POSTED IN Kronikk

Hvorfor er det slik?

Kort fortalt, Big Money eier det meste, her i Vesten.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

«Vi vet jo etter hvert at det var en stor synd å skape penger ut av ingenting, og så å gi folk tillatelse til å skape enda flere penger av disse pengene som hadde blitt skapt av ingenting, uten å arbeide, uten å skape noe, og å fortsette denne galskapen i det uendelige, helt til alle verdier befant seg i noen fås hender? Albert Einstein hadde rett. President Roosevelt hadde rett».

Men noen visste dette tusen år før dem, for det er interessant hva sier Bibelen om pengesystemet med gjeld, utlån og renter, for bibelen sier at en ikke skal ta renter på lån: Det gamle testamente «fordømmer praksisen med å kreve renter av en fattig person fordi et lån skal være en handling av medfølelse og å ta vare på ens neste»; Den lærer at «å tjene penger på et lån fra en fattig person er å utnytte denne personen (2. Mosebok 22:25–27)».

Den globale storkapitalen, i et Bibelsk perspektiv Guds motstanders folk, snur dette på hodet med deres finans-system, hvor gjeld er penger. Når folk i realøkonomien tar opp lån med renter fra finanskapitalen, får de fiat-penger trykket ut av løse luften tilbake. En gjeldsdrevet økonomi, hvor den globale storkapitalen som tjener penger på penger, sitter på ryggen til verdens arbeider- og middelklasse. Satanisme enkelt forklart, er å snu alt i Bibelen på hodet.

Finansfolket bruker gjeld og forgjelding som et instrument for å ta over stater og nasjoner, deres fremste institusjoner for dette er det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken. Når gjelden de har lurt landene til å ta på seg blir ubetalbar, tar de landenes ressurser og aktiva som betaling, og erobrer med det nasjonene.

Den siste tidens hendelser, spesielt fra annen verdenskrig, er et resultat av at den globale storkapitalen gradvis har fått sine folk på plass i styre og stell, nasjonalt og internasjonalt, og nå også regionalt og lokalt i vestlige og mange andre land. Stokapitalens politikere tar beslutninger som over tid kommer finansfolket til gode, ikke nasjonene og befolkningene.

I posisjon politisk utnevner og ansetter de hverandre, og etter hvert blir sentralbanksjefer, tv-sjefer, direktører for departementer, institusjoner, direktorater, institutter, tilsyn og universiteter storkapitalens egne folk. I presse og media likeså. De har formet en dypstat i alle vestlige land, et tettvevd finmasket nettverk som virker sammen innen økonomi, finans, politikk og media. For eksempel har Norge godkjent over 15.000 rettsakter fra EU, enda det norske folk har sagt nei til EU to ganger. Storkapitalens dypstat virker i det skjulte for fremdriften av dens agenda, uansett fra slags regjering vi har sammensatt av partiene på Stortinget. Som Mark Twain sa: «Hadde valg betydd noe, hadde makten aldri tillatt det».

Hvem er de åtte familiene som eier de privateide sentralbankene, BIS, sparebankene og kredittbankene, betalingssystemene, hvem kontrollerer det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken?

Hvem eier de flere tusen største og rikeste multinasjonale selskapene, som har kjøpt opp så mange mindre selskaper, at de har formet enorme konglomerater som må kalles Big Finance, Big Oil, Big Pharma, Big Food, Big Agriculture, Big Tech, Big Media, Big Armament Industry, Big Insurance og Big Porn ???

Hvem har grunnlagt og eier de enorme kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eiere av disse, og av nesten alle større selskaper i verden? Hvem eier børsene, også børsen for basisvarer som mat og drikkevann, og spekulerer i pris på mat og drikkevann som de gjør i aksjer? Hvem eier de fire selskapene som kontrollerer nesten åtti prosent av verdens kornhandel? Hvem eier og har grunnlagt forsikringsselskap-gigantene?

Hvem eier nyhetsbyråene, vestlig hovedstrømpresse og media, tv- og radiokanalene, tv-og kabelselskapene, reklamegigantene, forlag for skjønnlitteratur, lærebøker, magasiner og ukeblader, som omgir en med informasjon, på trykk og på Internett, fra samme kilde i all ens våkne tid, og hjernevasker og indoktrinerer menneskene ???

Hvem har utformet de overnasjonale handelsavtalene som GATT, TISA, TTIP, ISDS med flere, som har til hensikt å tilsidesette nasjonale regjeringer, nasjonal suverenitet og selvråderett over landenes aktiva, og selv sitter på begge sider av forhandlingsbordene? Hvem har grunnlagt og leder billionærenes offisielle organisasjon World Economic Forum, Bilderberger-gruppen, den Trilaterale Kommisjon, FN og EU? Hvem er i den militære og politiske beslutningskjeden som avgjør om de skal gå til militære kriger, eller økonomiske kriger som sanksjoner?

Bare et par promille av verdens befolkning, som etter å ha kommet i posisjon, kan straffe de som er i opposisjon, og kriminalisere all kritikk av seg. – De er det!

Forsidefoto: Lexica.art

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Ufattelig bra beskrevet NL!
    Alle luftpengene er raskt brukt til å erobre realverdier. (Gates er største landeier) Så presses folket ut i ytterligere fattigdom ved hjelp av ulike «kriser» som eliten skaper kontinuerlig. Under krisen tar de «loven» i egne hender og gjør hva de vil! «Det er jo krise!»

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Til tross for naturlig immunitet er best.

De sykeste skal nå mRNA-vaksineres mot et ufarlig virus.

Forrige innlegg

Sannheten og ytringsfriheten er en trussel mot makten:

Storbritannias regjering med tiltak for å sensurere uønskete meninger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.