket er helt sikkert ubetydelige i lys av deres potensielle utryddelse».

For eksempel hevder en pressemelding fra 2020 fra Polar Bear Range States dette her:

«Ti sentrale trusler er identifisert i CAP: av disse er menneskeskapte klimaendringer og effektene av slike endringer på isbjørnens habitat og byttedyr ansett som den primære trusselen.»

World Economic Forum (WEF) har også sluttet seg til refrenget, og sa i ‘Isbjørn og klimaendringer‘:

«Konsensus er klar – ettersom arktisk havis smelter, finner isbjørn det vanskeligere å jakte, parre seg og avle.

Mens isbjørn har vist en viss evne til å tilpasse seg endringer i omgivelsene – for eksempel ved å søke etter mat på land, eller svømme mer for å jakte på byttedyr – anslår forskerne at når havis avtar, vil isbjørn finne det vanskeligere å overleve og befolkningen vil synke.»

Men dette er konklusjoner som er et resultat av modellerte anslag basert på «worst-case scenario»-klimamodeller (dvs. IPCC RCP8.5-scenariet) som nå er diskreditert som usannsynlige, om ikke helt umulige.

Hvis WEF og Polar Bear Range States skulle se på data fra den virkelige verden, ville de se at en helt annen historie dukker opp, en som maler isbjørnen ikke som et offer for «klimaendringer». Men derimot som et levende vitne på utviklingen av en art som tilpasset seg det endrede klimaet fra den fjerne fortiden – lenge før mennesker begynte å ha noen betydelig innvirkning på miljøet.

Dr. Susan Crockford, en zoolog og ekspert på isbjørn, forteller oss at isbjørn oppstod som en ny art på grunn av «klimaendringer» da brunbjørn ble tvunget til å kolonisere havisen.

Dette skjedde for rundt 140.000 år siden i området som nå er Irland.

Dette var en naturlig evolusjon som ikke hadde noe med menneskelig intervensjon å gjøre, akkurat som de fleste klimaendringer i nåtiden ikke har noe med menneskelig intervensjon å gjøre.

I sin nye bok, ‘Isbjørnevolusjon‘, forklarer Dr. Crockford hvordan vi ved å se på fossile bevis og genetikken til hybridiseringshendelser, kan forstå utviklingen av en ny art.

Fordi isbjørn hadde utviklet seg fra brunbjørn som lever i et varmere klima, er de forhåndstilpasset for å overleve i en varmere verden. Faktisk overlevde isbjørner gjennom den tidlige Eemiske interglasiale perioden, som skjedde for omtrent 130 tusen til 120 tusen år siden.

I Arktis var temperaturene fem til åtte grader celsius varmere, og utbredelsen av havisen var mye redusert.

Om sommeren på det varmeste punktet i Eemian var det i hovedsak isfritt, og isbjørnene overlevde.

Selv om noe havis er nødvendig for isbjørn for å jakte på sel, når havisen er veldig tykk eller utbredt, så trenger mindre sollys inn og ned i havet. Sollys er nødvendig for vekst av planteplankton, og med mindre planteplankton vil det være mindre dyreplankton som lever av dem.

Som en følge av næringskjeden vil det bli færre fisk, færre sel, og dermed færre isbjørner. Det er derfor ikke slik at mer is alltid fører til flere isbjørner. Det er en rekke forhold som gir optimal støtte for selbestander og dermed isbjørn.

Så lenge det er havis i løpet av vinter- og vårmånedene, kan minimalt med havis om sommeren gi høyere marin produktivitet, noe som kommer isbjørn til gode.

Dr. Crockford oppsummerer situasjonen godt i boka ‘Isbjørnevolusjonen’:

«Ekstremene av klimaendringene som isbjørn har tålt er nesten utenkelige, fra de dypeste isbreforholdene som drev dem ut av Arktis, gjennom minst en mellomisial varmere enn i dag med måneder lange perioder med åpent vann om sommeren og mindre is. om vinteren, samt de svært varme forholdene ved begynnelsen av holocen.

Det virker plausibelt at en varm mellomistid kan ha presentert mindre vanskelige overlevelsessituasjoner for isbjørn enn den ekstreme kulden i isperioder, delvis på grunn av den økte produktiviteten generert av mer åpent vann over sommeren …

Gitt det vi vet om fortiden, virker antydningen om at isbjørn ikke kan tåle arktisk oppvarming i fremtiden, enten det er naturlig eller på grunn av menneskelig påvirkning på klimaet, eller begge deler, altfor pessimistisk.

Klimatiske ekstremer har definert den evolusjonære historien til isbjørn, så ekstreme klima har finjustert deres fysiologiske tilpasningsevne og atferdsfleksibilitet.»

Vi ser altså at ettersom isbjørn er forhåndstilpasset for å overleve i varmere klima uten havis, er påstandene fra klima-aktivister om at isbjørner dør, rett og slett grunnløse.

Dr. Crockford konkluderer:

«Dette er sannheten verden trenger å høre: ekspertene tok feil.
Isbjørner har ikke blitt drevet til randen av utryddelse av klimaendringer; de trives.»

I 1973 ble en internasjonal traktat mellom Canada, Danmark, Norge, Sovjetunionen og USA signert som forbød ubegrenset jakt på isbjørn.

Isbjørnbestanden har økt fra 6.000 til 12.000 i 1973 til mellom 22.000 og 31.000 i 2020. Så bare ved å se på tallene, er det tydelig at isbjørnen trives. Vi har også sett indikatorer på god fysisk og reproduktiv helse hos isbjørn de siste to tiårene, selv når det har vært en nedgang i havis.

Dessuten har sjøisen økt i områder som Hudson Bay, noe som gjør at bjørner kan jakte på isen i mye større grad.

Det har vært økning og nedgang i havis over hele verden, og isbjørn tilpasser seg disse forholdene slik de har gjort i tusenvis av år.

Kirsebærplukking av «bevis» og visning av bilder av sultende bjørner (en sjeldenhet, men i store populasjoner vil sikkert forekomme hos enkelte individer) representerer ikke den blomstrende bjørnebestanden som har utviklet seg frem til i dag.

Dette undergangs-portrettet blir skapt av aktivister, ikke vitenskapsmenn. Vitenskapsmenn prøver å forstå sannheten om isbjørnbestanden og dens forhold til «klimaendringer».

Det er viktig å lytte til ekspertene som er ute i felten og observerer isbjørn i deres naturlige habitat og forskerne som studerer deres evolusjon gjennom historien i stedet for aktivister og datamodeller.

De som skriker høyest forteller oss at vi må «redde» isbjørnene, men de er aktivister. Forskerne vi bør lytte til er de som Dr. Susan Crockford – som har gjort arbeidet med å studere denne fascinerende arten.


Fra Principia Scientific International , publisert 26. juli 2023.
Oversatt av redaksjonen, Derimot.no fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Polar Bears An Evolutionary Success Story, Not Victims Of ‘Climate Change’

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Max Hermansen
  31 juli 2023 13:49

  Skulle isbjørnbestanden igjen bli truet, kunne vi kanskje gi opphold til noen tusen i Norge. Her vil de kunne ha det bra. Vi vil kanskje måtte holde oss innendørs en del mer enn før. Men, den ulempen må vi jo akseptere om vi skal vise hvor gode vi er. (ironi)

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  31 juli 2023 15:03

  Interessant artikkel på Trønderrød i dag om klimakonferansar:

  https://tronderrod.no/klimakampen/forby-klimakonferanser/

  Svar
  • T.F:
   Fra lenken din:
   » Budskapet er alltid det samme: DU må slutte å reise med fly, men man tror ikke på sitt eget budskap, og flyreiser selv jorda rundt flere ganger om året for å delta på «viktige klimakonferanser
   Samvariasjonen mellom «CO2 i atmosfæren» og antall klimakonferanser viser klar «evidens»…
   Mitt enkle forslag vil ha umiddelbar effekt mht. CO2-utslipp fra flyreiser, hotellopphold, transport, luftakjøling, mm.:
   FORBY Klimakonferanser!
   Jeg håper at deltakerne får steke i sitt eget fett under COP28! ‘

   – Og at de drukner i sitt eget, dobbeltmoralske, spy.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kina girer opp til å stå imot USA

Stormaktpolitikk, havrettskrav og en mulig krig

Forrige innlegg

Sjokkerende farlige konsekvenser.

Ny studie viser at covid-vaksinestoffer overføres mellom mennesker i det som pustes ut.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.