POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Hvorfor leiter de ikke bredt etter årsaken?

Hvorfor er vaksinen forbudt som forklaring på overdødeligheten?

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mer død, mer sykdom, og forskerne “er bekymret”

Av Julia Schreiner Benito

Men hvor leter de etter svar? Hva gjøres med “bekymringen”? Hemali kan ikke se at alle steiner snus like grundig for å finne årsaker til den negative utviklingen.

Innlegget er hentet fra Hemali

Overdødelighet, mer kreft, mer utmattelse, mer hjerte- og karsykdom… Forskerne forklarer dette med Covid, sen-Covid, etterslep, aldrende og økt befolkning, økt kolesterol… og hetebølger. Når forskere over hele verden temmelig konsekvent utelater å granske én plausibel teori, forsterker det mistillit til makthavere og polarisering mellom folk.

For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet som følge av hjertesykdom.

Mer hjerte- og karsykdom

Siden begynnelsen av 70-tallet har tallet på de som dør av hjerte- og karsykdommer falt dramatisk i Norge. I 2021 endret det seg: For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet som følge av hjertesykdom.

I 2021 døde det 1280 flere av hjerte- og karsykdom enn ventet i Norge. Også de i aldersgruppen under 70 rammes i større grad enn det den tidligere utviklingen skulle tilsi.


Data fra Smidt Heart Institute Study viser at økningen for hjertesykdom er størst i aldersgruppen 25-44 år.

FHI er vage om årsaker til den plutselige økningen, men uttaler at den ikke kan settes i sammenheng med koronavaksinene:
– Koronavaksinen har ført til bivirkninger som hjertebetennelse, blodpropp og hjertekrampe hos enkelte. Frem til desember 2022 er det i dødsårsaksregisteret bare registrert 51 dødsfall, der bivirkninger av vaksinen er underliggende eller medvirkende årsak til dødsfallet.

“Bekymret”

FHI har ikke klare svar på hvorfor forekomsten av hjerte- og karsykdom øker slik. Til NRK uttaler de i januar 2024:
– Økningen kan ha med covid-19 å gjøre, men det er også flere andre mulige årsaker, særlig endringen til digitale dødsmeldinger, belastninger under pandemien eller dårligere oppfølging i helsetjenesten under pandemien av risikofaktorer for hjertesykdom. Eller det kan være at legene har vurdert feil når de angir at covid-19 ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

I løpet av 2022 døde det 1870 flere liv enn ventet av hjerte- og karsykdom. Det tilsvarer 22 prosent mer enn beregnet, viser Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.
I 2022 var det 278, 25 prosent, flere dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer i gruppen < 70 år enn det som var forventet, basert på en ekstrapolering av dødsratene fra perioden 2010–19.

Det var betydelig flere enn forventet i undergruppene med annen iskemisk hjerte- og karsykdom og hypertensjon. Tilsvarende tegn ser vi i Sverige og Danmark. I England har man også sett flere dødsfall enn forventet i aldersgruppen 25–64 år som er dominert av hjerte- og karsykdommer.

Jeg var bekymret før. Nå er jeg enda mer bekymret.


Lege Jørn Eikemo i Hemalipodden: – Økt sykelighet skyldes ikke nytt virus, men redusert immunforsvar.


Mer utmattelse

– Vi ser en dramatisk økning i antall konsultasjoner for utmattelse. Økningen skjer i alle aldersgrupper. Unntaket er barn i alderen 0–4 år, sier forsker Richard Aubrey White til NRK.

I 2024 er det ventet 155.000 flere legebesøk enn det som var vanlig før 2020. Det tilsvarer en økning på 54 prosent.

– Økningen kom samtidig med omikronvarianten. Etter hver smittebølge kommer det en økning i tallet på pasienter som går til legen fordi de føler seg trette og slappe. Det er en tidsmessig sammenheng, sier White. Videre:
– Flere store studier viser at covid-19 kan gi alvorlige senfølger. Det gjenspeiles i disse tallene.

Flere forskere “er bekymret”. Leder ved influensasenteret i Bergen professor Rebecca Cox sier til NRK i samme artikkel:
– Jeg var bekymret før. Nå er jeg enda mer bekymret.

Mer kreft


Det var 38.265 nye krefttilfeller i 2022, viser Kreftregisteret. En viss økning er normalt, både fordi vi blir flere og eldre. Kreftregisteret:

“Likevel er denne økningen større enn det vi normalt ser fra år til år. Kreftregisterets vurdering er at den ekstra økningen i hovedsak skyldes et fortsatt etterslep etter pandemien.”

Det var et fall i de aldersjusterte ratene fra 2019 til 2020, men nå har raten gått opp igjen for flere kreftformer.

Færre døde av ikke-smittsomme sykdommer, nå har det snudd

I en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforeningen skriver FHIs seniorforskerne Inger Ariansen og Inger Kristin Larsen 12.2. 2024 om ikke-smittsomme sykdommer:
Vi har hatt en nedgang på 13 prosent i aldersstandardiserte rater i for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer for aldersgruppen 30–69 år i perioden 2015–19. Nå flater dødeligheten ut, viser FHI: I perioden 2019–22 var nedgangen kun 2 prosent.

Overdødelighet

Mye av overdødeligheten i 2022 kan tillegges covid-19, skriver FHI i juni 2023.
– Men overdødeligheten vises også i andre sykdommer enn covid-19, blant annet i økt forekomst av hjerte- og kardødsfall og kreftdødsfall. 

Aarstad 14. mars 2023 i Tidsskriftet Den norske legeforening: Måler FHI overdødeligheten riktig?

“Folkehelseinstituttnotatet hevder videre at overdødelighet i 2022 kan relateres til covid-assosierte dødsfall. Uten å gå inn i en kausalitetsdiskusjon vil jeg imidlertid minne om at europeisk overdødelighet vedvarte i 2022 tross nedgang i covid-assosierte dødsfall.

Det finnes ingen perfekt måte å estimere overdødelighet på, men en bør like fullt tilstrebe så gode beregninger som mulig. To skritt på veien er å regne riktig og benytte fornuftige forutsetninger for referanseperioden, noe jeg ikke kan se at Folkehelseinstituttet har gjort.”

Overdødelighet, data fra Eurostat:

 • Overdødeligheten nådde en tredje topp i april 2021 (20,9 %)
 • Så sank den til 5,7 % i juli 2021
 • I løpet av sommeren 2021 snudde den nedadgående trenden, og økte i september til 12,8 % i referanseperioden.
 • Høst-vinter 2021 var det igjen overdødelighet, EU-rate på 26,6 % i november og 23,7 % i desember 2021.
 • I 2022 holdt overdødeligheten i EU seg på rundt 10 %, med unntak av juli-august og desember 2022.
 • I juli og august var det hetebølger i Europa, en så henholdsvis 58 145 og 52 479 ekstra dødsfall. Overdødeligheten for disse to månedene var uvanlig høy: 17,1 % av gjennomsnittet for samme periode i 2016-2019 for juli og 13,9 % for august.
 • I desember 2022 var overdødeligheten årets høyeste på 20,3 %.
Grafen over viser utviklingen av overdødelighet i aldersgruppen 45-64 år. Kilde: Euromomo.

Rapporterte bivirkninger av koronavaksinen

Open VAERS – Vaccine Adverse Event Reporting System er et frivillig rapporteringssystem som estimerer at kun 1 prosent av faktiske bivirkninger fra vaksiner blir rapportert. OpenVAERS er basert i offentlige data herifra. Ca. 2,5 millioner meldinger om bivirkninger fra koronavaksinene er til nå meldt til OpenVAERS.

Systemet til OpenVAERS er designet for enklere søk enn hos medalerts.org eller vaers.hhs.gov.

Rapporterte bivirkninger til OpenVAERS.

Forsidebilde: Nick Fewings

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Slapp av dette er helt normalt, ingenting som ikke litt flere sprøyter og piller fra legemiddelbransjen kan ordne opp i.

  Men fra spydighet til alvor: det bør nå være åpenbart for alle med hjerne at myndighetene lyver for å slippe å hanskes med den kjempestore elefanten i rommet. Keiseren er kliss naken, men fortsatt lyver myndighetene. Hvorfor? Vel, de har gått all-in på løgnen… de kan ikke snu nå. Dette er verdenshistoriens største skandale og forbrytelse mot menneskeheten, og flertallet av folk forstår dette og blir sinte, da vil ikke de skyldige og deres medløpere kunne gjemme seg lenger.

  Kort fortalt: de ansvarlige har ikke lenger noe valg enn å holde kursen. Dessverre kommer oppgjørets time nærmere og nærmere, og da vil de måtte stå til ansvar for sine ugjerninger.

  Svar
  • Litt sånn psykologisk er det rart at de ønsker å lage seg slik enorm fallhøyde. Helsebyråkratene våre er jo ikke dumme, og må jo vite at de ikke vil slippe unna med dette. Det er lov å gjøre feil, for de som ikke visste osv, og de kan jo fortsatt krype til korset og beklage, ihvertfall noen. Mange vil kanskje ha forståelse for dette, gitt alt som har skjedd osv. Men når de fortsetter å stå imot all informasjonen som nå tyter ut, så ødelegger de veldig mye for seg selv. Dette er vanskelig å forstå.

   Svar
  • Linker til en stor studie som viser at covid ikke gir økt risko for hjertebetennelser….

   Når man har dette i bakhodet samtidig som man leser eventyrfortellingene fra norske helsemyndigheter kan noen og enhver begynne å lure…Gjennomgang av studie med cambell.

   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35456309/

   https://www.youtube.com/watch?v=RMMA9bwDklQ

   Svar
 • FHI er tydeligvis ikke i stand til å vurdere om injeksjonene er årsaken til skader og død, siden de ikke er åpne for at dette er mulig.
  De har allerede bestemt seg for at injeksjonene er fritatt for mistanke. De har konkludert før de har vurdert.

  Å konkludere før man er villig til å vurdere, er så langt fra vitenskap og ikke minst redelighet som det er mulig å komme.

  Hvorfor er det slik? FHI har åpenbart «skin in the game», dvs. det er i deres interesse at visse vurderinger avvises.
  De står i en sterk interessekonflikt, der kostnaden ved visse vurderinger er så høy at de klassifiseres som lite konstruktive.

  FHI gjør ikke en vurdering som kan føre til at de undergraver sin egen eksistensberettigelse. De er altså mer opptatt av sin egen overlevelse som institusjon, og i forlengelsen statens rolle som autoritet, enn av befolkningens ve og vel.

  Dette er en typisk systemsykdom, der systemet i seg selv blir viktigere enn de som systemet skulle tjene, dvs. folket.

  Skal injeksjonene vurderers objektivt og redelig, så må det gjøres av folk som ikke på noen måte har bindinger til industrien.
  Men finner man slike folk, som industrien selv aksepterer som kompetente? Industrien vil neppe mene at noen «utenfra» er kompetente, så da sitter vi der, uten at dette noensinne kan vurderes.

  Man kan si at injeksjonsproblematikken er ufalsifiserbar, i den forstand at påstanden om at injeksjonene er «trygge og effektive» blir et moment som aldri kan bli grundig og skikkelig vurdert. Man har malt seg inn i et hjørne, uten å være i stand til å forstå det.

  Dette er en avansert form for galskap, gjerne kalt vitenskapisme: det er religiøsitet og dogmatisme forkledd som vitenskap.
  For sikkerhets skyld går alle tilhengerne i blendahvite klær, slik at folket skal forstå at de representerer det rene og det gode.

  Idet man observerer denne galskapen, er det viktig å skjønne at årsaken til at «godhet» selger, er fordi verden er full av fantastiske tegn på og uttrykk for godhet, i alt som er skapt, og det er ikke lite. Livet i seg selv er en gave, som vi alle har mottatt uten at vi selv har gitt noe for det. Det er ubetalelig, og overalt ser vi eksempler på en skjønnhet som er grensesprengende og ufattelig.

  Men disse tydelige tegnene på livets iboende godhet utnyttes av onde krefter, der strategien er å utgi seg for å være god samtidig som realiteten er det motsatte. Det er det klassiske bedraget, er man sier A men mener og gjør B. Når dette institusjonaliseres og mennesker nødvendigvis er involvert, blir det komplisert å avgjøre hensikt, innsikt og motivasjon på individuelt plan. Hvem visste hva, og hva drev dem? Hvorfor gjorde den enkelte aktør det de gjorde, i det som åpenbart er en kriminell operasjon?

  Systemet kan tro at det sikrer sin egen overlevelse ved å undertrykke sannheten, mens det motsatte faktisk er tilfellet.
  Av naturlige årsaker vil systemet aldri kunne komme til en slik suicidal erkjennelse, og derfor må systemets skyldige institusjoner, avvikles.

  Svar
  • Når demokratiske metoder ikke lenger er virksomme, må nok folket bruke andre metoder for å nå frem med sannheten. Vi bør kanskje begynne å «gå etter» både politikere og byråkrater….Direkte kontakt/konfrontasjon og demonstrasjoner. Det er virkemidler som vi til nå ikke har brukt i særlig grad i Norge, men som ser ut til å bli eneste vei for oppnå noe.

   Svar
 • Et stort israelsk studie fra 2021 , gjennomgått av j campbell på youtube, viser at covidinfeksjon IKKE gir noen målbar økt risiko for alvorlig hjertebetennelse. De mente øktningen var svært marginal og at den ikke kan brukes til å forklare alvorlige hjertefeil etter covid.

  Spørsmålet blir da om det kan være vaksinen som gjør at noen får hjerteproblemer ved covidsykdom, siden denne studien ble utført FØR vaksinen ble tatt i bruk.

  Svar
  • wasan Totland
   17 februar 2024 0:20

   Det har aldri vært isolert noe covid virus. Testene de anvender slår ut på alt fra olje til et appelsin. Tre statsledere er myrdet fordi de ikke trodde på det og ikke ville gjøre det big pharma sa mot folket. Influensaen forsvant i to år. Man fikk utbrudd samtidig flere steder. osv osv. Selv folk som har jobbet med dette i over førti år sier at viruset ikke eksisterer annet enn 32 sekvenser som er patentert av eugeinkeren Fauci på en datamaskin. Det tar sin tid før det synker inn.

   Svar
 • Myndighetene våre konkluderer uten å ha det logiske grunnlaget å konkludere på. De har ikke utført sammenligningsstudier av uvaksinerte mot vaksinerte, og heller ikke obduksjonsstudier av de som dør av hjertebetennelser eller blodpropper. De vet rett og slett ikke om det er vaksinen eller covid, eller andre grunner. Likevel konkluderer de med at det ikke er vaksinen. TOTALT useriøst.

  Svar
  • Og det er overtydelig at media sensurerer uttalelser som berører dette. Etter at Mounir Hamoud døde brått for få dager siden, leste jeg kommentarfeltet på nettavisen. En av kommentarene dro frem at det er veldig mange som fra 2021 har dødd brått av bl.a hjerteproblemer, at dette er noe myndighetene må ta tak i og at man må kreve obduksjoner (det ble klart hintet til vaksinen, men ble ikke uttrykt direkte) Den andre kommentaren nevnte vel noe om regjeringens hemmelighold, eller noe i den dur. Disse kommentarene hadde fått mange «likes». Dagen etter var imidlertid disse kommentarene fjernet; tilbake sto de «intetsigende» kommentarene om at dødsfallet var trist og leit.

   Svar
 • Hans Konrad Johnsen
  17 februar 2024 11:47

  At FHI er opprettet med støtte fra Rockefeller Foundation kan forklare deres holdning.
  Og et medlem av Stoltenberg-familien «flyttet over» til et nytt etablissement som har potensiell støtte fra feks. NED eller andre i samme kategori.

  Svar
 • Northern Light.
  17 februar 2024 15:54

  Den store svindelen: Uten PCR-testen hadde det ikke vært en covid-pandemi.

  Undersøkende journalist Margareta Skantze har satt sammen en sjokkerende faktabakgrunn om PCR-testene. Den er sendt til Riksdagen, sosialminister Jakob Forssmed, Vetenskapsradion, SR, og Uppdrag Granskning. Fordi svindelen er så utbredt, ifølge Skantze, bør alle handle raskt, eller vil fakta igjen bli møtt med taushet?

  Av Margareta Skantze.
  PCR-testen.
  11. mars 2020 erklærte WHO at covid-utbruddet var en global pandemi. WHOs definisjon av begrepet pandemi er basert på at det er en ekstremt smittsom sykdom med internasjonal spredning. Tidligere var det et annet kriterium, nemlig at sykdommen måtte ha høy dødelighet. Men denne ble strøket i forbindelse med svineinfluensaen i 2009. I følge den nye definisjonen kan en vanlig sesonginfluensa altså betegnes som en pandemi, forutsatt at den er svært smittsom.

  PCR-tester brukes for å bevise infeksjon med Covid. PCR (Polymerase Chain Reaction), innebærer å forsterke oppsamlet genetisk materiale for å kunne måle det. Metoden ble laget av den nobelprisvinnende kjemikeren Kary Mullis. Han har imidlertid i flere intervjuer påpekt at metoden er ment for forskningsarbeid, og er ubrukelig for å påvise pågående smittespredning. Hvis du multipliserer det testede materialet over 25 sykluser, kan du «oppdage hva som helst i hvem som helst», fordi testen ikke skiller mellom inaktive og smittsomme virus.

  Til tross for Kary Mullis’ uttalelser, ble PCR-testene vedtatt i januar 2020 av WHO som «gullstandarden» for å oppdage covid-smitte. I tillegg kjøres testene på nivåer godt over 25 sykluser, og gir 97 % falske positive.

  Corman-Drosten-rapporten var «vitenskapelig tull».
  Det vitenskapelige grunnlaget for WHOs anbefaling av PCR-tester som «gullstandard» for å oppdage smitte med covid, finnes i den såkalte Corman-Drosten-rapporten. Den ble publisert av European Commission for Disease Control (ECDC) 22 januar 2020 i det ukentlige tidsskriftet Eurosurveillance, bare en måned etter det første rapporterte covid-tilfellet i Kina.

  Rapporten ble levert bare én dag før den ble publisert, noe som betyr at den ikke har hatt tid til å gjennomgå noen «peer-review (fagfellevurdering)», en faktasjekk av andre eksperter innen samme forskningsfelt. Etter initiativ fra en internasjonal komité bestående av 22 anerkjente forskere, ble det i etterkant gjort en slik faktasjekk. De oppdaget ti alvorlige og avgjørende feil, så alvorlige at de kalte rapporten «vitenskapelig tull».

  De påpekte også at Eurosurveillance unnlot å opplyse om at flere av de bak Corman-Drosten-rapporten, hadde egne økonomiske interesser i PCR-testene. De 22 forskerne henvendte seg til redaksjonskomiteen i Eurosurveillance, med krav om at rapporten skulle trekkes tilbake. Denne forespørselen ble avslått. I redaksjonskomiteen satt tre svenske forskere: Johan Giesecke fra Karolinska Institutet, Magnus Boman fra KTH og Karl Ekdahl fra ECDC.

  Folkehelsemyndighetens avstandstaking fra PCR-testene.
  Den 21 juli 2020 publiserte Folkehelsemyndigheten (FHM) i Sverige, en veiledning for Sveriges regioner angående kriterier for å vurdere smittefrihet av Covid. (Artikkelnummer 20110). Innledningsvis uttaler FHM følgende: «PCR-teknologien som brukes i tester for å oppdage virus kan ikke skille mellom virus som er i stand til å infisere celler, og virus som er nøytralisert av immunsystemet, og derfor kan ikke denne testen brukes til å avgjøre om noen er smittsomme eller ikke».

  Oppsummering.
  PCR-testene er selve hjørnesteinen i definisjonen av covid som en pandemi, men hvis PCR-testene er udugelige som en metode for å etablere infeksjon med covid, så kollapser hele historien om den smittsomme og farlige pandemien som et korthus. Det var nettopp dette FHM advarte om i sin veiledning 21 juli 2020, men den svenske regjeringen lyttet ikke til FHM, men adlød WHOs diktater. Verst rammet var de eldste innbyggerne og svake, som de sa de spesielt ønsket å beskytte.

  Spørsmålene er mange:
  Hvorfor hørte ikke redaktørene i Eurosurveillance på kritikken?
  Hvorfor fikk den ukorrekte artikkelen stå i litteraturen om covid?
  Hvorfor protesterte ikke tjenestemennene i FHM da regjeringsrepresentantene overkjørte dem?
  Hvorfor fulgte ikke helsepersonellet i regionene FHMs veiledning?
  Var årsaken til de generøse subsidiene utbetalt av staten og finansiert av skattebetalerne?
  Det er på høy tid å bryte tausheten om det som må sees på som den største medisinske og politiske svindelen i menneskehetens historie.

  Fra NewsVoice, publisert 16 februar 2024.
  Oversatt fra svensk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Skantze: Det stora bedrägeriet – Utan PCR-testerna ingen pandemi.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

David og Goliat.

Har Hamas vunnet krigen på Gaza?

Forrige innlegg

Thierry Meyssan

Løgnens Vitenskap Moderne propaganda

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.