POSTED IN Intervju, Kupp/Fargerevolusjoner

Intervju med Lukasjenko:

Målet er å ta Russland. Hviterussland er bare veien.

0
Print Friendly, PDF & Email

Det er Russland Vesten vil ta

Av Bjørn D. Nistad

Den 9. september gjennomførte en gruppe russiske journalister, anført av sjefen for den internasjonale TV-stasjonen RT (Russia Today), Margarita Simonjan, et nærmere to timer langt intervju med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjonko. Lukasjenkos budskap var klart: Det er amerikanerne som står bak uroen i Hviterussland. Og målet er å ødelegge Russland.

Se intervjuet dubbet til engelsk her.

I intervjuet sa Lukasjenko at protestene og opptøyene i Hviterussland var styrt fra land som Polen, Tsjekkia, Litauen og Ukraina, blant annet ved hjelp av tv-sendinger, og at det var amerikanerne som stod bak det hele. Han sa også at opposisjonen bestod av ekstremister som ville ødelegge økonomien, privatisere helse og utdanning og bryte forsvarssamarbeidet med Russland. Med denne type elementer var det uaktuelt å føre noen form for samtaler eller forhandlinger.

_______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra bloggen Kaleidoskop
_______________________________________________________________

At det kunne være behov for reformer, for eksempel ved å gi mer makt til parlamentet og å oppmuntre dannelsen av politiske partier, var Lukasjenko enig i. Men dette skulle skje i ordnede former og gjennom dialog med vanlige  mennesker.

På spørsmål om hva som kunne forklare opposisjonen man tross alt var vitne til, viste Lukasjenko til fremveksten av en over- og middelklasse som mente at den hadde krav på politisk innflytelse i kraft av sin rikdom. Han sa også at en del av ungdommen var blitt ødelagt av internett og derfor var lett å manipulere. Samtidig fremhevet han at økonomien og folks lønninger hadde vokst kraftig, og at Hviterussland i motsetning til mange andre land var blitt lite skadelidende av corona-epidemien, slik at vanlige mennesker hadde liten grunn til å være misfornøyd.

Som bevis på at opposisjonen hadde liten folkelig oppslutning trakk Lukasjenko frem det forhold at dens forsøk på å fremprovosere streiker hadde mislyktes.

(Skjermdump)

På spørsmål om hvorfor han hadde latt seg avbilde med maskingevær svarte Lukasjenko at det var for å bevise at han ikke var feig, og at han ikke under noen omstendigheter hadde tenkt å flykte.

Han fremhevet også at det som i dag foregikk i Hviterussland, i morgen kunne gjenta seg i Russland, at Vesten ikke hadde bruk for Hviterussland, og at det virkelige målet var å ødelegge Russland. I den forbindelse oppfordret han Putin og den russiske ledelsen til ikke å undervurdere farene som truet: ”Sovjetunionen hadde atomvåpen. Hvor er landet nå? Vær på vakt!”

Hviterussland er flatt med gode betingelser for et effektivt landbruk

Lukasjenko bedyret også at han aldri hadde vært villig til å gjøre Hviterussland til en del av en sanitær korridor rettet mot Russland, og at det var grunnen til at amerikanerne hatet ham.

På spørsmål om han var klar for tettere integrasjon med Russland svarte den hviterussiske presidenten at det var russisk motstand, heriblant redselen for at han selv skulle bli ”tsar” i en felles stat, som hadde gjort at unionsavtalen fra 1999 ikke var blitt realisert. I dag var det ikke lenger mulig å få til den type felles stat som hadde vært mulig på begynnelsen av 2000-tallet. Men Putin og han selv var i gang med å utarbeide et veikart for å få til mer integrasjon under dagens forhold.

På slutten av intervjuet ble Lukasjenko spurt om Hviterussland hadde endret seg under hans tid ved makten og hvilken grunn folk hadde til å stemme på ham. Svaret var at landet var blitt et helt annet i betydningen stabilt og velstående, noe ikke minst det blomstrende landbruket vitnet om, og at dette var noe han ikke ville la opposisjonen ødelegge.

Hvordan skal vi tolke intervjuet med Lukasjenko? Et viktig signal var selvsagt intervjuet i seg selv. Det at sjefen for Russlands internasjonale tv-kanal og tre andre russiske journalister opptrer som mikrofonstativ for den hviterussiske presidenten ved å la ham få fremføre sine synspunkter overfor et internasjonalt publikum nærmest uten kritiske spørsmål, var et klart signal om at Russland har valgt å satse på Lukasjenko og ikke er villig til å ofre ham. Slik sett kan intervjuet sammenliknes med Putins erklæring om at han som svar på en forespørsel fra Lukasjenko hadde klargjort en russisk sikkerhetsstyrke som om nødvendig kunne settes inn i Hviterussland.

Intervjuet gir et godt innblikk i den hviterussiske presidentens karakter. Han fremtrer som en person med kallsbevissthet som er overbevist om at det han gjør er det rette og til beste for vanlige mennesker. Han virker også modig og som en person som ikke vil flykte i farens stund.

Internasjonal politikk og maktkampen mellom stater har Lukasjenko tilsynelatende en realistisk oppfatning av.

De som har karakterisert Lukasjenko som det siste sovjetmenneske, har trolig rett. Lukasjenko identifiserer seg med vanlige, hardt arbeidende mennesker og er skeptisk til over- og middelklassen som har vokst frem i Hviterussland som i andre tidligere sovjetrepublikker, som han mener er drevet av grådighet og maktbegjær, og som han knytter til fremveksten av opposisjonen til hans eget styre.

Lukasjenko virker dessuten som en ukorrupt leder. At han skulle ha stukket unna noen millioner han eventuelt kunne flykte til, virker lite trolig.

Kort oppsummert fremtrer Lukasjenko som en leder av en helt annen støpning enn Ukrainas styrtede president Viktor Janukovitsj. Lukasjenko vil ikke la seg forføre til å forhandle med vestlige ledere eller til å føre samtaler med en opposisjon som opptrer uten noen form for folkelig mandat. Blir det nødvendig å bruke makt for å slå ned opposisjonens forsøk på statskupp, vil han gi de nødvendige ordrene. Flykte og dermed forråde det han oppfatter som sitt livsverk vil han ikke.


Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dag 7 i Rettssaken mot Assange:

Ekspertvitner får lite tid. Aktoratet breier seg.

Forrige innlegg

Hva EØS fører til:

11 togselskaper og 50 direktører på millionlønninger

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.