POSTED IN Imperialismen, India, Midt-Østen

Ingenting går etter oppskriften.

Store diplomatiske nederlag for USA i Midt-Østen og overfor India.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

GAMLE STORMAKTER MISTER INNFLYTELSE I ARABERLAND, INDIA VISER STYRKE                                                        

Einar Magnus Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste.

Asiater oppdras til å tenke samfunn, i Vesten dyrkes det enkelte menneske. (Robert Utchi Clemens, med japansk, kinesisk og engelsk utdannelse i denne rekkefølge).

buddha statue during daytime
Buddha Park, Ravangla, Sikkim, India


India: Verdens 7. største landområde. 1.367 millioner innbyggere. Verdens 5. største økonomi. Største handelspartnere i 2021 var Kina med 125 milliarder US$ og USA med 112 milliarder.

I skyggen av Ukrainakrigen er makt blitt forskjøvet 

24.2: Russland starter en militær operasjon mot Ukraina som følge av at USA ikke ville gi Russland de nødvendige sikkerhetsgarantier. Russlands behov var å gi Ukraina status som nøytralt land slik som Østerrikes konstitusjon fra 1955 lyder. Da dette ble nektet av USA ble Russland tvunget til å sette makt bak landets behov for sikkerhet for ikke å få NATO inntil sine grenser også i Ukraina.
     

3.3: USAs president Biden sanksjonerer import av russisk olje til USA. EU later som de følger USAs politikk, men er tvunget til å fortsette importen av russisk olje og naturgass i mangel av alternativer. På verdensmarkedet stiger oljeprisen, bensinpris og inflasjon øker alle Vestens land.             

12.3: Wall Street Journal hevder at Saudi-Arabias de facto leder, kronprins Mohammad bin Salman nektet å snakke med president Biden på telefon. I et møte med pressen benektet presidentens talskvinne Jen Psaki dette, med tilleggssvar: ‘Presidenten snakket med bin Salman for noen uker siden!’
     

17.3: Storbritannias statsminister Boris Johnson møter tidlig morgen i De Forenede Emirater (UAE), der han vil at vertslandet skal øke oljeutvinningen. Samme dag går turen videre Saudi-Arabias Riyadh der kronprins Mohammad bin Salman er vert.  Statsminister Johnson ber om at Saudi-Arabia må levere mer olje til verdensmarkedet for at prisen skulle bli normal. Intet sluttkommunike etter møtene foreligger.

brown concrete building during daytime
Kaba, islams sentralhelligdom, sentrum i hovedmoskeen i Mekka. Kaba er målet for alle pilegrimer under pilegrimsreisen hajj og stedet alle muslimer vender seg mot i bønn. (Fra Store Norske leksikon)

Sammme dag uttalte kronprinsen av Saudi-Arabia: Verden kan godt leve med de eksisterende oljepriser, produsentlandene forholder seg til de vedtak som er gjort i OPEC. (Organisasjonen for oljeproduserende land)
   

18.3: En ‘tung’ delegasjon fra USA med Bidenadministrasjonens mest effektive hauk Victoria Nuland i spissen, møter i Dehli Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankav. Hensikten med møtet er å presse India til å ta avstand fra Russland. I en avstemming i FNs Sikkerhetsråd med hensikt å fordømme Russlands krig i Ukraina hadde India avholdt seg fra å avgi stemme.

Som nøytralt land har India i mange år kjøpt våpen fra Russland, også luftvernsystemet S-400 som utløste amerikanske sanksjoner. Til USAs irritasjon valgte India å kjøpe franske Rafale jagerfly fremfor amerikansk materiell. Under møtet leverte Nuland en tale om at India har de samme høye moralske verdier som Vesten, og fortsatte med de tradisjonelle amerikanske lovnader om økt handel og militær støtte til India dersom landets utenriks-, handels- og forsvarspolitikk ble endret slik USA ønsker. Intet felles sluttkommunike ble gitt etter møtet.
   

1.4: Den indiske avis Republic World skriver: Talsmann for det amerikanske utenriksdepartement Edward ‘Ned’ Price uttaler at USA ikke vil prøve å forandre Indias forhold til Russland. Uttalelsen fra USA kom samtidig med en melding om at Russlands utenriksminister Lavrov skulle møte Indias utenriksminister Jaishankav i Dehli.
   

17.4: Utenriksminister Jaishankav tar i mot den russiske delegasjon, der utenriksminister Lavrov roser India for ikke å ha tatt stilling til Ukrainakrigen, men forholdt seg nøytral selv under sterkt press fra Vestmaktene om å fordømme Russland. Ifølge Republic World fortsatte utenriksminister Lavrov med å invitere India til å la Russland bli subkontinentes langsiktige leverandør av olje og gass fra de store kildene i Sibir. Tilsvaret fra utenriksminister Jaishankav var at India er villig til å investere 2-3 milliarder US$ i Russland, med hensikt å sikre stabile tilførsler av olje og gass gjennom rørledninger. De to partene ble enige om å nedsette arbeidsgrupper for å utarbeide forslag til utbygging.    

Den indiske avisen skrev videre at Russland og India allerede driver en shippingkorridor mellom Chennai og Vladivostok, og at begge land er medlemmer i handelsblokken BRICS og Shanghai Cooperation Organisation.  

         

Boris Johnson hails Narendra Modi's net zero climate commitment | World News,The Indian Express
De ser ut som kompiser, men Johnson oppnådde ingenting

22.4: Storbritannias statsminister Boris Johnson møter Indias statsminister Narendra Modi i Dehli for å drøfte handel- og sikkerhetsspørsmål. Før møtene uttalte Johnson at den overordnede hensikt med reisen var å bevege India vekk fra å bli avhengig av russisk gass, olje og deres våpen. Etter møtet ble det sendt ut et sluttkommunike som sier at de to statsministere er enige om å samarbeide på felter der India og Storbritannia har felles interesser.
     

26.4: Den indiske avisen The Hindu Business Line melder at president i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen møter statsminister Modi i Dehli. Hensikten med møtet er å bringe India inn i Vestens fold slik meningen med statsminister Johnsons reise også var.   

Et sluttkommunike etter møtet forteller at EU og India er blitt enige om å etablere et felles råd for handel og teknologi.   

I en tale ved kveldens middag leverte von der Leyen en kraftsalve mot Russland som har gått til angrep mot Ukraina, noe hun kalte ‘en strategisk feil’. 
     

2.5: Statsminister Modi møter Tysklands Bundeskanzler Scholz i Berlin. De blir enige om organisering av felles teknologisk forskning og samarbeid på andre felles arbeidsområder. 
     

3.5: I København tas statsminister Modi i mot av statsminister Fredriksen, og i et kort arbeidsmøte roser Modi Danmark for landets 200 forskjellige selskaper som arbeider i India. Der er danske shippingfirma, høyteknologiske selskaper og selskaper i landbruks- og matvareproduksjonen. Modi ønsket større dansk virksomhet i India, før turen hans gikk til å møte indere som bor i Skandinavia.           
   

4.5: I Paris blir statsminister Modi tatt i mot av president Macron, med et lite informativt sluttkommunike som resultat før Modi vender tilbake til India.
   

5.5: Den indiske avisen Business Life skriver kort i en lederartikkel: Som utviklingsland har ikke India råd til å drive sin økonomi inn i en økonomisk krise ved å følge Vestens sanksjoner mot Russland.
   

12.5: EU-kommisjonen har utarbeidet økonomiske systemer som gjør det mulig for europeiske selskaper å fortsatt kjøpe russisk gass og olje uten å bryte med EUs pålagte sanksjoner mot slik handel. (!)  
   

18.5: Russlands president Putin sier at Europa begår økonomisk selvmord uten olje og gass fra Russland. Han sier videre at Russland etter USAs sanksjonering selger olje og gass for store inntekter, og at russisk økonomi har vokst 3% det første kvartal av 2022, ukrainaoperasjonen til tross.
   

19.5: USA vurderer å tilby India våpen for 500 millioner US$ i konkurranse med våpenkjøp fra Russland. Dehli gir ingen kommentarer.

Oljeproduserende araberland viste makt   

På grunn av Russlands angrep mot Ukraina lovet president Biden all verden at med USAs sanksjoner skulle Russlands økonomi knuses. Sanksjonen hadde motsatt virkning. Da Saudi-Arabias statssjef, kronprins bin Salman ikke gadd å kaste bort tid med å ta nødtelefonen fra Biden for å hjelpe USA ved å senke oljeprisen, viste han den makt han har, og samtidig oljekjøpernes svakhet.
 

UAE, Saudi Arabia reject Johnson's request, renew OPEC+ commitment | | AW
Dette gikk heller ikke bra

Statsminister Johnson reiste til Storbritannias tidligere kolonier på den Arabiske Halvøy for å beordre dem sette fart på oljeutvinningen. Hverken Biden eller Johnson var i nærheten av å lykkes med sine forsøk på overtalelse og utpressing, som er de eneste tiltak oljekjøpende land har i sin underlegne posisjon. Olje er makt, statslederne i UAE og Saudi-Arabia fortalte klart og tydelig til Vestmaktenes ledere at kolonitiden er slutt. Makt er blitt forskjøvet fra USA og Europa til de arabiske land.

Og så skulle India trues til å følge USA

Victoria Nuland var en fryktet statssekretær for europeiske saker i USAs Obamaadministrasjon, kjent for sitt dominerende vesen og drepende replikker. Under en kort visitt til Oslo en sensommerdag i 2016 tok det henne et par timer å beordre Erna Solbergs regjering til å kjøpe 5 P-8 maritime overvåkningsfly.      

Fordi nøytrale India i mange år har gjort mange våpenkjøp i Russland og ikke fulgt USA og sin tidligere kolonimakts ønsker, ble atter en gang Victoria Nuland beordret ut på oppdrag: Denne gang som statssekretær for politiske saker i Bidenadministrasjonen. 
 

Turen skulle gå til Dehli for å ta i skole utenriksminister Subrahmanyam Jaishankav, og presse den unge stormakten til å følge Vestens politiske beslutninger. Men inderne lærte de skitne knep som britene hadde brukt mot det indiske folk da de røvet verdier til hjemlandet fra India, ‘Juvelen i Kronen’. Den hardt lærte forhandlingsfaring kom til nytte da Victoria Nuland må ha prøvd å sette India under press på en eller annen måte, slik at USAs utsendte hauk med delegasjon etter møtene i Dehli returnerte til Washington uten å ha oppnådd noe som helst til USAs fordel.

Victoria Nuland

Da den utrøstelige talsmann for det amerikanske utenriksdepartement litt senere innrømmet at USA ikke kan påvirke indisk politikk bekreftet han Den Gamle Verdens nederlag. Som utviklingsland, les etter britenes røverier fra 1600-tallet har ikke India råd til å følge Vestens inflasjonspolitikk. India lot seg ikke presse. 

Vestens politikere vil ikke innrømme de mange nederlag har fått fra tidligere koloniland.   Middelalderens fyrstehus hadde hoffnarrer for å muntre sine gjester, men  konger, grever og baroner kunne bli så latterlige at narrer ble overflødige. Kong Ludwig av Bayern ble en slik, i moderne tid er Storbrittanias statsminister Neville Chamberlain den mest kjente narr med sitt ‘Fred i vår tid!’ etter Münchenmøtet med Adolf Hitler i 1938.   

Vår tids narrer i egne hoff er Joe Biden, Boris Johnson og Ursula von der Leyen.   

India viser makt 

Channel News Asia i Singapore er en troverdig TV-stasjon som 12. mai sendte et program om India og landets statsminister Narendra Modi. Tema var en redigert tale som Modi holdt til alle indere, med god teksting på engelsk som startet med de kraftfulle ordene:


INDIA TRENGER STRATEGISKE PARTNERE, IKKE VENNER MED DE SAMME HØYE MORALSKE VERDIER! TIDEN FOR UTPLYNDRING AV INDIA ER SLUTT.  VI VET HVEM SOM ER VÅRE VENNER. TIDEN ER KOMMET FOR Å UTVIKLE MOR INDIA.  

Etter uttalelsene fortsatte statsministeren med å minne om at Det Britiske Østasiatiske Kompani på 1600-tallet begynte å frarøve India verdier som edle metaller, juveler og kostbare tresorter, og at utplyndringen fortsatte i 1858 da selskapet ble solgt til den britiske krone. 
   

Modi sa videre at Indias venner er slike som kjøper og selger produkter uten forpliktelser, med klar adresse til USAs våpensalg. USA forlanger å ha ‘tekniske eksperter og rådgivere’ som skal følge produktene i kjøperlandet, noe som er spionasje. Til forskjell stiller Russland ikke slike krav når våpen selges.    

Senere i talen sa Modi at India og Kina er i ferd med å bestemme en grenselinje i Himalaya hvor uklarheter har ført til konflikt, og fortsatte med å omtale andre utenrikspolitiske saker.

Battle of Assaye
Denne tiden er definitivt forbi.

Statsminister Modis bekreftet at India vil arbeide sammen med andre eurasiske og sør-asiatiske vennlige land, som Myanmar har gjort etter den høyst nødvendige fjerning av Aung San Suu Kyi for et drøyt år siden. 

Arabere og indere bryr seg ikke om Vesten med sine ‘moralske verdier’            

Som kommentar til at Sverige og Finland søker medlemsskap NATO, sa Kremls talsman Dmitrij Peskov med et dårlig skjult flir på kjeften i et TV-intervju: Da stenger de seg selv ute fra Eurasia. 
 

Hva er så det? Kina, India, Russland og Kazakstan har under ukrainakrigen økt samhandelen. De mange naboland blir naturlige handelspartnere.
 

Kanskje vil 3-4 milliarder mennesker med stigende levestandard, selvforsynt med mat, vann, energi og mineraler ikke bli å kimse av?   

Forsidebilde: 5 smilende barn fra Kolkata, India. Av Loren Joseph 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Olav Sæther
  24 mai 2022 9:06

  Her blir det harselert med Neville Camberlain og hans «fred i vår tid», men jeg synes ikke han var helt på bærtur, for Hitler ville da ikke ha en to-front-krig, det var noe han ble påtvunget.

  Svar
 • Vestens «moralske verdier» er bare til å hånflire av, som de gjør i Kreml, særlig hvis det kommer fra Victoria Nuland. Ikke engang hennes mafia-metoder biter på India. Fint.

  Svar
 • India vet nok utmerket hvem deres fiender er,Ostindiska og te og opium er bra stikkord.
  Da engelskmennene ikke hadde mer penger å betale for teen de drakk,lagde de litt splitt og hersk.litt korrupsjon og så rå militärmakt for å rydde opp og beskytte,de innförte skatt,slik at det indiske folk da måtte betale for den beskyttelsen i dyre dommer.Resultatet ble at te og krydder de för fikk betalt for,nå måtte betales i skatter for å bli kvitt,bare smuler til folket,engelskmennene og de blågule ble rike.
  Når disse gode samaritanerne först ble fast i India,da begynte de å sikle på Kina,da begynte opiumshandelen /krigen.

  Svar
 • Og mens hele Asia og Eurasia «glipper» mellom fingrene til det «moralsk høyverdige» Vesten, bygges Imperiet Babylon 3 i EU. Imperiet Babylon 1, forsvant, likeså Babylon 2, nå skal Europa likeså forsvinne i ruinene av Babylon 3. Men det kommer aldri til å bli forsøkt bygget noe Babylon 4, nok er nok. Man kan si at det gamle ordtaket: «Etter oss kommer Syndfloden (Ragnarok)» begynner å passe mer og mer med det man ser skje i «det siviliserte vesten» i dag.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når du er mellom barken og veden

De minst dårlige løsningene

Forrige innlegg

Spartakus:

Så lenge Norge er Nato-medlemmer bestemmer USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.