POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Hvorfor skulle de vaksineres?

Skoleelever som dør plutselig etter vaksinering.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Skuleelevar som døydde brått eller uventa etter å ha fått covid-19 mRNA-vaksinar. 16 tilfelle i 2022

Av dr. William Makis, henta frå Global Research. Omsett av og henta frå saksyndig.

Broken Arrow, Oklahoma – 18 år gamle Trista Martin døydde plutseleg 9.november 2022 etter ho tok Pfizer Covid-19 mRNA-sprøyta i juli, og ho fortalde det ikkje til foreldra. (her)

Dallas, Texas – 18 år gamle Kayla Rose Lumpkins døydde plutseleg medan ho sov 9.september 2022, sju månader etter ho tok Covid-19 oppfriskningsdose. (her og her)

Filippinane (Quezon City) – Den 13 år gamle guten Biel Elioenai Cruz Tan fekk sin andre Pfizer-dose 26.januar 2022; døydde plutseleg 20.juni 2022 (her).

Chicago, Illinois – 17 år gamle Gwen Casten, dotter til kongressmann Sean Casten, døydde plutseleg medan ho sov av plutseleg hjarterytmeforstyrring 13.juni 2022 (her).

Brasil – Den 15 år gamle guten Danylo Zinneck Nombre fekk sin andre Pfizer-dose 19.oktober 2021; utvikla 18 dagar seinare svakheit i beina, uklart syn, diagnostisert med autoimmun Bickerstaff hjernestamme-encefalitt (BBE), ein sjeldan nevrologisk sjukdom; var to månader på akutten og døydde 3.mars 2022 (her).

Brasil – 18 år gamle Isabelle Correia G. de Souza fekk sin tredje Covid-19 vaksinedose 25.januar 2022, byrja å føle seg dårleg 2.februar 2022, vart frakta til akuttmottaket og døydde 21.februar 2022 (her).

Filippinane – Den 17 år gamle guten Shan Costillas fekk sin andre Moderna-dose 25.januar 2022; vart råka av anfall, slag og døydde fire dagar seinare 29.januar 2022 (her).

Brasil – 16 år gamle Anita Vitoria Ribeiro Bentivoglio fekk sin andre Pfizer Covid-19 mRNA-vaksine 20.oktober 2021; vart sjuk, fekk fatigue, spydde, døydde 20.januar 2022 (her).

Ararangua, Brasil – 13 år gamle Vanessa Martins Figueiredo fekk Pfizer-vaksine 9.november 2021, symptoma byrja fem dagar seinare med oppkast, lamming; ho døydde 10.januar 2022 (her og her).

Brasil – den 18 år gamle modellen Valentina Boscardin utvikla blodproppar og døydde brått etter to dosar med Pfizer Covid-19 mRNA-sprøyte 9.januar 2022 (her).

New Jersey – 13 år gammal gut fekk sin andre Covid-19-vaksine 6.juni 2021, fekk hjartestans 31.desember 2021 og døydde 4.januar 2022 (her).

Japan – 19 år gammal gut fekk to Moderna-sprøyter, og Pfizer oppfriskningsdose som vart teken 29.juli 2022; funnen død i senga si tre dagar seinare; dødsårsak: myokarditt (her).

Uganda (Mpigi) – Den 14 år gamle guten Jonathan Luyinda vart Covid-19-vaksinert med Pfizer utan samtykke frå foreldra 8.februar 2022, og han døydde i juli 2022 av multiorgansvikt; mora går til søksmål mot regjeringa (her).

Publikasjonar

Japan (forfattar: Nushida) – 14 år gammal jente døyr to dagar etter Pfizer Covid-19 mRNA-sprøyte, desember 2022 (her).

USA (forfattar: Gill) – to tenåringsgutar døydde innan ei veke etter andre Pfizer Covid-19 mRNA-sprøyte, begge døydde av myokarditt (her).

Mi tolking…

Foreldre til tenåringar som vart pressa til å ta Covid-19-vaksinar burde ha denne typen dokumentasjon i sine juridiske saksmapper.

Somme av desse tilfella byrjar å forsvinne frå Internett.

Desse er tilfella der tidspunktet frå Covid-19-vaksinasjon til dødsfall var relativt kort. Det vi ser no i 2023, som min tidlegare Substack-artikkel gjekk i detalj om, er ein tsunami av plutselege dødsfall hjå Covid-19-vaksinerte unge menneske som ikkje nyleg vart vaksinert.

Og det er særs urovekkjande, fordi vi no ser dei langtidseffektane av Covid-19 mRNA-vaksinasjon som aldri vart studerte.

Dr. William Makis er ein kanadisk lege med ekspertise innan radiologi, onkologi [kreftlære] og immunologi. Fekk Governor General’s Medal, skulert ved Universitetet i Toronto. Forfattar av 100+ fagfellevurderte medisinske publikasjonar.

Artikkelen vart opphavleg publisert på forfattaren sin Substack (bak betalingsmur).

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • ‘Under pandemien merket leger og forskere seg at barn som fikk påvist korona, ble mindre syke enn voksne. Sannsynligvis er det mange årsaker til dette. En av dem kan være høyere immunberedskap mot forkjølelse forårsaket av såkalte forkjølelseskoronavirus. Det er minst fire av dem, og de har sirkulert i hele verden i mange tiår før pandemien. ‘
  adressa.no/nyheter/innenriks/i/P4O80J/studie-forkjoelelse-kan-gjoere-barn-immune-mot-korona

  Men,men…. var ikke Coronavirust noe HELT spesielt da?- Som vi ikke hadde noe immunitet mot.
  Ihvertfall i hysteret som ble hauset opp i mars2020, – av politikere og ‘fagfolk’. ;-)

  ‘Det å stenge skolene var en tabbe og skulle ikke vært gjort. Det var ikke nødvendig, sier Aavitsland til NRK.
  Han sier at det bidro til å skape et inntrykk av at koronaviruset var farlig for barn.
  – Det er veldig få barn som er blitt alvorlig syke av viruset, understreker overlegen.
  Aavitsland påpeker at Folkehelseinstituttet (FHI) var stort sett mot stenging av skolen under det meste av pandemien, og sier det var en kamp fra FHIs side for at det ikke skulle skje.’
  forskning.no/covid19-ntb/fhi-overlege-a-stenge-skolene-under-pandemien-var-en-tabbe/2051635

  Og så har det i ettertid OGSÅ blitt sagt , fra FHI, at injeksjonen på eldre innlagte var et feilgrep. Sorry, altså.
  Hva står igjen av disse hysteri-tiltakene og en eksperimentell injeksjon for noe som hadde lavere syklighet/dødlighet enn den årlige influensaen?:

  To års avstands-hysteri, – som ikke hjelper.
  To års munnbind-hysteri, som kan beskytte mot bakterier – hvis de blir brukt riktig , men IKKE virus.
  To års håndsprit- bruk som ødelegger hendenes naturlige hud-forsvar/barriere. , og som IKKE hjelper mot virus.
  Dette er det våre politikere, som BURDE arbeidet for å redusere hysteri i en nasjon, og ‘eksperter’ fra FHI som satte i gang. ( Godt hjulpet av deres media. )

  Resultatet ble altså et delvis ødelagt små-næringsliv.
  Døde og syke av hjerteposebetennelse og langvarige menstruasjonsblødninger.
  Døende som ikke fikk lov til å ta farvel med sine kjære.
  Små barn som ikke fikk bygget opp sitt immunforsvar og ble sykere av hals/forkjølelse i ettertid..
  Elever , i en sårbar tid som fikk ødelagt sine studier.
  …….
  Er noen tiltalt for ukyndigheten og overgrepene?
  Vil noen bli det?

  Svar
 • ‘ – Jeg tok veldig personlig ansvar da isolasjonen var på det høyeste, hvor man ikke skulle gå ut, ikke gjøre noen ting. Jeg følte det var min plikt å følge retningslinjene, ikke være sosial. Så jeg tok ikke hensyn til min egen psyke. Det ble viktigere å respektere smittevernreglene, forteller …..
  Men å bli sittende så mye alene med egne tanker var ikke bra for henne.
  – Jeg ble veldig lukket inn i min egen verden, mistet det store bildet og kjente på mange bekymringer som ikke var så reelle, sier …..
  Nå viser en ny studie at mange som ikke strevde før, fikk seg en psykisk knekk da Norge stengte ned og vi måtte holde avstand. Det som overrasker, er at 10 prosent fortsatt slet to år senere.
  For de som sliter i kjølvannet av pandemien er nemlig ikke de samme som hadde psykiske plager i forkant, disse kommer i tillegg.
  – Dette estimatet tilsier at det kan være opptil flere hundre tusen mennesker som har fått forhøyede symptomer, sier Ebrahimi som er stipendiat både ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UIO) og Modum Bad.
  dag går det veldig bra for Jennifer Høy-Petersen som er utdannet veterinær og jobber med … Nå har jeg ikke bare greid å komme gjennom dagene, men også å flytte til et annet land og hoppe inn i en jobb som er utfordrende, men også veldig givende, sier ….
  Samtidig kan hun fortsatt ha tunge dager.
  – Det er jo hele tiden ting i livet som er tøft. Så jeg kan fortsatt ha symptomer som tenderer mot depresjon. Men jeg føler ikke lenger at de hindrer meg i mitt liv, at det hindrer meg i å gjøre det jeg ønsker, sier …..
  Samtidig skjønner hun godt at pandemien for noen ble en depresjon de fortsatt ikke har greid å komme ut av. ‘
  vg.no/nyheter/innenriks/i/P40pXe/ble-deprimert-under-pandemien-kan-fortsatt-ha-symptomer

  Svar
 • Menstruasjonsforstylrrelser, hjerteposebetennelse, plutselig død. Ellers er alt vel.
  Og nedstenging var det jo bare Kina som bedrev? : ;-)

  ‘Denne isoleringspolitikken i Kina har vist seg å ha veldig negative effekter på økonomien, og når de nå åpner opp igjen får de store smitteutbrudd med mange dødsfall. Så det ser ut til at de bare har utsatt problemet. ‘
  forskning.no/epidemier-partner-sintef/tre-ar-med-covid-og-vaksiner-mrna-teknologien-har-fungert-ekstremt-godt/2145650

  Hvor mange promille var dødligheten igjen? Og hvor mange døde vanligvis av influensa i årene før før Covid-influensaen? Flere eller færre ;-)

  Blødning. Og så kreft. Hva er koblingen? Vaksinen?
  Ikke i denne fortellingen. (!)
  ‘Trodde blødningene skyldtes vaksinen – viste seg å være kreft
  Nå oppfordrer …. (27) jenter som opplever blødningsforstyrrelser til å sjekke seg.’
  nrk.no/osloogviken/trodde-blodningene-skyldtes-vaksinen-_-viste-seg-a-vaere-kreft-1.15798669

  ‘Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad. Riktig tall var 1464.
  Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad. 288 er korrekt.
  I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad. Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker.’
  aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR3EdrBtq0O_kRVIAjAGvZPoUcioLRR8kvulE3kdpJSwu404qVPrpFOxxYk

  Det er vel vanskelig å ikke kalle dette løgn? Nakstad , med makt ( -misbruk) er en løgner.
  Han har vel mistet stilling & makt, da? ;-)

  Svar
 • ‘Dette er 1483 flere krefttilfeller enn i 2020. Dette er en større økning enn det som har vært de siste årene ‘
  nrk.no/norge/kraftig-okning-i-brystkreft_-_-brystkreften-har-fatt-store-konsekvenser-for-meg-1.15994384

  Altså like mange kreftilfeller som døde av ‘dødsviruset.’
  Eller om det er den eksperimentelle vaksinen , – som mye kan tyde på?
  Nei, nei, nei… ;-)

  ‘1000 vaksinesaker
  I fjor søkte 693 personer om erstatning etter koronavaksinen, og så langt har NPE mottatt om lag 1000 søknader.
  Litt under halvparten av søknadene er så langt behandlet. 73 prosent har fått avslag og 27 prosent medhold.
  De vanligste plagene som har gitt rett til erstatning er betennelse i hjerteposen, hudutslett, blodpropp og menstruasjonsforstyrrelser. ‘
  nrk.no/norge/fikk-2500-kroner-i-erstatning-etter-mensproblemer-1.16269015

  ‘Mange dødsfall i Norge i fjor – høyeste antall på nesten 30 år
  45.774 personer døde i Norge i fjor. Det er det høyeste antallet dødsfall siden 1993.
  En av forklaringene til de høye tallene er etterslep fra koronapandemien. I fjor ble det registrert 3.460 covid-19-assosierte dødsfall.
  På grunn av at det under pandemien var lav dødelighet av andre infeksjonssykdommer, har Folkehelseinstituttet tidligere uttalt at vi har fått forskjøvet eller utsatt en del dødsfall.’
  adressa.no/nyheter/innenriks/i/q1Q35L/mange-doedsfall-i-norge-i-fjor-hoeyeste-antall-paa-nesten-30-aar

  Svar
 • Northern Light.
  12 mai 2023 16:36

  Eks-Pfizer VP Michael Yeadon: Covid-massevaksineringen er en ‘overnasjonal operasjon’ for å bevisst ‘skade og drepe’.

  Av Patrick Delaney.
  «Flere åpenbare giftige virkninger ble bevisst innebygd i de såkalte vaksinene», med det resultat at en kunne forvente blodpropp, autoimmune angrep og cytokinstormer over hele kroppen, avhengig av hvor giften tok veien i kroppen, forklarte Dr. Michael Yeadon til LifeSiteNews.

  Dr. Michael Yeadon, som tidligere var som Pfizers visepresident og sjefforsker for allergi og luftveier, forklarte hvordan han visste at covid-viruset med den påfølgende massevaksineringen, var en «internasjonal operasjon for å skade og drepe med vilje». Yeadon, som arbeidet i 32 år for store farmasøytiske selskaper, snakket med en reporter fra Children’s Health Defense i mars mens han deltok på et Truth be Told møte i London.

  Han forstod at covid-«pandemien» var noe annet enn det den så ut til å være, og Yeadon husket at «da jeg begynte å legge merke til tidligere kolleger av meg, som Patrick Vallance, sa ting på TV jeg visste ikke var sant – og jeg visste at han visste at det ikke var sant – det var da det gikk opp for meg». Patrick Vallance var Storbritannias ledende vitenskapelige rådgiver for regjeringen fra 2018 til 2023. «Jeg husker at jeg sa til min kone,» dette er ikke hva de sier det er», forklarte Yeadon.

  «Og når jeg så at ikke bare landet mitt låste befolkningen inne, men dusinvis av land gjorde det på samme tid, var det beviset og er fortsatt beviset på en overnasjonal operasjon,» sa han. «Det er ingen måte det kunne ha skjedd på landsnivå, derfor må det ha skjedd på et nivå over. Om det var WHO eller World Economic Forum, eller andre, vet jeg ikke, men det viser at det var en koordinert planlagt handling.

  Disse regjeringene «gjorde alle de samme dumme, ineffektive tiltakene som ikke virket på samme tid, og ingen av dem var i deres lands pandemi-beredskapsplaner, fordi jeg har lest dem alle». Videre sa han at han er helt sikker på at han ikke vil bli saksøkt av Vallance eller andre for offentlig å anklage dem for å lyve, fordi de vet at de vil tape i en domstol. «De vil ikke saksøke meg, det de gjør er å sverte og sensurere meg». Nå er «skadene fra disse såkalte vaksinene mye verre enn det påståtte viruset», bekreftet Yeadon. «Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var tilfeldigheter, men det var ikke tilfeldigheter».

  1. desember 2020 begjærte Yeadon sammen med Dr. Wolfgang Wodarg fra Tyskland European Medicines Agency om umiddelbar suspensjon av all covid-vaksinering i Europa, for mange mennesker kan «utvikle allergiske, potensielt dødelige reaksjoner på vaksinasjonen». Yeadons advarsler ble ikke fulgt.

  Den britiske forskeren fortsatte med intervjuet: «Jeg brukte 32 år på utvikling av legemidler. Jeg visste og skrev, før injeksjonene hadde fått nødbruks-autorisasjon (EUA), at de var farlige». «Det er jeg er overbevist om, og vil si med hånden på Bibelen foran en domstol og en dommer, at disse injeksjonene er utviklet for å skade og drepe med overlegg».

  Senere i hele intervjuet forklarte han hvorfor de biologiske mRNA-injeksjonene forårsaker en rekke forskjellige uønskede bivirkninger. «Når injeksjonen sprer seg rundt i kroppen og blir absorbert i en celle, blir det omdannet til et protein,» sa han. «Og når kroppen lager et fremmed protein – jeg garanterer dette som immunolog – vil kroppen si ‘dette er ikke meg’, og vil angripe den som produserer det til cellen er død. Det er årsaken til mange, om ikke alle av bivirkningene av disse såkalte vaksinene».

  Derfor vil disse stoffene «forårsake autoimmun ødeleggelse der de havner. I hjertet, forårsaker de myokarditt eller hjerteinfarkt. I livmoren til gravide, blir det abort. I nervesystemet, blir det flere forskjellige ødeleggende nevrologiske skader. Det er de vanlige problemene, og noen er så ille at folk har dødd, sier Yeadon, som også har en grad i toksikologi.

  Når en del av hjertemuskelen blir skadet på grunn av et hjerteinfarkt eller myokarditt, «dør den delen og blir aldri frisk, og hjertet svekkes. Det er derfor det er så forferdelig når vi hører om myokarditt hos unge menn, for de vil ha et svekket hjerte for resten av livet». » mRNA-stoffene blir innkapslet i lipid-nanopartikler, som fra 2012 var kjent for å forårsake akkumulering i visse organer, spesielt eggstokkene, med redusert fruktbarhet som sikkert resultat». «Intet av dette kan ha vært utilsiktet,» konkluderte han.

  Fra Global Research, publisert 11. mai 2023.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker, og tweet med video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Ex-Pfizer VP Michael Yeadon: Covid Vaxx Push a ‘Supranational Operation’ Intended to ‘Maim and Kill Deliberately’.

  Svar
 • «Når en del av hjertemuskelen blir skadet på grunn av et hjerteinfarkt eller myokarditt, «dør den delen og blir aldri frisk, og hjertet svekkes. Det er derfor det er så forferdelig når vi hører om myokarditt hos unge menn, for de vil ha et svekket hjerte for resten av livet». » mRNA-stoffene blir innkapslet i lipid-nanopartikler, som fra 2012 var kjent for å forårsake akkumulering i visse organer, spesielt eggstokkene, med redusert fruktbarhet som sikkert resultat»

  Sikkert ‘ Long-Covid ‘. ;-)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De store selskapene har samme mål

Derfor er «Big Porn» en blomstrende industri

Forrige innlegg

Store penger å tjene i denne nye industrien

Big Pharma bak «kjønnsskifte»-operasjoner på barn

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.