POSTED IN Migrasjon og flyktninger, Rasisme

Individuell rasisme fordømmes av alle.

Er statsrasisme akseptabelt?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Krigsprofitt og  statsrasisme

Av Jan Christensen

Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EUs nyhetsbrevVisste du
 at Norge tjener grovt på krigen i Ukraina? Og at fattige land i Afrika, Asia og Amerika blir enda fattigere på grunn av krigen? Det hevdes at vår ekstrafortjeneste bare i år kan beløpe seg til 300 milliarder kroner.


Vi har med andre ord, økonomisk sett, all grunn til å ønske at krigen fortsetter. 
Så bidrar vi da også med våpenstøtte for å holde liv i krigen, muligens også med instruktører, for å bekjempe et land som aldri har truet oss, men som snarere har vært våre befriere. At Russland invaderte Ukraina for 4 måneder siden, er en handling som vi og de fleste her til lands fordømmer. Allikevel: Krigen har et bakteppe, en forhistorie. Den får også store konsekvenser for folk i hele verden. For land som sårt trenger utvikling, betyr den ytterligere utarming. For land rike på «krigsnødvendige» ressurser, gir den økte muligheter for fortjeneste. Norge har blitt en krigsprofitør.

Til tross for den kommende dyrtida her hjemme, sitter vi – i verdensmålestokk – på den grønne grein. Allikevel har  regjeringa – i revidert statsbudsjett foreslått – og fått vedtatt – kutt i vår fattigdomsbistand på nærmere 4 milliarder kroner. Det hevdes at dette vil skape tilstrekkelig rom i budsjettet for å hjelpe Ukraina. 

Hunger in the United States - Wikipedia
USA bevilger over $50 milliarder til Ukraina mens mange av landets innbyggere må stå i suppekø. Er Norge noe bedre?


Noen kaller sånn budsjettansvarlighet. Men er det egentlig det?  Til vanskeligere leveforholdene blir i den fattigste del av  verden, til flere tvinges på flukt.

Har vår bistandsreduksjon her noe med rasisme å gjøre?  Statsdirigert rasisme? Eller er det bare tilfeldig at de som rammes har en annen hudfarge enn vår egen?
 

 • Etter at Norge ble med i EUs Schengen-samarbeid i 2001, har vi sammen med andre EU-land, ført en politikk som diskriminerer borgere utafor. Det er eksempelvis innført visumtvang for de aller fleste land i Afrika og Asia, og for mange av disse lands borgere er det nærmest umulig å få visum. Fra land der sjansene er større, tar våre myndigheter seg såpass godt betalt og kan bruke såpass mange måneder på søknadsbehandling, at folk nærmest avskrekkes fra å søke. 
  Et 9-måneders familiebesøksvisa koster eksempelvis over ti tusen kroner og tar minst 3 måneder å behandle. I tillegg kan en tvinges til å bruke mellommenn, noe som ytterligere fordyrer. 
  Om visa blir avslått, blir gebyret ikke refundert. 
  Skyldes en sånn politikk at vi her til lands ikke ønsker at våre landsmenn/kvinner med røtter fra for eksempel Afrika, skal få besøk av familie fra hjemlandet?
   
 • Folk på flukt – fra en fortvilet situasjon ofte skapt av USA/EU – har gradvis mistet sine rettigheter til å søke asyl. I stedet blir de stoppet underveis, i Europas  grenseområder. Av EUs grensepoliti Frontex, der også Norge deltar. Og sendt tilbake – ofte på samme livsfarlige vei de kom fra. 
  FNs flyktningekonvensjon setter forbud mot å returnere flyktninger til hjemlandet eller til annet utrygt område. Norge har på papiret forpliktet seg til å følge denne avtalen, men har fått mye kritikk for i praksis å gjøre det stikk motsatte. Blant annet av «FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter». 
  Rasisme?
   
 • Et hederlig unntak her er flyktninger fra Ukraina – da forutsatt at huden er hvit. Mørkhudete har blitt stoppet ved grensa mot Polen og sendt tilbake, om en skal tro nyhetsmeldingene. 
  For ukrainere som kom til Norge, ble mange sjokkert over mottaksforholdene. 
  Våre flyktningemottak var bygd for asylsøkere fra Afrika og Asia. De ble sett på som kravstore om de uttrykte misnøye: «Dra tilbake dit du kommer fra!» 
  Til Norge er det nå kommet langt færre ukrainere enn først antatt, og mange har valgt å reise tilbake framfor å bli på våre mottak.
  I sin iver etter å føre en flyktningepolitikk som skremte mørkhudete fra å søke asyl, har våre myndigheter lagd et system som også «verdige» hvite flyktninger føler inhumant. 
  Hva med FNs menneskerettighets-erklæring som fastslår at alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og menneskerettigheter?
   
 • Få land er rikere enn Norge. Vi har allverdens muligheter til å gå foran og bidra til en verden der færre blir flyktninger og der færre behøver å reise fra familie, venner og kjære for å overleve. 
  Det er bred enighet om at bedring av levekårene i fattige land, skaper færre flyktninger. Det er også bred enighet om at hjelp i nærområdene – der det er mulig – skaper færre problemer for flyktningene selv, og gjør det lettere for flyktningene å tilpasse seg en ny livssituasjon. 
  Med en krigsprofitt på hundrevis av milliarder, har Norge en enestående sjanse til å være raus. 
  Hvorfor ikke dele ut alle disse pengene – som vi jo egentlig har fått gratis – til de som er krigens tapere? 
  Ikke bare til folk i Ukraina, men også til de millioner som allerede lever under karrige forhold i «u-landene» og som med enda høyere matvarepriser vil gå en sikker sultedød i møte.
   

Nei til EU er en antirasistisk organisasjon, og enhver rasistisk aktivitet er uforenlig med medlemskap i Nei til EU. Men hva med systemets rasisme, den statlige rasisme? Den er farligst fordi den også tilrettelegger for og «lovliggjør» annen rasisme. Hvilken rolle bør Nei til EU ha i denne kampen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ord og handling stemmer ikke overens i hyklerhumanismen;

  «vi» tar ved revidert statsbudsjett like greit milliardene tiltenkt sultende og gir summen til krigsnødvendige ressurser. «Dessverre, du får ikke mat, for vi har nettopp ombestemt oss og gir pengene til våpenindustrien.» Da Kan «vi» jo tørke oss bak med kardemommebyformuleringene.
  Jeg føler meg ikke personlig for dette. Å avgi stemme ved valg i Norge er bortkastet, da vi lever i en ettpartistat. I mine øyne.

  Namibia skal forresten være et veldig ålreit land, litt tørt, kanskje, men inkluderende og mangfoldig. En del afro-amerikanere stortrives der. Jeg vurderer det på ramme alvor som et alternativ hvis Europa fortsetter i samme totalitære lei som nå.
  Afrikas kjækomne blokkering av «pandemitraktaten» kan vi være evig takknemlige for. Kontinentet vet av erfaring hva farmaindustrien egentlig er.

  Svar
  • Jan Arve Dyrnes
   2 september 2022 18:14

   Så du er opprinnelig fra varme strøk antar vi? Du oppleves sånn i måten du uttaler deg i hvert fall.

   Hva er så rart med at ukrainere får komme hit? De er kristne og utgjør ingen kulturell konflikt i samfunnet vårt. Å foretrekke «sitt eget folk er vel heller ikke rart at mennesker velger å gjøre?
   Tror du folk i Afrika synes det er attraktivt å ta imot lyse europeere eller mørke afrikanere dersom de blir påtvunget «å ta imot migranter/flyktninger og gjerne med en religion som er direkte ute etter å overta styringen av samfunnet?

   Svar
 • Northern Light.
  27 juni 2022 14:13

  At vest-europeiske land ønsker seg ukrainere som innvandrere og ikke fra MENA-land har ingenting med rasisme å gjøre. De fleste fra MENA-land (Midt-Østen og Afrika) kan ikke integreres og kvalifiseres for et europeisk arbeidsliv. MSM fremstiller det motsatt, men de fleste går inn i den passive delen av økonomien, og til parallellsamfunn. Dessverre også flertallet av første, andre og tredje generasjon.

  Ordensmaktene i europeiske land kneler under kriminaliteten av innvandrere fra MENA-land som utgjør over 90 prosent, noe som belaster den passive økonomien enormt. For eksempel mange av den etnisk opprinnelige befolkningen som blir ofre for seksuell vold, blir ofte ødelagt for livet. De som påpeker dette beskyldes for rasisme.

  «En undersøkelse som ble gjort i Tyskland i november 2016 viste at bare 13% av de immigrantene (fra mena-land) som var kommet i 2016 hadde fått seg jobb, og at erfaringstall viser at det tar minst fem år før 50% av dem er i jobb». Kilde: Reuters. Only 13 percent of recent refugees in Germany have found work: survey. Men de fleste ukrainere integreres raskt, er kvalifisert eller kan kvalifiseres for et europeisk arbeidsliv, og de fleste går inn i den produktive delen av økonomien.

  I en situasjon hvor den etnisk opprinnelige befolkningen i Vest-Europa har en negativ fødselsrate, ca. 1,5 den skulle vært på minst 2,1, er det innvandrere fra Ukraina (og Øst-Asia, Amerika) som erstatter den europeiske befolkningen i den produktive delen av økonomien som faller for aldersgrensen, og som står for skattegrunnlaget som finansierer den passive delen av økonomien.

  Masseinnvandringen til Vest-Europa fra MENA-land er et påfunn av den globale storkapitalen, det er en villet politikk: «Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at milliardærklubben ønsker masse-emigrasjon. De 1000 største selskapene i verden opererer globalt. For dem er nasjonalstatene gammeldagse hindringer. De ønsker størst mulig tilgang til alle ressurser over alt, når som helst, enten det gjelder råvarer, energi, matjord, vann – eller arbeidskraft. For dem er folk brikker som skal måkes fram og tilbake over jordkloden etter hvor det er mest behov for dem.

  Dette er nyliberalisme av den moderne globalistiske typen. En stor ulempe med nasjonalstater, sett fra milliardærenes side, er at de kan sørge for nasjonal, demokratisk kontroll av arbeidsmarkeder, råvarer og ressurser. Dette er uakseptable hindringer sett fra korporasjonenes ståsted». Kilde: Steigan. Utdrag fra artikkelen Massemigrasjonen er en villet politikk.

  En riktig observasjon, flerkulturismen er det beste for å ødelegge nasjonalstaten og nasjonal identitet, noe som globalister vil utviske. Det er derfor deres politikere har innført flerkulturismen i Europa, her i landet av Brundtland og hennes folk. Globalister vil ha fri flyt av uregulert kapital, billigst tilgjengelig arbeidskraft, varer og tjenester.

  Men det er ikke bare det som er grunnen til at billionærklubben står bak masseinnvandringen fra MENA-land til Vest-Europa. Strategien deres er at den utmatter økonomiene, når den etnisk opprinnelige befolkningen som står for skattegrunnlaget går tilbake. Dermed må landene låne fra Verdensbanken og IMF som å finansiere en ikke-bærekraftig innvandring fra MENA-land, akkurat som George Soros, som organiserer mye av innvandringen fra Afrika til Europa, har ivret for. I et foredrag i Davos i Word Economic Forums hovedkvarter, oppfordret han vest-europeiske land til å ta opp lån på flere hundre milliarder Euro for å finansiere innvandringen..

  Når landene er konkurs, blir WB og IMF, storkapitalens instrumenter for en ikke-militær overtakelse av land og stater, administratorer for landene etter samme Milton Friedman oppskrift som de har brukt i Sør-Amerika, Karibia, Afrika og deler av Asia. Økonomiene privatiseres, velferdsstatene demonteres, sosiale rettigheter privatiseres, nyliberalmarkedsøkonomi implementeres, og statseide selskaper gjøres om til aksjeselskaper som storkapitalen kjøper opp.

  Det er mye som skal gjøres for den globale storkapitalen from til 2030, da deres Agenda 2030 skal stå ferdigstilt, da den delen av verden som Wall Street kabalen av billionærer kontrollerer har blitt gjort om til et eneste stort frihandelsområde uten landegrenser og annet som kan hindre den frie flyt av kapital. Flerkulturismen er bare et av flere løp som finansfolket kjører parallelt mot herskerklassens nye verdensordning, New World Order med en herskerklasse og en maktesløs slaveklasse.

  Svar
  • «Strategien deres er at den utmatter økonomiene, når den etnisk opprinnelige befolkningen som står for skattegrunnlaget går tilbake. Dermed må landene låne fra Verdensbanken og IMF som å finansiere en ikke-bærekraftig innvandring fra MENA-land, akkurat som George Soros, som organiserer mye av innvandringen fra Afrika til Europa, har ivret for. I et foredrag i Davos i Word Economic Forums hovedkvarter, oppfordret han vest-europeiske land til å ta opp lån på flere hundre milliarder Euro for å finansiere innvandringen..»

   Trist, men sant; dette ser ut til å være strategien, ja. Så settes rentene opp når lånene er store. Så eventuelle overskudd må brukes til å betale ‘festen’.
   Når landene ikke kan betale ut lånene, gir de ‘sjenerøse’ internasjonale bankene rett og slett nye lån med høyere rente for å betale de gamle, og landene blir ytterligere gjeldslåner.

   ‘Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. ‘
   midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

   Svar
  • Jan Arve Dyrnes
   2 september 2022 18:59

   For en knallgod forklaring på globalisme og hva hvem hvor. Nå skjønner jeg greia. Takk skal du ha!
   At vi vanlige folk er redusert til brikker i produksjonsmaskineriet til storkapitalen og beslutningseliten har jeg visst, men ikke forstått i nærheten den inngående forklaringen du kommer med her.
   Jan

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Går landet i oppløsning?

Hva skjer når Ukraina skjønner at de må forhandle?

Forrige innlegg

Første studie på 5G

Strålingen forårsaker typiske symptomer på mikrobølgesyndromet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.