POSTED IN Globalisering

Hvorfor er globalistene så lite følelsesrike?

For å forstå globalistene må vi forstå deres luciferianske religion

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tyler Durden.

Globalister hevder at det ikke finnes noe slikt som sjelen, ikke noe som heter individuell identitet og ikke noe som heter moralsk kompass. Fra deres perspektiv er det ingen fare for å ta i bruk teknologi som en vei til guddommelighet, fordi ingenting ville gå tapt; og her ser vi luciferianismens sanne natur. En perfekt representasjon av den er World Economic Forums talsperson Yavul Harari – en mann som sier den stille delen høyt, og fremmer de mørkere prinsippene i luciferianismen regelmessig.

For å forstå hva luciferianisme er, tenk på det som Guds motstander; en krig mot naturen, eller en krig mot menneskehetens naturlige tilstand forkledd som «opplysning». Dette er grunnen til at globalister prøver å innføre det ekstreme motsatte synet på enhver naturlig disposisjon (satanisme er å snu alt på hodet) ovs.anm. Forestillingen om mennesker som et blankt ark som Yuval Harari hevder er en slik falsk fortelling. Det er en filosofi som har blitt avkreftet av endeløse psykologiske studier så vel som antropologiske studier.

Fra Carl Jung til Joseph Campbell til Steven Pinker og utover, tyder alle vitenskapelige bevis på at mennesker har iboende psykologiske egenskaper og egenskaper fra fødselen. Noen av disse er unike for personen, noen er universelle arketyper og ideer som flertallet av mennesker deler, som samvittighet og moralsk kompass. Hvis vi ikke hadde disse innebygde egenskapene, ville menneskeheten ha blitt utryddet for tusenvis av år siden. Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvor de kommer fra, vi vet bare at uten dem er vi ikke lenger mennesker.

Det er imidlertid en viss prosentandel av mennesker (1 % eller mindre) som faktisk ikke har disse medfødte karaktertrekkene. De er generelt kjent som psykopater og sosiopater, og deres oppførsel er veldig lik globalistenes. Jeg har lenge holdt på teorien om at den globalistiske kabalen faktisk er en kult av høyere fungerende psykopater.

Deres mangel på empati og samvittighet, deres tørst etter guddommelighet og allmakt, deres higen etter å oppnå en altomfattende overvåking av befolkningen, å vite alt om oss til enhver tid, å ha total kontroll over miljøet og samfunnet, det narsissistiske selvbildet til en øverste hersker som blir tilbedt av massene, og villfarelsen om at de vil være i stand til å lese tanker og forutsi fremtiden. Dette er psykopatiske fantasier, og de er villige til å oppfylle disse fantasiene med alle nødvendige midler.

Men selv psykopater trenger noen ganger et fundamentalistisk rammeverk for å opprettholde organisering og inspirere til hengivenhet i en gruppe. Det gir perfekt mening at de velger luciferianisme som sin religion.

Deres «gjør hva du vil»-filosofien om hedonisme tar ideen om frihet og fjerner alt ansvar – Det er et degenerert syn på frihet, snarere enn et prinsipielt syn. Frihet, tror de, er bare for folk som dem; de som er villige til å vanhellige alt på deres vei og endre den naturlige orden.

Som psykopater er de blottet for naturlig medfødt innhold, og er mer robotiske enn mennesker. Så det er ingen overraskelse at folk som Harai hevder at det ikke er noen sjel, ingen frihet (for deg) og at maskiner er i stand til å ha den samme kreativiteten som mennesker. En tom person uten sjel eller kreativitet, kommer til å anta at alle andre mennesker er sjelløse. En umoralsk person vil også bli tvunget til å bevise at alle andre er like umoralske som han er. Eller han vil bli tvunget til å bevise at han er overlegen alle andre fordi han har omfavnet sin umoral.

Tror eliten faktisk på en ekte «djevel» med hover og horn? Jeg vet ikke. Det som betyr noe er imidlertid den filosofiske drivkraften til deres kultisme. Målet deres er å overbevise et flertall av befolkningen om at det ikke er noe godt, og det er ikke noe ondt. Alt er tomt. Alt er i forhold til øyeblikkets krav, og samfunnets krav. Selvfølgelig vil de kontrollere samfunnet, så da ville egentlig alt vært relativt til deres krav.

Hvis du ønsker å se noe virkelig demonisk, forestill deg en verden der all iboende sannhet er forlatt av hensyn til subjektiv oppfatning. En verden som imøtekommer psykopaters preferanser uten etisk imperativ. En verden der målene alltid rettferdiggjør midlene. Dette er den luciferske, globalistiske måten. Og uansett hvor mye de benekter det, er virkeligheten av deres tro synlig i fruktene av deres arbeid; uansett hvor de går, følger ødeleggelse, kaos og død.

Fra ZeroHedge, publisert 23 februar 2024.
Oversatt utdrag fra en lengre artikkel på engelsk. Linker og videoer i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: To Understand The Globalists We Must Understand Their Psychopathic Religion.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • God nyhet:
  «George Galloway vinner Rochdale mellomvalget.»
  dailymail.co.uk

  Svar
 • Demonisk?, demonstrativt demonisk:
  «Israelske tropper skyter ned tusenvis av palestinere i påvente av hjelp nord i Gaza.»
  Israelske okkupasjonsstridsvogner kjører over likene.
  thecradle.co

  Svar
 • Jeg kan ikke si annet enn at jeg kjenner igjen mine egne tanker i denne artikkelen.
  Det jeg lurer på er om de som står bakom all tritten som oversvømmer verden i dag egentlig er mennesker (altså kroknesene)?
  1. Er de direkte etterkommere etter Nephilimene, som i følge Bibelen kom til jorden og fikk avkom med kvinner herfra?
  2. Er de kommet fra en annen, fiendtlig planet for å overta jorden?
  Til 1. er det enkelt å henvise til de mange tusener av kjempeskjeletter som har blitt funnet omkring på kloden, helt opp til 5.5 meter høye skjeletter har blitt funnet. Disse kan jo enkelt samsvare med Bibelens historier, men de må jo ha tilpasset seg «oss» gjennom tidene, siden ingen slike mastodonter er kjent for å gå rundt i dag.
  Til 2. kan man vel si at det egentlig ikke finnes andre menneskegrupper med et så stort fravær av menneskelige trekk som disse kroknesene. Kan man kalle et individ uten menneskelige trekk for et menneske?
  For en «skikkelig» konspiteoretiker finnes det kunnskap om mye «rart» som er skjult av «myndigheter» der ute. UFO’er blir sett stadig vekk, det begynte på alvor i Tyskland under ww2, med den flygende «klokken» de utviklet, hvor fikk de ideene og kunnskapen til dette fra? Disse vitenskapsmenn ble overført i sluttfasen av krigen til USA (hvor ellers?) Så det er ingen garanti for at «vi» ikke har kontakt både her og der ute i rommet, noe som kan henvise til alle slike individer uten menneskelige trekk.

  Svar
 • Om første verdenskrig står det, «Fighting continued up until 11 a.m. CET on 11 November 1918, with 2,738 men dying on the last day of the war.» Krigen sluttet altså den 11.11.1918 kl.11.00, 3 ganger 11 = 33.

  Covid-19 fikk sitt navn den 11.02.2020, og 11 + 22 = 33.
  WHO erklærte en global helsekrise den 11.03.2020. Igjen 3 x 11 = 33.

  JFK ble myrdet den 22.11.1963, igjen får vi 33, som summen av 11 og 22.

  Tallet 33 er frimurernes spesielle symbol, og vi finner f.eks. 33 baser av samme type på slutten av det datakonstruerte SARS-CoV-2 virusets genom, Adenin. 33 A’er – det er et hint.

  Kabbala, som utgjør det filosofiske fundamentet for såkalt spekulativt frimureri, opererer med 11 «emanasjoner» og 22 forbindelser mellom disse, igjen 11+22=33.

  Er det slik at den 11. mars 2020 gikk startskuddet for en tiårsperiode frem mot 2030, når den Nye Verdensorden skal være fullt operativ?

  Er denne tiårsperioden oppdelt i 3 faser pluss en «kroning» det siste året, slik at første fase er på 4 år, neste på 3 år og den siste på 2 år, før kroningen det siste året, slik at man får et pyramideoppsett? 4, 3, 2 1.

  I så tilfelle vil fasen vi nå er i, ta slutt om 10 dager, den 11. mars 2024, for da begynner neste fase. Den kan bli ganske utfordrende, med 3 år med f.eks. cyberpandemi, krig og kaos, der vestlige nasjoner bryter sammen med USA og England i spissen.

  Hvorfor er tallet 11 så viktig for okkultistene? Selv den første (falske) «måneferden» var Apollo 11. Hva symboliserer tallet?

  Tallet 11 står midt mellom 10 og 12, som begge er viktige tall for mennesket; vi har f.eks. 10 fingre og tallet 12 er sentralt innen tidsregning. Tallene 9, 11 og 13 vil kunne «omringe» tallene 10 og 12, som indikasjon på en ny «orden» som skal erstatte den gamle.

  9/11 er en litt interessant konstruksjon. Tallet 9 består av 3 ganger 3, et slags todimensjonalt 3-tall. Man kan se på det som et kvadrat bestående av 9 mindre kvadrater, slik at to sammenhengende ytterkanter indikerer en vinkel med lengde på 3 i hver retning. Om vinkelens ben peker skrått oppover, så kan man se for seg et 11-tall over denne, der toppen av tallene møtes og skrår utover nedover, og plutselig har man et sentralt frimurersymbol: vinkelhaken og passeren.

  Det er litt interessant at tidsrommet fra hendelsen 9/11 i 2001 frem til den 22. juli 2011 (igjen 22+11=33) er på nøyaktig 9 år, 10 måneder og 11 dager. Og 22.07.2011 er nøyaktig 65 år (6+5=11) etter Irgun’s bombing av King David Hotel i Jerusalem den 22.07.1946. 9/11 antyder en tallrekke på tre tall, 9, 10 og 11, der 10 er strøket ut, så alt vi ser er 9/11. Hvorfor er 10 strøket ut?

  Den 11. sept. 1990 erklærte George Bush sr. at den Nye Verdensorden ville bli en realitet, og nøyaktig 11 år senere, 9/11 2001 ble USA rammet av en nøye planlagt falsk flagg operasjon. Permanent unntakstilstand ble innført i 19 år, frem til 2020 når selve innspurten startet. Vi er nå 4 år inne i denne perioden.

  Den naturlige orden symboliseres av tallene 1, 2 og 4, og av disse utledes 5, 7, 10, 12 og 24.
  Den «nye» (falske) destruktive orden symboliseres av tallene 3, 6, 9, 11 og 13, og av disse utledes 22 og 33.

  Selv om den lover gull og grønne skoger, er denne «nye» ordenen – slik jeg ser det – egentlig svært reaksjonistisk, motivert av sin motstand mot den opprinnelige orden, og har ikke noe i seg selv å tilby. Den er, slik mye allerede tyder på, destruktiv av natur og imot det bestående, som i sin essens er selve livet. Det er noe umenneskelig over det hele, så det er ikke til å undres over at det tys til metafysiske forklaringsmodeller. For om all denne ondskapen kom fra mennesket selv, så skulle man tro at vi hadde utryddet oss selv for lenge siden.

  Vi ser, skjønner og vet at ondskapen rammer mennesket. Det betyr ikke at den også kommer derfra, opprinnelig.
  Men her og nå får vi se hva som skjer om 10 dager, den 11.03.2024. Vil tallet 33, og dermed visse krefters strategi, bekreftes nok en gang? Det får vi snart svar på.

  Svar
 • Northern Light.
  2 mars 2024 15:10

  BlackRock, Vanguard og State Street: En liten kabal med enorme kapitalreserver eier verden.

  Av Peter Koenig.
  Del 1. «Who Owns the World» er tittelen på en ekstraordinær dokumentar, som beskriver hvordan storkapitalen ikke bare kontrollerer alle aspekter av livet ditt, men har kvelertak på hver regjering, det politiske FN-organet, så vel som alle FN-byråer, og alle bransjer og tjenester på denne kloden.

  Disse største investorene er BlackRock, Vanguard og State Street. De samme investeringsgruppene kontrollerer også over 90 % av verdens hovedstrømspresse og medier. Selv Rupert Murdochs medieimperium er majoritetseid av BlackRock og Vanguard. Det er derfor ikke noe mirakel at knapt noen nyheter om disse store kapitalforvaltningsselskapene trenger gjennom medias murer, de er aksjonærer i alle aspekter av menneskelivet og livsrelaterte aktiviteter og virksomheter.

  De styrer politikere, geopolitikk og hvor militære styrker utplasseres.
  Det er et monopol som bokstavelig talt ikke kan motarbeides med tradisjonelle midler. De har også oppfunnet den «regelbaserte orden» – de overstyrer enhver internasjonal og nasjonal lov som de ønsker. De kjenner ingen grenser, ingen etikk og følger ingen menneske- eller menneskerettighets-standarder. De er Makten.

  De to mektigste investorene og investeringsforvalterne er BlackRock og Vanguard. De er så nært sammenknyttet, til et punktet hvor ledelsen i stor grad kan styre begge. Vanguard er BlackRocks største aksjonær, noe som betyr at de kontrollerer BlackRock. Selv om Vanguard ikke er åpen om sine egne aksjonærer, eies Vanguard av de rikeste familiene på Jorden. Vanguard er opprettet for å skjule deres investeringer og pengetransaksjoner.

  Gjennom «ideelle» organisasjoner, som Rockefeller Foundation, Gates Foundation, Rothschild Foundation, JPMorgan Foundation, Clinton Foundation, Bush Foundation, Albert DuPont Charity Trust og så videre, overføres milliarder av «donasjonspenger» skattefritt til Vanguard, et dekke for deres potensielt kriminelle transaksjoner og finansiering.

  Bill og Melinda Gates Foundation er Verdens helseorganisasjons (WHO) største finansiør. De kontrollerer også GAVI, vaksine-alliansen – og er derfor den mest innflytelsesrike organisasjonen over menneskers helse og død. De samme personene, alias Foundations, eier også Blackrock – og det er grunnen til at BlackRock og Vanguards ledelse kan fungere som ett styre, hvis det er til deres fordel. I følge Bloomberg vil de to innen 2028 eie og forvalte rundt 20 billioner dollar – omtrent en femtedel av verdens nåværende BNP.

  Hvis de får selskap av State Street, som ofte er tilfellet, verdens fjerde største investeringsforvalter, kan du legge til ytterligere 3 til 4 billioner dollar av forvaltede eiendeler. Noen ganger får de selskap av Berkshire Hathaway, Citi Bank, Bank of America, Chase & Co, Goldman Sachs, og legger til ytterligere noen billioner forvaltede eiendeler til forvaltningskapitalen deres.

  Imidlertid eies disse finansinstitusjonene som er på andre eller tredje plass på listen, på sin side også av BlackRock og Vanguard. Man kan kalle det en allmektig ond sirkel som det er nesten umulig å unnslippe. Med denne finansielle kraften kan de utnytte alle land i verden, hver institusjon og hvert selskap – ettersom de er de største aksjonærene i investeringsmaskinen for industri, militære, tjenester og infrastruktur som får verden til å gå rundt.

  Vennligst tillat at vi tar en liten avstikker til Gaza, hvor den sionistiske rasistiske massakren på en hel befolkning har pågått i 141 dager. Rundt 30 000 palestinere er blitt drept; 70 % barn og kvinner. Barn og kvinner er hovedmålene, fordi barn er neste generasjon og kvinner er bærere av neste generasjon – de må elimineres av de rasistiske sionistene.

  Redselen og umenneskeligheten har ingen ord, det kan ikke beskrives med vårt menneskelige vokabular: bomber har likvidert hele familier: Den lemlestede kroppen til en syv år gammel jente, Sidra, henger fra en vegg. Hind, en seks år gammel jente, ble nådeløst drept av israelske væpnede styrker, da hun ba om hjelp fra en ambulanse, med likene til hennes drepte familie rundt seg. Alt dokumentert av «Hildebrandt», et peruansk, kjent ikke-hovedstrøms-nyhetsmedie 23 februar 2024.

  Fortell meg, vær så snill, er ikke disse allmektige finanskonglomeratene mektige nok til å stoppe denne massakren? De kan holde hele nasjoner som økonomiske gisler, men de kan ikke stoppe Israel, sionistene bak staten Israel, fra deres nådeløse grusomme dreping og massakre på en hel befolkning?

  Svar
 • Northern Light.
  2 mars 2024 15:15

  Del 2. Er de ikke mektige nok til å hindre USA, deres angelsaksiske og europeiske marionettregjeringer fra å gi deres nasjoners penger, våpen og «moralske» støtte til det sionistiske angrepet? Eller er det deres makt bak USAs vetorett, som stopper FNs sikkerhetsråds søken etter en våpenhvile i Gaza? I alle fall, ved å ikke bruke sin makt til å stoppe den sionistiske krigen mot Palestina, for å stoppe enhver krig, ethvert drap i verden, er de ikke da medskyldige i massemordene i Gaza, og rundt om i verden ved å ikke stoppe dem? De kan, men hvorfor gjør de ikke det?

  BlackRock / Vanguard er også store aksjonærer i sekundær og tertiær kapitalforvaltning og bankinstitusjoner. De kontrollerer de forvaltede investeringene til for eksempel Goldman Sachs, Bank of America, City, Chase, Morgan-Stanley blant mange andre. Hvis du for eksempel investerer i et matkonglomerat, som Nestlé, Unilever, PepsiCo, har de fleste ingen anelse om at de investerer i BlackRock/Vanguard, store aksjonærer i disse matvareselskapene, og ved å gjøre det investerer de også i det verdensomspennende militær-industrielle (drepende) komplekset som også er styrt av BlackRock / Vanguard.

  BlackRock / Vanguard / State Street er også kreftene bak kraften – oftest usynlige.
  For eksempel har BlackRock nære forbindelser med mange sentralbanker, spesielt med Federal Reserve. De låner ut penger til FED – er hovedrådgiver for FED og mest sannsynlig til andre sentralbanker, de gir også råd om datasystemene de bruker og som forbinder dem.

  BlackRock, er den desidert største påvirkeren og giveren, eller «partner», som de foretrekker å kalle seg selv, og er derfor også «kommandør» for World Economic Forum (WEF), hele FN-systemet, dets politiske arm, også FN sine under-byråer som Verdens helseorganisasjon (WHO), og for ikke å glemme GAVI, Vaksinasjonsalliansen, plassert like ved siden av WHO – og i en videre forlengelse, Big-Pharma, den farmasøytiske industrien.

  Sammen med deres trofaste, likesinnede utøver av WEFs mandater, Mr. Klaus Schwab, så vel som multimilliardærene, som Gates’s, Rockefeller’s, og Soros og hans like i denne verden, kan man enkelt konstantere at de – BlackRock og Co. – kontrollerer livene våre – helsen vår og også døden (BlackRock har også store aksjeposter i Vestens begravelsesbyrå-kjeder) ovs.anm. Gjennom sitt verdensdominerende eierskap til alt, er de globalister, eugenister og eksentrikere med en «grønn agenda», som fremmer klimaendring-svindelen. Kostnader i penger og liv spiller ingen rolle.

  Var disse økonomiske monstrene bak covid-plandemien? For et spørsmål!
  Deres agenda – eugenistisk, ødeleggelse av nåværende økonomiske strukturer for å gjenoppbygge dem i henhold til denne lille elitens kriterier – er tydelig definert av Club of Rome (CoR) «Limits to Growth» (1972), og den oppfølgende rapporten «The First Global Revolution» (1991), som tidlig hevder at en utslettelse av dagens system er nødvendig for å gjenoppbygge det med et nytt system, og bringe endringene til fordel for eliten, med eugenikk og absolutt kontroll alltid i forgrunnen.

  Står CoR til tjeneste for det globale finansimperiet? Tross alt ligger de samme kreftene bak begge.
  Det er ikke en tilfeldighet at Rockefeller Group, grunnleggeren av Club of Roma, i dag er komfortabelt lokalisert i Sveits, skattefritt og med full diplomatisk immunitet.

  Covid-plandemien er den første byggesteinen for disse alt-ødeleggende kapitalkreftene, «hjørnesteinen» til ødeleggelse, så å si. Nedstengningene, de umenneskelige, totalt ugyldige PCR-testene, skremselspropagandaen – med de konstruerte covid-dødsratene – var veldig effektive i å manipulere mennesker, men også i å legge grunnlaget for den generelle utslettelsen av samfunnet vårt og til og med sivilisasjonen, og i å flytte eiendeler fra lavere klasser til finanseliten, og i å avskaffe verdensøkonomien som opprettholder vår sivilisasjon.

  Når folket skalv av frykt, ble de dødelige covid-«vaksinene» introdusert. Se, nå, til tross for stadig sterkere motstand – har rundt 5,7 milliarder mennesker – av verdens 8 milliarder, mer enn 70 %, fått minst en injeksjon, og de fleste har fått 2 eller 3 injeksjoner.

  Disse giftige injeksjonene er i menneskekroppen og vil mest sannsynlig begynne å få sin virkning før eller siden. I følge Mike Yeadon, tidligere Visepresident og leder for forskning i Pfizer, vil dødstallet sannsynligvis øke drastisk i løpet av de neste tre til ti årene, men de fleste vil ikke knytte det til «vaksinene» – enten fordi de har blitt indoktrinert med at dødsfall skyldes lang eller sen covid, eller fordi de lider av og lever i en kognitiv dissonans.

  Svar
 • Northern Light.
  2 mars 2024 15:20

  Del 3. Storkapitalen vil eie og kontrollere alt, og vil drastisk redusere verdens befolkning. Dette formidles av WEF. WEFs styreleder Klaus Schwabs’ fremste rådgiver, den israelske professoren Yuval Noah Harari, som helt åpent spør hva de skal gjøre med de «ubrukelige spiserne» når deres «eksistens» har blitt erstattet av kunstig intelligens (AI).

  I tillegg til alvorlige menneskelige helseskader og død, reduserer «vaksinene også mannlig og kvinnelig fertilitet, forårsaker spontanaborter, svært aggressive og dødelige turbokreftformer, myokarditt og plutselige dødsfall. Total overdødelighet i Vesten er så høy som 20 % i enkelte land. I Storbritannia, hvor overdødsfall begynner å alarmere allmennheten, har de begynt å endre offentlig statistikk for å skjule overdødeligheten.

  Parallelt, og for det meste finansiert av Soros Open Society Foundation, herjer Woke-bevegelsen den vestlige verden, med promotering av kjønnsskifte (også for barn) og den beryktede agendaen til LGBTQIA+ bevegelsen = Lesbisk, Gay, Bifil, Transgender, Queer, Intersex, og aseksuell. Dette fremmes i grunn- og ungdomsskoler, i enkelte land med strenge forbud mot foreldres innblanding i barnas, så unge som 11 år, ønsker om kjønnsbytte. Denne agendaen reduserer fødselstallene ytterligere.

  Uendelige kriger skaper kaos, forvirring, desperasjon og selvfølgelig også massedød.
  Pengemesterne har lykkes med de første byggestenene til sin nye verdensordning. WHO kan snart bli det mektigste helse- (liv og død) -tyranni på jorden, hvis den beryktede pandemitraktaten og de mye omskrevne internasjonale helseforskriftene (IHR), blir godkjent på den kommende World Health Assembly, WHA, (Verdens Helseforsamling) i mai 2024. Når vi vet hvem som er i styringen og kontroller WHO og WHA, må verdens land melde seg ut av WHO.

  Den internasjonalt anerkjente Dr. Peter McCullough vitnet i Europaparlamentet i Strasbourg om de sosiale og økonomiske konsekvensene av covid-»vaksinene», så vel som det potensielt forestående WHO-tyranniet – og avsluttet med en oppfordring til EU og USA og resten av verden om å melde seg ut av WHO.

  Å ta verden tilbake, ved at vi, verdens folk, avviser BlackRock, Vanguard & Co., og melder oss ut av FN-systemet og WHO – ville være neste skritt. Det viktigste, og muligens den eneste måten å beseire denne pengemakten, er å trekke seg ut av dagens samfunnssystem og starte på nytt. Små samfunn – med økonomier så langt unna enhver digitalisering som mulig – med et dynamisk samarbeid seg imellom, som utvikler seg naturlig og på et høyere åndelig nivå enn den lavt fungerende som er typisk for vår materielle verden og nåtiden, og som bare streber etter stadig flere materielle goder.

  «Bare når vi er splittet, kan eliten beholde sin makt over oss». «Såret er stedet hvor lyset kommer inn i deg», — Den store sufi-poeten, Rumi. Våpnene deres er utpressing og frykt. Vi må ikke frykte dem! Vi er de andre 99 prosentene. Vi kan gjøre det, og vi MÅ gjøre det for at menneskeheten skal overleve.

  Fra Global Research, publisert 26 februar 2024.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker og videoer i orginalartikkelen.
  Koenig er geopolitisk analytiker, forfatter og har vært seniorøkonom hos Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon i 30 år.
  Orginalartikkel: “Who Owns the World?” A Small Group of Big Money.

  Svar
 • Northern Light.
  9 mai 2024 21:07

  Yuval Harari, rådgiver til WEF: Menneskerettigheter og nasjoner er «fiktive historier».

  Av Swebbtv.
  «Menneskerettigheter», som ikke minst vestlige politikere har terpet så lenge på, er egentlig bare en oppdiktet historie som folk har funnet på. Det samme gjelder nasjoner», argumenterer den israelske professoren Yuval Harari i TedxTalks.

  Det er i et eldre foredrag på TedTalk, professor Yuval Noah Harari, kjent fra blant annet World Economic Forum, forklarer at menneskerettigheter bare er en fiktiv historie som folk har diktet opp.

  Harari sier: «I dag i verden er mange, kanskje de fleste, rettssystemer basert på denne ideen om menneskerettigheter. Men menneskerettighetene er akkurat som himmelen, som Gud, en fiktiv historie som vi har funnet opp og spredt rundt. Det kan være en veldig fin historie, det kan være en veldig attraktiv historie – vi vil tro på det. Men det er bare en historie.

  Det er ikke en realitet. Det er ikke en biologisk realitet. Akkurat som maneter, hakkespetter og strutser ikke har noen rettigheter, så har homo sapiens heller ingen rettigheter. Ta et menneske og skjær det opp: Se, og du vil finne blod, hjertet, lungene, nyrene, men du vil ikke finne noen rettigheter. Det eneste stedet du finner rettigheter er i fiktive historier som folk har funnet opp og spredt.

  Det samme gjelder på andre områder, påpeker han. Stater og nasjoner er også, som menneskerettigheter, som Gud, som Himmelen, bare historier. Et fjell er en realitet. Du kan se det, ta på det, til og med lukte det. Israel eller USA er bare historier. Veldig sterke historier, som vi kanskje vil tro veldig mye på. Men de er fortsatt bare historier. Du kan ikke se USA. Du kan ikke røre den eller lukte det», sier han.

  Fra swebbtv, publisert 9 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og link til Tedx Talks i Jaffa (YouTube) i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Harari: Mänskliga rättigheter och nationer är ”fiktiva berättelser”.

  Kommentar:
  Som ikke Harari var skremmende nok fra før, med sine uttalelser om at det er altfor mange «useless eaters» i verden, og at mennesket er et «hackable animal». Og ved å så en spire om at menneskerettigheter og nasjoner er fiktive historier eller konstruksjoner, er det globalistens tanker vi får del i.

  I globalistenes nye verdensordning, har Big Tech tatt over verden, nasjonenene eksisterer ikke mer, og mennesket i slaveklassen er gjort om til en transhuman produksjonsenhet. Harari vil ikke at mennesker skal tro de også har en åndelig side av tilværelsen, de skal ikke tro på Gud, de skal tro at Harari og andre i herskerklassen er deres eneste herrer, og skal takke dem for at de får leve.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blir det varmere eller kaldere?

Solforsker: Det er Solen som styrer klimaet, og det nå antakelig mot et kaldere klima i minst 30 år

Forrige innlegg

Terje Halvorsen:

81 år siden den første massehenrettelsen av kommunister i Norge.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.