POSTED IN Migrasjon og flyktninger

Hvorfor fraktes migrantene til Italia?

Hvorfor sender ikke Norge trygge skip og frakter dem hit?

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg skrev denne artikkelen for noen år siden, men den er fortsatt aktuell. Riktignok er folk fra Ukraina i dag prioritert, mens folk fra f.eks. Afrika må sitte på mottak i det uendelige uten å få sakene sine behandlet fordi ukrainere går foran alle i køen.

Men det viktigste er spørsmålet om vi hjelper folk ved å åpne for muligheten til å reise til Europa med en svært usikker fremtid og hvor en øker sosiale spenninger i da landene som må ta imot de som kommer. Og vi ber dem krysse Middelhavet på en farefull reise i stedet for å plukke dem opp i trygge båter fra land de ikke flykter fra. Da er de ikke lenger flyktninger, men migranter.

Knut Lindtner
Redaktør

Om Flyktninger og Migranter.

I forbindelse med hendelsene i Moria-leiren kan det være nyttig å minne om noen enkle fakta og stille noen spørsmål:

Er det noen løsning på den politiske flyktningekrisen å flytte 50 mennesker til Norge? Det kan kanskje være en individuell løsning for noen av disse 50, men er det en politisk løsning?

Løser vi problemet ved å flytte folk til Norge, bortsett fra at vi lett skaper større problemer for oss selv?

Hvorfor stanser vi ikke krigene vi deltar i og som skaper flyktninger?

Hvorfor stanser vi ikke de omfattende økonomiske straffetiltakene mot Syria hvor de fleste kommer fra i dag, og hjelper landet på beina økonomisk slik at folk kan reise hjem igjen?

Problemet kan ikke løses med individuell humanisme.

Vi kan gjerne kalle det flyktninger – for dette dreier seg om mennesker som av en eller annen grunn føler seg tvunget til å forlate hjemmene sine. Men i praksis er det migranter – mennesker som søker et nytt liv. For flyktningstatusen er i praksis borte når de reiser gjennom det ene trygge landet etter det andre.

Hver 122. person på denne planeten er i dag i denne situasjonen og det totale antallet er på rundt 60 millioner. Og tar vi med alle som kan tenke seg å dra til Europa fra Afrika for en ny tilværelse dreier det seg om flere hundre millioner mennesker.

Hvis en har dette tallet i bakhodet forstår en bedre hvorfor det vi har opplevd i Europa bare har vært et vindpust i forhold til den mulige stormen eller flodbølgen som kan skylle over oss.

Vi har ikke aviser eller spaltemeter til å individualisere alle disse menneskene – vi må forholde oss til alle disse enkeltskjebnene samlet. Det betyr at vi må forholde oss til denne katastrofen – for det er det dette er – politisk og ikke individuelt.

I dette menneskehavet er det nok av enkeltskjebner – men ingen har tårer for alle, selv om vi bare skulle gråte en tåre for hver enkel menneskeskjebne.Og i en slik sammenheng må vi spørre oss selv om det å hjelpe noen få tusen som klarer å ta seg frem til Norge, løser noe som helst. Kanskje for de som kommer hit, selv om jeg personlig også tviler på dette av ulike grunner.

Ikke alle er i stand til å leve i et land som Norge.

Er du analfabet faller du ut av alle sammenhenger. Løfter vi blikket fra de relativt få som er ankommet Norge og ser på de 60 000 000 som står og venter på skyss, forstår vi at dette er et problem som ikke kan løses gjennom den åpne favnen eller ved å invitere alle som ønsker det, inn i huset vårt.

Blikket på alle som er fordrevet skaper et enormt moralsk problem som svært få er villig å formulere: Hvorfor skal vi bare hjelpe de få som vi ser, som står på dørstokken vår – men lukke øynene for alle de vi ikke ser eller hører?

Vi kan late som de ikke er der, men i vår verden er ikke dette mulig. Vi vet de befinner seg et sted der ute og de trenger alle hjelp til å skape seg et liv.

Et annet spørsmål er om flyktningproblemet lar seg løse gjennom flytting. De som mener dette må da anvise hvor de skal flytte til eller helst si at de er villig å ta imot alle. Det er det ingen som gjør. Ingen sier at Norge skal ta imot 60 millioner mennesker – ingen i Norge tør si 600 000 heller.

Flytting på grunn av fattigdom vil lett føre til at fattigdommen flytter med.

Da står en tilbake med et problem og ingen løsning – og et stort humanitært og moralsk problem.  Skal de utvalgte være de som tar seg frem til vår kyst, mens alle de druknende i havet får seile sin egen sjø?

Hva gjør vi med de som organiserer frakten til Europa for å skape en destabiliserende politisk situasjon?

Folk taes opp utenfor Libya kyst fra overfylte, synkeferdige båter. Hvorfor skal disse menneskene fraktes til Italia og ikke returneres til Libya hvor de kom fra? Hvem bestemmer det? Hvorfor fraktes de ikke til Norge?

Det er denne dobbeltholdningen som ligger under når vi ligger utenfor Afrikas kyster med båter og sier til folk: «Dere må risikere livet – men kommer dere langt nok ut på havet kan det hende at vi redder dere?»Hvis det er viktig å unngå at folk drukner må vi enten hindre dem i å dra eller hjelpe til med en trygg overfart. Det vi gjør er en håpløs mellomting – det er virkelig moralsk forkastelig.

Nå er det på tide å be de som virkelig har ressurser om å trø til – med å øke arveavgiften for de rikeste – å legge skatt på pengespillerne på børsen – å hente inn milliardene som er gjemt bort i skatteparadisene, med å stanse skatteunndragelsene i milliardklassen – ja, de som virkelig har økonomi til det må nå åpne hjemmene og lommebøkene sine for alle millionene som ønsker et bedre liv.

All erfaring forteller oss det motsatte – de er rike fordi de aldri deler. Derfor tror jeg at vi vil få økende sosial uro fordi «vi» alltid lar de som har dårligst råd betale først. Og det vet alle nederst på den sosial-økonomiske stigen. Og denne moralen er ikke til diskusjon en gang. For det er de ressursterke som bestemmer hva som er tema for diskusjonen og hva vi skal glemme.

Knut Lindtner

Artikkelen har tidligere vært offentliggjort på deriot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • En annen problematisk ting med flyktningestrømmen er at styresmaktene ikke forholder seg til noen offisielle fiendebilder. Om man tar imot flyktinger som flykter pga krig, så tilsier det at man anerkjenner at flyktingenes fiender er våres også.

  Flyktninger fra krig burde skoleres i krig og sendes tilbake med gaver fra våre rikholdige våpenfabrikker. Det er solidaritet.

  Jeg har tidligere sagt at land som skaper flyktinger burde avstå land og også betale erstatninger eller møte økonomiske sanksjoner o.l., men jeg forstår at dette er like langt unna som at Norge skal betale krigsskadeerstatning til Syria. Det må være politiske partier som mener dette ikke bare noen få enkeltpersoner.

  Svar
  • Skolering i krig og gavepakker med våpen? Har du ikke hørt om IS, Muhajedin, al quaida etc? De lager ikke våpnene sine fra fikenblad og sand. Og Norge er blant de landene som er veldig flinke til å sende «instruktører».

   Svar
   • Joda og det er disse som burde få gleden av å treffe på norskstøttede våpen – i hendene på dem som de gjorde til flyktninger.
    Det er en alvorlig sak å ta imot krigsflyktninger. Å late som ingenting har skjedd, og handle videre med krigsmaktene er ikke bare frekt men også dobbeltspill.

    Hvis staten Norge hadde gjort alvor av å støtte demokrati mot tyrrani og dermed holdt rede på hvem som er å kalle fiender, så ville ting ha sett langt bedre ut.
    Norges ledelse har de siste år visst altfor tydelig at de ikke er på demokratiets side i krigene de er med på.

   • Ola Henriksen
    17 juli 2017 22:19

    «Det er en alvorlig sak å ta imot krigsflyktninger. Å late som ingenting har skjedd, og handle videre med krigsmaktene er ikke bare frekt men også dobbeltspill.»

    Godt sagt, – og så uendelig trist. ( for Norge.)

  • Skoleres i krig og sendes tilbake??? Det ville faktisk føre til at vi en vakker dag oppdaget at vi er i krig mot oss selv, og vel; det er vi vel egentlig allerede.

   Svar
 • Eivind Reitan
  13 juli 2017 14:13

  Det stemmer nok ikke helt-at»det er de med dårligst råd som alltid betaler.»

  Tvert imot,i de utviklede velferdsstater-med progressiv skatt og lignende-er det «de med nest-dårligst,evt.nest best råd som betaler.»Flyktninger og andre migranter må tildeles goder-av fellesskapet.
  Og de dårligste pensjoner går til de som ikke har betalt skatt og/eller pensjonspremie.Finansiert av fellesskapet.
  Og det er dette felleskap som nå ikke lenger kan betale.Da må først de med litt mer enn overlevelsesmidler betale mer.I skatt og avgift.Når det ikke lenger holder,fordi «fellesskapet» går med underskudd-med negative renter-så må sterkere lut til.:Vi forgjeldes-økonomien oppretholder kjøpekraften ved lån.Boligbobler og andre -bobler holder det i gang en stund.Når også dette «instrument» er oppbrukt,er migrasjon en løsning.Flere fattige undersåtter,som kan forventes å ta til takke med det de bys.Og som så kan gi de styrende full kontroll på alle de som lever av å selge sin arbeidskraft.
  Tidligere tiders Slaver gjøres til Gjeldsslaver.Til glede for finansbaroner i statlige- og private virksomheter.

  De fattigste betaler ikke,fordi de ikke har betalingsevne.

  Frigjøringen må nok komme via de 2/3 -er ,som ikke er utfattige eller rike.De kan kalles arbeiderklasse,middelklasse eller lønnsarbeiderklasse.Fattige er de ikke-her tillands.Men både de og samfunnet kan bli det,om de fortsetter å la seg dra etter nesa -som hittil.

  Svar
 • Ola Henriksen
  13 juli 2017 18:45

  «Vi kan late som de ikke er der, men i vår verden er ikke dette mulig. Vi vet de befinner seg et sted der ute og de trenger alle hjelp til å skape seg et liv.»

  Selvfølgelig dreier ikke «flyktningekrisen» og «hjelp» seg om moral, men dobbeltmoral. Men vi er lurt så lenge i dette spillet at vi ikke lengre vet forskjellen. Helt etter bakmennenes hensikt.
  En annen ekkel sak er at mange fordømmer rasisme, – samtidig som de ikke tror at andre folkeslag/kulturer kan bygge egen velstand i eget land men må komme hit å lære av de hvite tolerante med riktig religion. Ekke/ekkel dobbeltmoral.
  Og/eller at de tror at det ikke er arbeidskrefter som gir en nasjon velstand, – men vestlig valuta.
  Bakmennene i FED gnir seg i hendene og danser på bakrommet.

  Svar
 • Godt artikkelen poengterer det uløselige problemet ved å godta innvandring: Det hjelper ikke i det hele tatt.
  Vi har sett til det kjedsommelige hvor mye mer vi kan hjelpe når penger brukes lokalt. Å akseptere innvandring er å bruke penger som en full sjømann, og omtrent den dummeste måten å yte en innsats på. Å hjelpe lokalt gir, med konservative anslag, hjelp til 50 ganger så mange mennesker for samme pengebeløp.
  Å løse problemet med innvandring er så dumt at man kan si at innvandrertilhengere IKKE ønsker å hjelpe.
  Jeg gjentar: Innvandrertilhengere ønsker IKKE å hjelpe!
  De har en annen agenda.

  Afrika har et problem: En eksplosiv befolkningsøkning. Den må de løse selv. Punktum.
  Vi i vesten kan gjøre mye ved å trekke oss ut. At aktivitetene beskrevet i boken ‘Confession of a hit man’ får fortsette, viser med all mulig tydelighet at også for overnevnte problem er det revnende likegyldig om vår neste statsminister heter Solhaug eller Støre.

  Svar
  • Edmond Dantes
   3 desember 2019 12:07

   Den første myten er at Afrika er overbefolket. I virkeligheten er Afrika MYE større enn hva folk flest tror. Afrika like stort som USA, Kina, India, Mexico, Peru, Frankrike, Spania, Papua Ny Guinea, Sverige, Japan, Tyskland, Norge, Italia, New Zealand, Nepal, Bangla Desh og Hellas – tilsammen. Disse landene har en befolkning på ca 3,8 milliarder mennesker tilsammen, Afrika har en befolkning på ca 1,3 milliarder mennesker. Afrika er ikke overbefolket, tvert imot. I virkeligheten er Afrika sterkt underbefolket. I tillegg er deler av Afrika meget fruktbart. Afrika har plass til, og kunne lett brødfø, minst 3 ganger så stor befolkning som de har nå. http://kai.sub.blue/en/africa.html
   Den andre myten er at Afrika er fattig. Dette er heller ikke sant. Afrika har blant annet store mengder med olje og gass, dessuten diamanter, gull, nikkel, uran, store fiskeressurser, tømmer, titan, grafitt, tobakk, te, jernmalm, fosfater, aluminium, kopper, kobolt, coltan, kull osv. I motsetning til hva mange tror, så er Afrika klodens rikeste kontinent.
   https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/10/mapping-africa-natural-resources-161020075811145.html
   Hvorfor klodens rikeste kontinent, som i tillegg er sterkt underbefolket, er befolket av klodens fattigste mennesker, er en annen sak, men en del av forklaringen påståes det at Afrikas befolkning har lav gjennomsnittlig IQ, som varierer fra ca 85 i den nordligste delen av Afrika til ca 70 i sør. NB Men når tilstrekkelig mange derfra ankommer Norge, øker den gjennomsnittlige IQ i den norske urbefolkning. For vel ankommet blir de alle betegnet som beriker av både konge og regjering, uten at det norske glupe folk, blir eller har blitt fornærmet av den grunn?
   http://derimot.losi.no/afrika-har-1300-millioner-orban-advarer-om-ny-migrant-krise/

   Svar
 • Et gammelt ordtak sier »Alt med måte» . . . . . .
  Det skal ikke ikke mye fantasi til for å forstå at det landet vi lever i, ikke har rare kapasiteten i forhold til å ta imot og huse hundretusener av mennesker som ønsker å komme seg vekk fra de forhold de lever under i sine respektive hjemland, forhold som ingen vanlig nordman (for ikke å si kvinne) ville finne seg i å leve under, om det var et valg….
  Vi snakker her om kulturelle forskjeller som er så store, at de fleste ville si de faktisk er inkompatible.
  Om dette ikke tas med i betraktningen, står man etter min oppfatning i fare for å skyte seg selv i noe mer kritisk enn den berømte ‘foten’.
  Et annet gammelt ordtak sier at; ‘’When in Rome, do as the Roman’s’’. Når man ser på den utviklingen som har funnet sted i Europa og Skandinavia de siste tiårene, er det ikke å ta for hardt i å si at dette ordtaket etterhvert har tatt preg av å bli snudd fullstendig på hodet. Dette har ingen verdens ting med ‘rase’ å gjøre. Dette er en problemstilling som dreier seg om kulturelle forskjeller, forskjeller basert på livssyn, religion og ideologi. Etter min oppfatning har f.eks. Islam aldri vært noen religion, Islam er en ideologi (på linje med nazisme), men den har gjennom historien blitt opphøyd til å være en ‘religion’.
  I vår, og den vestlige del av verden har denne patriarkalske og totalitære ideologien blitt tillatt opphold under et skjulested – dette skjulestedet er en paraplyen ’religionsfrihet’.
  Her i Norge har så vidt begynt å smake på denne ideologien, og det store flertall av innfødte norske kjenner vel allerede tilnærmet sterk ‘avsmak’, – værre stilt er imidlertid vårt naboland, Sverige.
  Og her kommer vi inn på immigrasjon, flyktninger og innvandring for full musikk. Det er ikke for ingenting at SD [Sverige Demokraterna] har den oppslutning de har, og den bare øker. De fleste er klar over at det norske Arbeiderparti har hatt – og har tette forbindelser med sitt søsterparti i Sverige. Her i landet har vi et uttrykk som heter ‘’noen har snakket sammen’’ (i politisk kontekst). Og tilbake til temaet, flyktninger og immigrasjon, så er det en kjensgjerning at det foreligger ulike typer mekanismer i dette. (Et lite eksempel i så måte, er den stormen som blåste opp rundt direktøren for Statistisk sentralbyrå, og forholdene omkring dette.)
  Mange (meg selv inklusive) er av den oppfatning at den strømmen av flyktninger vi allerede har opplevd (for ikke å nevne alle de som ‘‘står og venter på skyss’’), er et ‘bestillingsverk’, at det m.a.o. er en plan bak det hele, eller en ‘konspirasjon’ om du vil. Logikk og fornuft mangler fullstendig.
  Enter ‘’Global Compakt’’ – som for vårt lands vedkommende allerede er signert, ferdig, i boks – av våre folkevalgte, uten noen form for ‘consensus omnius’ [allmen enighet] fra de våre folkevalgte de facto skal representere! Og uten en saklig og grundig debatt blant de samme folkevalgte – i stortinget. Neida, – visse krefter bedyrer (omtrent med tårer i øynene), at denne ‘FN-platformen’ på
  ingen som helst måte er juridisk bindende for vår lille suverene stat her langt mot nord, – neida, pytt, pytt, dette går så bra så!
  Jeg har fulgt utviklingen i vårt naboland over tid, og – som den ikoniske Australske journalisten og filmskaperen John Pilger så treffende uttrykte det; ‘’Hidden history is always the key to the truth’’ –‘Den skjulte historien er alltid nøkkelen til sannheten’!

  Ta gjerne en titt på dette; Lördagsintervju 36 – Stefan Torssell om strategier för migrationen till Sverige. [ https://www.youtube.com/watch?v=YlX-3a7fpIo&pbjreload=10 ] – Vel anvendt tid . . . . . . .

  Svar
  • Ola Henriksen
   27 desember 2018 19:34

   A.K :Fra din video/intervju med Stefan Torssell:

   Sosialdemokratene i Sverige organiserte samarbeid med muslimske organisasjoner for å få flere stemmer ( 160 000, +3% ) ved valget.

   «Morsomt «. Som Ap gjorde ( omvendt ) etter 1945 her i landet; tok bort 90 000 stemmer som ikke ville stemt AP, og tok fra de stemmerett ( og pensjon og andre rettigheter.) ( Ved hjelp av Grunnlovstridige lover med tilbakevirkende kratf ! )

   Enda «morsommere»; sosialdemokratene i Sverige ville bygge samarbeid med muslimske organissasjoner i Europa. En fin Trojansk-hest-strategi lik kommunistenes «arbeidere i alle land foren eder « ( altså ikke arbeidere i NASJONEN foren eder ) Slik ville utenom-nasjonale organisasjoner få styring over nasjonale forhold. ( Utenom-nasjonalt organiserte streiker/krav og opprør m.m. )

   Sosialdemokratene bryter altså Grunnlover ( flere ganger etter 1939 ) og oppfører seg som trjojanske hester i samfunnet, både i Norge og Sverige.
   Er det kanskje på tide å forby Ap i Norge?
   Gjerne med lov med tilbakevirkende kraft. – Eller ved å forandre Grunnloven.
   Det siste er jo Ap interessert i uansett, for ikke bli dømt for å ha brutt Grunnloven. Og for å få lov til å danse med den trojanske hesten/borgen NATO/Stoltenburg:

   /Regler om krig finnes i Grunnloven, men de er gamle og har røtter tilbake til 1814. / ;-)
   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/On51kl/Lardommen-fra-Libya-er-at-Grunnloven-bor-endres–Holmoyvik-og-Hogberg

   Svar
 • Helge Jakobsen
  10 januar 2019 19:38

  Masseinnvandringen til USA og Europa startet opp etter vedtaket av The Open Immigration Law Of 1965.
  Hovedbølgen skulle allerede ha oversvømmet Europa, Erna Solberg gikk på et tidspunkt ut og ba nordmenn rydde rom i hjemmene sine.

  Av Nathanael Kapner:

  http://www.realjewnews.com/?p=50

  THE DEATH OF AMERICA was enacted in 1965 with the signing of the Open Immigration Law Of 1965.

  While serving Jewish interests, the Open Immigration Law Of 1965 was the beginning of America’s death as a unified nation. Jews were behind the law, promoting, lobbying, and “bribing” the law into existence with the fanaticism equalling the most dedicated Muslim terrorist.

  Jews have continually evinced hostility toward American Christian culture in their aggressive efforts to change it. The Open Immigration Law Of 1965 is a prime example of that hostility.

  Jews are a paranoid people. Wherever the Jews go they fear Anti-Semitism. (Jews have a guilt complex – and for good reason.) Jews fear a homogenous Christian culture of which they would never ascend to influential positions. Rather, in a homogenous Christian culture, Jews are looked upon, (and rightly so), as “Christ-killers.” This is why the Jews tried to get Mel Gibson’s movie, The Passion of Jesus Christ, removed from the silver screen.

  A typical example of what characterizes the Jewish push for open immigration can be seen in the following 1948 quote by David Petegorsky, former Director of the AJCongress:

  —— “Jewish survival can only take place within the framework of a progressive and expanding democratic society, which through its institutions and public policies gives expression to the concept of cultural pluralism.” ——

  Here Are The Names Of The Jews Behind The Open Immigraton Law of 1965:

  Senator Jacob Javits (NY)
  Congressman Emanuel Celler (NY)
  Leo Pfeffer (Former President of
  American Jewish Congress (AJC)
  Norman Podhoretz (Writer and Member of The Council of Foreign Relations)

  Senator Jacob Javits played a prominent role in the Senate hearings on the 1965 bill. Javits authored an article entitled ‘Let’s open the gates’ that proposed immigration levels of 500,000 per year for 20 years with no restrictions on national origin.
  Congressman Emanuel Celler, who fought for unrestricted immigration for over 40 years in the House of Representatives, introduced similar legislation resulting in the “Cellar-Hart Immigration Bill,” the precursor to the fatal bill of 1965.
  Leo Pfeffer, a so-called, “Jewish Intellect,” (translate, “Christ-Hater”), wrote many treatises and books that propagandized for open immigration.
  Norman Podhoretz, a former leftist, now a Jewish “neo-con,” (he’s still a leftist), also wrote many articles promoting open immigration.
  Jewish organizations such as the American Jewish Congress, The Jewish Federation, the ACLU, and the B’nai B’rith, (there is no end to their organizations), filed briefs in support of open immigration before the Senate Subcommittee in the early sixties leading up to the passing of the 1965 law.

  THE 1965 OPEN IMMIGRATION LAW IS PRESENTLY fulfilling the aims of the Jewish conspiracy as seen in its effects. The U.S. Census Bureau projects that by the year 2050, European-derived peoples will no longer be a majority of the population of America due to the massive influx of immigrants since the signing of the bill in 1965.

  Most of these immigrants come from Third World Nations whose customs, religions, and culture are far removed from anything remotely resembling Christianity. Within the context of a Jewish-informed “multicultural America,” these immigrants are encouraged by the Jews to retain their own languages, customs, and religions.

  The Jews have also given these immigrants a moral mandate to expand both demographically and politically. And expand they will and do! But any attempts by European-derived peoples to retain demographic, political, and cultural control in America are represented by the Jews as being ‘racist’ and ‘immoral.’

  BOTTOM LINE
  THE JEWS ARE GUILTY of the ruination of America. What can we do to stop them even now before the final sliciing of their knives into the effecting of the circumcision of our nation?

  The only answer
  is for each and every American to pray for the re-emergence of a Christian America. There is no in between. We must make the best of a bad situation. Let us then all make a commitment to Jesus Christ and regular Church attendance.

  Then and only then can we be “more than conquerors through Him who loves us.” And who will we the conquerors vanquish? The enemies of our Lord, the Jews!

  Svar
  • Blir litt oppgitt her – pave Johannes den 23. tok under Vaticanum II (1960-tallet) klar avstand fra de gamle tankebaner om at «jødene hadde drept Jesus». MAKTmenneskene i det religiøse jødiske miljøet drepte Jesus, og det er noe helt annet. For øvrig var Jesus/Jeshua selv jøde! Samme var apostlene og Paulus. Så utsagnet om at jødene som generell gruppe «drepte Jesus» er helt tåpelig og løgnaktig.

   Svar
   • Ola Henriksen
    14 januar 2019 20:04

    «For øvrig var Jesus/Jeshua selv jøde!»

    Men «Jesus»var antagelig ( forhåpentligvis ) ikke opptatt av (jødiske) rase. ;-)

    «Han» var opptatt av avsløring av pengeveksling blandet med religion og (preste-)makt.

    Men de (bakmennene) som gjerne ser at at vi tilber pengesystemet mer enn den sanne samfunnsordenen , og bruker religiøs tro og penge-tro til å splitte og herske er tydeligvis opptatt av rase. – Samtidig som de angriper andre nasjoners ønske om et homogent og fritt samfunn.

    Akk, ja.

   • At det var jødene som korsfestet Jesus er en sannhet med modifikasjoner som det heter. Men det var jødene som forfulgte Jesus; som en mobb. Pilatus var fra Roma. Han kunne ikke finne noe straffbart hos Jesus, sa han til dem da de hylte og skrek. «Korsfest, korsfest» ble det skreket. Og merk deg dette: «La det komme blod over oss og våre etterkommere»!. Eh… om du vender deg til Bibelen så vil du kunne lese at Gud Jahve sendte både forbannelser og velsignelser over folket sitt. Ja faktisk er det mulig å telle dem. Hundrevis. Så forbannelsen som jødene skrek mot Jesus som jo var av deres slekt, Abrahams slekt, det var noe de hadde et forhold til. Paulus var også jøde, en som på veien til Damascus fikk en åpenbaring, og som senere ble en kristen. Fordi som han sa, Gud Jahve hadde nå «funnet seg et nytt folk». Hedningene ble kristnet, men også mange tusen jøder gikk over til den nye læren, om Jesus som menneskenes frelser. Ja, men så les boka, da! Hva er det dere er så redd for?

 • ‘Så utsagnet om at jødene som generell gruppe «drepte Jesus» er helt tåpelig og løgnaktig.’

  ‘Blir litt oppgitt her’ – Tja, det er jo forståelig . . . . . . .

  ‘Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best.’

  Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron.’

  ‘The masses will lick our feet and serve us as our slaves.’

  — (Menachem Begin – Israelsk Statsminister 1977-1983)

  Svar
 • Ola Henriksen
  22 august 2019 8:11

  Fortsatt en aktuell og god artikkel, dessverre.

  «Det vi gjør er en håpløs mellomting – det er virkelig moralsk forkastelig.»

  Først ødela vår tidligere statsminister, og et kobbel av andre terrorister ( «politikere») i bl.a. Norge , Libya. Et land på dette rike kontinentet som var porten/stengselet for masse-invandring til Europa. Et land med en leder som hadde vist seg å kunne styre en nasjon med klaner som hver for seg kjempet om makten. En leder som ville innføre en ny valuta for dette kontinentet, slik at det kunne løsrive seg fra vestlig imperialisme og Fed.- Og dermed være i stand til å bygge ønsket velstand etter egne mål og med egen kultur.

  Svar
 • Ola Henriksen
  22 august 2019 8:13

  Det tar lang tid å bygge egen kultur. Det bør alle nasjoner få tid og rom til, også Norge.
  Vi bør selvfølgelig straffe de av våre politikere som utførte denne vidtrekkende udåden, og eventuelt forby partiene som med dette har brudt norsk Grunnlov.
  Så får vi begynne å utvikle en kultur i Norge, uten dobbeltmoral. Det kunne være en god start.

  Svar
 • Atle Audun Turøy
  20 mars 2022 11:40

  Tror det er på tide å bruke hode og ikke hjertet til å tenke med. Er det noen som virkelig ser for seg at Europa og vesten skal tømme land sør for Middelhavet, for å flytte dem opp her.
  Skal vi da sette dem i leirer for å hjernevaske dem til å glemme alt om livene de har hatt. For å gjøre dem til Europeere. Tror det beste for dem og oss er at de er der de er. Så skal vi slutte å putte penger på dem, Slik at de lærer å klare seg selv. At Europa og Vesten overføre store verdier til disse landene, fører bar til at vi beriker despotene på toppen.

  Svar
 • «Flytting på grunn av fattigdom vil lett føre til at fattigdommen flytter med.»

  Og som Edmond Dantes innlegg lengre opp her så godt beskriver/forteller.
  Det afrikanske kontinentet har både plass og enorme ressurser.
  – Og et godt klima med mulighet for grødehøsting flere ganger i året.

  De ( vestlige) landene som har kjempet om å rane Afrika i tiår etter tiår ( – og så kalle det ‘hjelp’) vet selvfølgelig dette. ( Kina vet også ,men har en annen vinn/vinn-tilnærming.)
  Nå raner vi altså dette kontinentet for arbeidskraft også. (igjen )
  – Bortsett fra at i vesten, med ny kultur, språk, natur- og mindre sol, er disse ikke brukendes til annet enn å destabilisere vår egen materielle velferd.
  Mennesker liker selvfølgelig best å leve og arbeide i eget oppvekstområde, også når de forflyttes i store grupper. ( Enkeltpersoners ønske om forandring/forflytning er noe annet.)

  Det koster ikke flere arbeidskrefter å sette opp en produksjonseenhet i Afrika enn i Norge. Tvert i mot.
  Hvorfor gjøres ikke dette istedet for?
  Utstyr og teknologi til fabrikken eller åkeren vil jo betale seg sjøl når produksjonen er i gang. Etter nedbetalig vil all produksjon gå til området/folkene i Afrika som produserer. Vinn/vinn.

  Tror vi ikke våre myndigheter at afrikanere kan greie dette arbeidet sjøl i Afrika. Er de rassister?
  – Men tror altså at de kan greie det ved å forflyttes til land med ukjent kultur og språk, – og lære ‘riktig kultur’ av den hvite mann?
  Er våre politikere rassister OG idioter?

  I tillegg til å bombe og ødelegge land i Afrika , – som Norges Stoltenberg/Ap gjorde mot Afrikas best fungerende land.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er det en satsing på fred eller på krig?

Høytstående kilder i Vesten bekrefter at NATO-tropper opererer i Ukraina

Forrige innlegg

Tucker Carlson vil intervjue Zelensky

Vestlige ledere klarer ikke kritiske intervjuer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.