POSTED IN EU, Norsk politikk

I ekspressfart.

Norge underlegges EUs kraft-styring.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Direktivet er som en plog for europeisk kraftkontroll

Av Eli Wæhre

Kunnskapsløshet preger folk og politikere i behandlingen av Fornybardirektivet som er en del av 4. energipakke. Vi er uten grunnleggende kunnskap og uforberedt på en behandling som vil skje nærmeste tiden, hardt presset av EU for å foreta et hastevedtak.

Innlegget er hentet fra Trønderrød

I denne saken har ikke kommunen som et viktig demokratisk prinsipp, vært høringsinstans. Vi er prisgitt folkelig bevegelser som Nei til EU, Motvind og enkelte politikere som SP-veteranen Lundteigen, som har fanget opp og forstått alvoret i situasjonen. Det har resultert i 5000 høringsuttalelser, de fleste fra privatpersoner.

Nei til EU

Det er en helt nødvendig oppdatering vi får servert ved frokosten som Nei til EU arrangerer 1.mai ved Nidelven. På den første milde vårdagen opplever vi kraften i å finne sammen i politiske spørsmål vi har behov for å drøfte.

Appellen til Arne Brykjeflot er en vekker. EU har tatt grep med trusler mot Norge hvis ikke direktivet bankes raskt igjennom, uavhengig av folks mulighet til å forstå hva saken innebærer. Direktivet høres uskyldig ut, fornybart er et vakkert ord, men bak ordene skjuler det seg politiske føringer som vil være fatale for norsk natur og strømpolitikk. Med strømpriser og strømeksport som overgår alt hva vi har sett til nå.

Fra Nei Til EUs frokost der Arne holder tale. Jostein Berg vendt mot kamera og Steinar Nygård nærmest. Foto Anders Skonhoft

Direktivet er som en plog

Det Arne Brykjeflot tar opp i sin korte tale er:

Fornybardirektivet er som en plog hvor Europa får fullmakten og vi fratas egen makt og styringsrett.

Kort fortalt gjelder det at Norge må underlegge seg Europa sitt mål om økt fornybar energi i løpet av 6 år. Ikke for å fylle egne mål for hva vi trenger nasjonalt, men for at vi skal forsyne Europa inntil de har nådd sine vedtatte mål og energibehov.

Fristene for behandling av søknader er satt så stramme, at Norge som stat ikke har mulighet til å behandle disse demokratisk. Direktiver er pålegg, uten påvirkningsmulighet. Her kommer eksempler:

-Behandling av søknader om vindkraft skal kun ta 2 år

-I saker med spørsmål om utbygging av havvind er fristen satt til 3 år

-I et som blir definert som «lite omstridte områder» er fristen for behandling lagt til 6-12 mnd

-Overordnet ovennevnte pålegg, gis staten en mulighet for å overstyre alle saker i nødsfall. Et romslig vedtak som kan føre til store inngrep uten legitime prosesser og behandling.

Flere kabler

I Norge i dag har høyesterett befestet at det er kun den norske stat som avgjør om vi skal bygge flere utenlandskabler. Dette er en nasjonal rettighet som vi må ofre hvis direktivet trer i kraft, det fordrer nemlig at vi bygger ut 3 nye kabler som skal etableres som et binasjonalt prosjekt uten statlig styring. For å sikre europeisk kraft og som selvfølgelig presser opp prisene på strøm.

Raske grep for å innføre direktiver uten at vi tar høyde for konsekvenser er blitt betegnende for vårt såkalte demokrati. Det kreves årvåkenhet og et opplyst folk for å stå imot.

Forsidebilde: Roger Starnes Sr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • wasan Totland
    8 mai 2024 0:34

    Nei til EU anser jeg for kuppa. De har ikke fått til noe på flere tiår og er for eøs avtalen.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

NRK

Feirer pressefrihet
med plattform
for ensretting

Forrige innlegg

Statistiske data:

Det var ingen pandemi.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.