POSTED IN Sensur, Ytringsfrihet

I vesten begrenser sosiale medier ytringsfriheten.

I Polen går de motsatt vei.

0
Print Friendly, PDF & Email

Ytringsfriheten er under press. Det er et tegn på en voksende politisk krise. Når myndigheter får et økende behov for å begrense det frie ordet betyr det at det oppleves som en økende trussel. 

I vesten er det sosiale medier som nå begrenser synspunkter og meninger som ikke har et innhold som noen definerer som korrekt. Og våre myndigheter protesterer ikke. Sannsynligvis fordi de er enige i at noen uklart definerte meninger ikke må kunne fremføres.

Hos oss kan visse meninger nå ikke videreformidles på sosiale medier

I Polen går de den motsatte veien. Her blir sosiale medier satt under økonomisk press fra myndighetenes side hvis de begrenser ytringer som ikke strider mot polsk lov. Det er klart at slike tiltak også har sine problematiske sider. Men forslaget forteller om ulike måter å nærme seg problemet på.

Problemet er ytringsfriheten. Og når ytringsfriheten er blitt et problem har vi et samfunn som trenger løgner for å overleve. Et slik samfunn vil ikke kunne klare seg i lengden.

Knut Lindtner

Polen: Sosiale medie-selskaper risikerer 2,2 millioner dollar i bøter for å ha fjernet lovlig ytringsfrihet.

Av Paul Joseph Watson

En ny lov som kan bli vedtatt i Polen vil bøtelegge sosiale medie-plattformer med 2,2 millioner dollar stykket for å sensurere lovlig ytringsfrihet..

Mens tallrike vestlige land prøver å ilegge svære bøter på slike som Facebook og Twitter for ikke å fjerne «hatefulle» innslag, så tar Polen nå en helt annerledes holdning.

«Det er nå bestemt at sosiale medier ikke har lov til å fjerne eller blokkere innlegg dersom de innholdet i dem ikke bryter polsk lov», heter det i en rapport fra Polen.

«Dersom det skjer en fjerning eller blokade, kan man sende en klage til programmet , som så vil ha 24 timer på seg til å vurdere klagen.

Innen 48 timer må selskapet behandle det. Brukeren kan sende en begjæring til retten for å få svar på sin klage. Retten vil vurdere klagen innen syv dager etter at de har mottatt den. Hele prosessen skal foregå elektronisk».

Sensur er undertrykkelse av tale eller annen offentlig kommunikasjon som kan anses som upassende, skadelig, følsom eller ubeleilig som bestemt av en regjering, mediene eller andre kontrollorgan. Det kan gjøres av myndigheter og private organisasjoner eller av personer som driver selvsensur. Wikipedia

Den polske justisministeren Zbigniew Ziobro gjør det klart at dette lov-initiativet er designet for å takle sensur, og at det ikke vil påvirke retten til folk som er blitt baktalt eller ærekrenket til å forfølge saken.

Dette bør være modell for alle utviklede land som verdsetter ytringsfrihet.

I virkeligheten så er det motsatte tilfelle. I Storbritannia, for eksempel, introduserer de en «online Safety Bill» som truer plattformen til sosiale medier med bøter opp til 24 millioner dollar for ikke «å beskytte brukerne eller å fjerne skadelig innhold».

Oversatt og forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Jason Rosewell

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA-valget:

Stemmetelling-maskinene kunne styres utenfra.

Forrige innlegg

Konfrontasjonspolitikken til USA:

Nesten atomkrig i desember?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.