POSTED IN Ideologi, Virkelighetsforståelse

I Ukraina er det ikke tillatt å snakke russisk i offisielle sammenhenger.

Borgermesteren i Ukrainas nest største by gjorde det: Bøtlagt!

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

For å kunne forstå Ukrianakonflikten er det nødvendig også å forstå språkets betydning og som en av årsakene til borgerkrigen i landet. Gjennom språket skapes en viktig del av den individuelle og kollektive identiteten. Noe av det første kuppregjeringen i Ukraina gjorde etter kuppet i 2014 var å avskaffe russisk som offisielt språk i landet. Særlig øst og sør i landet hvor russisk var det dominerende språket ble dette oppfattet som en krigserklæring mot store deler av befolkningen.

Språkspørsmålet var en av flere viktige årsaker til borgerkrigen i landet fra 2014, en konflikt som nå har ført til direkte krig mellom Russland og Ukraina. Det er ikke minst gjennom språket vi fungerer som sosiale individer i et samfunn og uenighet om språk er svært følsomt fordi det berører helt fundamentale verdier for individene.

Knut Lindtner
Redaktør

Borgermesteren i Ukrainas nest største by er bøtelagt for å snakke russisk.

Lederen for byen Kharkov er blitt beskyldt for å bryte loven da han talte til sine medborgere på et «ikkestatlig» språk.

Kiev har slått til mot borgermesteren i Ukrainas nest største by Kharkov. Han er blitt bøtelagt for å bruke det myndighetene kaller et «ikke-statlig» språk i en TV-nyhetene.

Borgermester Igor Terekhov er kjent for å tale til sine borger på russisk. Terekhov må betale en bot på 3400 Hryvnas (92 dollar) for å bryte ukrainsk lov. Taras Kremin, den ukrainske regjeringens kommisjonær for bevaring av statens språk fortalte dette i en uttalelse på torsdag.

Borgermesteren hadde «brukt ikke-statlig språk i sin tale til innbyggerne i byen Kharkov» i et nyhetsinnslag, sier uttalelsen. Han kaller dette en «administrativ fornærmelse».

Språk-kommisæren kom også med en administrativ advarsel til borgermesterens kontor , og påpekte at de bare skal bruke ukrainsk på borgermesterens sider i sosial medier. Terekhov kan appellere språk-kommisærens avgjørelse innen 4. desember, heter det i uttalelsen. 

Igor Terekhov

De ukrainske myndighetene har ikke spesifisert hvilket språk borgermesteren hadde brukt i nyhetssendingen. Men ukrainske medier rapporterer at han er kjent for regelmessig å tale til sine medborgere på russisk.

Ifølge språk-kommisærens kontor så er Terekhov og noen av medlemmene i byrådet i Kharkov allerede funnet skyldige i å forbrutt seg mot den statlige språkloven. Det er uklart om disse  også er blitt straffet for dette.

Den ukrainske språkloven ble innført og underskrevet av den daværende presidenten Pyotr Poroshenko i 2019, fem dager før hans president-mandidat gikk ut. Loven krever at ukrainske offentlig ansatte bare kan bruke ukrainsk språk i jobben sin. Det kreves også at ukrainsk skal brukes på alle områder av offentlige tjenester. Som i helsevesenet, undervisning og forskning. Og også i medier, selv om visse unntak er tillatt.

Enn person som bryter denne loven kan bøtelegges med opp til 8500 hryvnas (230 dollar). Dette kan senere bli doblet om man bryter loven flere ganger.

I midten av juni fikk språk-kommisæren rett til å bøtelegge alle som bryter loven. I oktober ble enn assisterende professor ved Ukrainian National Aviation University bøtelagt med 3400 hryvnas (92 dollar) for å ha undervist på et «ikke-statlig språk».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.rt.com/russia/567137-ukraine-mayor-fined-russian-language/

Forsidebilde: Vladimir Kush

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Russisk og ukrainsk talespråk er visst omtrent som norsk og dansk; man kan forstå hverandre med litt velvilje. Ukrainsk velvilje til russere er sjelden vare, mer vanlig er et skremmende hat, ifølge Martin Armstrong som kjenner folk i Kiev. ( armstrongeconomics.com ) Øst for Dnjepr snakker de russisk, rimelig nok, siden de er russere, men da får de bot. Eller juling. Og de «ekte» ukrainerne, de svastikatatoverte, «integrert-nasjonalistiske», korrupte bøllene vil inn i EU? Og NATO? , de er livsfarlige!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den polske regjeringen støtter nå ukrainere som forsvarer folkemord på polakker.

Hva er det med den polske regjeringen?

Forrige innlegg

Ny meningsmåling i Tyskland: Stemingen snur.

Dyrtid fører til økende skepsis til ytterligere Ukrainahjelp.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.