POSTED IN Endring av politikken, Krig-fred, Norsk politikk

I en brytningstid er det mange som skifter side.

Fra fredsforkjemper til krigshisser.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Forvandlingen

Av Jan Hårstad

Jeg kan ikke rose meg av å være noen stor leser av skjønnlitteratur, men Kafkas novelle «Forvandlingen» betrakter jeg som noe av det ypperste innen sannferdig tale.

Den begynner slik: «Da Gregor Samsa en morgen våknet i sin seng av urolige drømmer, fant han seg forvandlet til et digert, ufyselig kryp.»

Når man har levd såpass lenge som jeg har en sett mange slike Gregor Samsa-forvandlinger av personer, men større historie er fulle av dem.

Der hvor historien gjør brudd og sprang, foregår det også omlegg av politiske posisjoner som også sjokkerer folk som en skulle tro visste bedre.

Vi kan begynne med Spartakist opprøret i Tyskland 1918-19. Keiser Wilheilm abdiserte og en satte inn sosialdemokrater til å lede WeimarRepublikken.

Det første herrene Ebert, Noske og Scheidemann gjorde var å sette opp en hemmelig telefonlinje til Reichswehr som på dette tidspunkt var dypt forhatt i folket. Og sammen jobbet disse for at Spartakist-opprøret ble knust og Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht drept.

Før hun ble drept skrev Rosa: «disse folkene er de verste drittsekker verden noen gang har sett.»

Når Quisling-bevegelsen i Norge skjøt fart, skjedde det at noen  marxister som hadde stått sentralt ved innføringen av marxisme i Norge, gikk over til Nasjonal Samling. Det var Sverre Krogh (1883-1957) og Eugene Olaussen (1887-1962) Samt «anarkist» Albin Eines (1886-1947).

Tirsdag 19 mars holdt Nato-generalene toppmøte på den amerikanske basen Ramstein med forsvarssjef Lloyd Austin som veileder. Nye 60 milliarder dollar i militært utstyr skal sendes til Ukraina. Verneplikt pålegges alle Nato-stater, Macron får med seg flere i ideen om å sende Nato bakkestyrker til Ukraina. Telemarkbataljonen på Baltikum står under tysk kommando og Kanzler Scholz vil at Tyskland skal trappe opp ytterligere.

Krigsmobilisering i vest.

Kort: vi lever i et historisk brudd hvor den vestlige verden mobiliserer for verdenskrig mot Russland/Kina.

Ut fra historiske erfaringer fra første og annen verdenskrig kan vi da med stor grad av sikkerhet si at folk som tidligere har kalt seg marxister og anti-imperialister skifter side og stiller seg til disposisjon som ideologer for vestlig imperialisme og militarisme.

Et forvarsel om dette er kronikkene i Aftenposten hvor landets professorer i statsvitenskap pisker opp stemningen for tredje verdenskrig. Ja selv folk fra Johan Galtungs fredsinstitutt PRIO, ivrer for krig.

Det som er helt unikt med Norge er at det ikke finnes noe politisk parti som motsetter seg den amerikanske militære okkupasjonen av Norge. Går du inn på Rødts blog finnes det ikke analyser verken av dette eller de enorme Nato militærøvelser som finner sted i NordNorge, noen av de største i historien.

En rekke av deres prominente medlemmer har agitert til støtte for Natos stedfortreder krig i Ukraina. 

Og hvis vi oppsummerer historiske erfaringer som jeg her har skissert, så er dette i dag sannsynligvis bare begynnelsen til en full Gregor Samsa Forvandling.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  21 mars 2024 8:32

  Difor hastar det å kvitta seg med abonnement på Aftenposten, Klassekampen og det meste elles av norske NATO-aviser. Send heller pengane til Steigan og Derimot. Eg lovar solid avkasting på investeringa!

  https://steigan.no/2024/03/noen-innlegg-som-venstresidas-avis-har-refusert-de-siste-manedene-del-4/

  PS Aprops investering. Har eg oppfatta Arbeiderpartiet sin havvind-auksjon rett? Spekulerer staten på høg straumpris i framtida? Låg straumpris vert ein kostnad for staten?

  Svar
  • T.S. :

   » Spekulerer staten på høg straumpris i framtida? »

   Staten har jo spekulert på børs med innbyggernes vannkraftenergi, og mafiabelagt resten til innbyggerne med mange tusen prosent ( fra 4 til 15 øre pr. kWh inkl. 50% avanse til kraftkommunene i produksjonspris , – til 600 øre til innbyggerne.) i flere år nå.
   Det er vanskelig å kalle dette annet enn spekulasjon. Kanskje utsuging er et bedre ord?

   Bygg gjerne ut havvind. Men hold dette som eget regnskap UTENFOR innbyggernes egenbetalte vannkraft. – Og som vi har nok av til innbyggerne og eksisterende næringslivs behov i Norge.

   Svar
 • Å lettvint skifte identitet fra en totalitær ideologi til en annen er typisk: Mussolini var sosialist og så ble han fascist, Øst-Tyskland gikk fra nazisme til marxisme uten merkbar forskjell, islamister blir nazister; det ene terror-regimet kan være like bra som det andre, lissom. For småfolket blir det ett fett. Målet helliger midlet for de hellig overbeviste, så å ha en Yahwh, Allah eller «Gott mit uns» i ryggen er bra. VITENSKAPEN er et nyttig substitutt for de mange som ikke tror på gud, det gjør samme nytten.

  «Verneplikt pålegges alle NATO-stater»,
  så ifg. paragraf 119 kan norsk ungdom sendes til nedslakting i kriger kun menneskehetens verste umennesker tjener på?
  ‘»….forpliktet til i en viss tid
  (en viss tid, hva vil det si, «for as long as it takes»?)
  å verne om sitt fedreland.» (!)
  Fedreland? Hvilket fedreland? Å ja, skjønner, i et «fedreland» vi kke lengre eier, i et føydalsamfunn hvor vi ikke har rettigheter over egen kropp og hva som skjer med den, der er det sånn. Da er det din borgerplikt å dø for «våre verdier» og ta i et tak i «sivilisasjonen»s «dugnad» for «demokrati». Militærnekt? Pasifisme? Fredsforhandlinger? Glem det. Tre i WEF-kongens klær ellers sperres din bank-konto.

  Svar
 • Trygve Horgen
  21 mars 2024 11:52

  Jan Hårsted skriver mange insiktsfulle innlegg, men jeg reagerer på at han konsekvent kommer med en uriktige påstanden at det ikke er noe politsk parti i Norge som står opp mot ameikansk iperialisme, ellr motstand mot Nato,s og USA,s opprusning av Norge.

  Han vet,eller burde vite at Norges Kommunistiske Parti som har over 100 års erfarin, alltid og konsekvent har kjempet mot impreialisme og opprusning. Forsøket på å usynliggjøre NKP, er en gammel men dagsaktuell praksis fra våre motstandere. ( Ut av syne, ut av sindet) Att han er endel av dette er trist å konstatere.

  Svar
  • Ja, helt enig med deg. Avisa Friheten som kommer ut hver 14. dag fortjener mange flere lesere. Ta også en titt på Falken forlag. De har gitt ut mye bra.

   Svar
  • Jan Hårstad
   21 mars 2024 13:49

   Trygve H: jeg ber så meget om unnskyldning for dette. Det er en lapsus fra meg.
   I mange år,etter å blitt kastet ut av Klassekampen, var jeg spaltist i Friheten.
   Jeg er så gammmel at jeg rakk å bli kjent med NKPere og du vil ikke finne en
   linje hos meg som ikke uttrykker den dypeste respekt.

   Svar
 • Jo da, vi har NKP og krefter i Rødt som fremdeles uttrykker antiimperialisme , men det er ikke mange.
  Jeg har også levd lenge, og konstaterer at de venstre-radikale kreftene er få, og har ikke vært så svake som nå etter 1945, sånn jeg kan se det.
  A) Etter at de internasjonale fyrtårnenes sammenbrudd/svekkelse, står venstresida med et uavklart forhold til hva kapitalisme er i dag, og hvordan man skal tegne et REELT bilde av hva slags samfunn vi skal se for oss: Produsere ny ideologi.
  B) Kapitalkreftene har vært så sterke i Norge og oljerikdommen så stor, at det har desimert venstresidas klassiske ståsteder.
  Kapitalismen som ideologi feier alt annet av banen, og gjennomsyrer all menneskelig virksomhet.

  Alle som har vært med en stund, vet at det er gjennom studier av samfunnet at man
  kommer fram til nye erkjennelser.
  For tida er det få unge krefter som er radikale, de unge er konservative. Venstresida er kraftig bakpå og klarer ikke engasjere de unge.
  Det er heller ikke noen store folkebevegelser som peker mot et annet samfunn.
  Alt dette må erkjennes….Så kan man gå videre.

  Svar
  • T.D.:

   » Kapitalismen som ideologi.
   …Venstresida er kraftig bakpå og klarer ikke engasjere de unge.»

   Hvordan kan en venstreside som ikke går til roten av problemet kalle seg ‘radikale’?
   Hvordan kan en venstreside som sitter i hulen og forveksler sol å skygge, virkelighet og skyggebilder, engasjere nye ungdomsgrupper som skal/bør lære å se lyset?

   Kapitalisme er å kapitalisere oppover. I stedet for det som burde være en naturlig NED-kapitalisering av verdier, priser og lønninger ettersom ny teknologi blir mer effektiv og trenger færre arbeidskrefter i samfunnet vårt.
   Det er jo de produserte realverdiene som gir velstand i en (levende) nasjon. – Men (den døde) staten (og v.siden?) lever av penger og blir aldri mett og vil kapitalsere oppover. Skatter og avgifter regnes i prosent av oppskrudde priser.

   Men innbyggerne ( Både den politiske h.siden, v.siden, inkl kommunister?), og våre ‘universitetsutdannede’ pengeøkonomer har blitt med på å ta til seg det utdelte pensum, skrevet av de som styrer dette pengesystemet, om at penger har en egen-verdi. Og løper jublende om kapp med Faan for å få best mulig renter og høyest mulig lønn. Og ser ikke at de lurer seg sjøl.
   V.sida fordømmer små-kapitalistene lekestue.
   – Men løper jublende inn i stats-kapitalismens øverdøvende helvete.

   Penger er jo kun et måleverktøy og byttemidler i et samfunns arbeidsdeling.Tall. Akkurat som litermålet. Nyttig og nødvendig.
   Men en katastrofe for samfunnet hvis/når vi forveksler måleverktøyet og innholdet. Da gir vi all makt til de som styrer dette systemet, og de som lager måleverktøy.

   ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker og tror på på «kapitalens makt».
   Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge  de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld.
   Vi opplever altså «bilder» som virkelighet.
   Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen.
   Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er.
   Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
   samfunnsliv.no/kunst-17.html

   Svar
  • Jan Hårstad
   22 mars 2024 17:02

   Tom: jeg slutter meg til denne vurderingen pr idag. men som jeg ser det vil det
   i de kommende årene skje så mye turbulent og direkte uhyggelig at det blir
   umulig for de unge å opprettholde dette grønne woke verdensbildet som
   nå dominerer.

   Svar
 • Istedet for at Lo og ‘venstresiden’ nå går på barikadene og forlanger enda høyere lønn ( og etterhvert priser og renter) , burde de vært på banen og forlangt at vannkraftenergien vår skulle selges til innbyggerne, som har betalt vannkraftanleggene tidligere via skatter/avgifter i 50 år.
  Til kostpris ; dvs. mellom 4 og 15 øre pr. kwh( inkl. 50% avanse arealleie til kraftkommunene)
  UTEN en fordyrende administrasjon, ‘støtte/subidiering’, og bortkastede uproduktive arbeidskrefter.

  Resultat?
  Ingen prisøkning på (selvfølgelig) ALLE varer i samfunnet. Feilaktig kalt ‘inflasjon’.
  Heller en naturlig nedgang i alle priser, og lønninger.
  Dermed ingen grunn til å proklamere ‘inflasjon’ for å begrunne en renteøkning.
  En renteøkning som utarmet innbyggerne ytterligere, og gav uforutsigbarhet til både innbyggere og næringsliv i Norge.
  En pengetenking, opp-kapitalisering som kun gavner stats-KAPITALISMEN, bank-kartellene/lakeiene i Norge, – og deres pengesystemstyrere i USA/Israel.

  Svar
 • Furubotnik
  22 mars 2024 22:17

  Albin Eines var strengt tatt syndikalist i yngre år, ikke anarkist, men her er det jo ganske uklare grenser.

  Som AP-mann deltok han i Fagopposisjonen av 1911, han gikk over til NKP etter splittelsen men forlot partiet for å jobbe i erkekonservative Tidens Tegn på slutten av 20-tallet, Tidens Tegn sto nær Fedrelandslaget.

  Eines var en av de som meldte seg inn i NS først ETTER at tyskerne hadde okkupert Norge…

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er Zelensky og EU-ledelsen virkelighetsforstyrret?

De vil ha fredssamtaler uten motparten Russland.

Forrige innlegg

Putin har fått et overveldende mandat å fortsette, men NRK underslår dette.

NRK-vinklingene om valget i Russland mer og mer parodiske.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.