POSTED IN Endring av politikken, Helse

Ikke lenger helt valgfrihet:

Vaksinepass, et skritt mot et autoritært samfunn.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Vaksinepass – en trussel mot enkeltindividet

KRONIKK 15.4.21: De nye covid-19-vaksinene er «hastegodkjent» og bygger til dels på et nytt biologisk prinsipp. Det burde tilsi en «føre-var»- holdning. Med vaksinepass vil man tvinge alle, også dem som ikke har noe å frykte av covid-19 smitte, til å ta vaksinen, og utsette seg for en ukjent risiko – senbivirkninger av vaksinen.

Kilde: Wikimedia Commons / U.S. Secretary of Defense

Av Per M. Mathisen, publisert 15.4.21

Det diskuteres nå om det skal innføres «vaksinepass» – et bevis på at man er vaksinert mot covid-19 – som man så kan bli avkrevd for å få gå til frisøren, på bussen, idrettsarrangementer, restaurant, benytte kulturtilbud etc.. Og er det først innført vil bruken kunne utvides til flyreiser, utenlandsopphold, deltagelse på møter og kurs, endog for å få lov til å gå på jobben. I ytterste konsekvens kan man bli nektet å oppholde seg i det offentlige rom uten vaksinepass.
_________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Argument Agder
_________________________________________________________________________________

Nytten av vaksiner mot meslinger, poliomyelitt, stivkrampe etc. er udiskutabel, og vaksinene er godt utprøvd og sikre å ta. Men med covid-19-vaksinene er det annerledes. Disse nye vaksinene er hastegodkjent og har ikke vært gjennom vanlige kontroll-prosedyrer. Flere av dem er såkalte «mRNA-vaksiner» og bygger på et helt nytt biologisk prinsipp. I så måte er de eksperimentelle, hvilket burde tilsi forsiktighet og en «føre-var» holdning.

Man har bare kunnet observere evt. bivirkninger i noen få måneder. Allerede nå har det vist seg at Astra-Zeneca-vaksinen har hatt alvorlige, dødelige bivirkninger hos unge helsearbeidere i Norge. Forskergruppen på Rikshospitalet som nylig publiserte disse tilfellene i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine mener at det burde tilsi en grundig gjennomgang av fordelen med vaksinen, målt opp mot risikoen.

I Norge har all helsehjelp vært basert på frivillighet, og man har selv kunnet bestemme om man vil la seg vaksinere. Kravet om vaksinepass for covid-19 – med straff og stigmatisering av dem som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ta vaksinen – bryter med dette.

Det er skapt en utbredt frykt i befolkningen mot en usynlig fiende, som for de fleste ikke representerer noen trussel overhodet, …

Det er ikke mer enn litt over ti år siden svineinfluensaen satte en støkk i befolkningen. Også da var det krigstyper i avisene og man fryktet mange døde. Det viste seg at svineinfluensaen ikke var farligere enn vanlig influensa. Men 8-10 måneder etter at store deler av befolkningen hadde fått Pandemrix-vaksinen dukket det opp en hittil ukjent bivirkning – narkolepsi, «akutt sovesyke». Det er en invalidiserende sykdom, og unge mennesker som hadde fått vaksinen hadde fem ganger så stor sannsynlighet for å få narkolepsi.

Som med svineinfluensaen, har dødeligheten av covid-19 måttet justeres kraftig ned. Ifølge FHI er risikoen for å dø av Covid-19 i Norge i forskjellige aldersgrupper følgende (per desember 2020):

0-39 år = 0,002%, 40-59 år = 0,02%, 60-69 år = 0,18 %, 70-79 år = 0,91 %, Over 80 år = 4 %

For unge mennesker under 40 år er altså risikoen 2 på 100 000, for personer mellom 40 og 60 år er risikoen 2 på 10 000. I praksis er det så godt som ingen risiko for å dø av covid-19 for personer under 70 år.

Men risikoen for å få en alvorlig senbivirkning av vaksinen er ukjent. Hva om det (i et tenkt «worst case-scenario») f.eks. etter 1-2 år viser seg at en del av dem som har fått covid-19-vaksine utvikler en alvorlig hjerneorganisk sykdom ? Med vaksinepass vil man tvinge deler av befolkningen til å utsette seg selv for en ukjent risiko – ved å ta en vaksine man i realiteten ikke trenger for å beskytte seg selv.

I over ett år har myndighetspersoner som Erna Solberg og helsedirektør Guldvog hatt nærmest diktatorisk makt over det norske samfunn. Det er skapt en utbredt frykt i befolkningen mot en usynlig fiende, som for de fleste ikke representerer noen trussel overhodet. Unge mennesker går rundt med munnbind på åpen gate.

Vår lokale mediemonopolist Fædrelandsvennen støtter ikke overraskende vaksinepass på lederplass. Vaksinepass vil representere et steg i retning av et mer autoritært samfunn, hvor staten tiltar seg råderett over innbyggerne, uten respekt for deres rettigheter og liv. Hvor ble det av respekten for den frie, selvstendige samfunnsborger ?

Forsidebilde: Swarnavo Chakrabarti

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Tor Larsen
    22 mai 2021 10:54

    Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche har allerede sagt dette om maktens demon: «Ikke behovet, ikke ønsket, – nei, kjærligheten til makt er folks demon. Gi dem alt, helse, mat, overnatting, underholdning – de er og forblir ulykkelige og irriterte: fordi demonen venter og venter og vil være fornøyd. Ta alt fra dem og tilfredsstill dem: de er nesten lykkelige – like lykkelige som mennesker og demoner kan være. Men hvorfor sier jeg fortsatt dette? Luther har allerede sagt det, og bedre enn meg, i versene: «Ta kroppen vår, goder, ære, barn og hustru og la alt dette forgå – riket må bli hos oss!» Ja! Ja! Riket»!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mediekrigen går å for fullt:

Hvordan bekjempe Folkerepublikken Kina?

Forrige innlegg

Intervju: Hendrik Weber intervjuer Bjørn Ditlef Nistad:

Koronadiktur?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.