POSTED IN Helse, Klima

Ikke folkehelse, men Klima.

Vi skal ikke spise sunnere, men mer bærekraftig.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

World Economic Forum lager nye, nordiske kostholdsråd

Til sommeren kommer Nordisk ministerråd med nye nordiske kostholdsanbefalinger. Det er mange som tror at de nordiske kostholdsanbefalingene skal oppdateres for å få oss til å spise sunnere. Slik er det ikke. Nå vil Nordisk ministerråd lære oss å spise mer bærekraftig for å redde klimaet.

De nye nordiske kostholdsrådene NNR 2022, som blir vedtatt til sommeren, handler ikke om folkehelse. Oppdraget fra Nordisk ministerråd sier at de nordiske kostholdsanbefalingene skal oppdateres for å bli mer bærekraftige og klimavennlige. Målet med de nye kostholdsrådene er at vi skal spise mer klimavennlig, ikke sunnere.

For å tilpasse kostholdsrådene til FN’s bærkraftsmål, har Nordisk ministerråd hyret inn det «uavhengige» britiske propagandabyrået Chatham House. Siden Helsedirektoratet publiserer informasjon om de nye kostholdsrådene NNR 2022 på engelsk, forklarer de det slik:

«But sustainability can not only be considered in a local context. A majority of the food consumed is imported, and our food consumption have therefore a large impact on sustainability in many vulnerable regions in the world. Therefore, the environmental dimension must also be view in a global context. That is why we have collaborated with the independent institute Chatham House. Chatham House is internationally renowned for its high-quality reports and guidance to national authorities and international organization such as UN, the G20 countries and the International Monetary Fund.»

Oversatt til norsk, høres det omtrent slik ut:

Det er ikke helsa det gjelder, men utslippene.


«Men bærekraft kan ikke bare vurderes i en lokal sammenheng. Det meste av maten som konsumeres er importert, og matforbruket vårt har derfor stor betydning for bærekraft i mange sårbare regioner i verden. Derfor må miljødimensjonen også ses i en global sammenheng. Derfor har vi samarbeidet med det uavhengige instituttet Chatham House. Chatham House er internasjonalt kjent for sine høykvalitetsrapporter og veiledning til nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner som FN, G20-landene og Det internasjonale pengefondet.«

Juhu! Nå skal vi lære å spise globalistisk, dere. Der er Chatham House dyrisk gode! Bare spør Klaus Schwab.

Chatham House er et underbruk av World Economic Forum. Slik presenterer WEF dama som er sjef for arbeidet med de nordiske kostholdsanbefalingene på sine hjemmesider:
https://www.weforum.org/agenda/authors/bernice-lee

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  26 februar 2023 10:22

  Den norske krigen mot Russland kan gjera alle råd om kosthald uinteressante.

  Svar
 • «Men bærekraft kan ikke bare vurderes i en lokal sammenheng. Det meste av maten som konsumeres er importert, og matforbruket vårt har derfor stor betydning for bærekraft i mange sårbare regioner i verden.»

  Derfor er det viktig at hver nasjon produserer den maten den trenger, med egne arbeidskrefter. Og (fornybar) energi.
  Grunnet sikkerhet. – Men også for nasjonens egen frihet og stolthet.
  Og Norge bør benytte egne resurser så godt som mulig. Med de gode utmarksbeitene vi har for kjøttproduksjon under gode dyre-vilkår. Og bestrebe oss på å produsere for til oppdrettsfisken sjøl istedet for å importere.
  Hvis alle nasjoner gjør dette vil summen i verden bli positiv. Og flere blir i stand til å hjelpe de som innimellom blir utsatt for naturkatastrofer, tørke og flom.
  Så kan man bytte/handle nasjoner i mellom i tillegg for variasjonens skyld.

  Hvis Norge skulle slutte å bruke utmarksbeitene fordi dyra promper CO2, da er vi et stykke ut på viddene når det gjelder skrullete ‘bærekraft’.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA truer med å definere Russland som en sponsor av stats-terrorisme.

Russland: Det vil skape en avgrunn mellom oss.

Forrige innlegg

Demokrati er et omstridt begrep.

Er staten Israel demokratisk?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.