POSTED IN Europa, USA

Angivelig lekket Rand Corporation dokument røper:

Hvordan USA planla krigen og energikrisen i Europa

6 kommentarer

Av Isac Boman og Markus Andersson
Oversatt av Northern Light

I det som ser ut til å være en eksepsjonell intern lekkasje fra den regime-nære tenketanken RAND Corporation, kjent blant annet for å ha stått bak amerikansk strategi for utenriks- og forsvarspolitikk under den kalde krigen, redegjøres det detaljert for hvordan energikrisen i Europa var planlagt av USA.
Dokumentet, datert Januar, erkjenner at den aggressive utenrikspolitikken som føres i Ukraina vil presse Russland til å måtte gripe inn militært i landet. Hensikten, forklarer de, er å innføre en sanksjonspakke som har vært planlagt i lang tid.

EUs økonomi, heter det, «vil uunngåelig kollapse» som følge av dette – og man gleder seg blant annet over at ressurser opp til 9000 milliarder dollar kan strømme til USA, og at velutdannet europeisk ungdom vil bli tvunget til å emigrere. Hovedmålet de beskriver er å dele Europa – spesielt Tyskland og Russland – og ødelegge den europeiske økonomien ved å få nyttige idioter i politikken til å stoppe russiske energiforsyninger til kontinentet.

Som første avis i Europa kan Nya Dagbladet publisere det som ser ut til å være USAs hemmeligstemplede planer om å knuse europeisk økonomi med en krig i Ukraina og en indusert energikrise.

Tenketanken RAND, som har hele 1850 ansatte med et budsjett på 350 millioner dollar, har det offisielle formålet å «forbedre politikk og beslutninger gjennom forskning og analyse». Det er først og fremst knyttet til forsvarsdepartementet i USA og er beryktet for å ha vært innflytelsesrik i utviklingen av militær og annen strategi under den kalde krigen.

I et dokument signert av RAND, med overskriften «Gjør Tyskland svakere, og USA sterkere», mener de at det er et «presserende behov» for en tilstrømning av ressurser utenfra for å opprettholde den amerikanske økonomien generelt, men «spesielt for banksystemet». «Bare europeiske land bundet av EU- og NATO-forpliktelser kan gi oss disse uten betydelige militære og politiske kostnader».

Den største hindringen for dette ifølge RAND er Tysklands økende uavhengighet. Det vises blant annet til at Brexit har gitt Tyskland større selvstendighet og gjort det vanskeligere for USA å påvirke beslutningene til europeiske regjeringer. «Hvis Tyskland og Frankrike samarbeider, vil de ikke bare bli en økonomisk konkurrent til USA, men også en politisk». Et sentralt mål som gjennomsyrer den kyniske strategien er fremfor alt å ødelegge samarbeidet mellom Tyskland og Russland, og også Frankrike, som blir sett på som den største økonomiske og politiske trusselen mot USA.

Eneste måten: «Dra begge sider inn i krig i Ukraina». For å knuse denne politiske trusselen presenteres en strategisk plan som først og fremst har som mål å ødelegge den tyske økonomien. «Å stoppe russiske leveranser kan skape en systematisk krise som vil være ødeleggende for tysk økonomi og indirekte for hele EU», slår de fast, og mener nøkkelen er å trekke Europas land inn i krig.

«Den eneste mulige måten å sikre at Tyskland avviser russisk energiforsyning, er å trekke begge sider inn i den militære konflikten i Ukraina. Våre fortsatte handlinger i dette landet vil uunngåelig føre til en militær reaksjon fra Russland. Russland kommer tydeligvis ikke til å tillate den massive ukrainske hærens press på Donbass-republikkene uten en militær reaksjon. Det ville gjøre det mulig å presentere Russland som den aggressive parten og deretter anvende hele den allerede forberedte sanksjonspakken».

Spesielt er grønne partier i Europa beskrevet som enkle å manipulere for å gjøre den amerikanske imperialismens virksomhet. «Forutsetningen for at Tyskland skal gå i denne fellen er grønne partiers og ideologiers ledende rolle i Europa. Den tyske miljøbevegelsen er en sterkt dogmatisk, om ikke fanatisk bevegelse, som gjør det ganske enkelt å få dem til å ignorere økonomiske argumenter», skriver den og siterer den nåværende utenriksministeren i Tyskland, Annalena Baerbock, og klimaministeren, Robert Habeck, som eksempler på denne typen politikere.

«Personlige egenskaper og mangel på profesjonalitet gjør det mulig å anta at det er umulig for dem å innrømme sine egne feil i tide. Dermed vil det være nok til raskt å forme et mediebilde av Putins aggressive krig – og å gjøre De Grønne til ivrige og tøffe tilhengere av sanksjoner – et «krigsparti». Det vil gjøre det mulig å innføre sanksjonene uten hindringer».

Baerbock har blant annet gjort seg bemerket ved å erklære at hun vil opprettholde stans av russisk gass også vinterstid – uavhengig av hva hennes velgere mener om saken og hvilke konsekvenser det får for den tyske befolkningen. – «Vi blir med Ukraina og det sørger for at sanksjonene blir stående, også om vinteren – selv om det vil være veldig tøft for politikere», sa hun på en konferanse i Praha nylig.

De grønne politikerne Annalena Baerbock (til venstre) og Robert Habeck (til høyre) beskrives av USA som lette å manipulere for amerikanske interesser – spesielt for målet om å ødelegge Tysklands økonomi

De grønne politikerne Annalena Baerbock og Robert Habeck beskrives av USA som takknemlige å manipulere for amerikanske anliggender – spesielt målet om å ødelegge Tysklands økonomi. «I beste fall totalstopp». Forfatterne av dokumentet uttrykker et håp om at skadene mellom Tyskland og Russland skal være så store at det blir umulig for landene å gjenopprette normale forhold senere.

«En reduksjon i russisk energiforsyning – i beste fall en totalstopp – vil føre til katastrofale konsekvenser for tysk industri. Behovet for å sette av betydelige mengder russisk gass for å holde boliger og offentlige bygninger oppvarmet om vinteren vil ytterligere forsterke mangelen. Driftsstans i industrien vil føre til mangel på komponenter og reservedeler til produksjon, kollaps av logistikkkjeder og før eller siden en dominoeffekt».

Til syvende og sist blir en fullstendig kollaps av Europas økonomi sett på som både sannsynlig og ønskelig. «Ikke bare vil dette gi et knusende slag for den tyske økonomien, hele EU-økonomien vil uunngåelig kollapse».

De påpeker videre fordelene ved at amerikansk-baserte selskaper har mindre konkurranse på verdensmarkedet, logistiske fordeler og utstrømming av kapital fra Europa, det anslås at det vil kunne komme den amerikanske økonomien til gode med 7-9 billioner dollar. I tillegg understrekes også den viktige effekten av at mange godt utdannede og unge europeere vil bli tvunget til å emigrere til USA.

Kommentar:
Rand har i en pressemelding nektet for at dokumentet er ekte, men innholdet er sammenfallende med hva Rand tenketanken har kommet med før når det gjelder Europa og Ukraina. Det gjør at det er interessant å lese, spesielt fordi dette er akkurat hvordan det globalistiske finansfolket i Wall Street tenker og har som strategi.


Fra Nya Dagbladet, publisert 14.09.2022.
Oversatt fra svensk, og linker til dokumentet og annet i orginalartikkelen;
Chockerande dokumentet: Så planerade USA kriget och energikrisen i Europa1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 4 780 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Med så nyttige idioter til å lede som Annalena Baerbock, for ikke å ramse opp de norske, er folkeopprør eneste mulighet, og protester mot krigen som er i ferd med å ødelegge Europa skjedde nylig, jeg mener det var i Tsjekkia.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  17 september 2022 10:48

  Ei presis oppsummering av det som skjer her og no. Om dokumentet skulle vera rein fantasi, vert innhaldet berre meir imponerande. Er det autentisk, del med slekt og vener.

  Svar
 • «Hvis Tyskland og Frankrike samarbeider, vil de ikke bare bli en økonomisk konkurrent til USA, men også en politisk». Et sentralt mål som gjennomsyrer den kyniske strategien er fremfor alt å ødelegge samarbeidet mellom Tyskland og Russland, og også Frankrike, som blir sett på som den største økonomiske og politiske trusselen mot USA.»

  Jøss.
  Det er jo som å lese om årsaken til både 1. og 2. verdenskrig. – Spesielt om man bytter ut USA med Storbritania. ‘Skuddet i Sarajevo. ‘Angrepet på Polen. ‘ 😉

  Om 1. verdenskrig:
  ‘Tyskland er beseiret og mister verdensmarkedene og maritim handel, med sikte på krigen – fra den virkelige initiativtakerens side, England – vil ødelegge tysk konkurranse . Etter at dette er oppnådd, vil de arbeidende massene, fratatt ikke bare høyere, men alle lønninger, etter å ha hatt store lidelser under krigen og naturlig nok forbitret, gi fruktbar jord for anti-agrar og senere antisosial propaganda av de sosialistiske partiene. ‘
  pages.uoregon.edu/kimball/durnovo.htm

  2. verdenskrig:
  ‘Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  ‘ Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet ‘samholdskraft’:
  Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
 • Det er unødvendig å diskutere dokumentets ekthet når virkeligheten bekrefter planen bak dokumentet. Alt dette har vært logisk verifiserbart fra lenge før amerikansk press satte stopp for Nord Stream 2 og ingen forsøker engang å avkrefte dominoeffekten. .Til det err den for opplagt. USA angriper Europa og europeiske ledere deltar i angrepet på sine land. For å få oppskriften på akkuratt hvordan det blir mulig, se boken «The Seecret Origins of the First World War’ av forfatterne Doucherty og Macgregor

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   19 september 2022 9:59

   Knallgod kommentar frå Tor Larsen. Europearar får no svi for at europeiske leiarar ikkje tener sine eigne innbyggjarar, men er svinebundne trælar under stram USA-kommando.

   Steigan.no dokumenterer i dag korleis USA utnyttar relativt rolege periodar til ekspansjon og dominans. Same artikkel kler effektivt av det vestlege dobbelmoral-hylekoret mot russiske militæroperasjonar.

   Svar
 • Et lett skråblikk plasserer umiddelbart [og utvetydig] de politisk valgte ledere/representatner for samtlige av USA’s Europeiske vassalstater [med unntak av Ungarn’s Viktor Orbán] under definisjonen: https://pbs.twimg.com/media/Fc4cnraXEAEdV4I?format=jpg&name=900×900
  I et Norsk perspektiv, rager en tidligere statminister ØVERST på denne selvforherligende pyramiden:
  https://imaginary.abcmedia.no/resize?width=500&interlace=true&url=https%3A%2F%2Fabcnyheter.drpublish.aptoma.no%2Fout%2Fimages%2Farticle%2F%2F2018%2F04%2F06%2F195385807%2F1%2Foriginal%2F4972811.jpg

  ‘’Oh, my son, if only you knew with how little wisdom the world is being run’’ . . .
  – Axel Oxenstierna

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Scott Ritter:

Det Russland nå står overfor er en stedfortrederkrig mot Nato i Ukraina.

Previous Post

I Tyskland sitter i dag «Grønne Khmer» ved makten.

Tyskerne vil nå få smake effekten av grønn fanatisme.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.