POSTED IN Helse

I Canada:

Rettssak mot regjeringen på grunn av Covid-19 håndteringen.

0
Print Friendly, PDF & Email

Reiser sak mot Trudeau-regjeringa

Statsadvokat Rocco Galati og løgnene og brotsverka kring COVID-tiltaka

av Rocco Galati og Mark Taliano

Global Research, 23. juli, 2020

Den anerkjente kanadiske statsadvokaten Rocco Galati karakteriserer COVID-operasjonen som «det største dømet på desinformasjon og løgner i global skala som vi nokon gong har sett.»

Rocco Galati

Den konstitusjonelle motsegna han reiser ved Ontarios høgsterett søker å avdekke det overdrivne og unødvendige hemmeleghaldet pådytta av Trudeau/Ford-regjeringa som, seier han, driv og har drive med «dekret-styring» under påskot av «COVID-tiltak» og «naudtiltak».

Særleg søker Galati ei rettsleg og påbodsmessig avgjerd om å lette på COVID-tiltaka. Kringkastingsselskapet CBC (Canadian Broadcasting Corporation) står også oppført blant dei saksøkte, sidan selskapet er offentleg finansiert, etter kringkastingslova (Broadcast Act) har eit offentleg mandat , og har «omhugsplikt».

Både statsminister Trudeau og førsteminister Ford nektar å kunngjere kjernen av og kjeldene til sine «medisinske råd», og media – inkludert CBC – er skuldige i ekstraordinær sensur.

Medan borgarmeistrar i Nord-Amerika stolte har site i møte med Bill Gates for å få råd frå han, har han ein openlys interessekonflikt: han er verken lege eller ekspert.

Fra Sick Kids’ Hospital

Det verdskjende sjukehuset Sick Kids’ Hospital i Ontario, på den andre sida, er godt kvalifiserte til å uttale seg i slike saker. I ein ny studie leidd av to virologiekspertar, assistert av tjue ekspertar, har sjukehuset rådd imot sosial distansering og maskebering, då det medfører drastisk psykologisk skade på barn.

Galati minner oss på konsekvensane av samfunnet sin fascistiske reaksjon på COVID:

  • Statsdiktat har medverka til at folk i langtidspleieinstitusjonar har døydd før tida.
  • 170 000 planlagde kirurgiske inngrep (inkludert hjerte- og kreftoperasjonar) i Canada vart utsette til seinare tidspunkt.
  • Talet på sjølvmord har skote i veret. 

Avisa The Guardian rapporterte om at det i april månad aleine var 10 000 ekstra dødsfall blant demenspasientar i England og Wales. World Food Bank [eit dotterselskap av Global Food Exchange, som eig og driv eit globalt nettverk av matsentralar, mrk.] seier at 130 millionar fleire menneske vil hamne på sveltegrensa på grunn av COVID-tiltaka (allereie no døyr eitt barn kvart 29. sekund på planeten Jorda).

Galati forklarer korleis alle COVID-statistikkane har blitt manipulerte, t.d. at dersom den primære dødsårsaka er kreft, men COVID er påvist eller antatt, så blir dødsårsaka ført opp (feilaktig) som COVID.

Regjeringa sine reaksjonar på COVID kan måle seg med «statsbrotsverk». Galati sitt søksmål bør vere eit sterkt steg i retning av å fri oss frå desse destruktive globalistiske tentaklane.

Fritt omsett av Monica Sortland

Orginalartikkelen, med all sin juridiske terminologi, kan lesast her: https://www.globalresearch.ca/rocco-galati-lies-crimes-covid-operation/5719222

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vietnam:

Det sosialistiske landet som slo USA og reiste seg fra ruinene.

Forrige innlegg

Skiskyttere stevner russisk avhopper:

Vi ble utestengt på grunn av løgner!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.