POSTED IN Covid-19, Helse

I full offentlighet:

Vaksinekrangel i viktig helsekomite i USA.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Bombe: FDA tillater at varslere gir vitnesbyrd om at vaksinene dreper og skader mennesker!

Av Brian Shilhavy

Pfizer COVID-19 vaksinedata

  • *Flere personer dør av injeksjonene enn av COVID
  • *71 ganger flere lider av hjerteinfarkt
  • *100% økning i skadevirkninger
  • *Vaksinenølere smartere enn leger

FDA holdt i går et møte i den rådgivende vaksine-komiteen (17. september 2021), for å diskutere godkjenning av en tredje Pfizer COVID-19 «booster» vaksinasjon.

I forkant av møtet var det tegn til at høringen kunne bli litt av et fyrverkeri, ettersom to ledende vaksineforskning-eksperter i FDA, Dr. Marion Gruber og Dr. Phillip Kause, henholdsvis direktør og visedirektør ved avdelingen for vaksineforskning, nylig trakk seg fra sine stillinger.

Det er stor skepsis innen FDA sin rådgivende komite mot nye runder vaksinering etter de erfaringene som er gjort med vaksinene så langt.

Dette skjedde i etterkant av et oppslag i The Lancet, der 18 tjenestemenn ved FDA gikk imot planen til Biden-administrasjonen om å starte distribusjon av Pfizer «booster» vaksiner senere i denne måneden (september 2021), før FDA engang hadde godkjent dem.

Å si at det var fyrverkeri på møtet i i den rådgivende vaksine-komiteen i går, kan være en sterk underdrivelse. I komiteen som har 18 medlemmer, stemte man 16 mot 2 MOT godkjenning av «booster» vaksinene, selv om de senere støttet godkjenning for personer som er 65 år eller eldre.

I en del av møtet som var åpent for offentligheten, fikk «dissenterende» leger, som stiller seg skeptiske til Pfizer injeksjonene, anledning til å henvende seg til publikum med sine bekymringer, og de presenterte EKTE data om injeksjonene til publikum, informasjon som inntil nå har vært strengt sensurert. 

speaker-info
Dr Joseph Fraiman

Dr. Joseph Fraiman, en akuttmottak-lege fra New Orleans som studerte ved Cornell Medical School, uttalte at det ennå ikke finnes noen kliniske studier som er omfattende nok til å bevise at COVID-19 vaksiner reduserer innleggelser uten å forårsake alvorlig skade.

Han beklaget det faktum at «vaksinenølere» som kommer til hans akuttmottak var mer informert om risikoen ved COVID-19 vaksinene enn de som er vaksinert.

Jeg vet at mange tror vaksinenølere er dumme, eller bare feilinformert. Dette er slett ikke hva jeg har observert.

Det er faktisk typisk at uavhengig av utdannelsesnivå, så er de vaksinenølerne som jeg har møtt i akuttmottaket bedre kjent med vaksine-studier, og mer klar over egen COVID-risiko, enn de vaksinerte.

For eksempel har mange av mine sykepleiere nektet å ta vaksinen, selv om de -mer enn andre- har sett hvordan COVID-19 forårsaker død og fordervelse.

Jeg spør dem, hvorfor nekte å ta vaksinen?

De forteller meg at til tross for at de har førstehånds kjennskap til farene ved COVID-19 for gamle, overvektige, diabetikere, så mener de at risikoen er lav.

De tar ikke feil. En 30-årig kvinne har en sjanse på omtrent 1 til 7000 til å få COVID og bli innlagt på grunn av det.

Myokarditt - Lommelegen
Det er ifølge dr. Joseph Freiman, høyere risiko for vaksine-generert myokarditt (hjertebetennelse) enn risikoen for innleggelse av Covid for unge menn. (Bildet er hentet fra lommelegen.no)

Han påpekte at en nylig studie viser at risikoen hos unge menn for vaksine-generert myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er høyere enn deres risiko for å bli innlagt med COVID.

Han oppfordret til gjennomføring av studier i større omfang.

Vi som er i det medisinske etablissementet kan ikke med sikkerhet klandre anti-COVID-19 aktivistene når de offentlig påstår at vaksinene gjøre mer skade enn gagn, særlig blant de unge og sunne, og det faktum at vi ikke har klinisk dokumentasjon til å si at disse aktivistene tar feil, burde skremme oss alle.

Han presenterte data som viser at troen på at disse vaksinene er «trygge», rett og slett er usann. Han oppgir en mengde fakta for å forklare dette, de fleste av disse har vi tidligere omtalt her i Health Impact News. For eksempel er det 71 ganger større risiko for hjerteinfarkt som følge av COVID-19 vaksinering enn fra alle andre vaksiner.

Steve Kirsch, daglig leder i COVID-19 Early Treatment Fund, avga også vitnesbyrd, og startet sine kommentarer med:

Jeg skal konsentrere mine bemerkninger i dag om elefanten i rommet som ingen liker å snakke om, nemlig at vaksinene dreper flere mennesker enn de redder.

Kirsch hevder at ekspert-analyser av foreliggende data, inklusive Pfizers 6-måneders tester og VAERS data, beviser at injeksjonene dreper flere enn de påstås å redde.

Omkring 411 dødsfall per million doser. Dette betyr at omkring 150.000 mennesker har omkommet (fra Pfizer injeksjoner).

Han presenterte deretter noen opplysninger fra det israelske helsedepartementet.

De virkelige tallene bekrefter at vi dreper flere enn vi redder. Og jeg skulle svært gjerne sett på data fra det israelske helsedepartementet om aldersgruppen over 90 år, der vi gikk fra en 94,4% vaksinert gruppe til 82,9% vaksinasjonsgrad i løpet av de fire siste månedene.

I de mest optimistiske scenariene betyr dette at 50% av de vaksinerte personene døde, og at 0% av de uvaksinerte døde. Hvis du ikke kan forklare dette for offentligheten, så kan du ikke godkjenne «booster»-vaksinene.

Dr. Jessica Rose, PhD, MSc, BSc, som vi tidligere har omtalt her på Health Impact News, og som har gjort omfattende studier av VAERS databasen, ga også en presentasjon der hun viste at vi har hatt en 1000% økning av skadevirkninger i etterkant av COVID vaksiner, sammenliknet med alle tidligere vaksiner i foregående år, et tema som vi har gitt bred dekning av her på Health Impact News.

Hør på presentasjonene fra disse tre legene. Dette er fra vår Bitchute kanal, og det finnes også på vår Rumble kanal.

Kommer FDA og Biden-administrasjonen til å godkjenne den tredje Pfizer COVID-19 «booster»-injeksjonen?

Det er viktig å forstå at dette var et «rådgivende» komitemøte, og at de ikke bestemmer politikken. FDA kan fremdeles godkjenne den tredje Pfizer COVID-19 injeksjonen, i strid med anbefalingen fra den rådgivende vaksine-komiteen.

Disse tre legene som delte sannheten om dataene er heller ikke medlemmer av komiteen, men ga sine vitnesbyrd i «åpen for kommentarer» delen av møtet.

Likevel er det faktum at FDA tillot disse kommentarene meget betydningsfullt, ettersom de nå er offentlig kjent.

Det foregår tydeligvis en del intern strid i FDA omkring Pfizer COVID-19 injeksjonene. Hva kan grunnene for dette være?

Jeg ser to mulige forklaringer på hvorfor dette kan skje.

For det første kan det være en «drug war», der Pfizers konkurrenter er opprørte over at Pfizer får en så stor del av COVID-19 vaksine markedet, og at de gjennom sine kontakter presser på for at FDA skal begynne å nedvurdere Pfizer og dermed sinke deres kappløp for å dominere dette markedet.

Den andre forklaringen kan være at folk nå begynner å forlate den synkende skuta til Biden-administrasjonen, etter hvert som den gjeldende COVID-19 vaksinefortellingen raskt går i oppløsning, nå som hundre tusener av mennesker roper opp om at deres negative erfaringer med COVID-19 injeksjonene må bli hørt, og at FDA og andre forsøker å dekke ryggene sine i tilfelle det skulle komme et regimeskifte der man begynner å arrestere folk for forbrytelser mot menneskeheten.  

Jeg håper på det andre scenariet, men frykter det mest sannsynlig er det første.

Dersom Biden-administrasjonen og deres kontrollører i Wall Street fortsatt tror de har full kontroll over denne masse-vaksinasjon kampanjen, som i virkeligheten er et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, kommer de rett og slett bare til å gå videre med å godkjenne Pfizers tredje injeksjon uansett, uten denne komiteens samtykke.

I bunn og grunn kommer de til å fortelle det amerikanske folket og sine forretningsrivaler at de vet vi er på sporet av dem, men at de ikke bryr seg om det, fordi de tror at ingen vil gjøre noe for å stanse dem.

Vi vet hvilken side hovedstrøm-media er på, når de fortsetter å publisere løgnene om at det er de uvaksinerte som fyller opp sykehusene, og at de er ansvarlige for spredning av COVID-19 varianter. De har selvsagt ikke gitt noen pressedekning av de dissenterende legene som avga vitneprov på komitehøringen i går (jeg har iallfall ikke funnet noe etter et søk i nyhetene i hovedstrøm-media).

Vil Amerika gjøre det som er nødvendig for å bekjempe disse medisinske tyrannene, som er i undertall og som lett kunne overvinnes dersom tilstrekkelig mange gjorde motstand, eller vil nasjonen fortsatt holde seg tilbake og la dem drive på med sitt masse-eugenikk program for å redusere verdens befolkning?

Dette er utvilsomt et vendepunkt i menneskehetens historie, ikke bare for USA, men for hele verden.

Oversatt av Henning Nielsen

Forsidebilde: Itay Peer

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

https://www.globalresearch.ca/fda-allows-whistleblower-testimony-covid-19-vaccines-killing-harming-people/5756219

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russisk geopolitisk ekspert:

Vi undervurderer våre muligheter.

Forrige innlegg

Nå kommer data fra andre land: Vaksinene virker ikke.

Vårt svar er: Mere vaksiner!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.