POSTED IN USA, Økonomi

Inflasjonen tatt av som en rakett

USA har ødelagt sin økonomi

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Paul Craig Roberts
Oversatt av Northern Lights

Den amerikanske finanssektoren har lenge plyndret andre land. Først lokkes landene med bestikkelser til lederne for å ta opp lån som ikke kan betales tilbake. Så kommer IMF inn med innstramminger som pålegges befolkningen. Det kuttes i offentlige tjenester og sysselsetting, og offentlige eiendom og selskaper selges for å betale tilbake lånet. Levestandarden faller, og amerikanske selskaper tar over landenes økonomi.

Etter å ha opplevd eller vært vitne til det økonomiske blodbadet, er andre lands regjeringer mindre villige til å bli bestukket for å forgjelde landene sine. Da bruker amerikansk finanskapital denne teknikken på amerikanere. I motsetning til narrativet i finanspressen, hever ikke Federal Reserve renten for å bekjempe inflasjonen. Det er latterlig å tenke på at en økning på 3/4 prosent i en tid med svært lav rente, vil ha noen innvirkning på en inflasjon på 9,1 prosent. Selv om en renteøkning skjer, ligger renten fortsatt under inflasjonen.

Dessuten er ikke inflasjonen monetær. De økte prisene er et resultat av forstyrrelser i vareforsyningskjedene forårsaket av Washingtons Covid-nedstengninger og russiske sanksjoner. Produksjonen ble stoppet og forsyningskjedene er brutt.

Federal Reserves renteøkning er bare en fortsettelse av dens politikk om å konsentrere mer inntekter og formue til den rike én prosenten av befolkningen. Kvantitative lettelser var forkledningen Federal Reserve brukte for å trykke 8,2 billioner (norske billioner) dollar i nye penger som ble brukt til å få opp prisene på aksjer og obligasjoner, og dermed beriket den ene prosenten som eier dem. Etter å ha fått maksimalt ut av dette for å øke formuen til de rike, hever Federal Reserve nå rentene for å øke boliglånskostnadene til nye boligeiere.

Federal Reserve driver folk ut av boligmarkedet for å frigjøre eiendommer for «private equity»-selskaper som kjøper boliger for å leie dem ut. At disse selskapene ser på leieinntekter fra hus som den beste investeringen sier oss at den amerikanske økonomien har utspilt sin rolle. Når investeringer går inn i eksisterende eiendeler, og ikke til å produsere nye varer, slutter økonomien å vokse.

Obama-regimets politikk med å redde ut de økonomiske svindlerne som var ansvarlige for krasjet i 2008 men ikke ofrene deres, reduserte amerikanske menneskers boligeierskap fra 70 % til 63 prosent. Urban Institute spår ytterligere nedgang. I dag har huseieres egenkapital falt fra 85 % etter andre verdenskrig til ca 33 % – og det sender to tredjedeler av huseiere i hendene på kreditorene. Dette gjør det helt klart at en finanskapitaldrevet økonomi forgjelder folket, til inntekt for de rike.

Faktisk har den finansierte økonomien skapt av Federal Reserve gjeninnført et klassesystem som ligner det britiske aristokratiet som ble styrtet. Faktisk har vi et økonomisk klassesystem av verste merke. De britiske aristokratene produserte mat som foret nasjonen. Det amerikanske klassesystemet produserer renter og gebyrer for det finansielle systemet.

Som Michael Hudson har vist oss, er en økonomi uten vekst sluttresultatet av en finanskapitaldrevet økonomi. En finansiell økonomi blir det når forbrukernes inntekter går fra å brukes til kjøp av nye varer og tjenester og over til å betale gjeld og gebyrer, som renter på boliglån, billån, kredittkort-gjeld og studiegjeld. Med en så stor andel av husholdningenes inntekt brukt på å betale gjeld er det lite igjen for å drive økonomien fremover.

Hvis amerikanske økonomer var i stand til å løsrive seg fra sin nyliberale søppeløkonomi, ville de innse at «verdens største økonomi» de kaller USA, er en total fiksjon. Faktum er at USA ikke har en økonomi. Selskaper drevet av Wall Street flagget ut amerikansk produksjon til Asia slik at de rikeste kunne dra nytte av høyere profitt fra lavere lønnskostnader, mens de forlatte byene måtte selge sine inntektskilder, slik Chicagos solgte sine parkometerinntekter for 75 år til utlendinger for ett engangsbeløp, bare for å kunne løse en budsjettkrise for ett år.

Utflagging av amerikansk produksjon, utført under dekke av «globalisme», ødela den amerikanske økonomien og skattegrunnlaget for byer og stater. Mens realøkonomien avtar, har Demokratene som ønsker å sitte med makten for alltid, innført en politikk med åpne grenser for innvandrere. Hvordan kan en befolkning som amerikanske selskaper har forlatt, og som opplever en kraftig økning i gjelden, klare kostnadene med å forsørge og skape sosial infrastruktur for titalls millioner av innvandrere fra tredje verden? De presstituerte i finanspressen tier om det, men USA er på stupet av økonomisk og sosial kollaps, og hva gjør idiotene i Washington? De vil starte kriger med Russland, Kina og Iran.


Fra Dr. Paul Craig Roberts sin blogg, publisert 18 Juli 2022.
Orginalartikkel: The United States Does Not Have an Economy

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • «Idiotene i Washington» er ikke idioter, tvert imot så er dette en nøye uttenkt plan for å ødelegge økonomien og dermed legge grunnen for «The Great Reset».

  Svar
  • Som Jesus sa: «Forlat dem ikke, for de vet hva de gjør».
   Problemet er verdensbefolkningen som egentlig alle sammen kan kalles analfabeter etter årtier med propaganda og løgner fra disse «danserne» rundt gullkalven (som viste seg å være gråstein?).

   Svar
 • Så det vil komme en kollaps som er stygg nok til å sende folk som aldri ville ha trodd at ville ta til gatene for å protestere. Og da skal WEF ha sin plan A klar – selve løsningen som alle skal godta. ?

  Det er kjent at i politisk/nasjonal kriser så er det lett å få gjennomført store og stygge reformer. Det har dem gjort før. Men folk innser ikke at å protestere gjelder ikke lengre, for det er bare ett show for alle de andre som skal vises gjennom media. Men media viser ikke slikt lengre, de sier ikke noe om protestene i Nederland.

  Når Rothschild vil ha ett nytt styre i ett eller annet land starter han med å lage en ny regjering, som bruker tiden før de kommer til makten med promo, disinfo og allianse bygginger. Slik at dem står klare på kuppdagen.
  Mens her skjønner ikke folk at dem må organisere seg for å kunne danne en maktblokk, og dens første oppgave må være å skape media, ettersom man er fiender av dagens msm.
  Pga denne passiviteten så er det folk som Simen Bondevik som står klar når krisekuppet kommer.

  Svar
 • USAs fall har da vært veldig lenge i forberedelse. Hvis man ser på det militæres akterutseiling, så har den tekniske ekspertisen falt voldsomt siden 60tallet. Utvilsomt har dette noe med utdanning å gjøre. Vi kjenner da til flat struktur utdanning her hjemme og den er ikke bedre i USA. Universitetsutdannelse har forfalt i samkjør med ideologisk overkjøring. Korrupsjon og fiksing med statistikk har skjult mye, men alle eksplosjonene til romfergene o.l. har vist at ekspertisen er ikke der lengre. NASA har vært ett bløffverk. Siste forsøk på hypersonisk missil feilet.

  PCR tar nok noe feil angående årsaken til inflasjon. Svikt i distribusjon hjelper så visst ikke, men denne situasjonen med rente lik null og tilfeller også under skyldes en storstilt «Kvantitativ lettelse» altså pengetrykking. Det har vært så stort at renta regelrett har måttet gå til null for at mange nok skulle ta åtet og få seg store lån. Som kjent, på kjøpte statsobligasjoner kan banker låne ut flere ganger dens verdi. Uansett hva renta er så får banken inn det flerdobbelte når lånet blir innbetalt. De kan ikke tape. Det er en gullgruve fra ett eksisterende luftslott. Det er en av kapitalismens kjernepunkter og sosialistiske parti har ikke brydd seg med å overvåke eller greie ut om denne gesjeften. Det er bare en form for kapitalistisk transaksjon som er lettere og mer innbringende og det er tyveri.

  Svar
  • En större og större andel av de pengene som blir trykket og som er rentebasert gjeld går nå til å betale nettopp gjeld.Denne galoppen går nå fortere og fortere og den kan ikke stanses.

   Svar
   • Ja, Jan Z:

    Når disse fattige landene ikke kan betale ut lånene, gir de «sjenerøse» internasjonale bankene rett og slett nye lån med høyere rente for å betale de gamle, ytterligere gjeldslåner. Som Mayer Amschel Rothschild sa: «La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene.»

    ‘Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. ‘
    midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

   • For at disse fattige landene skal få disse generöse lånene fra IMF og Verdensbanken må de godta å privatisere og de må godta at NGO kontorer skal få etablere seg,derfra går det bare utfor bakke.
    For at Stater som Polen,de baltiske stater,Hellas mm skal få generöse lån fra EU må de godta privatisering og bla bla bla og siden går det utfor bakke.
    Ikke rart at bak fasadene i Nato,FN,Eu mm byger det seg opp en motstand mot böllene og jo mer kunnskap og opplysning som tilflyter folket jo mer svekkes globalistene.
    I et såkalt Demokrati hersker flertallsstyre og et flertall kan manipuleres gjennom fravär av kunnskap,det kan manipuleres gjennom opprettelsen av ulike politiske partier som jo er en smart måte å splitte folket på.
    Når politi og domstol er politisk styrt blir forståelsen for rett og galt uforståelig.Når NGO,ere får lov å etablere sympati for alt fra antifa til flerkjönnskamp og ytringsfrihet er terror,da er det for meg ubegripelig at folk favner demokratiet.All moral er borte og det er nettopp den folk må finne i seg selv og utvikle.
    Republikk betyr at lov og rett skal gjelde og da må man ha en konstitusjon som er urokkelig,den skal gjelde for liten og stor.
    Demokratene i USA synes ikke om konstitusjonen,de vil ta fra folket deres konstitusjonelle rettigheter.
    Og det vi kaller det politiske venstre i Norge fjerner gradvis deler av grunnloven,forövrig en grunnlov som ble skrevet da kongen hadde all makt,ja også kirken,som er godkjent av kongen.Kongen trengte vel noe som kunne «gjete folket»dit han ville.

 • Det globalistiske vest har mött mer motstand enn de vil innrömme,og takket väre söppelmedia og politikere som aldri tenker på sitt folk har informasjon om endringene ikke nådd folket.
  Eu sprekker så det suser,de har nå bedt medlemstater kutt i sine gassreserver med 15 % for å redde vanderleyen og tyskland.Flere av medlemsstatene sier nei.
  Diplomater fra Ungarn reiste til Russland og forhandlet direkte med Putin om blant annet gass og olje og fikk ja av Putin om hjelp.
  Kaliningradkonflikten er nå löst og togtrafikken går som för.
  Når det blir forbud har det en tendens til å åpne opp for «lovbrudd og olje som blir fraktet til alle verdens kanter som ikke er sanksjonert blir lastet om og fraktet til europa til höyere pris.Mange mellommenn blir styrtrike mens de ulike EU land blir fattigere.
  Zelenskyforbannelsen kalles det når den ene regjeringssjefen etter den andre kaster inn håndkledet.
  Brix vokser seg större og Dollar og Euro mister sitt grep.
  Osv osv osv
  Stagflasjon i vest,men hysj,ikke si noe til alternave media.de liker ikke snakke om det,de er enige med söppelmedia om at slikt skal ikke folk få vite.

  Svar
 • Til tross for at alternative medier gjerne kritiserer Eu politikk er de ganske så tilbakeholdne med å kritisere eget lands politikk,den kritikken er forbeholdt kommentarfeltene.
  Om den målgruppen alternative nyheter önsker å nå, kunne få mer informasjon om Russland og dets politikk,litt stoff og linker til Putin og Lavrov,medvedev og Stoigu og om hva de sier og mener,da er jeg helt sikker på at målgruppen vil bli mer fornöyd,det er tross alt medienes oppgave å gi ett nyansert nyhetsbilde.

  Svar
  • «…det er tross alt medienes oppgave å gi ett nyansert nyhetsbilde.»

   Ja, det burde det være. Det er deres, skattebetalte, oppgave. Når de ikke gjør arbeidet for befolkningen bør de heller ikke betales. ( Det er alltid befolkningen som betaler; statsadministrasjonen er kun en (ekstra) utgift og har inngen verdier som ikke er skapt av befolkningen.

   En annen side er at ( også) denne krigen er et unødvendig brotsverk. Som angrepskrigene mot Irak, Libya, Syria og Afghanistan. Russland burde/kunne bare stengt igjen eksport til vesten ( men holdt åpen til Asia) og så forlangt at , korrupte,Ukraina skulle være et nøytralt militært område ( inkl. biotekniske laboratorier, atomvåpen og droner) før vesten fikk kjøpe varer.
   Drap er drap, uansett om det utføres av privatpersoner eller stater.
   Spørsmålet er jo om USA/vesten, som tidligere, ville gått til atomangrep, eller virusangrep, for å beholde sin økonomiske og militære makt.

   Svar
   • Et godt eksempel på tospannet myndigheter/Ap og media sin ‘ informasjon’ til norske innbyggere.:

    ‘På Twitter skriver UD at det er er presserende behov for at betingelsnene i kornavtalen respekteres av Russland. ‘ 😉
    dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=101128

    Det er bare det. – At det var Russland som ville få fjernet miner i farvannet, lagt ut av vesten/Ukraina, før de sendte skip med korn. Selvfølgelig. Ukraina ville fjerne disse først etter press.
    Nå ser vi altså at vesten/Ukraina blander militære skip inn blant kornskip. ( Som de tidligere også har beordret sivile i nærheten av vestlig militære lagre i Ukraina, for å demonisere Russlands angrep på militære installasjoner.
    Men Huitfeldt/Ap/UD gir oss , som vanlig, ikke informasjon, men propaganda.

   • Enda et eksempel:

    ‘Sergej Lavrov skal overbevise afrikanske ledere om hvem som egentlig har skylden for verdens matkrise.
    I Svartehavet utenfor kysten av Ukraina ligger russiske krigsskip og blokkerer for ukrainsk korneksport. I månedsvis har siloene i havnebyen Odesa vært fulle av flere millioner tonn korn, klar til eksport.’
    aftenposten.no/verden/i/34roJ9/den-russiske-utenriksministeren-drar-paa-rundtur-i-afrika-han-har-ett-viktig-maal

    Altså forklare løgnene om den bevisste korn/mat-krisen som USA/vesten har reist rundt beskyldt Russland for. ( Som USA også stjeler korn fra utbombede Syria, som media ikke forteller noe om.)

    Er det Russland som har minelagt Svartehavet? Nei det er USA/Ukraina/vesten som har gjort, – for å demonisere Russland.

 • «Den amerikanske finanssektoren har lenge plyndret andre land. Først lokkes landene med bestikkelser til lederne for å ta opp lån som ikke kan betales tilbake. Så kommer IMF inn med innstramminger som pålegges befolkningen. Det kuttes i offentlige tjenester og sysselsetting, og offentlige eiendom og selskaper selges for å betale tilbake lånet. Levestandarden faller, og amerikanske selskaper tar over landenes økonomi. «

  ‘I løpet av de neste tolv månedene kan så mye som et dusin land slite med å betjene lånene sine. ‘
  https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/0GPvgG/verdensbanken-frykter-flom-av-gjeldskriser

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Spartakus:

Driver våre medier politisk manipulasjon?

Forrige innlegg

Ikke i de store mediene.

Andre nyheter fra Ukraina-krigen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.