POSTED IN Helse, Norsk politikk

Ingen har hørt om den.

Vedtas WHO-avtalen?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne rapporten tror jeg er ganske symptomatisk for situasjonen innen helsevesenet i dag. Det er en kronisk mangel på personale og stadig flere prøver å finne mindre belastende arbeidplasser. Ikke bare er skiftordningen en belastning, men den kroniske underbemanningen på mange arbeidsplasser sliter.

Denne rapporten under tyder på at dette er et problem som forsterker seg. Hvis det er korrekt er det bare et tidsspørsmål om «når strået som knekker kamelens rygg» dukker opp. Eller kanskje vi allerede nå er midt i en langsom kollaps. En kan ikke be medarbeidere ta et krafttak i en krise hvis den er permanent.

Jeg vet at situasjonen er en lignende innen annen virksomhet, f.eks. barnehagesektoren som driver med sykemeldinger, vikarer og periodisk underbemanning.

Kan det være at vaksineringen har ført til svekket immunforsvar, slik det antydes i denne artikkelen? Da står vi overfor en katastrofe ikke bare innen helsesektoren.

WHO-avtalen som åpenbart regjeringens helseminister kommer til å underskrive, vil flytte stor makt fra Stortinget til «Big Pharma» sin korrupte organisasjon WHO som i dag i stor grad kontrolleres av Bill Gates.

Knut Lindtner
Redaktør

Personalmangelen er verre enn nokosinne – vil Pandemiavtalen til WHO vere utløysaren for kollaps av den norske helsesektoren?

Skrevet av Saksyndig

Den aude sjukeheimen eg for tida jobbar på har ein personalmangel som berre blir meir og meir kritisk. Folk blir sjukare og sjukare, og er meir og meir vekke frå jobb. Situasjonen er det verste eg har opplevd i mine 16 år i helsesektoren, og mykje tydar på at heller ikkje dei meir erfarne kollegaene har sett på maken. Skummelt nok ser enkelte av dei ut til å leve i fornekting når det gjeld kva som er årsaken til dette historiske sjukefråværet. Ingen ser ut til å ville vedkjenne seg at sjukefråværet med få unntak finn stad hjå dei som er fullvaksinerte med mRNA-injeksjonane mot SARS-CoV-2. Denne elefanten i rommet går alle ut av sine gode skinn for å ignorere. Dei meiner det berre er tilfeldig at folk ligg nede for teljing med luftvegsinfeksjonar langt ut i mai månad.

Situasjonen er ikkje unik for min arbeidsplass. Noverande avdelingsleiar på sjukeheimen seier at stoda er nøyaktig den same i den langt større nabokommunen. Faktisk er situasjonen langt verre der, sidan dei har fleire stillingar som må fyllast. Vikarar veks ikkje lenger på tre, og sjølv dei private vikarbyråa slit no med å levere arbeidskraft rundt om på dei ulike helseinstitusjonane. I eit desperat forsøk på å auke bemanninga tok den aude sjukeheimen nyleg inn to vikarar frå byrå. Ingen av dei er nemneverdig flinke i norsk – eller engelsk. Pussig nok ville ingen av kollegaene ha dei på opplæring (!), so eg fekk den eine nærast dumpa i fanget på meg. Etter å ha prøvd (og feila) å kommunisere med ho, dumpa eg jenta over på den utanlandske kollegaen min. Norskkunnskapane til desse to vikarbyråjentene er so dårlege at sjølv mine utanlandske kollegaer uttrykkjer frustrasjon. Dei lurer på kvifor dei jobbar der om dei ikkje kan språket.

________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
________________________________________________________

Akutte språkproblem er éin ting. Sist fredag opplevde eg den noko bisarre situasjonen at tre kollegaer måtte forlate arbeidsplassen på grunn av akutt sjukdom. Berre hardt arbeid og diverse «kutting av hjørne» fekk oss gjennom resten av vakta. Avdelingsleiar, sjefen min, måtte tre til og hjelpe, når ho heller burde sitje og ringje etter folk for helga. (Ho fekk inn folk til slutt, men det vart 100% overtid på dei alle.)

Jobbsituasjonen kan fort eskalere til katastrofale nivå i våre særs usikre tider. Eg har vore open med sjefen min om WHO sitt møte i Genève denne veka, og deira vondsinna planar om å få godkjent den sokalla Pandemiavtalen, som vil gje WHO rett til å ikkje berre definere når noko blir ein pandemi eller ei internasjonal helsekrise, men som òg vil gje WHO rett til å overstyre lovene i alle dei 194 medlemslanda. Sjefen min hadde ikkje eingong høyrt gjete slik ein avtale, langt mindre at WHO og FN i lengre tid har prøvd å gjere seg sjølv til ei de facto verdsregjering. Ho er derimot på veg til å vakne frå korona-massepsykosen og innsjå at det i beste fall er diskutabelt det «våre» folkevalde, etter instruksar frå nettopp WHO, har drive med dei siste åra. Dei har ikkje handla i våre interesser, for å seie det mildt.

black android smartphone on brown wooden table
Ingen grunn til å stole på denne organisasjonen som skjuler seg bar FN-logoen

I vår samtale som fann stad nettopp den katastrofale fredagen der det var mannefall i personalgruppa, pakka eg ikkje ting inn. Eg sa at eg vurderte det som høgst sannsynleg at WHO sin Pandemiavtale ville bli godkjent, mellom andre av «vår» helseminister Ingvild Kjerkol, som for tida er i Genève på WHO-møtet (medan «vår» Espen Barth Eide visstnok er på WEF sitt møte, som finn stad i same land på nøyaktig same tidspunkt). Dette vil medføre at der vil kome WHO-direktiv om tvangsvaksinering, og at Noreg som WHO-medlemsland dermed  innføre dette. Eg illustrerte dette med eit sannsynleg scenario på vår arbeidsplass: Hennar overordna, pleie- og omsorgssjefen og hans overordna, rådmannen, ville ein vakker dag få eit rundskriv frå helseministeren der ho henviser til WHO si Pandemiavtale, og på det grunnlag krev injisering med mRNA-vaksinane på dei uvaksinerte medlemmene av personalgruppa. Deretter ville eg og dei tre andre uvaksinerte på arbeidsplassen bli kalla inn på teppet i administrasjonen og bli gjevne valet mellom å ta vaksine, eller godta avskjed.

Sjefen min vart temmeleg sjokkert. Ho sa at dette høyrdest svært merkeleg ut. Trist nok har ho ikkje følgt med på kva som rører seg i kulissane til denne eliten. Ho er ikkje å klandre. Denne informasjonen formidlar ikkje akkurat NRK og TV2. No for tida har ho som avdelingsleiar meir enn nok med å få inn folk på ledige vakter – og dei er det mange av. Tanken på å misse oss som er uvaksinerte må for ho framstå som skremmande, for det er jo vi som er minst vekke frå jobb. Dei fullvaksinerte kollegaene er vekke frå jobb annakvar veke. Å fjerne dei uvaksinerte, dei friskaste og mest stabile kollegaene, er å skyte seg sjølv i foten, men kjem det instruksar om det frå høgste hald, vil dette diverre vere irrelevant. Eliten risikerer heller ein fullstendig kollaps av helsesektoren, akkurat som dei gladeleg framprovoserer ein kollaps av heile den vestlege sivilisasjonen slik vi alle kjenner den.

Ho spurde forsiktig kva vi hadde tenkt å gjere om dette vart ein realitet. Eg svarte at vi ikkje ville gje oss utan kamp. Vi ville spleise på ein advokat og ta dette til retten – om ting eskalerte til slikt eit nivå. Ho sa med ei lett skjelven stemme at ho ikkje trudde dette ville skje. Ho høyrdest meir eller mindre vantru ut. Det kunne eg forstå, for ho kunne rett og slett ikkje forstå korleis arbeidsgjevar kunne gå i gang med å opprette særs tvilsame avskjedssaker midt under den verste personalmangelen i manns minne. Eg minte ho om kontroversen rundt min eigen avskjedssak, som ho har kjennskap til i kraft av å vere sjefen min.

Om WHO i verste fall skulle få gjennomslag blant medlemslanda om Pandemiavtalen når møtet i Genève sluttar 28.mai, vil derimot ikkje avtalen bli implementert på dagen. Ein snakkar om at det vil skje i løpet av 2024. Når ein ser på situasjonen i verda i dag, der alt som kan gå gale tydelegvis har gått gale, tviler eg på at verda slik vi kjenner ho i det heile teke vil eksistere i 2024. Vil den eksistere i slutten av dette året? Det vil berre tida vise.

Forsidebilde: Sander Sammy

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • At immunforsvaret svekkes mer og mer for hver gang sprøyta settes har til og med NRK skrevet om. Hva som foregår i Geneve og Davos er det ikke meningen almuen skal vite noe om.
  Sykehus fremstår stadig mer som dødsfabrikker for ansatte eller innsatte. Når alle de immunsvekkede og lydige helsearbeiderne faller fra og de ulydige motstanderne av genmanipulering avskjediges settes vikarer inn som hverken pleiere eller pasienter språklig kan kommunisere med. Trøstesløst for alle involverte. De samvittighetsfulle med integritet som gjør mytteri, de får sparken, mens de ryggradsløse autoritetstro som ikke tenker selv får beholde jobben og slitet til hele helsevesenet går til grunne. At det er en bitter pille for helsearbeidere å innse koronabløffen og skadene de har deltatt i å påføre folket, det er lett å forstå, men det er ingen vei utenom..

  Svar
  • Du vet e, moralen sitter i lommeboka.Man kan jo forstå at helsearbeidere har fölt at de med tvang har måttet utföre sin jobb,derimot,de som har utfört den med glede og entusiasme,de blir det nok verre med.Det skal bli en salig oppvask snart,det er helt sikkert,det er bare å finne frem oppvaskbörsten.

   Svar
 • steigan.no :
  FHIs Aavitsland mener koronapasset bør skrotes.

  Det blir neppe hørt av de som har solgt sjela til NWO. Nå som Kjerkol på folkets vegne avhender oss til WHO kan kanskje norsk helsedirektorat og norsk helseinstitutt like greit avskaffes, de har utspilt sin rolle siden vi nå underlegges overnasjonale direktiver.

  Svar
 • Her er hva WHO sier: https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2022/05/27/who-ingen-grunn-til-a-bekymre-seg-for-apekopper/
  Hva de mener og hva som kommer senere, tror ikke jeg vil samsvare med det de sier. Er nok ikke lenge før de blåser dette også ut av virkeligheten, og erklærer en ny pandemi. Da her vi det gående igjen.

  Og om Norge nå begynner å sette koppevaksine i folk med redusert immunforsvar etter C19 «vaksinen» og de blir syke og dør, så vil de nok skylde på apekopper som årsak, og vaksineringen vil øke med flere sykdommer og flere dødsfall.

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nWoRgd/norge-kjoeper-vaksiner-og-medisiner-mot-apekopper-kan-komme-leveranse-i-juni
  jeg tror ikke at begravelsesbyråene trenger mer koronastøtte i alle fall. De får nok hendene fulle med nye «klienter»

  Svar
  • Alle blir vel testet for sykdom/smitte med den nye testen, som antakeligvis er like «trygg og sikker» som PCR testen var. Noe som har vist seg å være en stor bløff. Det fastslått at ved 35 sykluser så er feilprosenten 97 og det er bekreftet av smittevernoverlege fra UiO at i Norge kjøres det 45 sykluser. Dermed 100 % ubrukelig. Med en PCR test så finner man nøyaktig det man leter etter. Ikke er de beregnet for å diagnostisere noe helle.

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/05/27/195848576/ny-coronatest-kan-vise-hvor-god-beskyttelse-du-har

   Hurtigtestene var trygge og sikre, likedan som «vaksinen var trygg og sikker og førte stort sett kun til milde og raskt forbigående bivirkninger, ifølge folkeforgiftningsinstituttet.

   Det farligste «viruset» vi har nå, og som det ikke finnes motgift/vaksine mot er nok AP kopper.

   Svar
 • Takk for en interessant og oppriktig artikkel!
  Det er definitivt ikke greit det hun gjør.Jeg håper Kjerkol tar konsekvensen av det hun har gjort (selger oss ut til WHO) og hun og flere andre topp-politikere og myndighetspersoner skal virkelig få svare for seg når «den lyse siden» overtar styringen her i verden, for den tiden kommer.
  Dette er iallefall et VALG hun har tatt, et godt valg for makteliten, men et veldig dårlig valg for det norske folk.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er det noen som ikke ønsker billige og effektive tiltak?

Hvorfor publiseres ikke D-vitaminforskning?

Forrige innlegg

Fornebubanen

T-bane til 30 jålete milliarder er meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.