POSTED IN Israel

I Israel ruster palestinerne seg til væpnet kamp mot Israel.

Kan det bli enda verre?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den tredje intifada

Av Jan Hårstad

Nesten all mediafokus i utenrikspolitikk i Norge handler om Ukraina og litte grann om at Kina sammenførte Iran og Saudiarabia. Da kunne man på NRK tv høre at dette var innledningen til en fredelig epoke i MidtØsten, mens det i virkeligheten endrer maktbalansene ekstremt til USA og Israels disfavør.

Den israelske etterretningswebben Debka mener faktisk også at avtalene inneholder skjulte militære avtaler, beslektet med Stalin-Hitler pakten som også hadde sin «hemmelige tilleggsprotokoll.»

14. mars holdt da Islamsk Jihad og Hamas en felles mønstring på Gaza og Abu Hamza fra Islamsk Jihad erklærte at den «Tredje Intifada» snart vil starte. I Norge forbinder  en palestinsk Intifada med steinkastende palestinske ungdommer, men det som er på gang nå er noe helt annet.

Mahmoud Abbas har vært president for palestinerne siden 2005. Hverken Israel eller de palestinske selvstyremyndigheten tør ikke holde nye valg for da vil han tape.

Maskingevær og ammunisjon har blitt smuglet inn i Vestbredden fra Jordan. Soldater i de palestinske sikkerhetsstyrkene (PASF) selger ammunisjon og våpen til ungdommen i Jenin og Nablus, men det eksisterer likevel spekulasjoner om at PA/Abbas vil gå med på den amerikanske planen om å utdanne 5000 palestinere på sine baser i Jordan – for å knuse Intifadaen. For dette gjennomkorrupte og  avfeldige PA som ikke har holdt valg siden 2009, vil knapt gi fra seg sine penger og sin makt frivillig.

Det aller siste som uroet sikkerheten i Israel var en hendelse i Nordisrael ved et veikryss, hvor en kar kom gjennom sperringer fra Libanon og utplasserte en VEIBOMBE. (IED) Det var noe nytt som minnet om hendelser i Irak og Afghanistan hvor veibomber var det mest dødelige våpen.

Israelske undersøkelser brakte på rene at den skutte var en Hamas som var opplært av Hizballah i denne form for krigføring, at han sannsynligvis kom fra Ain-Hilweh som er den største leiren i Libanon. Tyre/Saida regionen. Og som mange kloke har påpekt: hvis du vil se på utviklingen av palestinsk politikk skal du konsentrere deg om Ain-Hilweh. Der finnes alle de palestinske motsigelsene.

Og Fatah og Islamistene skyter jevnlig på hverandre med dødelige utfall. Russland har vært på plass og hyrt 250 Fatah-soldater til Ukrainakrigen derfra.

Første intifada var et omfattende palestinsk opprør mot de israelske makthaverne, og den første av intifadaene. Wikipedia. Andre intifada, også kjent som al-Aqsa-intifadaen viser til det andre palestinske opprøret som begynte 28. september 2000. Den andre intifadaen var mer enn den første organisert av PLO og utviklet seg til en krigstilstand mellom De palestinske selvstyremyndighetene og Israel. Wikipedia

Den Tredje Intifada vil ikke bli et improvisert og spontanistisk opprør, men ha mer en karakter av en planlagt krig. Fra Libanon kan en også vente raketter som fra Gaza. En skal heller ikke se bort fra at commando-trente soldater vil forsøke å ta seg over grensene. Så har vi det kokende Jerusalem og Vestbredden i utbrudd.

En må regne med at Israels Shin Beth og militære etterretning Amin vet absolutt alt om hva Hizballah, Hamas og Islamsk Jihad har planlagt på sine konferanser i Beirut og Damaskus. Det kommer knapt noe som vil overraske dem, men med hvilke militære redskaper skal dette nedkjempes uten at hele Midtøsten kommer i kok? 

Det er det Egypt og Jordan har presset USA på: stagg Israel før Intifaden begynner å brenne overalt. Og hva vil eldreheimen av korrupte gamlinger i Ramallah gjøre? Vil de definitivt alliere seg med Shin Bet og IDF for å knuse ungdommens Intifada? Vi vet ikke. Det vi på forhånd kan si er at dette vil bli forferdelig stygt og blodig. Det er heller ikke sikkert at Israels hellige ABRAHAMS ACCORDS vil overleve dette.

I historieskrivning om den tyske okkupasjonen av Norge er det gjort store anstrengelser for å dysse ned historien om det norske statspolitiet. I stort sto dette i tjeneste hos Gestapo. Nå har vi en «venstreside» som jobber for Nato og USA. Kan det bli verre både i Palestina og Norge?

Forsidebilde: Cole Keister

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Jerusalem Brigade Liwa al-Quds som hovedsakelig består av palestinske flykninger i Syria kjemper sammen med russiske soldater i Ukraina. Vestlige kilder sier at de palestinske soldatene teller ca 3000 og hver mottar en lønn på 3000 dollar i måneden og er hovedsakelig stasjonert i krigsområdene Kherson og Donetsk. Disse kildene sier at antallet syriske leiesoldater som har blitt drept så langt i krigen er 200. Dersom Russland vinner krigen og disse palestinske leiesoldatene blir overført til syria igjen vil de antagelig være mer motivert til å sloss mot israel. president Assad støtter Russland i krigen mot Ukraina og lover Russland flere permanente militær baser i syria.

  Svar
 • «I Norge forbinder en palestinsk Intifada med steinkastende palestinske ungdommer.»

  Eller andre overgrep fra okkupanten.:

  ‘ Sivile palestinere i de okkuperte palestinske områdene utsettes for trusler mot liv og helse som følge av konflikt-relatert vold, og fra politikk og praksis relatert til Israels okkupasjon, inkludert vold fra bosettere, slår OCHA fast.
  Nærmere 450.000 israelske bosettere bodde ifølge tall fra israelske myndigheter i bosetninger på Vestbredden ved utgangen av 2018, en økning på 3 prosent fra året før. Rundt 200.000 israelere bor i tillegg i okkuperte Øst-Jerusalem.
  De israelske bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». ‘
  aftenposten.no/verden/i/0EaWWE/Israelske-bosettere-angriper-stadig-oftere-palestinere

  ‘Trakassering og overgrep mot majoritetsbefolkningen er daglig kost. Når bosetterne er i virkelig storslag, heller de søppel, avføring og urin over palestinere som befinner seg på gata under seg. ‘
  dagbladet.no/kultur/netanyahu-sender-observatorer-hodestups-ut-av-hebron/70716082

  Svar
 • Wasan Totland
  19 mars 2023 16:00

  Takk for en realistisk orientering

  Svar
 • Kan du forklare hvorfor du mener at kinas diplomati, og tilnærming mellom Saudi-Arabia og Iran er i Israels og USAs favør? dessuten hva er målet til den tredje intifada? I følge det du skriver vil det eneste som kan Oppnås bli et blodbad. Det finnes aktså ikke håp for noen.

  Svar
 • Jeg leste heldigvis feil Du skrev disfavør. For USA og Israel. Vel jeg oppfatter denne tilnærmingen som et fredeligere midtøsten. På sikt.

  Svar
 • Jeg tolker avtalen Kina lagde med Iran og Saudi-Arabia som en smart måte å hjelpe Iran til store fordeler i midtøsten. Kina slo to fluer i en smekk Iran som er Russlands kanskje største støttespiller i krigen mot Ukraina og Russland tjente stort på avtalen. Beviset kom da Kilder i Midtøsten sa fredag ​​17/3 at en rekke arabiske land, først og fremst Saudi-Arabia og Union of Arab Oil Principalities, tilbyr den syriske presidenten Bashar Assad milliarder av dollar for å gjenopprette ruinene av landet hans etter den sivile. krig dersom han oppfyller en rekke betingelser. Blant betingelsene er forsoning med den syriske opposisjonen, plassering av en inter-arabisk hær i Syria og tilbaketrekning av iranske styrker fra Syria.

  Svar
 • Gunnar Saunes
  20 mars 2023 17:37

  Eg har sagt det før, men igjentek gjerne: Derimot er ei svært fin internettside,men vert skjemt av mange antisemittiske innlegg. Tillat meg difor ei kort innføring om området der Isarel idag ligg, landet Palesinta eksisterer ikkje:

  Det såkalla Palestinamandatet vart gjeve til Storbritannia ved San Remo konferansen i 1920 og seinare samrøystes ratifisert i 1922 av det nyleg oppretta Folkeforbundet. Då FN vart oppretta(San Francisco 1945), gjekk mandatet over til FN frå Folkeforbundet idet FN-charteret fekk ein eigen artikkel(art. 80) som skal sikre jødane nasjonale rettar og arabarane sivile rettar.
  Mandatet er gjeldande folkerett for området. Prof. Rostow har sagt: ..desse områda er ikkje berre lovleg okkupert område, meir er det område som mandatet skulle gjere til bustad for det jødiske foket. Alle forbod mot busetting i desse områda vil bryte med det sentrale prinsipp i mandatet” Jødar har etter dette same rett til å bu i Gaza, Hebron, Betlehem og Nablus .m.m.som i Haifa, Jerusalem og Tel-Aviv. Retten for jødar til å busette seg overalt vest for Jordan elva er derfor garantert av både Folkeforbundet og FN.
  Kva seier Stephen Schwebel , ein folkerettsekspert, om dette?
  Han skil mellom å ta område som angripar og når det vert gjort i forsvar.

  1.Ein stat som vert angripen, kan erobre og okkupere lovleg område når det er naudsynt for eige forsvar.

  2. Før ei evt. tilbaketrekking har den angrepne part krav på sikringsgarantiar for at området ikkje enno ein gong vert brukt som utgangspunkt for nye åtak.

  3. Når den tidlegare/tapande part(her Jordan) har teke området (Judea/Samaria(vestbreidda) ulovleg, vil den staten(Israel) som deretter tilegnar seg området ved lovleg sjølvforsvar, ha større rett på området(enn Jordan) .

  Sidan 1967 har så Israel administrert Judea og Samaria i påvente av fredsforhandlingar med Jordan som no har fråskreve seg retten til området.(1988)
  Ikkje berre Schwebel, men andre leiande folkerettsjuristar meiner at Israel var i si fulle rett til å ta kontroll over Judea, Samaria og Gaza – og at områda ikkje vart okkuperte i Genevkonvensjonen si betydning -(altså at Judea og Samaria var godkjent av verdssamfunnet til å vere ein del av Jordan – det var områda ikkje) -og som derfor ikkje kan gjerast gjeldande her. Dette fordi bestemmelsane der har som formål å sikre reetablering av retten til den tidlegare suverene part – som i dette tilfelle ikkje eksisterte.(dvs der var ingen sjølvstendig stat i Judea/Samaria/Gaza)

  Dei jødiske busetningane i Judea,Samaria og Gaza.
  Sjølv om Israel hadde vore ein okkupant ,ville framleis jødiske busettingar der vere lovleg etter folkeretten.
  Artikkel 49 § 6 i den Fjerde Genevkonvensjon forbyr ei okkupasjonsmakt å deportere eller overføre delar av si sivilbefolkning til dei okkuperte territoriar. Han forbyr ikkje sivile å handle på eiga hand, kjøpe seg land i okkuperte område og busette seg mellom den eksisterande befolkninga der. I tillegg kan okkupanten aktivt etablere sivile busettingar for sine innbyggjarar i dei okkuperte territoriane dersom slike busettingar er grunna i okkupanten sitt tryggingsbehov.
  Kort sagt: med heimel i folkeretten kan Israel fremme og oppmuntre til busetting av heile landet-Judea/Samaria/Gaza inkudert og dermed sette ut i livet dei prinsipp som vart utforma av Folkeforbundet i det opprinnelege Mandatdokumentet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Andy Schectman forklarer;

Sluttspillet til bankkrisen er hyperinflasjon og valutakollaps

Forrige innlegg

Helsedirektøren i Florida:

Hold dere unna Covid-vaksinen!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.