POSTED IN Klima, Mat/Landbruk

I klimaets navn skal bondegårder legges ned:

Det gi bli mindre mat – de med minst fra før av vil bli rammet hardest!

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Rhoda Wilson

I følge en rapport fra Financial Times, har Olam Agri, en av verdens største selskaper for handel med landbruksvarer, advart om at verden er på vei mot «matkriger» på grunn av geopolitiske spenninger, som tvinger land inn i konflikter om synkende matforsyninger.

Sunny Verghese, Olam Agris direktør, talte på Redburn Atlantic og Rothschilds forbrukerkonferanse i forrige uke, og sa at handelsbarrierer pålagt av landene også forsterker inflasjonen.

«Store selskaper for handel med landbruksvarer som fikk rekordoverskudd i 2022, etter at krigen startet i Ukraina sendte matvareprisene i været, har blitt anklaget for å forverre prisveksten gjennom påslag på pris for økt profitt», sa Financial Times.

«Matvareprisene begynte å stige etter covid, og økte etter krigen startet i Ukraina, da en del av eksporten av korn og gjødsel ble blokkert av konflikten. Dette forsterket matusikkerheten i fattigere land, og førte til at forbrukere over hele verden står overfor en krise med økte levekostnader».

Verghese hevdet at økte priser for mat til dels var et resultat av statlig inngripen. Handelsbarrierer i 2022 som svar på krigen hadde «skapt en ubalanse i etterspørsel-tilbud».

Hovedpoenget i argumentet hans er at handelsbarrierer og proteksjonistisk politikk skaper spenninger mellom land, noe som fører til konflikter om matforsyninger, som fører til knapphet og prisøkninger, og kan utløse konflikter om ressurser.

Mens handelsbarrierer og konflikter kan føre til prisøkninger, noe som gjør mat uoverkommelig for mange mennesker, kan konflikter om matforsyninger føre til matusikkerhet, underernæring og til og med hungersnød. Og «matkriger» kan ha en betydelig innvirkning på den globale økonomien, og føre til økonomisk ustabilitet og resesjon.

Hvis det er bekymring for «matkriger», hvorfor fører regjeringer i vestlige nasjoner en krig mot bønder i klima-endringenes navn? Krigen mot bøndene er et globalt fenomen, og det har tatt fart de siste årene. Ulike former for angrep, restriksjoner og politikk pålagt bøndene av regjeringer, selskaper og miljøgrupper, truer bøndenes levebrød, nasjonal matsikkerhet og den globale matforsyningen.

For eksempel har den nederlandske regjeringen innført strenge regler for oppdrett, som reduksjon av bruken av nitrogengjødsel, noe som har ført til protester og bekymringer om matsikkerhet.

Et annet eksempel er den amerikanske regjeringens politikk, for eksempel «Renewable Fuel Standard», som har ført til økte kostnader for bønder og reduserte avlinger, og som gjør det vanskelig for dem å konkurrere med store selskaper.

Krigen mot bøndene fortsetter. Nylig ble husdyrbønder i Danmark advart om at metanutslipp fra kyrne, sauene og grisene deres vil bli målt og beskattet fra 2030, det første landet i verden som gjør det med sikte på redusere metanutslipp.

Og i går la Ingen bønder- ingen mat-kampanjen ut en video av en britisk bonde. «Vi får nå betalt for å slutte å dyrke mat og dyrke markblomster istedet», sa han.

Andre retningslinjer for «klimaendringer» som ødelegger jordbruket er av «grønne» energikilder på førsteklasses jordbruksland. Et krav om å stoppe utbyggingen av solcellepaneler i stor skala på førsteklasses jordbruksland sier: «Å bruke førsteklasses jordbruksland til storskala solenergiprosjekter setter vår fremtidige matsikkerhet i fare».

Det er ikke global oppvarming eller en nødsituasjon med klima-endringer som vil forårsake «matkriger» – det er krigen mot bøndene. Det er angrepene på bøndene som vil skape matmangel, matusikkerhet og økonomisk ustabilitet.

Men det er ikke Olam Agris verdensbilde. På forbrukerkonferansen Redburn Atlantic og Rothschild oppfordret Verghese forsamlingen av ledere i forbrukerindustrien, inkludert sjefene i Coca-Cola og Associated British Foods, til å «våkne opp», og vise mer handling mot klima-endringer. Myndigheter bør kreve en avgift for karbon, hevdet han.

Dette er hykleriet i klimakrise-agendaen. Å føre en krig mot bønder for å «bekjempe klimaendringer», og deretter skylde på «klimaendringer» for «matkriger», er en uendelig syklus av problem-reaksjon-løsning. De manipulerer opinionen og kontrollerer samfunnet ved å skape et problem, fremkalle en reaksjon, og deretter tilby en forhåndsbestemt løsning. En løsning som kun gagner elitene og deres agendaer.

Kommentar fra oversetter:

Hva gjør Norske myndigheter for å trygge vår matforsyning, når vi må importere 60 prosent av maten? Andre land bygger opp matlagre, og hvis krigen i Ukraina blir til en storkrig mellom USA/NATO og Russland, hvordan skal maten komme til Norge, når andre land beholder maten selv med et Europa i krig? Vi kan ikke spørre Russland om mat fra deres overskudd, når USA skal drive krig mot Russland fra Norge.


Fra The Exposé, publisert 27. juni 2024.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og noe forkortet. Linker og X-melding med video i originalartikkelen.
Originalartikkel: The War on Farmers will cause “food wars” – not climate change

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ingen av artiklene får jeg kopiert til min side i fb – andre ?

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  30 juni 2024 10:11

  Folk i Noreg vil heller ha oljefond, flaks, rakettar og atomubåtar enn bønder og mat. Difor røystar dei på dei politikarane me har.

  Den norske folkesjela ligg ein stad mellom Onkel Skrue og Espen Oskefis?

  Svar
 • Spiller ingen rolle hvem man stemmer på. De samme blir sittende likevel. De er alle kjøpt og betalt!! Ikke av oss!!
  Og, ikke nok med at de skal forby kunstgjødsel (som har reddet millioner på millioner av liv!) Men de skal også legge ned store deler av jordbruket. (De vet jo at vi skal bli noen milliarder færre, så da behøves de jo ikke!) Samtidig presser de den allerede alt for lave CO2 verdien i atmosfæren enda lavere (ihvertfall forsøker de) for at det skal bli vanskeligere å få planter til å gro! I millioner på millioner av år har det ligget på 6000 ppm. Og jorden var frodig. Så begynte det å synke og var helt nede på absolutt truende 180 ppm (planter dør under 150 ppm) før den industrielle revolusjon. Og vår «forurensing» har reddet planeten fra å dø ut. Men vi har fremdeles alt for lavt CO2 nivå i atmosfæren. Forresten er det solaktiviteten som bestemmer hvor varmt det er på jorden. Man kan se gjennom millioner av år, at CO2 nivået ikke bestemmer temperaturen. Men derimot at CO2 nivået stiger noen århundrer etter at temperaturen har steget som følge av temperaturen. Og hjelper således til å gjøre det frodig etterhvert når temperaturen har steget. Men, vi er på vei inn i kaldere århundrer, eller årtusener nå. Klimasaken er ren svindel. Akkurat som alt annet som er ment å skape sult, fattigdom, sykdom og død!!

  Svar
 • » For eksempel har den nederlandske regjeringen innført strenge regler for oppdrett, som reduksjon av bruken av nitrogengjødsel »

  Det samme har vi jo i Norge, i Oslofjorden Mens vi tillater nitrogenutslipp fra våpen/krutt-produksjons til samme fjord. Fordi miljø visstnok er viktig . (?)
  – Men ikke viktigere enn krigsproduksjon. ;-)

  Men vi kan/bør selvfølgelig, langsiktig – som naturen , gå over til mer økologisk landbruk. Der vi utnytter og foredler ressrusene på en bedre måte:

  ‘Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
  Får mye mer ut av dyregjødsel.
  En ny, lysbuebasert prosess fikserer nitrogen fra luft – som Kristian Birkeland gjorde i starten av forrige århundre. Men denne gangen handler det ikke om å lage kunstgjødsel, men om å gjøre dyremøkk mye mer potent.
  Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
  – Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm.
  Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.’
  tu.no/artikler/far-mye-mer-ut-av-dyregjodsel/524305/

  OG :

  ‘ – 5000 kalv høyrest mykje ut, men vi må ikkje gløyme at det blir fødd over 300.000 kalvar kvart år. Det er litt viktig at vi tenker over. «
  https://www.nrk.no/mr/slaktar-5000-kalvar-for-a-fa-mindre-kjot-_-bonde-konrad-kongshaug-seier-dette-er-noko-dei-ma-gjere-1.16615010

  Og 5000 kalver med kjøttvekt på 20 kg. (?) er altså 10 000kg. kjøtt.
  Delt på (i gjennomsnitt )5000 voksne individer i Norge betyr det altså 20 kg. kjøtt pr innbygger. pr. år.
  Altså halvparten av anbefalt kjøttforbruk i Norge pr. innbygger. I Tillegg til vilt, og sau fra utmarksbeite.
  I tillegg har vi oppdrettslaks ( 1, 7 millioner måltider pr- dag ) og havfiske antagelig like mye.
  Og grønnsaker, som bare Vestfold fylke står for 25%.
  Dette kan sikkert lett dobles.
  Hvor er KRISEN når det gjelder Norges matforsyning?
  Men vi kan selvfølgelig krisemaksimere w.w. ved å plukke ut ‘kriser’ i enkelte nasjoner.
  Og skape politiske kriser, – og frykt.

  Svar
 • Northern Light.
  30 juni 2024 18:18

  Fremstående forskere: Nullutslipp av CO2 innen 2050 vil bare senke temperaturen med 0,07C.

  «Det er vanskelig å finne et bedre eksempel på en politikk med bare ulemper og ingen gevinst».

  Av Chris Morrison.
  Nyere beregninger fra de anerkjente atmosfæriske forskerne Richard Lindzen, William Happer og William van Wijngaarden, sier at hvis hele verden eliminerte karbondioksidutslipp innen 2050, ville det bare senke temperaturen med nesten umålelige 0,07°C.

  Selv om de klimamodellerte tilbakemeldingene og temperaturmeningene til det politiserte FNs IPCC for klimaendringer er riktige, vil økningen bare være 0,28 °C. Hvis netto null oppnås 2050 vil det være sammen med ødeleggelsen av økonomien og et sosialt liv for åtte milliarder mennesker på planeten Jorden. «Det er vanskelig å finne et bedre eksempel på en politikk med bare ulemper og ingen gevinst», bemerker forskerne.

  Valgene blir nesten sikkert vunnet av partier som er forpliktet til å drive direkte krigføring mot hydrokarboner. Politikerne er en privilegert klasse, uten forståelse av hvordan et moderne industrisamfunn fungerer, og skaper rikdommen som betaler deres fyrstelige lønn.

  Alle vil kjempe om å «redde planeten» og stoppe en temperaturøkning som knapt er målbar. De planlegger å slakte husdyr med metanutslipp, så ville blomster der maten dyrkes, fjerne biler med forbrenningsmotorer, og hindre bestemor i å besøke barnebarna utenlands. Et forbud mot hydrokarboner vil fjerne nesten alt fra et moderne samfunn, også mange medisiner, byggematerialer, gjødsel, plast og rengjøringsprodukter.

  Alle som tar avstand fra deres absurde synspunkter anklages for å være lønnet av oljebransjen. Men i motsetning til politikere over hele verden som skremmer med klima, følger herrene Lindzen, Happer og van Wijngaarden nøye med på faktiske klimaobservasjoner og analyser av dataene.

  Siden det er umulig å fastslå hvor mye av den milde oppvarmingen de siste to århundrene som er naturlig, eller forårsaket av høyere nivåer av CO2, forventer de en ‘klimafølsomhet’ – en temperaturstigning på 0,8°C når CO2 dobles i atmosfæren, omtrent en fjerdedel enn hva IPCC anslår uten å ha bevis for det.

  Det er ingen årsakssammenheng mellom temperatur og CO2 over tid. I nær fortid er det bevis på at CO2 stiger etter en naturlig temperaturøkning, når gassen slippes ut fra et varmere hav. Enhver påstand om at Jorden har et «kokende» problem forårsaket av det lille CO2-bidraget som mennesker gir ved å bruke hydrokarboner, er en konstruert politisk krise som ikke støttes av pålitelige observasjonsdata.

  Mesteparten av fryktpropagandaen er ikke noe annet enn en sirkulær øvelse med datamodeller med usannsynlige meninger matet inn, og usannsynlige meninger matet ut.

  De tre forskerne bruker en enkel formel som bruker logaritmer for å vurdere CO2-påvirkningen på atmosfæren, basert på flere tiår med laboratorieeksperimenter og innsamling av atmosfæriske data. De viser hvor minimal effekten på den globale temperaturen vil være, hvis menneskeheten slutter å bruke hydrokarboner.

  Fra Principa Scientific, publisert 24 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Net Zero Will Prevent Almost Zero Warming, Say Three Top Atmospheric Scientists.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norge blir atomvåpenplattform for USA.

Norge blir dermed atombombemål for Russland.

Forrige innlegg

Anklageskriftet mot Pfizer i Kansas:

Svindel og bedrag fra begynnelse til slutt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.