POSTED IN Coronavaksiner, Helse

I 2020 kastet mange leger all faglighet på båten.

De foreskrev «det dødelige stikket» og ikke naturlig immunitet som er det som virker.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Covid-19-krisa og «det dødelege stikket»: er det kunnskapsløyse og kommersiell grådigheit? Eller er det globalistane sin avfolkingsagenda?

Var det eit knippe høgt plasserte personar som sette i gang med å kontrollere og bokstaveleg talt øydelegge ein stor del av verdas befolkning?

Av Dr. Emanuel Garcia

Global Research, 24. september, 2023


Eg lyttar oppmerksamt når legar og andre helseprofesjonelle som ein gong støtta covid-tiltaka – ‘bli heime’ (for ein underleg eufemisme for fengsling!), munnbind (kor mykje meir av bevis treng vi for å vise at dei er, og alltid har vore, nyttelause mot luftvegsvirus?), og sjølvsagt det innovative mRNA-baserte sprøytestikket – medan dei aldri tok seg bryet med å nemne noko om naturleg immunitet eller tidleg behandling, endrar syn. 

Etter å ha vandra nedover sin eigen veg til Damaskus og sett eit lys sterkt nok til å få dei til å revidere sine tidlegare evangelium, har dei hatt si omvending, har slutta seg til vårt lag, og står no i rampelyset på motstandens preikestol, som motstandens front og sentrum. 

Eg aksepterer at vi treng all den hjelpa vi kan få, og eg er takknemleg for assistansen deira, men eg er ofte merksam på at forklaringane som nokre av dei gir, i etterpåklokskap, berre går eit stykke, og ikkje lengre. Faktisk kjem dei alle til kort i forståinga av at den falske pandemien var ein ‘operasjon’ utført på klodens folk av ein mektig fraksjon som søkte å ikkje berre berike seg sjølve, men å slavebinde oss og med sine biologiske våpen drepe og lemleste

Det var ikkje berre det at Pfizer, Moderna og Astrazeneca sleika seg rundt munnen i forventning om sjansen til å tene grovt på å presse på oss eit utilstrekkeleg testa middel, medan nervøse helsemyndigheiter meinte det var betre med for mykje enn for lite, og gjekk inn for å ‘vaksinere’ alle som pusta som eit føre-var-tiltak basert på engsteleg og ignorant uro … Nei. Det var meir, det var meir djuptgripande, det var meir djevelsk øydeleggande og sentralt planlagt.

Ja, det var – det er – ein konspirasjon, ikkje berre opprømt hanemarsj og Sierpinski-triangel. Det var ei gruppe personar i høge stillingar som sette seg føre å kontrollere og bokstaveleg talt øydelegge ein stor del av verdas befolkning, med vilje og utan nåde.

Dei gjer det framleis, og ikkje berre med det dødelege stikket. Den ‘omstarten’ dei planla (The Great Reset) inkluderer omfattande sensur, øydelegging av grunnleggande medisinske prinsipp, digital identifikasjon, sosial-kreditt-løyve, total overvaking, ei bedragersk klima-‘krise’ som fører til ytterlegare innskrenkingar på menneskets sjølvstende, og sjølvsagt fleire og fleire vaksineringar. Omfanget av operasjonen deira er enormt, og fruktene deira burde no vera synlege for alle som vågar å tenke. Ignoranse og grådigheit frå næringslivet er ikkje hovuddrivkrafta. Å ikkje anklage globalistane for dei mordarane dei er, er å la dei sleppe unna og splitte motstandskrafta vår. Å ikkje knyte saman punkta, er å sitte igjen med eit bilete som er så ufullstendig at ansvar vert diffust og dei viktigaste av dei skuldige kan halde fram med sine intrigar ustraffa.

Her om dagen fekk eg snakke med ein helsearbeidar, ein person som hadde blitt pressa til å ta stikket for å behalde jobben sin, ein person som slutta seg til oss i parlamentet her i Wellington medan vi protesterte mot påboda, ein person som har arbeidd i bakgrunnen for å hjelpe andre i helsesystemet som var imot munnbindtvang, karantene og stikk. Då eg spurde han rett ut om han trudde det kunne vere ein ‘avfolkingsagenda’, rista han på hovudet. Det var å trekke det for langt, men det gav meg ein ide. 

Desse kjende legane og sjukepleiarane, kjende for MSM-publikum som talspersonar for Programmet i starten, som påverka tallaust mange menneske til å halde linja – kva om dei, i sin nye skinande drakt i fridomssamfunnet, hadde teikna det fulle biletet? Eg greier enno ikkje forklare korleis profesjonelle helsearbeidarar med sjølvrespekten i behald så fullstendig kunne miste forstanden i 2020, så totalt at dei kasta prinsippa i faget sitt på båten. Hadde dei verkeleg gløymt naturleg immunitet og tidleg behandling og det at ein ekte vaksine treng testast for tryggleik og effekt over fleire år? 

Men ikkje bry deg om det. Viss våre nye apostlar for sunt vett no kan bryke tyngda og påverknadskrafta si til å opplyse dei mange som vinglar i midten om det sanne omfanget og fordervinga og den vondsinna planlagde koordinasjonen av informasjonsformidling til dei psykologiske operasjonane, då vil dei ha gjort opp for sine tidlegare feiltrinn og sin medverknad. Men, med mindre dei har motet til å ta det heilt til topps, vil eg for min del sjå på intensjonane deira med djup mistanke.

Om dei ikkje har mot til å servere heile retten, kan dei ta småbitane sine og dra ein annan stad.

Dr. Garciaer psykoanalytikar og psykiater frå Philadelphia (USA), som emigrerte til New Zealand i 2006. Han har skrive artiklar om psykoanalytisk metodikk, psykologien i musikalsk kreativitet (Mahler, Rachmaninoff, Scriabin, Delius), og politikk. Han er også poet, romanforfattar og teaterregissør. Han pensjonerte seg i 2021, etter å ha jobba som psykiater i offentleg sektor på New Zealand. Besøk substack’en hans her:https://newzealanddoc.substack.com/

Omsett av Monica Sortland

Copyright © Dr. Emanuel Garcia, Global Research, 2023

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Panikkartet forsøk på å redde sitt eget skinn, halvhjertet, ikke klar for å være helt ærlig.
  Bevisste kan ikke lengre respektere «legeordre» fra Onkel Doktor; det har vist seg å være livsfarlig.

  Svar
 • Å erkjenne at man har vært delaktig i et folkemord sitter nok langt inne for de fleste. Det vil bli vanskelig å leve med.

  Men skal de klare å leve med det, så må de ned på sine knær – ganske umiddelbart – og beklage dypt og inderlig, og erkjenne at de har blitt rundlurt og be om tilgivelse. Det er nesten ikke mulig å gjøre et større feilgrep enn det som her har skjedd: de som skulle hjelpe, ble utnyttet og brukt til å skade, helt systematisk og i enorm skala. Å hevde at man bare fulgte ordre vil ikke holde, for hver eneste helsearbeider har en selvstendig plikt til å informere seg om hva de er med på.

  Hele helsesektoren er moralsk konkurs. Skal de noensinne få tilliten tilbake, så kreves det en total endring av filosofien som ligger bak, og da helt konkret den såkalte bakteriologien – det som kalles «germ theory» på engelsk. Det er imidlertid langt fra noen teori, men en høyst spekulativ, samfunnsødeleggende og anti-sosial hypotese som mange ganger har blitt tilbakevist. Men på norsk har «germ theory» ikke bare blitt adoptert som en teori, men til og med som en «lære», som vi ser av suffiksen «logi» i begrepet bakteriologi.

  En lære?! Har det rablet fullstendig for dem? Hypotesen ble til en teori, og så til en «lære» – uten fnugg av evidens. Det er så man nesten ikke tror det man leser. Er det rart at folk flest – som tror blindt på det de får servert fra autoritetene – går mann av huse for å få sine eksperimentelle injeksjoner? For ei vanvittig suppe, for et bedrag. Det er uten sidestykke historisk sett, for her har folk flest blitt indoktrinerte fra barnsben av, til å tro på ubegrunnet svada.

  Jeg oppdaget galskapen før tusenårsskiftet, og ingen av mine barn var med på barnevaksinasjonsprogrammet. Legene rynket naturligvis på nesen av slikt, for de vet jo ikke bedre – stakkars nyttige idioter. De tror de vet det som er verd å vite, men skjønner ikke at de har svelget en av de største løgnene i verdenshistorien. At det ikke eksisterer ett eneste forsøk som påviser overføring av sykdomsfremkallende partikler fra ett individ til et annet, vet de ingen ting om. At bakterier ikke er sykdomsfremkallende, og at patogene virus ikke eksisterer, vet de heller ikke. Og de vil ikke vite, for de er allerede skråsikre på at det de har «lært» er korrekt. Hele verden tror jo på det, så da MÅ det være riktig? Nei – sannheten vedtas ikke ved flertallsvotering. Sannheten eksisterer uavhengig av hvem og hvor mange som tror på den, ja til og med selv om ingen vet om det. Dette klarer de dessverre ikke å forstå, noe som nå får ekstreme konsekvenser.

  Svar
  • Særlig med tanke på at injeksjonene gir uante genetiske konsekvenser for de kommende generasjoner er det så verdifullt at noen foreldre har skånet sine barn og beskyttet dem mot helsemyndighetene. De vil være sine foreldre evig takknemlig, forhåpentligvis, mens blant de få som fødes av injiserte ser man at mange fødes med hjertefeil, og hvilke andre lyter en kan vente ved de som vokser opp vil tiden vise. En folkeaksjon for å kjempe for vår kroppslige autonomi må til. Kjerkol må stanses. Og vi må stille et krav om å få Ernaregimets hemmelighetsstemplede koronahåndtering på bordet. Det vil bli nådestøtet som feller Erna Solberg m/fl.. Hun ville helst at sannheten først kommer fram etter at hun har sjøldaua. Det er for bekvemt. Ta henne så snart som mulig og ta henne hardt. Like stygg en flekk på norgeshistorien er det kvinnfolket som han han andre , han som begynner på Q.

   Svar
  • Øyvind Aarsnes
   30 september 2023 11:05

   Meget, meget bra konklusjon av de faktiske forhold.

   Svar
 • Embret O. Holann
  30 september 2023 9:00

  Så bra det finnes steder der en kan få utløp for sine frustrasjoner over galskapen som inntar verden, mer og mer. Jeg har fire barn fra forrige århundre som vi netket å vaksinere, var så gammeldags at jeg hadde en mening at vårt immunforsvar må jobbe,ikke bedøves. Verdensherredømme startet på 1800-tallet, Rockefeller med flere startet dette Illuminate, Bilderberger, Frimurerlosjen m.f. Hvem tror dere kontrollerer WTO, WHO og Verdensbanken ? jo det er disse gruppene. Våre politikkere blir innstruert om hva de skal bestemme, ellers får det følge for dem og deres karriære. Befolkningen i verden skal ned, kriger,epedemier,hungersnød, prisreguleringer, Det grønne skiftet og mere galskap er virkemiddler for å kontrollere verden. Makten bak Makten veit hva de skal gjøre, det er kriminalitet på høyeste plan. Kan nevne hjernevasking via elektrobestråling og andre helseproblemer det medfører.
  De som styrer verden økonomi,helsevesen og matproduksjon har makta og husk, det mest basale er rent vatn og mat.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vi blir ranet!

Kraftidiotene styrer strøm-markedet!

Forrige innlegg

Ukraina, et land uten demokrati.

Zelenskys kone usikker på om ektemannen vil søke gjenvalg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.