POSTED IN Norsk politikk

I Oslo går det mot mistillit.

Ikke tilfeldig at det fremmes mot MGDs byråd.

0
Print Friendly, PDF & Email

Lan Marie Berg har ikke tid eller evner til byrådsvervet

Det er reist mistillitsforslag mot MDGs byråd Lan Marie Berg. Rødt har varsla mulig støtte til mistillitsforslaget. Mistilliten begrunnes med manglende info til bystyret om milliardoverskridelser med nytt vannverk.
Lan Marie Berg er administrativ politisk leder av et saksområde i Oslo. I to lokalsaker svarer ikke Bymiljøetaten på henvendelser. Hun som kritiseres vest i Oslo for å fjerne parkeringsplasser, lar Bymiljøetaten godta permanent og ulovlig fotgjengerhindrende parkering på fortau øst i byen. Det er vanskelig å få svar fra etatene hun leder.
Helt uavhengig av hva vi måtte mene om MDGs politikk, så viser praksis at Lan Marie Berg velger å ikke prioritere oppgaven med å være administrativ politisk leder for det politikkområdet hun er tildelt ansvar for. Hun bruker for mye tid på å være generell politisk talskvinne for MDG. Når en ikke har tid til å være byråd, bør en heller ikke være det. Rødt kan trygt stemme for mistillit hvis Lan Marie Berg ikke tar konsekvensen av sine egne prioriteringer ved å trekke seg frivillig.

_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Politikus
_____________________________________________________________________________

Av Ove Bengt Berg

Lot arbeidsmiljølova brytes
Det har vært mye støy rundt Lan Marie Bergs politiske administrering. Hun har latt byrådsetatene sine godta over 1 000 arbeidsmiljøbrudd. Den tidligere lederen av det private firmaet som det høyrestyrte byrådet engasjerte blei av Høyesterett dømt til 120 dager i fengsel for 580 arbeidsmiljøbrudd i oppdrag for Oslo kommune. Et mistillitsforslag mot henne for dette fikk nesten flertall i desember i 2020.

Vannverksoverskridelsene: Varsla ikke
Det er et opplegg for ny forsyning for hele Oslo som skulle koste 10,9 milliarder med et slingringsmonn til 12,5 milliarder. Nå ender sluttsummen på 17,7 milliarder. Det dreier seg om overskridelser på ikke mindre enn 5,2 milliarder kroner, 5 200 000 000 kroner. 2. juni sa hun tvert nei til noen form for sjølkritikk. 8. juni skifta hun standpunkt og sa til NTB at hun tok sjølkritikk. Sannsynligvis for å forhindre at Rødt stemmer for mistillitsforslaget.

Fotgjengerhindrende parkering på Ensjø

IMG_6964
Parkering på fortau til hinder for gående mange timer hver dag fra én aktør som MDGs Berg aksepterer. Foto: OBB

Det er ikke bare arbeidsmiljø og vannforsyning Lan Marie Berg har problemer med å administrere. På en felles plass for fotgjengere på Ensjø i Oslo nekter Lan Marie Bergs underordna å sørge for å holde plassen fri for hindrende parkering. En privat næringsdrivende har fått lov til på det smaleste stedet å parkere bilen sin til stor hindring for gående de fleste timene fra tidlig om morgen til nær midtnatt. Trafikketaten gir ikke gebyr for denne sjenerende parkeringa tross oppfordringer. Kommunal fortausgrunn er i praksis privatisert til gratis parkeringsplass. Denne kommunale plassen blir ikke vedlikeholdt av kommunen, et borettslag og et eierseksjonssameie må måke snø og strø for fotgjengere og butikkunder for egne midler. Det ble derfor bedt om å få leie denne plassen av kommunen for å sørge for at plassen blir fri for privatparkering ved å bruke et privat parkeringsfirma i stedet for en kommunal parkeringsetat som aldri har tid. Slik det er gjort ved en nabotomt der private har sørge for et bilfritt område som Bergs etat ikke var i stand til å håndheve. Nå har det gått over et halvt år siden tilbudet om å overta driftsansvaret for denne plassen blei sendt, og noe svar har Lan Marie Berg ikke klart å gi oss.

Berg tillater at Bymiljøetaten opererer med et gavenavn som offisielt ikke finnes

IMG_9361
Dette er for yr.no og Kartverket hovedgata på Ensjø — uten navneskilt. Foto: OBB

Ett av gatenavna på Ensjø har vært omstridt, men flertallet i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo vedtok hva gatenavnet skal være. Det tapende alternativet for dette vegnavnet er likevel lagt inn som hovednavnet for hele Ensjø-området på værappen yr.no på Ensjø, og brukt av statens Kartverket. Til tross for at det gatenavnet ikke finnes i Oslo kommunes offisielle liste over gatenavn eller på wikipedia. Bare i ei privat liste av en institusjon som kaller seg «Kartbanken over Oslo», med oppgitt kilde «Bymiljøetaten Oslo Kommune». yr.no vil ikke fjerne det ikke-eksisterende navnet fordi de viser til at Bymiljøetaten aksepterer at navnet finnes. På forespørsel til Bergs underordna etat om hvordan de kan begrunne at en grusa gangveg uten navneskilt av yr.no og Kartverket skal brukes som offisielle navn når det ikke finnes i kommunenes offisielle liste, kommer det ingen svar fra Lan Marie Bergs etat etter to måneder. Det kan være uklart for innbyggere å finne riktig byråd for navnsetting, men om det hører inn under byråd fra MDG om byutvikling må byråd Berg sørge for at de hun har ansvar for bruker kortere tid enn to måneder på å sende spørsmålet videre.

Forskjell på politisk propagandist og politisk utøvende administrator
Det er ikke tvil om at Lan Marie Berg er en engasjerende politisk propagandist. Sykkelsatsinga påbegynt av Venstre er blitt fulgt godt opp av Berg; det er utmerka. Men hele hennes virke som byråd, og assisterende byrådsleder, preges av politiske slagord uten politisk handlingsevne og evne til myndighetsansvar. Det var heller ingen bedring da den politiske talsmannen Arild Hemstad for MDG prøvde seg på konkret politisk arbeid som byrådsvikar. Kanskje det rett og slett er slik at MDGs politikk bare egner seg som ord, og ikke er noe som kan iverksettes i virkelighetens verden?

Rødt kan trygt stemme for mistillit til Lan Marie Berg. Et byrådsverv er for politisk handling, ikke for politisk propaganda. Det er resultatene som teller, ikke tomme ord med ønsker om alt godt.

Forsidebilde: Ivan Lapyrin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg
​Krig, mediepropaganda og politistaten
Forrige innlegg

USA som mafiaboss:

Vi ga dem et tilbud de (Danmark) ikke kunne avslå.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.