POSTED IN Afghanistan, USA

Ingen plan for tilbaketrekning fra Afghanistan.

Det sikret mange demokrater flertall for.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det demokratiske partiet i USA oppfattes av mange som regner seg som venstreorienterte i Vest-Europa (og Norge) og tilhørende venstresiden i USA. Slik var det nok under Roosevelt (1933-45) og under Kennedy, men i dag er situasjonen en annen.

Som i Norge finnes det ingen krefter i valgte politiske organer i USA som ønsker en radikal politisk kursendring, bare justeringer av den retningen som foreligger. I Norge er det ingen som i praktisk politikk ønsker et annet samfunnssystem enn kapitalismen selv om noen fortsatt kaller seg sosialister.

Oppmerksomheten deres er rettet mot helt andre samfunnsområder og ikke mot endring av det rådende systemet. Kjønnsidentifikasjon, klimaspørsmål, rasisme osv., altså en politikk som dreier seg om andre ting enn  de grunnleggende maktforholdene i samfunnet er blitt avledning for kampen mot de som har samfunnsmakten, kapitalkreftene.

I USA er det i stor grad de store kapitalistiske konsernene som bestemmer politikken. Og ikke minst har krigsindustrien en dominerende innflytelse på begge de politiske fløyene (Republikanerne og Demokratene). De betaler store summer til lobbyister som også «smører» politikere i begge de to store partiene.

Nå får vi den paradoksale situasjonen at President Trumps regjering ønsker tilbaketrekning fra Afghanistan som er i høyeste grad i overensstemmelse med befolkningens ønsker. Forslaget er realistisk politisk og helt nødvendig, men i konflikt med krigsindustrien interesser. Og selv om krigen er forlengst tapt og bare et slaktehus og pengesluk blir det blokkert av både republikanere og demokrater i USAs Kongress.

Forslaget er i konflikt med krigsindustriens interesser som ønsker en evig krig for omsetning av sine produkter. 

Kampanjen mot Trump er også en avledningsmanøver gjennom medieindustrien for å fremstille demokratene som mer ansvarlige og tilforlatelige. Dette viser det motsatte. Mange av dem (særlig lederne) er krigshissere og i lommen på krigsindustrien. Det er alltid viktigere å se på hva folk gjør og ikke på hva de sier. Ord og løfter om kjærlighet er som skrift i sand. Et vindpust eller en liten politisk bølge fjerner dem på et øyeblikk.

Når det gjelder Norge avgjøres vår Afghanistan-deltagelse i Washington, ikke i Oslo. Det skjer ingenting nytt når det gjelder norsk utenrikspolitikk før marsjordre kommer fra USA.

Knut Lindtner

Kongressens demokratiske ledere slår seg sammen med republikanerne for fortsatt å beholde USA-tropper i Afghanistan.

Demokrater sørger for nederlag for forslaget fra Ilhan Omar som ville etablere en plan for tilbaketrekking fra Afghanistan. 

Av Eric Garris.

Med stemmetallene 284 mot 129 har Representantenes Hus stemt ned et lovforslag om å etablere en plan for tilbaketrekking av USA-tropper fra Afghanistan. 

Et lite flertall av demokratene støttet tiltaket, mens de fleste demokratiske lederne gikk mot forslaget. 

Alle republikanerne, bortsett fra to, stemte mot. Liberaleren Justin Amash støttet tiltaket.

Forslaget til National Defense Authorization Act (NDAA) for 2021 kom fra republikaneren Ilhan Omar fra Minnesota.

President Trump erklærte sent i mai at han ønsket å trekke tilbake alle USA-tropper fra Afghanistan før valget i november.

Siden da har demokratiske ledere skiftet side til et enda mer haukaktig syn, de vil sette alle krefter inn på «hindre et slikt tiltak». 

Mange av utenrikspolitikerne blant lederne hos demokratene går mot  i ren opposisjon mot Trumps syn, i motsetning til hva som er best for landet eller hva det amerikanske folket ønsker. 

Amerikanske tropper har kjempet i Afghanistan i 19 år uten noen slags framgang og uten at volden har minsket. 

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Nadine Shaabana

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Kampanjen mot Trump er også en avledningsmanøver gjennom medieindustrien for å fremstille demokratene som mer ansvarlige og tilforlatelige. Dette viser det motsatte. »
  Søreide gikk jo også klart ut å sa at tilbaketrekkingen av angrepsstyrker fra Syria var uansvarlig av Trump. Og Norge er med på handelsboikot for å hindre gjenoppbygging.
  At USA i tiå etter tiår har bedrevet angrepskriger og utskifting av nasjonsledere de ikke kan styre er jo vel kjent.
  Men hvorfor i all verden er Norge med på slike draps-orgier? – Samtidig som de står for utdeling av Nobels fredspris!

  Svar
 • Jeg tror forslaget fra Trump var indre-politisk valg-kamp, og han er helt klar over at forslaget ikke ville vinne fram. Det har neppe med våpenindustrien å gjøre, men med at USA ønsker militært nærvær og kontroll midt i asia. Dersom republikanerne var i flertall ville trolig ikke spørsmålet blitt stillt. Trump spiller altså kortet som det ‘gode hodet’ til trollet denne gangen. Hele vestlige «demokratiet» er juks of fanteri.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ordene gir politisk makt.

Nå skal «jihadister» omdøpes fordi ordet gir negative opplevelser av islam.

Forrige innlegg

Israel:

Raseringen av palestinsk land pågår hele tiden til fordel for jødisk nybosetting.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.