POSTED IN Klima

Observasjoner og modeller:

I naturen ser du is, på klimasenteret ser du det ikke.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Willis Eschenbach

Now You Sea Ice, Now You Don’t

Jeg begynte å tenke på havisen og klimamodellene. Her i bildet nedenfor er det som vi vet om utbredelsen av polar sjøis, og bildet viser data som starter med satellitt-æraen som startet på slutten av 1970-tallet, da vi begynte å ha nøyaktige observasjoner av polene.

Arktis, Antarktis og global havis. Fargede linjer er CEEMD-utjevninger av de underliggende datasettene.

(Forklaring på CEEMD: Se nederst i artikkelen)

Nå er det noen ganske store kuriositeter angående havisens utbredelses-rekorder.

  • Nordpolen er et flytende hav dekket med havis, med det meste av isen fra 70 grader nord og som strekker seg mot nordpolen. Sydpolen er en gigantisk del av frossen stein omgitt av havis, med nesten ingen ispol fra 70 grader sør og i retning sydpolen. Så hvorfor har begge polene omtrent samme utstrekning av sjøis?
  • Fra starten av satellitt-æraen og frem til ca 2015, var utbredelsen av arktisk havis avtagende og utbredelsen av Antarktis havis økte … og som et resultat var at den totale globale havisutbredelsen var relativt konstant, og i året 2014 var det omtrent samme globale havisutbredelse som i 1978. Hvorfor?
  • Rundt 2015 begynte havisen i Antarktis å minke raskt … men den arktiske havisen sluttet å minke og det hele flatet ut til i dag. Hvorfor?
  • Etter at havis-utberedelsen i Antarktis minket kraftig i et par år, flatet utbredelsen seg ut og stabiliserte seg … og som et resultat av dette så flatet ut også den globale isutbredelsen. Hvorfor?

Her er den interessante delen; Ingen vet svarene på noen av disse spørsmålene. Og jeg antar at det er å forvente, siden de er basert på våre (mis)forståelser om klimaet. Og det er slik at ingen av klimamodellene som vi har, hverken forutser utbredelsen av havis eller klarer å forklare de tidligere havis-utbredelser som samsvarer bare litt med de faktiske observasjonene som er gjort.

Så jeg skal etterlate dette her som et bevis på hvor lite vi forstår den fantastiske globale varmemotoren som vi kaller for «klimaet»…


CEEMD = Complete ensemble empirical mode decomposition

Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition (CEEMD) is one of nonlinear and non-stationary signal analysis method which decomposes complex signal into a series of intrinsic mode function.

Publisert 19.04.2024
Originalartikkel: Now You Sea Ice, Now You Don’t
Oversatt av redaksjonen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA åpner for å stjele russiske midler i USA.

Problemet deres er dette: Hvem vil plassere pengene sine i tyvers varetekt?

Forrige innlegg

Ungarn, et utskudd i Nato og EU?

Eller en av de få fornuftige europeiske stemmene i dag?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.