POSTED IN Media, Virkelighetsforståelse

Ingen norske medier vil fortelle hva som skjer

9 år med bombing av sivile er ikke viktig.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det dreier seg ikke om å formidle sannheten, men om å fornekte den.

Vi fikk henvendelser om reisen vår til Russland fra tre norske medier, TV2, Nettavisen og Filter Nyheter før vi kom hjem igjen til Norge, ingen i etterkant til nå. Spørsmålene de stilte handlet ikke om vi hadde noe journalistisk nytt å bringe tilbake, eller noe som kunne være av interesse for det norske publikum med tanke på krigen som pågår.

Vi får bare informasjon fra den ene siden av krigen, dvs. fra ukrainsk side. og det som serveres er ofte ikke nyheter, men forvrengninger av det som skjer, altså ukrainsk propaganda. Dette gjelder alle norske større medier, litt forskjellig fra det ene til det andre. Russisk informasjon gjengis enten ikke, eller presenteres i en form som som forteller at den ikke er troverdig.

Bombingen av Mosul

Vi har blitt fortalt i 1,5 år nå at Ukraina vinner krigen, men virkeligheten er den helt motsatte. Ser en på alle faktiske data, som f.eks. militære styrker, industriell kapasitet eller våpentyper, forteller disse ganske entydig at Ukraina ikke kan vinne denne krigen. Den russiske krigføringen er i realiteten svært begrenset fordi de ser på store deler av Ukrainas befolkning som russere. Og det ser vi av krigføringen; Russland har ikke flatbombet byer slik de kunne har gjort, f.eks slik USA gjorde med Mosul og Raqqa da de skulle innta disse byene i kampene mot IS, med forferdelige sivile tap som konsekvens. Det er derfor en stor overdrivelse som serveres i våre medier om at dette er en fullskalakrig. Tvert imot er det en krig som vi ikke merket noe til da vi reiste gjennom St. Petersburg eller gjennom Moskva. Til tross for dette fortsetter fremstillingen om fullskalakrig i våre medier.

Det er åpenbart også en løgn at krigen er uprovosert. Når Ukraina har skutt med granater og missiler inn i en sivil by, Donetsk, i ni år (siden 2014) og drept flere enn 10 000 tilfeldige sivile (svært mange russisktalende), er det forståelig at dette oppfattes av Russland som en direkte provokasjon. Det skjønner alle som vil forstå, men våre medier har ikke rapportert, og rapporterer fremdeles ikke, om det. Derfor kan de fremme løgnen om en uprovosert krig til en ikke-informert befolkning

Dette som vi rapporterer fra krigssonen må derfor være av journalistisk interesse i våre medier hvis deres oppgave er å informere den norske befolkningen. Men de med en viss kritisk sans har for lengst skjønt at nesten alle mediene i Norge ikke lenger informerer, de propaganderer for den ene siden i en konflikt.

Derfor har vi ikke fått noen henvendelser fra norske medier om våre erfaringer og observasjoner i Donbas (krigssonen), men henvendelser av en helt annen art. Vi gjengir derfor under noen av de få henvendelsene vi fikk for å informere hva våre medier er opptatt av: Ikke om konflikten, men om helt andre forhold, i omskrevet kortform på norsk.

Er dere Putins norske agenter/informanter, er dere putinister?

Det var en del propaganda for den russiske krigføringen, her på Krim, men det var ikke den norske gruppen som hadde satt denne opp. Foto: Anna Jevsejeva

Noen av spørsmålene er holdt i en saklig tone, men undertonen er ikke til å misforstå. De er ikke interessert i å vite noe om det vi har observert, men f.eks. hvem som betalte for reisen.

Her er tre av henvendelsene. Tolken vår fikk dessuten en henvendelse fra Filter Nyheter, og som er noe av det frekkeste jeg har sett, men det kommer vi tilbake til.

Knut Lindtner
Redaktør

TV2

(Disse spørsmålene ble stilt til Hendrik Weber, som var primus motor for turen og som hadde de kontaktene som gjorde det mulig å få til denne reisen. Ingen spørsmål om vi hadde noe å rapportere. red.)

Hei,

Takk for svar. Venligst sjå under for lista med spørsmål:

 • Kva stod på agendaen på turen? Kva gjorde de på og kvar var dykk? 
 • Kva var formålet med denne reisa? Kvifor reiste de no?
 • Kva tema blei diskutert under møter med russarar på turen? 
 • Kven betalte for turen?
 • Kor mange ganger har du vore der dei siste åra? Reiser du alltid i regi av Folkediplomati (en vennskafsforening, red) Norge eller reiser du i private høve også?
 • Du har mottatt klokker– har du fått andre andre gåver? Evt. kva?
 • Kvifor trur du at den russiske ambassaden ser på dykk som norske politikarar og offisielle personar i Norge? De er jo ikkje der på vegne av Norge, gir de dykk ut for å vere det?

I tillegg ynskjer eg å vite litt meir generelt om Folkediplomati Norge. Kor mange medlemmer har de? På kva måtar samarbeider de med Russland?

Framleis god dag til deg og!

Beste helsing,

Malene

Filter Nyheter

(Heller ikke her noen interesse for det vi har observert som kan være ny informasjon for den norske befolkningen, red.)

Hei, takk for svar. Vi skriver en nyhetssak om besøket du og Folkediplomati Norge har gjort til Donbass og Krym de siste dagene. Der beskriver vi uttalelser dere har gitt i russisk media og omtaler også andre tidligere turer du og Folkediplomati Norge har gjort til russisk-okkuperte områder av Ukraina de siste årene. Vi ønsker gjerne dine kommentarer på 1) hvem som har tatt initiativ til dette besøket, 2) hva formålet med turen var 3) hvordan dere reiste ned, 3) om russiske myndigheter har gitt dere militær eskorte eller annen bistand under besøket, 4) hvordan turen har blitt finansiert, og om russiske myndigheter har dekket deler av utgiftene

Beklager ble noe feil i nummereringen der. Så har jeg også et tilleggsspørsmål om dine forretningsinteresser på Krym og om du har foretatt noen investeringer der siden ditt første besøk dit i 2016

Silje Eggestad (journalist Filter Nyheter)

Nettavisen

(Her går de enda lengre og signaliserer holdningen sin i utgangspunket med uttalelser fra noen som ikke deltok på turen og ikke vet noe om våre erfaringer, men som har tatt tydelig stilling til turen vår. Det frister ikke å svare på dette for utgangspunktet er åpenbart. Her skal vi henges ut til spott og spe. red.)

Hei.

Tormod Malvin Sæther, journalist i Nettavisen her. Jeg ser at du og et reisefølge befinner dere på Krim-halvøya nå. Jeg trenger svar på spørsmålene mine innen klokken 15.00 ukrainsk tid (tolv 14.00 norsk tid). Hvis du ikke ønsker å svare, setter jeg pris på at du bekrefter at meldingen er mottatt. Eposten min er tormod@nettavisen.no

 1 Hva ønsker dere å oppnå med besøket?

 2 Skal dere reise til andre russisk-okkuperte områder i Ukraina?

 3 Hvem har betalt for reisen?

 4 Du omtales som en norsk politiker i Ria. Er du fortsatt aktiv i politikken?

 5 Du omtales også som leder av «Norsk forening for venner av Krim». Dette er en forening jeg ikke har hørt om før, har du mer informasjon?

Ivar Dale i Den norske Helsingforskomiteen kommer med følgende sitater du gjerne må få svare på:

 •   – Hver gang Weber besøker Russland og russisk-okkuperte områder fremstilles han på en helt annen måte og som en helt annen person enn det han er her i Norge. For å si det på en frekk måte er Weber en «nobody» her i Norge. Han er kun kjent som en russiskstøttet propagandabrikke, som serverer usannheter.  

 • Ivar Dale sier til Nettavisen at Weber og hans reisefølge blir brukt av det russiske regimet til å gi et inntrykk til egen befolkning av at det er stuerent i Vesten å støtte Russlands angrepskrig.  – Russland forsøker å fremstille det som om det ikke er så lenge til Vesten vil anerkjenne de russisk-okkuperte områdene som en del av Russland. Det er ren propaganda, og et aktivt forsøk på å føre russiske avislesere bak lyset, i en situasjon hvor statlig sensur er utbredt, sier Dale.  Han mener det er ekstra ille at Nistad og Weber stiller opp for russisk presse samme dag som et russisk angrep mot Kryvyj Rih drepte minst seks personer, og skadde over 75.  – Det er grotesk. Sivile ukrainere blir drept nesten daglig i russiske angrep, så står denne gjengen på motsatt side og heier på aggressoren, sier Dale

Hei igjen, ser du har lest meldingen. Jeg har også kontakter Nistad, Lindtner og kona di. Fint hvis du kan si i fra til de. Alle tre skal ha fått melding på Facebook Messenger, Lindtner og Nistad har også fått mail og sms.

Tormod Malvin Sæther

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  16 august 2023 10:17

  TV2, Filter Nyheter og Nettavisen si sjølvskading må dei berre halda fram med. Dei avslører her for all verda at journalistikk har dei slutta med. Lågmål.

  Og ei ny fjør i hatten for Derimot.no og Folkediplomati. Å bli kvista av Helsingforskomiteen er eit godt teikn.

  Svar
 • Veldig interessant, Lindtner, mange takk! Dette er veldig avslørende.
  Interessant burde dette også være for mediastudenter ved distriktshøgskulen i Volda, som vel er Norges hovedleverandør i den bransjen, hvis de har noen interesse av å ha en samfunnsoppgave som fortjener respekt; pr. i dag kan jo ingen med kritisk sans ta hovedstrømsmedia alvorlig.
  Saken er et flott studietema angående medias rolle i samfunnet, ang. ytringsfrihet og forfølgelse av dissidenter og uavhengig journalistikk. Gravejournalistikk er dødd ut og må gjenopplives.
  Et ideellt studium av eierforhold og profitt og makt er dette også. Den frekkeste til å ta dere i forhør er nettavisen, underlagt Amedia, kjøpt av Sparebankstiftelsen DnB; denne Tormod forlanger svar innen en frist han selv pålegger, så den klysete selvhøytideligheten er påfallende. Han og de andre mener visst de er i etteretningstjenesten i Sovjet eller noe.
  DH i Volda har nettopp fått ny rektor, Odd Helge Mjellem Tonheim, som ut fra beskrivelse av seg selv er «inkluderande», «uansett kva ein trur på», om det er tilfelle også for «putinister», «klimafornektere» eller LGBTetc-kritikere, det vet jeg ikke. Den hurpete prippenheten i all samfunnsdebatt nå tåler veldig lite utfordring før de «gode» begynner å hyle.
  I alle fall burde rekrutter til media få noe å tygge på som ikke allerede er drøvtygget av andre. Sløvheten og den feige flokkmentaliteten i det norske folk er høyst bekymringsverdig, og pengemedia er 100% medskyldig i den trenden.

  Svar
 • Jon Øyvind sunde
  16 august 2023 15:06

  MSM journalister viser tydelege tegn på at de må være hjernevasket fullstendig uvillige til å se en sak fra mer enn en side ..de har alltid rett ,alle andre som ikke mener som dem må være farlige eller idioter i deres øyne ..

  Svar
 • e:

  »Sløvheten og den feige flokkmentaliteten i det norske folk er høyst bekymringsverdig, og pengemedia er 100% medskyldig i den trenden» . . .

  – Enklere kan det vanskelig sammenfattes!

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 august 2023 18:17

  Innbyggjarar på Krim har i folkerøysting sagt med overveldande fleirtal, over 90%, at Krim er ein del av Den russiske føderasjonen.

  Men ei folkerøysting gjer ikkje inntrykk på Nato-general og Afghanistan-tapar Eirik Kristoffersen:

  «Ukrainas mål er å ta tilbake sine territorier fra før 2014, inkludert Krim. Det er et helt legitimt mål, mener forsvarssjefen.» (NTB)

  Nei, folkerøystingar gjer vanlegvis ikkje inntrykk på norske samfunnstoppar. EF- og EU-avrøystingar i friskt minne.

  Trøyste og bere. Kan nokon degradera eller helst avsetja denne mannen?

  Svar
  • <> – på same vis som for sjefs-apa som sørga for å ta landet vårt inn i EU-kabalen via bakdøra (sammen med ‘veskebæraren’ sin, som no sit i den same administrative posisjonen!

   Som det heiter på godt norsk; ‘You just can’t make this shit up!’ . . .

   Svar
 • Ang. det av ‘lame stream media’ som opererer i kongleriket Noreg; fri å bevare oss for FRIVILLIG (og bevisst?) å ville sette seg i samme bås som Victoria Nudelman og hennes kumpaner, noe som udiskutabelt avspeiler en virkelighetsforståelse som ikke akkurat er HELT i vater!

  (Var det noen som sa ‘SELVINNSIKT’ . . . ???)

  https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5909c8def5e2314ab79d6614/1539355447833-39KQQIBAECM5G924GMR0/1280px-Graham%27s_Hierarchy_of_Disagreement.svg.png

  Svar
 • Og NATOs Stian Jenssen gjorde tabben å si noe så fornuftig som at Ukraina kunne avgi land som egentlig aldri har vært ukrainsk;
  stakkars, nå får han sikkert så ørene flagrer av Jens. Kongsberg Våpenfabrikk er ikke glade. Og i Kiev bør han ikke vise seg uten bodyguard.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 august 2023 22:06

  Det er mykje som skurrar her. På den eine sida kan ikkje Vesten få sagt ofte nok at alt er opp til Ukraina. Kor ofte har me ikkje høyrt at Vesten ikkje har noko med å føreslå kompromiss og forhandlingar?

  Men Vesten generer seg slett ikkje på den andre sida: Når det gjeld opptrapping og motivering til miltære sjølvmordsoffensivar og oppmoding om å ta attende Krim. Då er det plutseleg fritt fram for vestleg rådgjeving.

  Tydelegare kan det ikkje demonstrerast at for Vesten er det viktigare å skada Russland enn å berga ukrainarar.

  Svar
 • Takk Lindtner og «gutta på tur»! Du snakker om å «kle av norsk presse»! Ikke hadde de klær på tidligere, men no står de fullstendig ribba for hud og hår. «Musa» som kledde av Rotta!

  Svar
 • Tor Guttorm Syvertsen
  17 august 2023 11:16

  «The greatest challenge facing mankind is the challenge of distinguishing reality from fantasy, truth from propaganda. Perceiving the truth has always been a challenge to mankind, but in the information age (or as I think of it, the disinformation age) it takes on a special urgency and importance.»
  — Michael Crichton (1942-2008)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den kommende krigen i Midt-Østen vil ikke bli slik den forrige:

Nye våpensystemer kommer.

Forrige innlegg

Noen tjener på krigen i Ukraina:

Våpenprodusentene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.