POSTED IN Klima, Økonomi

Hvordan tape penger?

Invester i grønn energi!

0
Print Friendly, PDF & Email

Klimapolitikken forsterker bankkrisen

Av Geir Aaslid

Siste ukes bankkrise i USA og Europa har flere grunner, men her er en nesten ingen vil snakke om – klimapolitikkens grønne prosjekter som ikke har livets rett og hvor gigantiske tap påføres pensjonsfond, forsikrings- og bankvesen. Få tør å handle med vaklende banker, for det er som i forrige finanskrise, ingen vet hvem som har det som da het Svarteper-kortet, men som i dag heter bærekraft-kortet.

Silicion Valley Bank

Bare banknavnet sier det meste om kundegruppen i denne Californiabanken, som i dag er fokusert på grønne grûndere som skal skape teknologiene bak det grønne skiftet. SVB sikret seg tidlig disse kundene og deres samarbeidende Venture-kapitalister med ekstraordinær god service og generøse betingelser, til tross for at mange av de nystartede selskapene hverken hadde inntekter, noe salgbart produkt eller noen som helst sjanse til å få kreditt i andre banker. Fra en sped start i 1983 med andre kunder utviklet SVG en grønn ukultur med fokus på å sikre seg kunder som levde av klima-havresekkene Bidens administrasjon satte ut med Infrastrukturloven (1921) og Inflasjonsredusjonsloven (1922) i et forsøk på å skape en klimaindustri som skulle få fart på det grønne skiftet. Det var i USA som i Norge, når staten satte ut havresekkene så kom bukkene løpende med ymse luftslott; Hydrogen, fangst og nedgraving av CO2-molekyler, batterier, sol, vind, el-infrastruktur osv, ad nauseam. Generøse subsidier til forbrukerne skulle samtidig lure befolkningen til å kjøpe alle disse luftslottproduktene.

Mens styret i SVB ble fylt opp med liberale donorer til det Demokratiske partiet, så sov bankledelsen i timen, i troen på et evigvarende lavt rentenivå og en stabil forutsigbar økonomi uten plagsom inflasjon. Når Bidens krig mot hydrokarboner og Putins krig mot frihet og demokrati i Europa snur opp ned på markedet hvor SVB har turbofinansiert grønne luftslott, så viser det seg at SVB ikke har sikret seg disponible likvider. Nyheten om bankens illikvide aktiva som måtte selges med tap fikk kundene til å flykte enda raskere fra en vaklende bank. (Jfr. Kimberley Strassels oppslag i WSJ).

Ingen større banker ønsket å ta i en regional bank med en så åpenbar grønn risiko og lånekunder uten inntjening. Det tok bare 48 timer før SVB var konkurs, og normalt ville alle innskytere med mer enn 250 000 USD på kontoen miste det overskytende.

Bidens grønne samrøre

Folk flest forstår at dersom SVB hadde vært en Texas-basert bank med oljegründere som den dominerende kundegruppen, så hadde Bidens folk gledet seg stort over en slik ønskelig konkurs. Men nå stod Bidens grønne kjepphester på spill og partiets donorer ville selvfølgelig ha gjenytelser for sine donasjoner. Så alle innskyterne i SVB ble reddet, og dermed kan mange av de grønne oppstartsbedriftene glede seg over at de ikke vil gå konkurs nå. Det vil først skje ved neste korsvei, som er neste grønne bank som med de beste intensjoner følger veien til bærekrafthelvete.

Skandalen stanser ikke der, for i San Francisco sitter Federal Reserve President Mary Daly, med ansvar for å sørge for at regionale banker ikke tar uakseptabel finansrisiko. Men Mary Daly og henne stab hadde ikke tid til slikt, engasjert som de var i arbeidet med å utrede klimarisikoen for finansbransjen og næringslivet i California. En woke finansregulator kan uansett ikke tillate seg å tukle med Bidens grønne kjepphester.

Grønn finansrisiko også i Europa

Investorene flykter nå i økende grad fra finansinstitusjoner hvor ledelsen har investert bærekraftig istedet for å ha investert forsvarlig, og i Norge med vår høye sigarføring på ikke bærekraftig bærekraft kommer vi før eller senere til å få en smekk.
Både Storebrand og Nordea har lenge skvaldret i vei om sin satsning på det bærekraftige uten noen hull i uvitenheten, sistnevnte med profet Thina Saltvedt (en konvertitt fra oljebransjen) som leder for avdelingen for såkalt bærekraftig finans.
En annen ekspert på bærekraftig finans her hjemme som allerede har vist hva bærekraftig finans betyr, er Ciceros styreleder Jens Ulltveit-Moe. Han har vært hardt rammet av bærekraftviruset og tapene over mange år var så store at alt måtte selges, inklusive selveste hovedkvarteret hvor Ulltveit-Moe forvaltet de siste smulene av en tidligere betydelig milliardformue.

Flere norske kommuner er eksponert for store tap når de oppskrytte batterifabrikk-luftslottene fordunster som dugg for solen. Det kan skje raskt, og det er bare 2 måneder siden et større batteriluftslott i UK gikk konkurs.
Den som har pensjonsmidler i såkalte grønne eller bærekraftige pensjonsfond bør komme seg ut fortest mulig med mindre man akter å ofre pengene på klimagudinnens alter (WSJ-illustrasjon).

Credit Suisse, den nest største banken i Sveits med mange svin på skogen, har sannsynligvis opphørt å eksistere før bankene i landet åpner mandag morgen. Et påtvunget ekteskap med (salg til) Sveits største bank USB er på gang ifølge WSJ, med en 75 % rabatt på restverdien av Credit Suisse fredag. En likviditetsbestikkelse på 100 milliarder USD er neppe nok til å blidgjøre aksjonærene i de to bankene.

(Tillegg 20.mars kl 12.05) Statens oljefond eier 1,49 % av aksjene i Credit Suisse og 3,31 % av aksjene i USB, og tar et betydelig tap på disse investeringene. Oljefondet hadde også en større beholdning av AT1 bonds i Credit Suisse ved årsskiftet, men kom seg senere ut med et ukjent tap før disse i weekenden ble skrevet ned til null.

Befolkningen betaler

Det er selvsagt slik at når banker må reddes av det offentlige på grunn av uansvarlig bankledelse, så er resultatet at befolkningen tar regningen. Og i neste omgang blir det færre redelige bankledere og flere uredelige bankledere, hvor sistnevnte vet at det offentlige også neste gang må ta regningen for deres uansvarlighet.

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hele verden kan bli rammet

USA har lagt til rette for en verre finanskrise enn i 2008

Forrige innlegg

Vestens ledere.

De har plassert seg i en politisk og militær hengemyr.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.