POSTED IN Endring av politikken, Globalisering, Migrasjon og flyktninger, Rasisme, Sensur, Venstresiden, Virkelighetsforståelse

Ikke høyrebølge, det er venstrebølge

Opprør i Europa:
51 prosent er mot de styrende:
Venstresida støtter hvem?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

De som utgjør 51 prosent av Europas velgere, er imot politikken til de styrende, den velstående eksklusive eliten. På bekostning av vanlige innbyggere. De intellektuelles venstrepartier er samtidig i ferd mot å bli utradert. Hva gjør «venstresida» da? Slåss sammen med de styrende.
Idéhistoriker Tarjei Skirbekk, Støres tidligere rådgiver, mener «Ta folks uro på alvor». De «moderate folkepartiene» som også er falt, må endre politikken, særlig den økonomiske, og skru ned tempoet i den totale samfunnsmessige endringa, særlig den kulturelle. Mente Skirbekk.
Det var statsfinansierte Klassekampen som 21. september inviterte  til en diskusjon om «Ytre høyres frammarsj».
Innlederne Sofia Rana og Carline Tromp mente «venstre» måtte gjøre mer av det som hadde lyktes, som mer voldelig motstand på gata mot dem de kalte «ytre høyre». Kanskje som Rødts seierrike kamp for å nekte en representant for Industri- og Næringspartiet Ung å delta i en skoledebatt med andre partier?
Det er eliten med makta som er ytre høyre, de som skjærer ned velferdsstaten, kriger over hele verden for USA og fører en politikk som de veit det ikke er oppslutning om, men som de likevel på udemokratisk vis presser på Europas innbyggere. Med medienes — og venstresidas støtte.

Henta fra Politikus
Av Ove Bengt Berg

Europa: 51 prosent er mot den styrende politikken
Skirbekk la fram tall som oppsummerte oppslutninga om det han kaller ytre høyre, den ikke-liberale retninga. Det er faktisk så mange som 35 prosent i Europa som ikke deltar i valg. Det er en protest og uttrykk for mangel på tillit til politikerne og det politiske systemet, la Skirbekk til grunn. De påståtte ekstreme høyrepartiene, også kalt populistene, får en oppslutning på rundt 24 prosent i Europa. 24 prosent av de 65 prosent som deltar i valget, er 16 prosent av alle med stemmerett. Slår en sammen de som stemmer «ytre høyre» med dem som sitter hjemme, blir regnestykket dette: 16 + 35 = 51. Skirbekk mener dermed at 51 prosent av europeerne slutter opp om motstand mot den dominerende politikken.

Panelet
De tre Klassekampen hadde invitert til snakke for en forsamling som ikke fikk komme til orde, var avisas egen Carline Tromp i debattredaksjonen, Rødts Sofia Rana som er konsulent i Antirasistisk Senter og idéhistoriker Tarjei Skirbekk. Skirbekk har skrivi bok om de «moderate folkepartienes» fall i Europa, han er med i Agenda, har vært rådgiver for Jonas Gahr Støre 2009-2011 og er ivrig tilhenger av sosialdemokrati, markedsøkonomi og globalisering.

Hvem er «høyre» og «ytre høyre»?
Det finnes ingen akseptert definisjon på hva som er høyrepolitikk i dag. Kanskje om økonomi og arbeidslivserfaring. Det Skirbekk som Arbeiderparti-medlem kaller «moderate folkepartier», sosialdemokratiet og de tradisjonelle høyrepartiene, er ikke lenger folkepartier, sa han. Innlederne la uten å si det direkte til grunn at aktiv støtte til krigsinnsats over hele verden for USA er «moderat» politikk og ikke ytre høyre-politikk. Det er misbruk av ord. Tar en med den generelle nedskjæringa av pensjoner og andre sosiale nedskjæringer kombinert med skattelette for de rikeste, er det klart at den «moderate» politikken helt tydelig er det som fortjener betegnelsen ytre høyre. Mange av de påståtte ytre høyrepartiene er mot alle de «moderate»s velferdsnedskjæringer og mot alle krigene. Mot krigene fordi de i motsetning til den velstående intellektuelle overklassen kjenner til dem som blir sendt ut i krigene som kanonføde.

De styrende i Europa i dag er ytre høyre
Det styrende sjiktet i Europa i dag, det som Skirbekk kaller liberalt og moderat, er det virkelige ytre høyre. Med full underkastelse av USA, for en økonomiske politikk som beriker de rikeste, støtter innskrenking av talerett til dem som er uenig med dette ytre høyre og ikke nøler med å gjennomføre omfattende livsinnskrenkende samfunnsnedstenginger på tvilsomt grunnlag (korona). De opphever biologien med å vedta at det er mange kjønn, og krever ensretting om at det eneste mulige standpunktet er at det nå plutselig i jordas 4,5 milliarder år lange historie er mennesket som nå skaper været og klimaet de siste  5 prosent av tida. Det er de samme kreftene som bruker vold for å hindre møter og talerett til dem de er uenige med. De pene akademikerne har i omlandet sitt slåsskjemper som gjør denne jobben for dem. Hvilke tradisjoner er det disse representerer? Ytre høyre er det de sjølerklærte venstreorienterte som er. Det reelle ytre høyre gir ikke ved dørene. Sjøl ikke en tenåring kan få tale på en skoledebatt hvis det er frykt for ytringer som ikke passer AUF, SV og Rødt.

«Venstre» utraderes i Europa
Skirbekk gikk gjennom det han kalte venstresidas situasjon i Europa. Den svekkes og er utradert i de fleste europeiske landa. Samtidig synker valgdeltakelsen. I løpet av få år har valgdeltakelsen synki fra 85 prosent til 65 prosent. I den norske venstresidas utstillingsvinduer, innvandrerbydelene, var oppslutninga i tre Oslo-bydeler 50 prosent i det nettopp avholdte kommunevalget. Hele Norges utstillingsvindu for vellykka innvandring, bydelen Fjell i Drammen, der var valgdeltakinga på 33,8 prosent!

Politisk oppløsning
Det blir i økende grad en stadig mer fragmentert partiflora i Europa. Det blir vanskeligere å etablere regjeringene. Regjeringsforhandlinger tar ikke sjelden månedsvis.

Alt dette er tegn på politisk oppløsning som følge av at politikerne, samfunnets elite enten de er «moderate» eller «venstreorienterte», ikke har kontakt med innbyggerne de vil styre.

Konkretisering av «høyre»:
«Nasjonalkonservative»
Skirbekk konkretiserte begrepet ytre høyre med å kalle dem «nasjonalkonservative». Han nevnte at de nasjonalkonservative fremma et trusselbilde i samfunnet som mellom «oss og dem». Som noe kompromissløst, og at den politiske aksen om bare økonomi endres. Velgerne tvinges til å velge mellom det han kalte «liberale» partier og nasjonalkonservative.

I boka si skriver Skirbekk om at de partiene som han kaller «moderate» og liberale, de som går inn for velferdsnedskjæringer og støtter deltaking i USAs kriger verden over, har både gått for fort fram og må endre politikken sin på det økonomiske området. Men hvordan kan partiene det når de er forfalt til organisasjoner for karriereklatring og representanter for eliten?

Sofia Rana sa at «ytre høyre» og de nasjonalkonservative var prega av å gå inn for «enkle løsninger på kompliserte problemer». Som et ekko av nedlatende direktører eller politiske medstrømsredaktører. Skirbekk ga nasjonalkonservative derimot ros for å tenke noe grunnleggende riktig politisk, nemlig at «en annen politikk er mulig», at å «tro på en annen verden er mulig». Det har han nok rett i.

Elefanten — nødvendigheten av økt innvandring
og støtte til reaksjonær ideologi
Det ble av de to, eller tre, debattantene (Tromp var både debattant og møteleder), såvidt nevnt innvandring. Som et argument som «ytre høyre» og nasjonalkonservative/populister var opptatt av. Som noe spedalsk. Innlederne kunne ofra noen ord for nødvendigheten både av økt innvandring fra den fattige verden, og særlig fra den muslimske delen av verden. Og ikke minst for den vedtatte integreringspolitikken, jf valgdeltakinga i kommunevalget. Det som blei lagt til grunn som det viktigste fundamentet for enhver europeisk «venstre»-politikk, er at ethvert synspunkt om mindre innvandring eller en annen integreringspolitikk forutsettes som et fullstendig utenkelig og umulig standpunkt. Som et grunnleggende moralspørsmål.

Skirbekk var skeptisk til å se på innvandringsspørsmålet som et reint moralsk standpunkt, som tidligere statsminister i Sverige, Reinsfeldt. Der Tysklands Merkel sa om én million innvandrere «at det klarer vi», sa Reinsfeldt at vi bare «må åpne våre hjerter». Skirbekk nevnte faktisk noe om hvem som fikk konkurrenter og dermed usikkerhet for jobbene sine med dagens innvandringspolitikk.

Til gjeninnføring av kalifatet og sharialover i Europa tier de fleste venstreorganisasjoner. Det er likevel lett å forstå at «venstre» oppfattes av de fleste som støttespillere for denne reaksjonære og menneskefiendtlige politikken. Å ta avstand fra denne reaksjonære politikken regnes sannsynligvis som det som Sofia Rana sa var viktig å unngå, nemlig å sparke nedover.

Norge-Sverige, omland og
frykt for en samlende leder 

Forskjellen på Sverige og Norge blei nevnt. Det i 10 år spedalsk-erklærte partiet Sverigedemokratene har nå over 20 prosents oppslutning og er støtteparti for dagens regjering i Sverige.

At det er noen innvandringsproblemer er vanskelig å underslå i Sverige. At det ikke er sånn i Norge, blei begrunna med at fagbevegelsen var en ressurs mot rasisme.

Det blei også nevnt noe om de politiske retningenes omland, altså muligheten til å øke oppslutninga om seg. Det innlederne kalte ytre høyre, hadde nok et betydelig omland som kunne slutte seg til dem. Nazister har ikke særlig omland i Norge, blei det påstått av Rana. Det er for mange gamle ukule i de kretsene til at unge kan la seg fenge av dem.

De var alle bekymra for at det kunne komme en karismatisk person som kunne samle alle motstanderne av elitens politikk, de misfornøyde, under én fane.

Opprørernes eller elitens støttespillere
Europas styrende elite beriker seg på bekostning av folk flest, vil stadig flere kriger og vil kneble det offentlige ytringsrommet. De møter økende motstand. Hvorfor er det ikke flott å få fjerna denne eliten? Hvorfor vil ikke Europas venstreside være med på kampen motdenne eliten, og ikke med dem?

Det er kanskje for seint å stille det spørsmålet, for venstresida er alt på det nærmeste utradert.

Framheva bilde:
Fra debatten i Oslo. Det rødeste var belysninga.
Fra venstre Carline Tromp, Tarjei Skirbekk og Sofia Rana.
Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Det er kanskje for seint å stille det spørsmålet, for venstresida er alt på det nærmeste utradert. »

  Og kanskje er det på tide å utradere ‘høyre-side’ og ‘venstre-side’, som begrep.
  ( Likeså ‘Blått’ og ‘Rødt.’ )
  – Og (parti-)politisk konstruerte motsetninger og ‘klassekamp’.
  Begreper som kun har interesse for politisk ‘skolerte’ .

  Hva er det som bygger velstand i en nasjon?
  Er det penger & rentetriksing og skatter, eller produksjon/utvikling og forutsigbarhet?

  Hva er en nasjon?
  Hva er en stat?
  Og hva er penger/valuta, og renter? – For en stat vs en nasjon.

  Svar
 • Strålende artikkel av Ove Bengt. Jeg skal ta meg på tak og skrive en lengre artikkel om hva som er
  det ortodoks-marxistene problem nå. det er mer alvorlig.
  Det som utgir seg for «venstre» i Norge er bare noe tull som råtner av seg selv. det eneste fiffen
  rundt Rødt og Klassekampen kan redde seg på er å melde seg inn i globalistiske NGOer,i bistandsindustrien,i ytringsfrihetskommisjoner for avskaffelse av ytringsfrihet eller de kan søke
  opptak i Young Global Leaders. Det går den veien,det kan jo enhver se. Natoforsvaret søker også folk
  på Forsvarets Forum. Fiffen overlever som arm av globalismen.

  Svar
 • » De intellektuelles venstrepartier er samtidig i ferd mot å bli utradert. Hva gjør «venstresida» da? Slåss sammen med de styrende.»

  ‘ Rødt-lederen om bråket: – Mitt ansvar å si ifra.
  Marie Sneve Martinussen har ingen problemer med at Amrit Kaur kaller seg kommunist. Oppgjøret med Rød Ungdom-lederen mener hun var helt nødvendig.

  – For meg var det veldig viktig at man beklaget uttalelsene, men også de insinuasjonene man hadde om at AUF brukte 22. juli politisk, sier Marie Sneve Martinussen.’

  https://www.nrk.no/norge/rodt-leder-marie-sneve-martinussen-om-braket_-_-mitt-ansvar-a-si-ifra-1.16884216

  Bra. For det var jo ikke AUF som brukte 22 juli politisk!
  En måned etter at Ap/Stoltenberg sjøl gjorde samme terroraksjon i Libya, etter ordre fra samme bakmenn.
  ( Skjønt med bombing av enda flere regjeringsbygninger, enn ABB, og 500 ganger flere sivile drepte. )
  DET var det Ap som gjorde, med sitt dobbeltmoralske/hykleriske rosetog & tårer, for å samle stemmer.

  Det er bra du sier i fra (?) , Rødt-leder. Men du kryper mens du ‘ sier i fra’.
  En trist venstreside.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Propagandamaskinen går for fullt.

Nå skal opinionen gjøres klar for krigen mot Kina.

Forrige innlegg

ACER, Nei til EU og NRKs sviktende informasjon?

Styres norske strømpriser i virkeligheten nå fra EU til NRKs øredøvende taushet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.