POSTED IN Helse, India

India bruker nå Ivermektin til store deler av befolkningen.

Dødstallene stuper.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer denne historien fordi den viser seg å være langt viktigere enn det vi forestilte oss da vi presenterte den første gang. Hvorfor vi tenker dette? Årsaken er at ingen av de store mediene vil nærme seg denne suksesshistorien fra India som i all korthet forteller at det finnes effektive medisiner mot korona. I Norge skal disse ikke brukes. Det er en unnlatelsessynd fra våre helsemyndigheter som nærmeste er kriminell.

Medisinen er ufarlig, billig og kan gis uten problemer og fare til alle alvorlig koronasyke. Og så har vi erfaringen fra bruk av den i store befolkninger som den indiske. Det er ganske utrolig at en velger å se bort fra dette når en ikke har noe tilsvarende å gi pasienter i Norge.

Redaksjonen

Ivermektin-mørklegging i India. Sensurering av fagfellevurdert studie.

Ivermektin seirer i India.

Av Dr. Justus R. Hope

Nyheter om Indias bekjempelse av Delta-varianten burde være allmenn kunnskap. Det er nesten like iøynefallende som nesen i et ansikt. Når man ser på grafene, er det så opplagt at ingen kan fornekte det.

Av en eller annen grunn får vi likevel ikke lov å snakke om dette. Wikipedia kan for eksempel ikke omtale de fagfellevurderte meta-analysene av Dr. Tess Lawrie eller Dr. Pierre Kory, som er publisert i tidsskriftet American Journal of Therapeutics.

Wikipedia har ikke lov til å publisere den nylige meta-analysen om Ivermektin av Dr. Andrew Hill. Det er heller ikke tillatt å si noe som helst om www.ivmmeta.com , med 61 studier som omfatter 23.000 pasienter, der det avsløres opptil 96% redusert dødelighet ved bruk av Ivermektin profylaktisk.

What is ivermectin for acne rosacea?

Man kan se hvor partisk Wikipedia er ved å gå inn på «diskusjonssidene» for hvert enkelt tema og lese om de heftige anstrengelsene som bruker-redaktører har gjort for å legge inn disse fakta, og hvordan «senior» redaktører med en agenda kontant aviser dette. En agenda som ikke er å ta hensyn til din helse.

Den enkle måten å lese «diskusjonssidene» for et Wikipedia-tema er å klikke på «diskusjon»-knappen i øvre venstre hjørne på siden. Alle kan da se redaktørenes debatt.

Det er sensurering av enhver diskusjon om hvordan Ivermektin nedkjempet Covid-19 i India. Da jeg diskuterte hvilken alvorlig situasjon India befant seg i tidlig i år, med 414.000 daglige smittetilfeller og mer enn 4.000 dødsfall hver dag, og hvordan dette fordunstet i løpet av fem uker etter introduksjon av Ivermektin, fikk jeg ofte spørsmålet: «Men hvorfor blir ikke dette omtalt i nyhetene?».

Ja, nettopp. Spør deg selv hvorfor Indias suksess med Ivermektin mot Delta-varianten er en så godt bevoktet hemmelighet i NIH og CDC. Spør deg selv så hvorfor ingen hovedstrøm media-kanaler rapporterte dette faktum, men i stedet forsøkte å forvirre deg med falsk informasjon ved å si at dødstallene i India er 10 ganger høyere enn det offisiell statistikk viser.

Kanskje NPR prøver så hardt fordi NPR i all hovedsak er et talerør for regjeringen. USAs regjering går fullt inn for vaksiner med samme entusiasme som den katolske kirken i det 17. århundre gikk fullt inn for en geosentrisk modell av universet, i striden med Galileo. Ved å hevde at Indias oppgitte tall er unøyaktige, kan man distrahere folk fra Ivermektins overveldende suksess.

Men når alt kommer til alt, er det sannheten som teller. Slik var det i 1616, og slik er det i 2021.

Ivermectin graphs

Grafer og data fra Johns Hopkins University CSSE database lyver ikke. Tvert imot gir de et overbevisende sannhetens spor som ingen kan betvile, selv ikke NIH, CDC, FDA eller WHO.

Akkurat som Galileo beviste med sitt teleskop i 1616 at Jorden IKKE var universets sentrum, så viser data fra India i dag at bruk av Ivermektin er effektivt, langt mer enn vaksinene. Ikke bare forhindrer den dødsfall, den forhindrer også COVID-smitte og er i tillegg effektiv mot Delta-varianten.

Galileo Galilei – Wikipedia
Galileo Galilei var en filosof, fysiker og astronom som regnes som en sentral skikkelse i den vitenskapelige revolusjonen. Wikipedia

I 1616 kunne du ikke jukse med teleskop-bilder av Jupiter og dens omgivende måner, du kunne heller ikke fornekte de halvmåne-formede bildene av Venus og Merkur. Disse beviste at Jorden IKKE er universets sentrum – en sannhet som den katolske kirken ikke kunne tillate.

På samme måte beviser det massive fallet -ned mot null- i antall smittetilfeller og dødsfall i India etter at Ivermektin ble tatt i bruk hvor effektiv denne medisinen er. Dette er en sannhet som NIH, CDC og FDA ikke kan tillate fordi den ville sette vaksine-politikken i fare.

Dette til tross for at at Ivermektin ville reddet flere liv med langt mindre risiko og til langt lavere kostnader, samt at den ville gitt en rask slutt på pandemien.

La oss se på den burgunder-fargede grafen for Uttar Prasdesh. La meg først få takke Juan Chamie, en høyt respektert data-analytiker basert i Cambridge, som lagde denne grafen ut fra JHU CSSE data. Uttar Pradesh er en delstat i India med 241 millioner innbyggere. Antall innbyggere i USA er 331 millioner. Uttar Pradesh kan derfor sammenliknes med USA, med 2/3 av størrelsen av vår befolkning.

Disse dataene viser hvordan Ivermektin slo ned COVID-19 tilfeller og dødsfall – som vi vet var av Delta-varianten – til nesten null i løpet av uker. En befolkning som er sammenliknbar med USAs gikk fra omtrent 35.000 daglige smittetilfeller og 350 dødsfall hver dag til nærmest NULL noen uker etter av Ivermektin var blitt en del av deres medisin-portefølje.

Til sammenlikning viser den nedre grafen USA. Den 5. august, her i «good ol’ USA», der vi er velsignet med vidunder-vaksiner, hadde vi 127.108 smittetilfeller og 574 nye dødsfall.

La oss se på tallene fra 5. august for Uttar Pradesh, med 2/3 av vår befolkning. Uttar Pradesh, som benytter Ivermektin, hadde totalt 26 nye tilfeller og nøyaktig TRE dødsfall. USA, uten Ivermektin, hadde nøyaktig 4889 ganger så mange daglige tilfeller og 191 ganger så mange dødsfall som Uttar Pradesh med Ivermektin.

Dette er ikke engang i nærheten. Land MED bruk av Ivermektin er en hel størrelsesorden bedre stilt enn land uten. Det kan sammenliknes med forskjellen mellom å reise med bil mot å bruke hest og kjerre.

Uttar Pradesh med Ivermektin: Befolkning 240 millioner (4,9% fullvaksinert)

 • COVID tilfeller per dag: 26
 • COVID dødsfall per dag: 3

USA uten Ivermektin: Befolkning 331 millioner (50,5% fullvaksinert)

 • COVID tilfeller per dag: 127.108
 • COVID dødsfall per dag: 574

La oss se på andre områder i India som benytter Ivermektin, med tall fra 5. august, sammenfattet av JHU CSSE:

Delhi med Ivermektin: Befolkning 31 millioner (15% fullvaksinert)

§  COVID tilfeller per dag: 61

§  COVID dødsfall per dag: 2

Uttarakhand med Ivermektin: Befolkning 11.4 millioner (15% fullvaksinert)

§  COVID tilfeller per dag: 24

§  COVID dødsfall per dag: 0

La oss nå se på et område i India som har motsatt seg bruk av Ivermektin.

Tamil Nadu

Tamil Nadu offentliggjorde at de ville motsette seg bruk av Ivermektin, og heller følge den tvilsomme amerikanske anbefalingen om å bruke Remdesivir. På bakgrunn av dette, kunne du forvente at deres tall ville ligge nærmere de i USA, med flere tilfeller og flere dødsfall. Og du ville ha rett. Tamil Nadu gikk opp i føringen i India mht. COVID-19 tilfeller.

Tamil Nadu lider fortsatt under sitt valg om å nekte bruk av Ivermektin. Som en følge av dette fortsetter Delta-varianten å herje i befolkningen, mens den ble praktisk talt utryddet i delstater som bruker Ivermektin. Likeledes fortsetter spredningen av Delta-varianten i USA – uten Ivermektin – som ild i tørt gress, både blant vaksinerte og ikke-vaksinerte.

Tamil Nadu uten Ivermektin: Befolkning 78, 8 millioner (6,9% fullvaksinert)

§  COVID tilfeller per dag: 1.997

§  COVID dødsfall per dag: 33

På samme måte som JHU CSSE dataene, så løy heller ikke Galileos teleskop, og sannheten er som regel lett å få øye på. Ivermektin virker, og den virker eksepsjonelt godt. Den Harvard-utdannede virologen Dr. George Fareed og hans medarbeider Dr. Brian Tyson fra Imperial Valley County i California har reddet 99.9% av sine pasienter med en COVID cocktail som inkluderer Ivermektin. Utdrag av deres nye bok, som er publisert i Desert Review, er noe alle bør lese.

Jeg kunne fortelle om hvordan hver eneste av mine pasienter som brukte Ivermektin raskt ble helbredet, om hvordan mitt nyeste tilfelle følte seg 90% bedre i løpet av 48 timer etter at Ivermektin ble inkludert i medisineringen, men jeg vil ikke det. Jeg kunne skrive om hvordan Wikipedia sensurerer mer enn Pravda, om hvorfor du alltid burde lese «diskusjon»-seksjonen i HVER ENESTE Wikipedia artikkel for å komme bak scenen og forstå hva redaktørene IKKE ØNSKER at du skal lese. Men jeg avstår.

Fil:Wiki-no-halvstang2.png – Wikipedia
Det foregår en kamp bak scenen i Wikipedia om hva som skal fremstilles som korrekt informasjon

Jeg kunne skrive om VAERS og om hvordan det er så mye enklere å navigere ved å følge Open VAERS, eller om hvordan Wikipedia på urettferdig vis har portrettert Dr. Peter McCullough, en av verdens dyktigste og mest troverdige leger. Men jeg holder det tilbake.

Jeg kunne også diskutere farene ved vårt nåværende system for behandling av kreft og om hvordan kjemoterapi og stråling stimulerer kreft-stamceller og tilbakefallskreft. Om hvordan slik informasjon er blitt undertrykket og hvordan man ved å benytte gjenbruk av legemiddelblandinger kan forebygge dette, men det blir en digresjon.

Jeg kunne gjengi fortellingen om tidlig behandling av COVID-19 for hjemmeværende pasienter ved gjenbruk av legemidler, inklusive Ivermektin, med alle spesifikasjoner, og NØYAKTIG HVORFOR slik livreddende informasjon har blitt sensurert, men vil heller overlate å undersøke disse temaene til hver enkelt av leserne.

Fordi dere vet allerede hva som vil skje hvis man bare lener seg tilbake og svelger rått det media forer dere med. Du MÅ stille spørsmål ved hva regjeringen forteller deg, og alltid GJØRE EGNE undersøkelser.

Etter Inkvisisjonens sak mot Galileo i 1616, bannlyste Paven alle bøker og brev som argumenterte for at solen, og ikke Jorden, var universets sentrum. På samme måte har FDA og WHO bannlyst all bruk av Ivermektin bortsett fra klinisk testing.

Både YouTube og Wikipedia anser bruk av Ivermektin mot COVID som kjetteri.

YouTube blokkerer også all informasjon som de anser som «falsk».

«YouTube tillater ikke innhold som sprer medisinsk feilinformasjon som motsier lokale helsemyndigheter eller medisinsk informasjon fra Verdens Helseorganisasjon (WHO)… Feilinformasjon om behandling: Påstander om at Ivermektin er en effektiv behandling for COVID-19.»

Wikipedia definerer kjetteri som: «enhver tro eller teori som sterkt fraviker etablerte trosretninger eller sedvaner, og da særlig den aksepterte tro innen et kirkesamfunn eller en religiøs organisasjon. Uttrykket refererer vanligvis til brudd på viktige religiøse læresetninger, men det benyttes også om synspunkter som er i sterk opposisjon til allment aksepterte ideer. En kjetter er en person som gjør seg til talsmann for kjetteri.»

Kjetteri er å være uenig med regjeringen, eller med dens helseautoriteter, selv om de alle tar feil og selv om deres politikk skader befolkningen. I dag kaller vi det ikke lenger kjetteri; det betegnes som feilinformasjon.

Galileo ble kjent skyldig i kjetteri og dømt til fengselsstraff den 22. juni 1633, dommen ble senere omgjort til husarrest som varte livet ut. 

Oversatt av Henning Nielsen

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.globalresearch.ca/india-ivermectin-blackout/5753079

Forsidebilde: Harsha Vardhan

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Sjekk hundrevis av kliniske studier der bl.a. HCQ (https://c19hcq.com/), Ivermectin (https://c19ivermectin.com/) og D-vitamin (https://c19vitamind.com/) pluss en rekke andre medisiner testes prophylaxis (forebyggende), i tidlig fase og i sen fase av covid-19 sykdom, virker!

  Svar
 • Ketil Helmersberg
  21 august 2021 17:10

  Hei kjempebra artikkel, i likhet med mange andre på denne siden. Men hvorfor gjør dere ikke det mulig å dele den med venner på facebook. Skulle veldig gjerne ha hatt den muligheten.

  Svar
 • Ketil Helmersberg
  21 august 2021 17:21

  Fant facebook knappen på pc’n, men ikke på mobilen.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  1 september 2021 2:15

  Globalreasearch er et velkjent konspirasjonsnettsted. Her legges det ikke papp imellom alskens påstander, og det bør tas for hva det er.

  Som alltid, er det to sider av en sak. Fra Forbes i går:

  «No, Ivermectin Cannot Treat Covid-19

  Recently the world has been treated to a flood of misinformation about ivermectin, an anti-parasitic drug that some people thinks can treat or prevent the Covid-19 virus.

  It can’t, but that hasn’t stopped a variety of Fox News hosts, including Sean Hannity, Tucker Carlson, and Laura Ingraham, from pushing it for months. As a result, prescriptions for ivermectin have increased like crazy. Here’s a chart just released by the CDC, showing the weekly number of prescriptions over the past two years:

  As you can see, the numbers shot up at the beginning of this year, to 40,000 prescriptions per week, and this past month they shot up again, to over 80,000 per week. All this ivermectin has had no effect at all on Covid-19 infections, which have continued to rise, but that hasn’t stopped people from desperately trying to get ivermectin.

  Ivermectin doesn’t work. It doesn’t prevent Covid-19, nor does it treat it. Unfortunately, the official government response to this misinformation has once again failed to be blunt enough, with a few exceptions. More on that below, but first let’s review what the heck ivermectin is.

  Ivermectin is used to treat two relatively rare (in the U.S.) parasites: a nematode called Onchocerca volvulus that causes river blindness, and an intestinal nematode called Strongyloides stercoralis. (Both of these are sometimes called worms, but they are microscopic in size, and unrelated to the worms that most people are familiar with.) Nematodes are not even remotely similar to viruses, and there’s no reason to think that a treatment for nematode infections will cure a virus–unless, apparently, a popular talk show host claims that it will.

  Ivermectin also used for de-worming livestock such as cows and horses, which means that veterinarians carry supplies of ivermectin, often in very large doses. The veterinary form is available in a paste that you can feed to animals. This has resulted in a number of people buying and consuming large amounts of ivermectin–or, as one person put it, “eating horse goo from the tractor store.” This does not usually end well.

  Here’s an example from the CDC’s latest health advisory:

  “An adult drank an injectable ivermectin formulation intended for use in cattle in an attempt to prevent COVID-19 infection. This patient presented to a hospital with confusion, drowsiness, visual hallucinations, tachypnea [abnormally rapid breathing], and tremors. The patient recovered after being hospitalized for nine days.”

  So: not good. This case and others prompted the FDA to tweet, in a rare instance of bluntness: “You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it.”

  The FDA also issued a news release explaining why people should not use ivermectin to treat or prevent Covid-19, and especially not to use doses designed for large animals. It’s dangerous, as the case cited by the CDC illustrates.

  Where did this interest in ivermectin begin? Just a couple of days ago, NBC News reporter Ben Collins put together an excellent Twitter thread explaining some of the recent history. One of the main sources was a sketchy group called America’s Frontline Doctors, which was founded by an anti-vaxxer named Simone Gold, who as Collins explained “spent the last year barnstorming churches and schools, insisting COVID vaccines cannot be trusted.”

  Despite its name, America’s Frontline Doctors is most definitely not working on the “front lines” treating patients, but instead is a right-wing political organization known primarily for spreading Covid-19 misinformation. Last year they promoted hydroxychloroquine as a Covid-19 treatment, which didn’t work. More recently, they have been offering online consultations to people who wanted ivermectin. The consultations cost $90, which didn’t include the cost of the medicine, but they’d connect you to a pharmacy that would deliver it.

  (Aside: in an interesting twist, Simone Gold has been indicted and is now awaiting trial for her role in the January 6 insurrection at the U.S. Capitol in Washington, D.C.).»

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   1 september 2021 2:18

   Fortsetter:

   «So here we are: 80,000 prescriptions per week for a drug that doesn’t work for treating or preventing Covid-19. Above, I wrote that the government isn’t responding clearly enough to this misinformation: here’s what I mean by that.

   Scientists and doctors are trained to speak very carefully and precisely to one another. So rather than saying “X is false” or “Y doesn’t work,” we say “we don’t have evidence that X is true,” or “the evidence doesn’t support the effectiveness of Y.” That’s all well and good when you’re speaking to another scientist, but the general public hears these statements as something more like “X might work but we are still looking at the evidence.”

   Uh uh. Not a good way to talk to the public

   Now, there actually have been several studies of ivermectin as a treatment for Covid-19, and here’s where the story might get confusing–but I’m going to try to keep it really clear. Virtually all of the studies showed that ivermectin simply doesn’t work, but one study out of Egypt (by Elgazzar et al.) seemed to show that it worked quite well. That was really surprising, but the story collapsed pretty quickly: it turned out the data was falsified, and parts of the paper were plagiarised. About a month ago, the study–which was still an un-reviewed preprint, was retracted by the publisher, Research Square.

   Making things more confusing, several meta-analyses have already been published that relied on the flawed Egyptian study, and some of those papers report that ivermectin is effective.
   But a meta-analysis doesn’t contain any original data; instead, it’s an analysis that combines the results from a bunch of other studies.
   Those positive findings from meta-analysis papers rely heavily on the falsified Egyptian study, and (it turns out) on another very flawed study.
   For a deeper dive into those, see this excellent breakdown by the epidemiologist (and journalist) Gideon Meyerowitz-Katz (@GidMK, aka HealthNerd), who posted a long Twitter thread detailing the reasons why these meta-analyses, and some of the studies they include, cannot be trusted.»

   So the scientific picture is already clear: multiple studies show that ivermectin does not work. But rather than saying that in simple, direct English, here’s what the CDC states in their August 26 Health Advisory:

   “there are currently insufficient data to recommend ivermectin for treatment of COVID-19”
   “Clinical trials and observational studies to evaluate the use of ivermectin to prevent and treat COVID-19 in humans have yielded insufficient evidence for the NIH COVID-19 Treatment Guidelines Panel to recommend its use”
   “Be aware that currently, ivermectin has not been proven as a way to prevent or treat COVID-19.”
   The FDA isn’t much better (except for that one tweet). In a consumer advisory with the title “Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19”, they write:

   “The FDA has not reviewed data to support use of ivermectin in COVID-19 patients to treat or to prevent COVID-19; however, some initial research is underway.”
   See what I mean? This is how you’d explain things to another scientist, but the general public needs much more direct language.

   So I’m saying it here: ivermectin doesn’t work in any way for Covid-19. It doesn’t prevent infection, it doesn’t cure the disease, and it doesn’t reduce your risk of anything.»

   Svar
   • You can say just the same on the covid injections: they dosent stop infections , they dosent stop the decease , but they cause a lot of adverse events and deaths

 • Nrk. 14.02. 22:

  ‘Sykehusene kan nå bruke antistoff-behandling mot covid-19
  Beslutningsforum sa mandag ja til bruk av fem legemidler i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten, blant annet antistoffet sotrovimab.

  Dagens Medisin skriver at fem legemidler nå kan benyttes i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten. Det er sotrovimab, anakinra, tocilizumab, baricitinib og remdesivir, som selges henholdsvis under navnene Xevudy, Kineret, RoActemra, Olumiant og Veklury.

  – Disse legemidlene som er listet opp, blir innført. Men det understrekes at det er utfordringer knyttet til forsyning og logistikk, og at man vil følge dette nøye, sier leder Cathrine Bryne i Beslutningsforum til nettstedet.

  De fem legemidlene kan brukes i behandling av koronapasienter i spesialisthelsetjenesten. Det gjelder altså pasienter ved somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner og i ambulansetjene’

  Sent, men godt. 😉
  Og ( mangledene) forsyning og logistikk er det altså myndighetene som står for.

  Svar
 • En 5 dagers kur med Ivermectin mot Kina influensaen koster i Norge 10.000kr som du må betale av egen lomme grunnet det går ikke under refusjons ordningen, og det er hvis du er så heldig at du faktisk klarer å finne en av de ytterst få legene som er villig til å skrive det ut for deg….

  Svar
  • » En 5 dagers kur med Ivermectin mot Kina influensaen koster i Norge 10.000kr»

   Altså ikke noe alternativ. ( Til f.eks. D-vitaminer for å bygge opp inmmunforsvaret, som er verdt å prøve.)
   Hvem produserer Ivermectin?
   Er dette et nytt legemiddel; hvem har patent, hvem markedsfører?

   Men viktigst.:
   Hvor dødelig er Covid-viruset? (f.eks. i forhold til vanlig sesong-influensa.)
   Jeg ser bort fra de enome skadene av det politiske hysteriet som stjal immunforsvaret/livsgleden fra folk.
   Og hvor effektive var vaksinene mot vanlig sesong-influensa, som folk ble lurt til å ta?

   Før var bakterie-hysteri en psykisk diagnose.:
   legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barne–og-ungdomspsykiatrisk-forening/veiledere/veileder-i-bup/del-2-tilstandsbilder-kapitlene-er-oppsatt-etter-inndeling-i-icd-10/tvangslidelser-obsessive-compulsive-disorder-ocd/

   ‘Man tror at den økende bruken av antibiotika og det store fokuset på renslighet, gjør at imunforsvaret vårt blir svakere.’
   kk.no/livstil/vi-vasker-oss-kronisk-syke/67895881

   Har vi nå et virushysteri som kan ta over, – med politikere og FHI i førersetet? 😉
   Slik går no dagan.

   Svar
 • Tollvesenet åpnet og brente Ivermectin og HCQ som folk hadde bestilt på nett.

  QUERCETIN skal være bra, og selges som kosttilskudd. Antioksidant, anti-inflammatorisk og immunstyrkende.

  Svar
 • Og Nrk lagde STORE overskrifter i 2020:
  100 000 døde av Korona i india!!!!!
  Det de IKKE fortalte var at hvis man sammenliknet med Norge og Norges befolkningsantall, og sammenliknet med et VANLIG influensaår i Norge, så BURDE det ha dødd 5 ganger så mange.
  Covid var altså 1/5 så dødelig som vanlig influensa i Norge. ( I et ikke- nedstengt fattig India. )

  HVORFOR?
  Hvorfor var det så viktig å skape frykt istedet for (positiv ) opplysning?

  Hvor er oppgjøret med denne des- informasjonen nå?
  Skal løgnerene få slippe å stå til ansvar for sine løgner og utelatelser?
  HVORFOR;- og hva slags samfunn får vi da?
  Et Orwelsk samfunn?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er ikke tillatt med spørsmål om den offisielle Ukraina-fortellingen.

Løgner dominerer i mediene.

Forrige innlegg

Storbritannia – bivirkninger

Rapport viser at Covid19-vaksinene er dødelige og dreper mennesker i tusenvis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.