POSTED IN Ideologi, religion

Interessant psykologi:

Den massive og ensidige vaksine-propagandaen, har den ført til en ny form for religion?

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Innlegget er en meningsytring og står naturligvis for forfatterens regning. Men den illustrerer svært godt det en del av oss i større eller mindre grad opplevde i Norge rundt det som skjedde i tilknytning til den massive kampanjen for vaksinering med en nød-godkjent vaksine og hvor langtidsvirkningen av den var fullstendig ukjent.

Det er klart at innlegget vil provosere mange, men på den andre siden er det også en del mennesker i Norge som har behov for å ta ut dyp frustrasjon over det de opplevde, altså at vi var utsatt for et massivt forsøk på hjernevask av befolkningen.

Det er også påfallende at ikke langt flere reagerer på at kritiske stemmer mot det som skjedde aldri slapp til i mediene. Kanskje skrytet om meningsmangfold og ønsket om at alle må blir hørt bare var ment for de store fest-talene med sjølskryt, men at det var uten reelt innhold. Det har vært mitt inntrykk i mange år. Men nå er det flere som ser det.

Knut Lindtner
Redaktør

EN RELIGIØS NASJON

Av Th.Olsen

Det er en etablert sannhet at vi er en sekulær nasjon, at religion og da hovedsakelig kristendommen i stor grad er frakoblet styre og stell i Norge, i tillegg til fra folks dagligliv. Når det gjelder den tradisjonelle religionen er vel dette også helt korrekt. Derimot vil jeg komme med følgende for noen oppsiktsvekkende påstand: vi har aldri vært mer religiøse enn i dag!

For å gå videre inn på dette, må jeg avklare litt. Jeg snakker videre her ikke om religion i tradisjonell forstand, men om helt bestemte og karikerte karaktertrekk som man kan se hos en del religiøse mennesker innenfor de tradisjonelle religionene. Og akkurat disse karikerte trekkene ser jeg på som negative. Jeg mener ikke religion er negativt i sin helhet. Jeg sikter til følgende trekk:

 • Man har sluttet å tenke selv.
 • Fakta og motsigelser spiller ingen eller liten rolle.
 • Man overlater enten til de religiøse autoriteter å bestemme hva man skal mene/tenke (presten, imamen, Bibelen, Koranen osv),
 • eller man overlater til selve det religiøse trossystemet å bestemme hva som er rett og galt, hva man skal tenke og mene (ifølge Pinsemenighetens trossystem er det riktig å mene at… osv).
 • Og kanskje aller viktigste karaktertrekket: man reagerer med sinne, raseri og aggresjon hvis noen stiller spørsmål ved religionen eller utfordrer den. 
 • Det kan trekkes enda lenger: man begynner å bejuble, dyrke og hylle autoritetene (uten at det er saklig grunn for det). Og man deltar villig og ukritisk i ritualer og seremonier uten å stille spørsmål. Her er man kommet over i kult- og sektlignende tilstander. 

Hele det norske samfunnet er nå, spesielt fra mars 2020 totalt infisert av denne religiøsiteten. Religiøsitet har i det sekulære Norge dermed fjernet seg fra den sfæren hvor man kan si det hører hjemme, og i alarmerende grad inntatt andre felt i samfunnet hvor det ikke hører hjemme. Vitenskap generelt og vaksiner spesielt bør jo som eksempel være temmelig fritt for religiøs tenkning. Vi har nå (minst) tre store religioner i Norge, og disse går inn i hverandre og overlapper hverandre:

Statsreligion/statskulten:

Noen engelsktalende kaller dette stateisme. Vi kan se det i folks (ubevisste) oppfatning om at det enormt utbyggede statsapparatet vi har i Norge er en nærmest naturlov og nødvendighet. Videre at staten skal styre og lede oss i enhver sammenheng i dagliglivet. Vi ser det i at vi til og med hyller og dyrker politikere. Politikere som er helt grenseløse i å lyve, og som til og med avsløres i dette i støtt og stadig. Politikere som har mer eller mindre null utdanning og erfaring fra «det virkelige liv», og som ikke er stand til å svare adekvat på et eneste spørsmål såfremt det ikke er en del av det velregisserte teateret som media og politikere samspiller i. Ja for debatter og pressekonferanser er faktisk nøye regisserte og forhåndsplanlagte seanser hvor spørsmålene er klarlagt på forhånd for alle parter. Dette dyrkingen av politikere som noe «dyrkbart» kan gi så perverse utslag som at politikere får uttale at du bare får lov å ha èn klemmevenn – og blir utrolig nok adlydt:

At det i det hele tatt finnes et menneske i dette landet som faktisk adlyder noe slikt, er vanvittig. Men det er ikke kun èn stakkar som adlyder slikt, det er en majoritet av befolkningen som gjør det!

Denne måten å forholde seg til stat og politikere på – å ikke stille spørsmål ved deres virke, ikke stille dem til ansvar, og tvert imot dyrke og bejuble dem – er jo antitesen til demokrati. For i et demokrati skal politikerne jobbe (på nåde) så svetten spruter for befolkningens beste, og befolkningen skal være opplyst og kritisk, og avsette disse politikerne umiddelbart hvis de ikke gjør jobben sin, eller hvis de lyver. Enhver norsk toppolitiker ville blitt avsatt etter 10 minutter ved disse premissene. Isteden dyrkes og bejubles dem. 

Vaksinereligionen:

Denne religionen har bygget seg opp i stor kraft de siste tiårene, men er nå ved et historisk skremmende nivå. I dag finnes det altså stort antall mennesker i Norge og verden som hyller legemiddelindustrien generelt og for eksempel Pfizer spesielt. Både legemiddelindustrien og Pfizer har et rulleblad av tung kriminalitet, korrupsjon, forskningsjuks, ren mafiavirksomhet og svindel som er helt episk, men disse aktørene hyller man altså. Dette er ganske grotesk.

Spør en «vaksine-religiøs», og du oppdager umiddelbart at når det gjelder fakta og vitenskap knyttet til vaksiner vet de fleste ingenting. Absolutt ingenting. Man får stort sett høre at «vaksiner har utryddet alvorlige folkesykdommer», for dette har de hørt «yppersteprestene» (eller VG) si utallige ganger. Og dernest får du høre at du er anti-vaxxer. Og for lengst har de blitt sinte og/eller spydige. For man skal jo elske vaksiner, eller «hjerte» som det vel kan betegnes på Facebook:

Man elsker, eller «hjerter», det at myndighetene i pardans med en verdensgigant innen «Big Pharma», med grovt kriminelt rulleblad, som tjener vanvittige milliarder, injiserer flest mulig mennesker (gjerne med tvang eller semi-tvang) med et kjemisk produkt av eksperimentell karakter, med tvilsom virkning, tvilsom sikkerhet, og tvilsom effektivitet, for å si det forsiktig. Man dyrker det til og med. Snakk om pervers religion!  

For å tillegge – man finner eksempler på alle mulige rare og mindre rare meninger på Facebook eller ellers i befolkningen. At man finner slike eksempler som jeg har vedlagt her sier naturligvis lite i seg selv. Poenget er at dette ikke er ekstreme og aparte eksempler, det store flertallet av Norges befolkning agerer akkurat slik, i ord eller handling! 

I en mental sunn nasjon ville Bjørg Marit lest boka, undersøkt dokumentasjonen, diskutert temaet åpent og saklig. Og vært nysgjerrig. Det samme hadde NRK gjort. Og forhåpentligvis de fleste andre. 

Men i en verden helt av hengslene, og hvor vaksine er religion leser man naturligvis ikke boka, selv om man får den i fanget helt gratis. Og selv om den er meget tankevekkende. Og veldokumentert. Man blir i stedet provosert og sint. Uten å ha lest den. Ingen skal komme å rokke ved religionen!

Covid-religionen/kulten:

Stats- og vaksinereligionen har blitt ekstrem, og i tillegg delvis smeltet sammen til en tredje religion fra mars 2020, nemlig en slags covid-religion. Noen har kalt det en kult, og etter å ha tygget litt på det begrepet en stund blir jeg mer og mer sikker på at kult er den mest treffende betegnelsen. Kikk gjerne på denne gjennomgangen av fenomenet kult:

Vi forlot også vitenskapen nærmest fullstendig i 2020. Nesten ingenting av det våre politikere bestemmer, eller til og med det fagfolk som leger og delvis FHI driver med har noe rot i reell vitenskap. Det er politikk, eller religiøs politikk. Det behøves heller ikke, siden dette har blitt en religion som folk i det store og hele enten bejubler (ekstremistene) eller i det minste dilter lydig inn i (konformistene). Likevel, tar man opp temaene med folk blir man møtt med det intellektuelle havariet «hvorfor skal jeg høre på deg, jeg stoler på vitenskapen»!

Og videre, se gjerne denne om ritualer og innvielse. https://www.bitchute.com/video/3RVG8qNLdoY/. For ritualene ligger tung over oss nå. Vi håndhilser ikke lenger på folk, vi stikker albuen opp i trynet på den andre. Fordi noen religiøse autoriteter har foreslått/sagt det, selv om det har null smittevernseffekt generelt sett. Vi skvetter noen dråper Antibac på hendene ved inngangsdørene til enhver butikk vi skal inn i, noe som naturligvis ikke hindrer smitte av noe som helst. Vi blir «pålagt» å ta på oss munnbind når vi står oppreist eller går på utesteder og barer, mens vi kan være uten når vi sitter ved bordene, gjerne tett på de andre ved bordet. Disse og utallige andre smittevernmessige meningsløsheter utfører vi lydig – vi deltar uten særlig motstand villig i alle disse ritualene. Og den som ikke er villig til å delta i ritualene/meningsløshetene er de utstøtte, kjetterne, de som ikke er villige til å delta i «dugnaden», dette fullstendig nominalistiske begrepet. Ordet dugnad må da for øvrig være ødelagt for mange generasjoner fremover. Begrepet har blitt så perverst at dugnad nå er å forgifte seg selv, slutte å tenke, kaste alle rettigheter og friheter over bord, ja kaste selve livet over bord, sågar til og med nærmest å ta sitt eget liv:

Noen kaller den vanvittige massevaksinasjonen for folkemord. Begynner folk å dø av vaksinen i et lengre tidsperspektiv vil dette ordet være helt treffende, men per nå ser det ikke ut til at vaksinen rent statistisk direkte har tatt liv av veldig mange i Norge. Enn så lenge. Derimot er det helt tydelig at det er en masseforgiftning.

Som et lite eksempel har jeg snakket med to behandlere som tar imot pasienter. Han ene kunne fortelle at han alene (det er flere behandlere på klinikken) har omtrentlig 50 pasienter med vaksineskader. Pasienter som nå har kronisk betennelser i leddene sine, fått kronisk migrene (som de ikke har hatt før), eller rett og slett (i skrivende stund) varig utmattelse. Han andre behandleren kunne fortelle at han hadde et sted mellom 20-30 pasienter som hadde fått hudsykdommer, betennelser, utmattelse, varig diarè eller hukommelsestap! Han hadde en pasient som siden vaksinering har måttet sove permanent med bleie om natten på grunn av varig diarè.

På en restaurant jeg jevnlig går til fortalte innehaveren meg at han etter vaksinen hadde hatt varig utmattelse, samt at han hadde mistet korttidshukommelsen! Disse eksemplene er ikke fra et par uker etter vaksinering, men etter mange måneder, og per nå heller ikke forbigående lidelser! Anekdoter sider du kanskje da. Jeg kunne fortalt ti ganger flere eksempler bare fra min omgangskrets. Og de fleste jeg kjenner erfarer det samme. Dette er massivt omfattende og er ikke lenger anekdoter, men observasjoner av et fenomen. 

Denne masseforgiftningen dyrkes nå i Norge som den kulten det har blitt. En masseforgiftning med et tvilsomt produkt fra en versting innen Big Pharma, som ikke en gang stopper den såkalte «smitten». Dette siste er sågar nå helt bevist og et uomtvistelig faktum. Men slike bevis spiller altså ingen rolle. Ikke i en religiøs kult-bevegelse. Se bare dette – den store folkefesten i Elverum:

https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/markerte-siste-stikk-i-massevaksineringa-i-elvarheimparken.

Og Rikskringkastingen vår dekker naturligvis kult-arrangementet, her artikkel:

https://www.nrk.no/innlandet/folkefest-i-elverum-med-alle-over-18-fullvaskinert_-nakstad-tilstede-og-hyllest-fra-byens-mannskor-1.15642882.

Og her enda bedre, nyhetsinnslaget på NRK Tv:

https://fronten.no/2021/09/15/siste-stikk-i-elverum/.

Kikk på det. Gjerne flere ganger. Hva er det du ser utspiller seg her? Siste stikket av forgiftningssprøyta fra Big Pharma som ikke hindrer smitte blir satt i armen til stakkaren Jan Myren i Elverum. Det skjer på en scene, som seg hør og bør i et kult-arrangement. Og sykepleieren (antar det var en sykepleier) jubler, folk klapper og det er applaus, og mannskoret begynner å synge. Jan blir spurt «hva føler du nå». «Det samme som i sta», svarte Jan. Og mange av de fremmøtte var tydelig rørt til tårer. Det manglet bare at noe besvimte blant publikum. Forresten, tenk et sekund over at det var publikum til stede på dette. Hypotetisk sitat mellom Kari og Ola Nordmann i Elverum: 

«skynd deg Kari, vi må forte oss ned til sentrum så vi rekker å få billett til vaksinerings-showet kommunen har i dag! Har du husket å kjøpe champagne og heise flagget forresten?»

Og Espen Rostrup Nakstad ble hyllet og fikk sågar pris – en pandemi-pris. Mannen som gjennom hele denne pandemien har stått på pressekonferanser og på NRK og blitt tatt i løgn etter løgn etter løgn, uvitenskapeligheter og unøyaktigheter. Og dette er ikke min sære mening, dette har blitt avslørt gang på gang på gang. Mannen som har gjort ubotelig skade på dette landet, blir hyllet. Altså, man vet ikke om man skal le seg i hjel eller gråte seg tom. 

Her er annet sitat fra artikkelen:

«Myren ble vaksinert på byscenen midt i sentrum, til trommevirvel, tre ganger tre hurra og full applaus». 

Herre min, vi er blitt en sinnssyk nasjon!! Og egentlig er dette så ubeskrivelig nedverdigende. Nedverdigende for stakkars Jan Myren, nedverdigende for journalist Vibecke Wold Haagensen og NRK, nedverdigende for Elverum kommune, for Elverum mannskor og egentlig Norge som nasjon. 

PS. Jeg viste klippet fra NRK fra Elverum til en venninne, og hun hadde følgende kommentar:

«Man kan kalle det religiøst, men Ikke i ordets virkelige betydning. Dette er jo utslag av sinnssykdom». 

God bedring Norge!

Forsidebilde: Sonika Agarwal

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Ragnar Johannessen
  18 september 2021 10:47

  Hei Th. Olsen!
  Fint at du tar opp dette, for det er nødvendig. Det går greit å lese det, for du skriver bra. — Så, takk for et bra innlegg! Det er likevel en ting jeg har lyst til å ta opp med deg. — Tredelingen din her halter litt. Du sier:

  [Vi har nå (minst) tre store religioner i Norge, og disse går inn i hverandre og overlapper hverandre:
  Statsreligion/statskulten: Vaksinereligionen: Covid-religionen/kulten:]

  Var det ikke en tanke å heller organisere tredeligen slik: Statskult, Helsekult og Klimakult? Som du ser, ville du da måtte ta opp klimagalskapen, og antagelig finne at mange av de samme trekkene er å finne der. — Fint om du kunne utvide og omorganisere innlegget ditt, og komme tilbake med noe som dekker enda bedre de vanvittige greiene vi ser her. 🙂 Ragnar

  Svar
  • Hei Ragnar.
   Du har rett, klima-gjengen er kanskje den største sekt- eller kultlignende bevegelsen av de alle, i hvert fall på andre plass etter vaksiner! Men tror du misforstår poenget mitt her. Jeg forsøker ikke å gjøre en tredeling. Jeg skriver at vi nå har (minst) tre religioner. Vi har altså flere enn de tre, jeg er klar over det. Men jeg sikter til selve pandemien som er over oss nå, og den beskriver jeg som en sammensmelting av to allerede eksisterende «religioner», stats- og vaksinereligionen, til en covid-religion. Mulig det ikke kommer tydelig nok frem at dette religiøse perspektivet i mitt innlegg kun gjelder pandemien.

   Vi har jo i tillegg klima som du sier. Og teknologi-utviklingen, har ikke den også noen av de samme religiøse preg?

   Th.

   Svar
   • Ragnar Johannessen
    18 september 2021 18:09

    Hei igjen Th. Olsen! Takk for kommentar til kommentaren min! Vi er nok enige ome det meste her. — Og det er alltid hyggelig! Du tar også opp et viktig spørsmål, nemlig teknologi-utviklingen, som jo også hører med her. Enig der. Men bare så det er sagt: religioner har vi mange av. Hvis reference.com er å legge vekt på, har vi 4300 av dem…Jeg tror det kunne være nyttig å se om begrepet ‘religion’ kan få referere til tro som forholder seg til det hinsidige på en eller annen måte. Da ville stats-, vaksine-, covid- og klima- kanskje egentlig være kult og ikke religion, for de fokuserer på det «denne-sidige», det før døden altså. I tillegg har de jo ikke offisiell status som religion, og derfor er det mer passende, tror jeg, å tenke på dem som kulter De har typisk nok en god del av trekkene vi finner i religionene — dogmer, presteskap og idéen om hva som fører til, vel ikke egentlig frelse, men i hvert fall lykke. Lydighet overfor Staten gir en slags fred, «vaksinen» skal liksom verne mot (fremtidig) smitte, covid-troen skal holde orden i rekkene, og skille ut kjettere. Klima-troen er kanskje litt forskjellig her, for den tar sikte på fremtiden i mer utpreget grad enn frykten for smitte. I klima-troen finner vi enda videre fremtidsperspektiver. Den viktigste forskjellen er likevel kanskje at i klima-troen er begrunnelsen jorden og samfunnet og ikke den enkelte person. Det som er felles for religion og kult, er at de har trossetninger som ikke er testbare. Ikke rasjonelle. De opererer delvis med kvasi-rasjonelt innhold, og godtar ikke at der blir stilt spørsmål. De er altså uvitenskapelige. Dette er typisk for kulter og religioner. 🙂 Ragnar

    https://www.reference.com/world-view/total-number-religions-world-ff89ae17c6068514

   • Ja det er jo ikke religion i vanlig forstand. Det er viktig å ha klart. I hvert fall er det slik jeg bruker begrepet i innlegget mitt. Det er en slags karikert «religionitet», eller måte å agere på som er anti-tenkning og som kjennetegnes av enkelte religiøse, samt sekter/kulter. De karikerte kjennetegnene redegjør jeg for i starten av innlegget. Men jeg er enig med deg i at kult er kanskje enda bedre betegnelse!

 • Ja klima og korona hysteriet er i realiteten relgiøs overvevisning som har INTENTING med vitenskap å gjøre. Det er ren ANTIvitenskap…

  Svar
 • En annen «religion» er vitenskaps religionen. Denne er også blitt politikernes favoritt: Ifg forskerne – ingen oppfølgingsspørsmål tillates – så er det slik at… og derfor må dere alle …. osv. Men her tillates kun referert til forskere som tjener saken og politikken, de andre har vi effektive metoder for å undertrykke i stor skala. Vi har en religiøs forblindet tro på alt vi blir fortalt av den uhellige treenigheten mellom politikere-ngo’er/forskere-media.

  Svar
  • Ja helt enig med deg. Vitenskap med ekte vitenskapelighet er jo nesten helt forlatt det siste året ++. Og utsagnene MANGE kommer med i disse dager: «jeg tror på vitenskapen, ikke konspirasjonsteoriene dine!» indikerer jo akkurat det. Å tro på vitenskapen…men bare den populære siden av den, og uten spørsmål til den. Som jo er anti-vitenskapelig i sin natur

   Svar
 • Hva er en zombie?
  I følge enkelte forskere skal ofrene ha blitt dømt av hemmelig bonderåd og gitt lammende gift. De dømte blir så utnyttet til å bli apatisk slaver.
  Det er nesten så man kan undres.
  Har folk gitt fra seg evnen til å tenke ( og å ha tallforståelse) sjøl?
  Og hva kan ikke-zombiene gjøre?
  Prøve med «politikk» overfor zombier?
  Det ser håpløst ut. – Så vi gir oss ikke.

  Svar
  • Her er det ihvertfall en som tenker selv.

   Den dybe stats primære Covid-19-vaccineforhandler, Dr. Anthony Fauci:

   Derefter spurgte Stowers Fauci respektfuldt, om han var blevet vaccineret. «Hvad er det for et spørgsmål? Ikke at det kommer dig ved, men nej, for pokker nej, jeg er ikke blevet vaccineret. Og jeg har heller ikke planer om at blive det, i hvert fald ikke i lang tid, hvis overhovedet … Hvis jeg tager vaccinen og bliver syg af den, hvad så? Jeg er for vigtig her til at løbe den risiko. Det er I alle sammen også – det er derfor, jeg siger, at I skal vente. Men I kan erstattes; jeg er uerstattelig. Administrationen har brug for mig til at lede dette svar», sagde Fauci angiveligt.

   https://principia-scientific.com/fauci-heck-no-i-havent-been-vaccinated/#offcanvas

   Svar
 • Liker veldig det du skrev, syns det stemmer mye med sannheten! Kan du lese deg litt opp og utforske litt dypere inn på new age religionen , agenda 2030, Bibelen, Johannes’ Åpenbaring, «Dyrets merke» , korona pass ( den nye ausvajs), new world order.
  Kan du reflektere litt grundigere om menneskeretigheter i verden, moralen til folket , åndelighet til mennesker, den store tro på myndighetene og «science» ?

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  25 september 2021 4:08

  «* Man har sluttet å tenke selv.
  * Fakta og motsigelser spiller ingen eller liten rolle.»

  Man kan vel trekke samme slutsatts om konspirasjonsteoretikerene.

  Svar
 • » vi stikker albuen opp i trynet på den andre. »

  Bare dette idiotiske!
  Når man hilser ble vi forsøkt opplært til å dytte en albue vi har hostet på, og holde den mot en som har hostet i sin. 😉
  Ikke bare så det fjollete ut når «helse»direktoratets folk gjorde dette på Tv i oppdragelsesøyemed, men det var vel smittespredning i n’te potens.
  Heldigvis var det få av innbyggerne som ble med på tullballet. Folk lærte altså opp politikerne, – for politikerne sluttet også snart med dette.
  Det sies at en nasjon får de politikerne de fortjener.
  Men det gjelder vel helst når vi har sluttet å tenke, regne, – og protestere.
  I så fall bør vi begynne å tenke, og snu ryggen til HELE kostebinderiet på Løvebakken som har gått/går i takt i dette samfunns-ødeleggende hysteriet.
  Vi har ikke råd til å fø på disse lengre.
  Vi skal bygge landet.

  Svar
 • Dette er massedannelse, ikke religion. Det var massedannelse som førte til at tyskere flest ble sprøyte gale på 1930-tallet, for eksempel. Jeg anbefaler å se dette intervjuet med professor Mattias Desmet, der han forklarer de underliggende psykologiske mekanismene.

  https://www.youtube.com/watch?v=CRo-ieBEw-8

  Svar
 • Fikk boka: VAKSINETVANG gratis i postkassa. «I en mental sunn nasjon ville Bjørg Marit lest boka, undersøkt dokumentasjonen, diskutert temaet åpent og saklig. Og vært nysgjerrig. Det samme hadde NRK gjort. Og forhåpentligvis de fleste andre.» Steik for noen kjøtthaud. Boka er full av dokumentasjon om folkehelsen og årsaken til at den er såpass god som den er, og det skyldes IKKE VAKSINER! Har lest den to ganger (Ikke alt man får med seg første gangen) Boken anbefales på det sterkeste! Den er forklarende, lettlest og innholdet er veldokumentert.

  Svar
 • Det er det samme vrøvlet her som på Document.no. Jeg vet ikke om noen av de jeg omgås som har et såkalt religiøst forhold til covid-19. Det finnes riktignok folk med helseangst, men blant de er det både vaksinemotstandere og folk som følger alle mulige råd.

  Svar
 • Selv har jeg ikke tatt noen covid-vaksiner, og av den grunn føler jeg en stor fryd og stolthet!

  Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Folkeavstemningen om tilslutning til Russland

Rapport fra valgobservatør.

Forrige innlegg

Oss konspirasjonsteoretikere imellom.

Hvem sprengte North Stream 1 og 2?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.