POSTED IN Covid-19, Helse

I Italia er antallet covid-døde redusert fra 130 000 til under 4000.

Var Korona-trusselen en bløff?

24 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har publisert denne artikkelen tidligere og republiserer den for å illustrer den triksingen som har foregått med tallene på døde av Covid-19. Hensikten har naturligvis vært å skremme befolkningen slik at de var villige til å godta meningsløse og grunnlovstridige nedstengninger og vaksinering.

En dødsattest er en legevurdering om hva folk har dødd av. Uten obduksjon kan en ikke vite dette sikkert. Bare et fåtall av covid-døde obduseres og dermed er det åpnet opp for juks. I Portugal slo retten fast at en bare kunne vite sikkert at 159 var døde av covid. De var obdusert. Det offisielle tallet var 17 000. Det skjedde noe lignende i Italia.

Nå er covid 19 nedgradert i Norge som ufarlig – og det etter alt befolkningen ble utsatt for i 2 år.

Knut Lindtner
Redaktør

Antallet Covid-dødsfall i Italia
redusert med over 97 prosent

Italias nasjonale helseinstitutt, som er landets ledende forskningsinstitusjon i helsespørsmål, har drastisk redusert det offisielle antallet Covid-dødstall med 97 prosent.

Årsaken er at «antall døde av Covid» er blitt endret til «antall døde med Covid» av det italienske helseinstituttet, som har nedjustert antallet døde av Covid i stedet for med COVID fra 130 000 til under 4 000, Ifølge avisen Il Tempo.

«Det viser seg at 97,1 prosent av dødsfallene som hittil er blitt tilskrevet Covid, ikke skyldtes Covid direkte. Av de 130 468 offisielt registrert døde av Covid er bare 3 783 direkte knyttet til viruset alene. De øvrige som døde, hadde mellom én og fem ulike sykdommer. Syv prosent av dem som var over 67 år hadde mer enn tre komorbiditeter, og 18 prosent minst to», skriver den italienske avisen.

Ifølge instituttet hadde 65,8 prosent av dem som var blitt smittet og døde for høyt blodtrykk, 23,5 prosent demens, 29,3 prosent diabetes og 24,8 prosent arterieflimmer.  I tillegg hadde 17,4 prosent lungeproblemer, 16,3 prosent hadde hatt kreft de siste fem årene og 15,7 prosent hadde tidligere fått påvist hjertesvikt.

Instituttets nye beregninger innebærer at Covid har tatt færre liv i Italia enn en ordinær sesonginfluensa. Om tilsvarende beregninger var blitt gjort av øvrige nasjoner, ville det resultert i en reduksjon på mer enn 90 prosent av det totale antallet offisielt døde av Covid-19.

adult short-coated dog sitting snow while wearing orange and black hat
Med disse tallene omgjøres Covid-19 i Italia til en svært mild sesonginfluensa.

Fordi myndighetene i så mange land har brukt sin autoritet til å hype trusselen viruset faktisk utgjør, er det lite trolig at beregninger tilsvarende det italienske instituttets vil bli foretatt i særlig utstrekning.

For eksempel lot atferdspsykologer i Storbritannia seg bruke av staten til med hensikt å «overdrive» trusselen viruset representerte ved hjelp av «uetiske» og «totalitære» propagandametoder for på den måten å skremme publikum til å overholde massive smitteverntiltak og andre inngripende forordninger, mange av dem uten hjemmel i lov, andre i strid med grunnloven, ifølge juridiske eksperter. Og det fungerte.

En undersøkelse utført etter den første nedstengningen avdekket at den gjennomsnittlige briten trodde at 100 ganger flere var døde av Covid enn de offisielle tallene viste. I realiteten er omfanget mennesker døde av og ikke med Covid mindre enn en tiendedel av det antallet som offisielt rapporteres av myndighetene.

Til tross for disse oppsiktsvekkende beregningene kan det ikke utelukkes at Italia vil gjøre Covid-19-vaksinen obligatorisk.

Il Tempo, Italia,
oversatt av Erik Engebretsen

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Céline Haeberly

https://www.zerohedge.com/markets/italian-institute-health-drastically-reduces-its-official-covid-death-toll-number

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

24 kommentarer. Leave new

 • Det har skjedd før at overgriperne ble giljotinert, og kurvene ble båret bort, neste værsågod

  Svar
 • Og i Norge må altså begravelsesbyråer permittere folk! :-)

  Svar
  • Ikke nå lenger, for nå dør så mange av sprøytene! De kalles gjerne for covid-døde mange av dem. (75 i uka nå. Altså langt fler enn når de påsto at pandemien herjet og ingen var vaksinert!) Men selvfølgelig dør de som en bivirkning av sprøytene.

   Svar
   • «(75 i uka nå. Altså langt fler enn når de påsto at pandemien herjet og ingen var vaksinert!) »

    Nå er det visst helt naturlig .
    Ja, – eller ‘ Langtidscovid’, da. ;-)

    Men det blir nok ikke noe oppgjør med denne 2-års galskapen. Det er for mye makt & media som i så fall må på skafottet. Og altfor mange innbyggere lot seg lura av hysteriet & propagandaen, og vil vegre seg for å inrømme at de lot seg lure av de gjentatte løgnene.

 • La hodene rulle

  Svar
 • Northern Light.
  6 november 2021 16:24

  FOLKEHELSEINSTITUTTENE VIRKER IKKE FOR FOLKEHELSEN, MEN FOR LEGEMIDDELINDUSTRIEN.

  De offisielle tallet for Norge per 05.11 er 922 døde av Covid. Hvis en brukte den samme beregningen for Norge som det italienske folkehelseinstituttet har gjort, skulle tallet bli 27 døde for Norge, og det av en befolkning på 5,3 millioner. Beregningene blir nok ganske like, selv om de demografiske tallene er noe annerledes for Italia.

  Til sammenligning døde det 1700 av sesonginfluensa i 2017 her i Norge. vanligvis dør det omkring 1000 hvert år av influensa, de aller fleste er i høy alder med underliggende sykdommer, bare unntaksvis yngre. Sars Cov-2 og influensa har den samme risikogruppen. Nedstengningene og tiltak har altså verken vitenskapelig eller medisinsk grunnlag.

  Funnet fra det italienske folkehelseinstituttet blir nok ikke publisert i hovedstrømsmedia. Blir det gjort, burde det utløse et voldsomt folkelig raseri verden over, for nedstengningene og andre tiltak har samlet helt ødelagt økonomien for arbeiderklassen og lavere middelklasse i mange land, og gjort at titalls millioner mindre bedrifter har måttet stenge, spesielt i land hvor turistnæringen har vært sentral i landenes økonomi.

  Det har kastet flere hundre millioner ut i arbeidsledighet, i mange land uten sosial sikkerhetsnett, og ført til en ubeskrivelig elendighet som har ødelagt og tatt millioner av liv. Indirekte også av at for eksempel matproduksjonen har blitt redusert.

  Alternativpressen har hatt rett hele tiden, beregningen av døde av Covid har ikke blitt gjort feil utilsiktet, det har vært en bevisst strategi fra myndighetene å blåse opp tallene for å frembringe panikk i befolkningene for å få aksept for nedstengninger, og for å få folk ukritiske til eksperimentelle mRNA-injeksjoner kalt vaksiner kun til enorm fortjeneste for den farmasøytiske industrien.

  Det er ingen unnskyldning for dette for de sentrale personene i Verdens Helseorganisasjon, landenes folkehelseinstitutter, helsedirektorat, det fagmedisinske personalet ved helseministrenes kontorer og hovedstrømspresse og media, for de har tilgang til den samme informasjonen som alternativpressen. De er medskyldige og medløpere til et globalt kupp av den globale storkapitalen, som kan være den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne.

  Det er ikke bare langtidsvirkningene av de eksperimentelle mRNA-injeksjonene det er grunn til å bekymre seg for, men også blant annet for den enorme statsgjelden som mange land har pådratt seg, siden nedstengningene er finansiert av bankkartellene via Verdensbanken og IMF. Når økonomiene for arbeider og lavere middelklasse er ødelagt i mange land grunnet nedstengningene, er også skatte-grunnlaget blitt redusert for landene, og mange land kan ikke betale lånene tilbake.

  En sentral del av strategien til den globale storkapitalen som står bak den konstruerte koronakrisen er det grunn til å mistenke. Når lånene ikke kan betales tilbake, tar de statlig eiendom som betaling. Det er storkapitalens mål at all statlig eiendom blir kapitalens eiendom. Det er første kapittel i en verdens-omspennende sosial og økonomisk omstrukturering til kapitalens fordel vi er vitne til, som skal lede til et verdensherredømme av ikke valgte billionærer.

  Svar
  • Northern Light.
   6 november 2021 16:26

   Del 2. «140 personer med koronavirus i Trondheim!». Nyhetsankerne i storkapitalens presse og media har nå gått fra å si Covid, som er navnet på et virus, til å si samlebetegnelsen koronavirus, og det uten å klargjøre for tv-seerne hvorfor. Koronavirus er Influensa A, Influensa B, forkjølelsesvirus som rhinovirus, Sars og Mers virus.

   Er hensikten at folk nå skal begynne å frykte vanlig influensa og forkjølelser, som er ufarlige for yngre? Skal folk teste seg for influensa og forkjølelse nå? Til glede for den farmasøytiske industrien som produserer PCR-testen og andre tester. En får inntrykket av at de fremstiller det som at mRNA-injeksjonen kalt vaksine skal virke mot influensa og forkjølelse også, for å få flere til å ta injeksjonen.

   Det virker som den enormt rike og mektige legemiddelindustrien, Big Pharma, vil erstatte kroppens naturlige immunforsvar med vaksiner. Koronavirus som folk tidligere raskt fikk flokkimmunitet mot, skal det nå utvikles vaksiner for, og det fører til at i stedet for flokkimmunitet får vi farlige varianter som Big Pharma skal tilby oppfølgingsvaksiner mot livet ut, for at folk skal bli deres kunder for resten av livet.

   Henry Gadsden tidligere direktør i legemiddelgiganten Merck, sa i et intervju i magasinet Fortune, at hans fremste mål vår å selge legemidler til friske mennesker. Hans ønske ser ut til å ha gått i oppfyllelse.

   Svar
  • «…for Norge per 05.11 er 922 døde av Covid. Hvis en brukte den samme beregningen for Norge som det italienske folkehelseinstituttet har gjort, skulle tallet bli 27 døde for Norge»

   Så vet vi også at 60% (!) av de innlagte/døde , i hvertfall i begynnelsen av «pandemien», var mennesker som har for mørk hudfarge og kostholdskultur til å bo i et vinterland.
   Men det fikk vi ikke oppgitt, – for vi skulle skremmes, ikke informeres.

   Svar
  • Nathalie Hassani
   30 november 2023 18:16

   Dette er bare begynnelsen for hva som skjer fremover pga disse såkalte «vaksinene»
   Hvis det hadde gått opp for folk at de har blitt drept og gjort syke så hadde det blitt folkekrig over alt..

   Svar
 • Michael Højgård Hansen
  6 november 2021 23:12
  Svar
 • Man kan vel ikke annet enn å kalle dette en satanisk sammensvergelse. Dødstallene og skadene hoper seg opp etter «vaksineringen». Vil trekke en sammenligning: Gud skapte jorden og alt på den i løpet av 6 «dager» (den 7 var hviledag). Har Satan fått lov av Gud til å forsøke å endre jorden på 6 år? (K. Schwabs «The Great Reset») Hvis så er tilfelle er det over og ut om 6 år (Agenda 2021 – oppstart) altså i 2027 (Agenda 2030 vil aldri skje) Muligens derfor denne gjengen har det så travelt nå? Alt går i runder på 7, 7 gode år følges av 7 dårlige år osv. Kan vi forberede oss på Ragnarok i 2027? Vil hele menneskeheten dø ut, eller vil noen overleve?

  Svar
 • Dere er søte når dere prøver.

  Svar
 • Wasan Totland
  11 mai 2022 10:48

  Skaug i Document kjempet med nebb og klør for å prøve å motbevise disse tallene.

  Svar
 • Svar
 • Flyselskapene spiller russisk rulett med passasjerenes liv. Stadig flere piloter får hjerteattakk pga vaksinene.

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/vaccine/airlines-playing-russian-roulette-with-passengers-lives/

  Svar
 • Har vaksiner og moderne medisin gjort oss sunnere?
  Nei det har de ikke og pandemien både er og var stort sett et oppgulp av løgner !

  Hvordan vi oppfatter både virus og bakterier, – hvordan vi oppfatter disse som faktorer som kun ønsker å ødelegge og drepe oss er i utgangspunktet svært naivt, grenser til det uforsvarlige og disse «vaksinene» som til stadighet utvikles vil til sist medføre den sikre død og invalidisering av store deler av menneskeheten og ikke det motsatte. Skal ikke snakke «varmt» om virus fordi mange av dem er mer patogene enn andre, men i hovedsak er det faktisk vi mennesker som har omskapt dem til å bli mer patogene enn de var i utgangspunktet! – Dette må vi nå for alvor både forstå og vite, fordi hvis så ikke var tilfelle ville de nok ha utslettet menneskeheten for lenge siden !

  Virus har mange funksjoner, positive og negative, – som mennesker faktisk ;) og noen er riktignok mer aggressive enn andre. – Dette skyldes faktorer vi overhodet ikke har svarene på, men uansett da, – de har en like lang utviklingshistorie som mennesket selv og virus vet hvordan de skal sameksistere i balanse med andre skapelser og det er definitivt ikke i dets interesse å drepe verten for da dør de også!

  Fra den tiden den moderne medisinske industrien gjorde sitt inntog på verdensarenaen og husk nå at denne har kun eksistert i sekunder av menneskehetens historie, fant de visst løsningen på dette med å bekjempe «alt» av virus og andre plager, – men gjorde de faktisk det?
  Sannheten er at i den tiden nye medisiner og virusbekjempelse ble gjort kjent var folkehelsa i stadig forbedring og mennesker ble stadig friskere og sunnere. Dette skyldtes i hovedsak bedre økonomi, bedre kosthold og dermed et forbedret inntak av næringsstoffer, mineraler, vitaminer etc., som en stor del av verdens befolkning ikke var forunt tidligere. (Det var faktisk hungersnød, fattigdom og krig i tidligere tider også)

  Det er ikke noen tvil om at moderne medisin benyttet denne faktoren til å hevde at det var disse nyvinningene innen medisin og vaksinasjon som var årsaken til denne forbedringen av folks helse, men var det faktisk det? Jeg tror nok ikke det, og det er flere grunner og årsakssammenhenger til at vi må revurdere dette. Skal ikke utdype, men med litt kritisk tenkning og forskning tror jeg nok at de fleste vil komme til dette faktum.

  Det som har skjedd siden moderne medisin og vitenskapen ble flinkere til å definere virus og skadevirkninger på den menneskelige organismen er et brokete kapittel, men en ting er åpenbart ..-.
  Den farmasøytiske industrien har ingen interesse i å utvikle en relevant kur mot de fleste sykdommer og virus da dette for alvor mer eller mindre vil sette dem ut av business. Dette har vært den mest lønnsomme virksomheten til disse skallene i tiår nå og i den grad denne industrien påstår å kunne helbrede sykdommer og forhindre virusskader er den samtidig faktisk også med på å skape dem!
  I denne sammenhengen kan det også nevnes at etter en oppgang i folkehelsa på slutten av 19 hundretallet ble vi deretter hjemsøkt av både virus og sykdommer vi trodde var historie og dette skyldes nok i hovedsak at mat og produkter vi mente var et riktig og sundt kosthold var ikke det lenger fordi disse produktene ble mer eller mindre tappet for tilstrekkelige vitaminer og mineraler grunnet prosessert mat, kjemiske tilsetningsstoffer i mat og drikke og kjemisk jordbruk (genmodifiserte produkter)!

  Nok et tilbakesteg for menneskeheten altså, men Big Pharma elsket det – Nye kunder på løpende bånd ;)

  Dette nye Coronaviruset var selvfølgelig en velkommen gave til Big Pharma, – tviler sterkt på at det har sin naturlige opprinnelse, men nok om det. Corona – Vaksinen er uten tvil farlig da den ikke fremkaller en naturlig immunrespons fra immunforsvaret vårt, men-er derimot eksperimentell og ved hjelp av genteknologi vil den skape et scenario i kroppen vår og kan på alle måter ansees som et virus i seg selv. Ikke et virus vil noen hevde, men sannheten er da faktisk at immunforsvaret vårt vil angripe disse genererte spikene skapt av denne falske vaksinen som om dette faktisk er et virus (dette var da hensikten) med alle de negative konsekvensene dette vil medføre, – så den diskusjonen kan vi etter min mening faktisk legge død nå !

  Kort sagt, det har oppstått noe som kan sammenlignes med en religiøs kult, med hjernevasking og tankekontroll over massene og våre helsemyndigheter er mer eller mindre medansvarlige medløpere til dette bedraget!

  God Kveld

  Svar
  • Arno Mong Daastøl
   17 november 2022 13:19

   PATOGEN = sykdomsfremkallende
   – Som «ikke-medisiner» måtte jeg lete litt for å finne betydningen:
   «Adjektivet patogen er synonymt med «sykdomsfremkallende». »
   https://no.wikipedia.org/wiki/Patogen

   Svar
   • Ville nok muligens vært mer illustrerende og benytte ordet sykdomsfremkallende, men siden ordet er nyttet til Virus og bakterier fant jeg det mer dekkende, men ok – det er alltid grunnlag for å kunne benytte mer enkle betydninger.

    God kveld :)

 • Et godt og betimelig innlegg, Synneva.

  » Det er ikke noen tvil om at moderne medisin benyttet denne faktoren til å hevde at det var disse
  nyvinningene innen medisin og vaksinasjon som var årsaken til denne forbedringen av folks helse, men var det faktisk det? Jeg tror nok ikke det, og det er flere grunner og årsakssammenhenger til at vi må revurdere dette. Skal ikke utdype, men med litt kritisk tenkning og forskning tror jeg nok at de fleste vil komme til dette faktum.»

  Og det er vi sjøl som ofte er de beste ekspertene i vårt eget liv, – hvis vi er observante.
  Det bør vi ikke skremmes til å glemme.

  Svar
  • «Og det er vi sjøl som ofte er de beste ekspertene i vårt eget liv, – hvis vi er observante. Det bør vi ikke skremmes til å glemme.»

   Du har helt rett Frikar. – Dessverre har vi glemt de mest grunnleggende Biologiske retningslinjene for hvordan både virus og vaksiner påvirker den menneskelige organismen !

   Fakta er at det på ingen måte kan stadfestes hvorvidt det at man unngår infeksjon skyldes vaksinasjon eller om det faktisk skyldes andre faktorer som at man allerede var infisert av viruset og allerede hadde utviklet en form for naturlig immunitet! – Videre – Det ingen kan gi oss sikker informasjon om er (FHI inkludert) hvorvidt effekten av denne Corona «vaksinen» vil forårsake uante vaksineeffekter for den enkelte over tid.- Gjentar ingen ! .

   Det vi vet er at naturlig immunitet på alle måter er langt overlegen mRNA-vaksinasjon og vi vil dessuten unngå alle skadevirkningene av disse vaksinene som nå viser seg å være lengre enn et vondt år ! («Gud hjelpe oss» )

   Ha en God Dag ;)

   Svar
 • […] I Italia er antallet covid-døde redusert fra 130 000 til under 4000. Var Korona-trusselen en bløff… […]

  Svar
 • wasan Totland
  30 november 2023 12:22

  Her er kanskje noe å grave i, Knut?
  https://twitter.com/wolsned/status/1729854377429479571

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

600 000 i Norge ser ikke frem til julen.

Stadig nye tegn på at Norge er på vei tilbake til tiden med nød og elendighet.

Forrige innlegg

Penger inn til statskassa:

Og enda mer penger ut – fra av svingdøren

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.