POSTED IN Iran

Ingen ledere i Midt-Østen er guds beste barn.

Irans nyvalgte president anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

0
Print Friendly, PDF & Email

Irans religiøse ledere har naturligvis en ganske rufsete fortid. Men det betyr ikke at USAs ledere, som har blod på hendene, har noen rett til å blande seg inn i landets indre forhold.

Likevel kan det være greit å vite noe om de folkene som styrer Iran. Samtidig må en forstå den situasjonen som ble skapt av USA da de oppmuntret og støttet krigen mot Iran (1980-1988), en krig som Irak startet med USA i ryggen. Den krigen var altså inspirert og støttet militært av USA for å fjerne den religiøse regjeringen i Iran som var kommet til makten og som anså USA som en hovedfiende (Den Store Satan).

Tapet av Iran som hoved-alliert i Midt-Østen har seinere bidratt til USAs mislykkete krig mot Syria og til deres generelle svekkelse i regionen. Det betyr ikke at Irans religiøse ledere er guds beste barn, men USA bidrar til befeste deres makt med den kontinuerlige truingen og sanksjoneringen av landet. I slike situasjoner oppleves det naturligvis  av mange som en plikt å støtte landets ledelse selv om en ikke liker den.

I Latin-Amerika er det flere eksempler på dette. Cuba, uten sammenligning med Iran forøvrig, har vært utsatt for omfattende sanksjoner av USA i 60 år uten annen effekt enn å befeste makten til det cubanske kommunistpartiet.

What is a fatwa, and who is it for? | Explained News,The Indian Express
Fatwa, juridisk vurdering; i islamsk rettslære en juridisk vurdering av hva som i en gitt sak er i overensstemmelse med islamsk lov. Ayatollah Khomeinis fatwa av 14. februar 1989, som dømte den britiske forfatteren Salman Rushdie til døden, skapte debatt også blant islamske lærde. (Store Norske Leksikon)

Vi noterer også den iranske «fatwaen» som sannsynligvis var årsaken til drapsforsøket mot den norske forleggeren William Nygård da han ga ut boka «Sataniske vers» skrevet av Salman Rushdie. Boka var religiøst fordømt av Irans religiøse ledere (Ayatollah Ruhollah Khomeini).

Problemet i dag er at konflikten med USA er så betent at enhver kritikk av ledere i Iran risikerer å bli oversett fordi den fort oppfattes som en del av en konflikten.

Knut Lindtner

Irans president er mistenkt for forbrytelser mot menneskeheten.

Fra Voltaire NetWork.

Javaid Rehman, FNs spesialreporter om situasjonen for menneskerettigheter i The Islamic Republic of Iran, har bedt om en etterforskning rundt massakre av tusenvis av politiske fanger i Iran i 1988, og rundt påstander om hvilken rolle Irans nye president Ebrahim Raisi hadde den gangen.

Ved slutten av krigen som Irak, oppmuntret av vestlige makter – hadde påført Iran, kom Ayatollah Rouhollah Khomeini med en fatwa (av religiøse grunner) der han beordret henrettelse av de iranerne som frivillig hadde kjempet på den irakiske angriperens side. 

En nødrett tolket denne ordren som fritt fram til å henrette alle medlemmer av People’s Mujahedin-organisasjonen, og også alle aktivister i venstreorienterte partier.

Ayatola Hossein Ali Montazeri, på den tiden tenkt å bli Irans øverste leder, prøvde uten suksess å gå mot denne retten. Han argumenterte med at Ayatollah Khomeini helt vilkårlig hadde utvidet fatwaens opprinnelige hensikt.

I en periode på to uker dømte denne nødretten summarisk flere tusen personer, som øyeblikkelig ble hengt eller drept av en eksekusjonspelotong. Antallet på disse «ofrene» er beregnet til mellom 2500 og 30 000.

Ebrahim Raisi – Wikipedia
President Ebrahim Raisi

Per definisjon var de iranere som hadde sluttet seg den irakiske hæren ikke lenge på iransk territorium. Derfor var Imam Khomeinis fatwa faktisk rettet mot de som hadde blitt tatt til fange på slagmarken.

President Ebrahim Raisi var på den tiden Teherans vise-advokat.

Noen få måneder senere, var Ayatollah Montazeri avsatt, Ayatollah Khomeini døde, og Ayatollah Khamenei etterfulgte han. 

Grunnlaget for det nye regimet var lagt.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.voltairenet.org/article213537.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

John Pilger:

Krig er det farligste viruset.

Forrige innlegg

Nakstad bagatelliserer bivirkninger.

Over hele Europa meldes det om menstruasjons-bivirkninger av vaksinene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.