POSTED IN Covid-19, Historie

Hvordan oppstod pandemien?

Den var nøye og i lang tid planlagt og sluppet fra laboratoriet i Wuhan?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Covid-19

Nye avsløringer: Historien om hvordan SARS-CoV-2 og pandemien oppstod

Det faktum at SARS-CoV-2 høyst sannsynlig ble skapt i et laboratorium i Wuhan, blir nå også diskutert i hovedstrømsmediene. Men spørsmålet er likevel hva som er bakgrunnen for at viruset oppstod. Her finner du svaret på det spørsmålet.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

JWD-Nachrichtenlinks - Thomas Röper im Gespräch: Über Putin fast alles erlogen

Som kjent har jeg i min bok «Inside Corona» stilt opp den tese – og belagt den med 500 kilder – at pandemien ikke kom som lyn fra klar himmel, men ble planlagt og gjennomført med militær presisjon av en liten gruppe svært rike og mektige mennesker. Likevel finnes det i boken spørsmål som vi ikke har kunnet besvare, framfor alt hva angår selve viruset SARS-CoV-2, som forårsaker Covid-19.

Jeg vil her vise at SARS-CoV-2 etter all sannsynlighet ble skapt i laboratoriet i Wuhan, hvem som utviklet viruset, og framfor alt forbindelsene mellom dem som utviklet viruset og pandemiens organisatorer. Denne artikkelen vil altså gi svar på spørsmål som ble stående åpne i boken da vi ikke følte at vi hadde sikre nok kunnskaper til å gå inn på disse spørsmålene da vi arbeidet med den.

La meg allerede nå gjøre det klart at denne artikkelen i stor grad bygger på det som min informant og jeg har kommet fram til i «Inside Corona». Derfor kan den nok være vanskelig å forstå for dem som aldri hørt om boken min, for den forutsetter visse forkunnskaper. Hvis du er ny på min side, anbefaler jeg deg først å lese to artikler i denne rekkefølgen (først denne og så denne), og også å se intervjuet som jeg har gitt om boken, hvor jeg forklarte en god del.

Om du allerede har lest boken, er det nok lettere for deg å forstå denne artikkelen, for da vil du nok dra kjensel på mange av de navnene som nevnes her.

Det åpne spørsmålet

Det viktigste spørsmålet som ble stående åpent i boken, er spørsmålet om virusets opprinnelse. Da vi går ut ifra at pandemien har blitt omhyggelig planlagt i lang tid, må vi stille oss spørsmålet om hvordan viruset passer inn i denne historien. Her finnes det to muligheter: Den ene muligheten er at pandemiens organisatorer ganske enkelt valgte seg ut et virus som akkurat var på frammarsj, og brukte mediene til å blåse dette opp til den nye «superepidemien». Den andre muligheten er at pandemiens organisatorer selv skapte et virus for dette formålet.

I «Inside Corona» trakk vi ikke noen konklusjon i dette spørsmålet, men konsentrerte oss utelukkende om å analysere hvordan pandemien ble forberedt. I den sammenhengen var det likegyldig om viruset hadde oppstått i naturen eller var menneskeskapt, for i forberedelsen og gjennomføringen av pandemien handlet det bare om å bruke mediene til å bygge en smittsom sykdom opp til den nye «superepidemien», og å sørge for at regjeringene traff de «riktige» avgjørelsene. Og det kunne man gjøre både med et virus som var vilkårlig valgt, og med et virus som hadde blitt skapt spesielt for dette formålet.

Når man vil organisere en pandemi, altså også vite på forhånd når den vil bryte ut, da kan man ikke stole på at et egnet virus vil være i ferd med å spre seg på det ønskede tidspunktet. Man bør være i stand til å kontrollere «virusspørsmålet», altså ha et eget virus klar, slik at man selv kan bestemme når pandemien skal bryte ut. Det er det ideelle fra et organisatorisk synspunkt, og teknisk sett er det jo lenge siden dette ble ansett for å være et problem.

Visualization of the coronavirus causing COVID-19
Var Covid-viruset allerede klart før utbruddet?

Så lenge vi ikke visste om viruset hadde oppstått på naturlig vis eller hadde blitt utviklet i et laboratorium, lot vi dette spørsmålet stå åpent. Da det etter hvert anses som temmelig sikkert at utviklingen av SARS-CoV-2 ble finansiert av dr.Fauci (Detaljene finner du her.), stilte vi oss spørsmålet om det finnes en forbindelse mellom dem som skapte viruset og pandemiens organisatorer. For om vi går ut ifra at pandemien ble iscenesatt, og at viruset ble skapt for dette formålet, må det finnes en slik forbindelse. Disse to prosessene må ha blitt koordinert, ellers bryter vår tese sammen.

For å gjøre det helt klart: Vi anser det ikke for å være vår oppgave å få bekreftet vår tese for enhver pris, tvert imot. Mr. X formulerte det en gang slik: «Jeg ville ha vært det lykkeligste mennesket i verden om noen kunne vise oss at vi tar feil. Det ville riktignok såre egoet mitt, men da ville jeg endelig igjen kunne sove rolig!»

Spørsmålet om det finnes en forbindelse mellom dem som utviklet viruset og pandemiens organisatorer, var altså et avgjørende spørsmål for oss, for hvis det ikke finnes en slik forbindelse, ville den tesen som vi har presentert i «Inside Corona» ha et mindre sikkert grunnlag, selv om vi har belagt den utførlig i boken.

For å gjøre en lang historie kort: Vi har her (dessverre) funnet denne forbindelsen, og jeg vil komme til dette. Men la oss ta en ting om gangen.

Det kunstig skapte viruset

At SARS-CoV-2 ble skapt i laboratoriet i Wuhan, ser nå ut til å være den mest sannsynlige forklaringen. Hvorfor det er slik, vil jeg nå kort forklare for alle som ikke har hørt om det.

Jeg skrev i juni 2021 om de første velbegrunnede rapportene om at Covid-19 var skapt i Wuhan. Siden den tid har mye mer informasjon som støtter denne tesen kommet til og funnet sin plass som små puslespillbiter i det store bildet.  Det ser nå slik ut:

dr. Peter Daszak

I 2014 overførte dr.Fauci, lederen for den amerikanske helseinstitusjonen NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), midler til NGO-en EcoHealth Alliance i New York, som blir ledet av dr. Peter Daszak. Daszak overførte en del av midlene til laboratoriet i Wuhan, og han forsket også selv der. Han samarbeidet da med den amerikanske koronaviruseksperten dr. Ralph Baric og den kinesiske flaggermuseksperten dr. Shi.

Disse tre forskerne samlet koronavirus fra flaggermus i en hule i Kina, og forsket på hvordan man kunne smitte mennesker med disse. Denne forskningen kalles gain of function og ble i slutten av 2014 underlagt et moratorium av president Obama, altså forbudt. Men det hindret imidlertid ikke forskerne i å fortsette med forskningen og også å offentliggjøre vitenskapelige artikler om sitt arbeid. De forandret da mus på en slik måte at de fikk et menneskelig immunsystem (Fagbegrepet er «humanisert».) og infiserte musene med det genmodifiserte koronaviruset.

Databasen med den gensekvensen som stammet fra arbeidet deres, var i flere år tilgjengelig på nettsiden til laboratoriet i Wuhan. Men den 12.september 2019 ble databasen gjort utilgjengelig på nettet. I et internt skriv fra Pentagon som etter hvert har blitt kjent (Den komplette teksten finner du her.), står det at viruset slapp ut fra laboratoriet i august 2019, og at laboratoriet derfor fjernet databasen fra nettet den 12.september for å skjule sammenhengen mellom laboratoriet og viruset.

Dr.Daszak hadde fra pandemiens begynnelse av alltid en aktiv rolle når det handlet om å underkjenne laboratorieteorien. Han var en av undertegnerne av det åpne brevet i Lancet fra februar 2020, hvor en rekke forskere uttalte seg svært kritisk til denne teorien. Det som gjør dette brevet spesielt interessant, er de andre som har undertegnet det, men det kommer vi til senere.

Christian Drosten – Wikipedia
Dr Christian Drosten

For øvrig har også dr. Drosten undertegnet brevet. Drosten påstod veldig lenge at SARS-CoV-2 ikke kunne ha oppstått i et laboratorium, men måtte ha en naturlig opprinnelse. På bakgrunn av de faktaene som etter hvert har blitt offentlig kjent, uttalte Drosten seg i et intervju med Süddeutsche Zeitung mindre bastant, og sa at det i Wuhan «helt klart ble gjort ting som man må kunne betegne som farlige». Han tror riktignok fortsatt at viruset har oppstått på naturlig vis, men når man tenker tilbake på de kategoriske uttalelsene som han har kommet med i de to siste årene, får man inntrykk av at han nå prøver å ro seg forsiktig i land og uttale seg på en mindre bastant måte.

Men tilbake til dr.Daszak.

Da Verdens helseorganisasjon (WHO) sendte en undersøkelseskommisjon til Wuhan i februar 2021, kom kommisjonen fram til den konklusjon at det er «ekstremt usannsynlig» at Covid-19 stammer fra laboratoriet. Og hvem var den eneste USA-amerikaneren i kommisjonen? Riktig: dr. Daszak.

En måned senere ble dr. Daszak i London spurt om kommisjonen hadde fått tilgang til de gendatabasene som hadde blitt fjernet fra nettet. Svaret hans var meget overbevisende:

«Vi har ikke bedt om å få se disse dataene… Som dere vet, ble en stor del av dette arbeidet gjort med EcoHealth Alliance… Vi vet jo i grunnen hva som står i disse databasene.»

Daszak fikk altså på vegne av WHO lov til å undersøke sitt eget arbeid i Wuhan, og til å erklære at det ikke var noe mistenkelig ved dette arbeidet.

Alt det som her er nevnt, er selvfølgelig ikke noe bevis for at viruset stammer fra laboratoriet, men indisiekjeden er så solid at min informant – som jeg kaller Mr. X da han ønsker å være anonym – og jeg etter hvert føler oss sikre på at SARS-CoV-2 ble skapt av doktorene Daszak, Baric og Shi i Wuhan – og enten dette skjedde med overlegg eller ikke – slapp ut fra laboratoriet. Biologiske detaljer taler også for dette, for eksempel furinspaltestedet, som gjør SARS-CoV-2 viruset smittsomt for mennesker, noe som vanskelig kan forklares ved en naturlig mutasjon, eller det faktum at det fram til i dag ikke har blitt påvist en mellomvert, (noe som ved tidligere zoonotiske virus aldri var et problem). Dessuten kommer enda noen detaljer om viruset, som virologer ikke kan forklare ved naturlige mutasjoner, i tillegg.

Og enda en ting passer med teorien: Hvis jeg ønsker å utvikle et virus for å skape en pandemi, da må jeg jo sørge for at det er så ufarlig som mulig. For hvis jeg utvikler et virus som er like dødelig som ebola, da risikerer jeg jo å dø av det selv. Selv de rikeste menneskene i verden kan jo ikke gjemme seg for virus, for enhver rengjøringsdame kan jo ta med seg viruset til mitt tilfluktssted samme hvor godt sikret og isolert det ellers måtte være. Covid-19 ser ut til å være akkurat den sykdommen som man trenger til en kunstig skapt pandemi, for man kan riktignok utløse en panikk i mediene med den, men de nakne tallene viser at bare svært få mennesker dør av denne sykdommen, altså at den for friske mennesker er nesten helt ufarlig.

pink bear plush toy on white textile

Covid-19 er en ufarlig sykdom, selv om mediene sier noe annet. Et blikk på de nakne tallene forteller oss det. Per i dag har mindre enn 20 000 mennesker under 70 år dødd av eller med Covid-19 i Tyskland. Obduksjoner som har blitt foretatt over hele verden, gjør det nærliggende å anta at bare cirka halvparten av de koronadødsfallene som er tellet med i de offisielle statistikkene, faktisk har vært forårsaket av Covid-19. I virkeligheten har i så fall mellom 8 000 og 12 000 mennesker under 70 år dødd av Covid-19 i Tyskland. I løpet av to år! Dette er tall som er lavere enn tallene over dødsfall som forårsakes av de årlige influensabølgene.

Det er nettopp et slikt virus jeg ville prøve å lage om jeg hadde til hensikt å erklære en pandemi og å tjene penger på vaksiner, men ikke samtidig risikere å dø av den sykdommen som jeg selv hadde skapt. (Vi vil ikke her gå nærmere inn på de andre mulige målene med pandemien enn de rent økonomiske.)

Den manglende forbindelsen

I «Inside Corona» har vi presentert og dokumentert fakta. Vi lyktes med å påvise hvem som siden 2015/2016 har forberedt pandemien, hvordan dette skjedde, hvem de samarbeidet med, og hvor mye penger de brukte på forberedelsene. Som de viktigste organisatorene av pandemien identifiserte vi i «Inside Corona» Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), Rockefeller Foundation, Open Philantropy, Verdens økonomiske forum (WEF), Wellcome Trust og Nuclear Threat Initiative (NTI).

Vi lyktes med å påvise hvilke programmer de har finansiert, og hva som var målet med disse programmene, hvordan de plasserte folk som de selv betalte i nøkkelposisjoner i internasjonale organisasjoner som WHO og som regjeringsrådgivere. Slik dannet det seg et veldig klart bilde, som viser at de samme personene som før 2020 beskjeftiget seg med en (den gang betegnet som «mulig») pandemi, er akkurat de samme som i dag, som eksperter og regjeringsrådgivere, forteller (de vestlige) regjeringene hva de har å gjøre under pandemien.

Disse personene har blitt betalt av de nevnte stiftelsene i årevis, muligens i årtier, og stiftelsene tjener i dag hundrevis av milliarder dollar på avgjørelsene som disse folkene gir regjeringene signal om å ta. Det betyr at stiftelsene grovt regnet har investert ca. 10 milliarder dollar i forberedelsene til pandemien og nå tjener hundrevis av milliarder dollar på den. Det må sies å være en meget lønnsom investering, og når det er tale om så mye penger og så mange veldokumenterte forbindelser, da er tilfeldigheter (i mine øyne) utelukket. (Hvis du ikke har lest boken min, vil du nok tenke at jeg er gal, men jeg gjentar det, for vi mener det alvorlig: Bevis da at vår tese, som vi har belagt med 500 kilder, er gal. Mr. X og jeg ville virkelig bli glade om det skulle vise seg at vi har tatt feil!)

gray and blue wooden trunk
Hvis alt peker i en retning er det meget stor sjanse for at det er den korrekte.

For å få bekreftet den delen av vår tese som går ut på at det er åpenbart at SARS-CoV-2 ble utviklet i et laboratorium, må det imidlertid finnes en organisasjon hvor både utviklerne av viruset og representanter for pandemiens organisatorer er samlet ved ett bord. Hvis det ikke skulle finnes en slik organisasjon, ville det være et lite glimt av håp om at vi har tatt feil. Vi var nemlig ikke i stand til å finne noen pengeoverføringer fra pandemiorganisatorenes stiftelser til Daszaks EcoHealth Aliance, og vi kunne heller ikke se at disse organisasjonene hadde personell som knyttet dem sammen, hvilket vi jo lyktes med å dokumentere for alle de andre personene og organisasjonene som vi har omtalt i boken.

Derfor møttes Mr.X og jeg i helga på Zoom og gikk igjennom dataene våre. Og vi måtte jo le, for forbindelsen lå oppe i dagen og kunne lett leses ut av dataene våre. Vi hadde i den store mengden av data, forbindelser, organisasjoner og personer rett og slett ikke sett skogen for bare trær.

Det vil jeg nå vise. Men jeg ber da om tålmodighet, for for å gjøre det forståelig må jeg først presentere en rekke personer og organisasjoner som ved et overfladisk blikk ikke ser ut til å ha noe med hverandre å gjøre. Det følger altså nå en ganske kjedelig oppramsing, men prøv å merke deg navnene (eller bla ved behov tilbake i artikkelen), for når du kommer til slutten av artikkelen, vil du forstå hvordan de hører sammen.

In-Q-Tel og Darpa

CIA har et eget risikokapitalselskap ved navn In-Q-Tel, som investerer i nye selskaper som CIA regner for å være lovende. CIA ønsker å bruke In-Q-Tel til å sikre seg teknologi som vil kunne bli viktig i framtiden og investerer i selskaper som arbeider med slike teknologier, for slik å få tilgang til disse teknologiene. Forresten har CIA sans for humor, for Q-en i In-Q-Tel står for «Q» fra James Bond-filmene, som alltid gir 007 de høyteknologiske leketøyene. Jeg har allerede skrevet om In-Q-Tel, artikkelen finner du her.

How does CIA benefit strategically from In-Q-Tel's investments? - Quora

Men det er ikke bare CIA som har en organisasjon som finansierer høyteknologisk forskning, Pentagon har også en slik organisasjon. Hos Pentagon er det etaten DARPA, som har til oppgave å investere i alt det som i dag fortoner seg som Science Fiction, men som kanskje en dag kan bli til virkelighet og brukes som et våpen.

CIA og Pentagon ønsker å bruke In-Q-Tel og DARPA til å få tilgang til teknologier som man i framtiden vil kunne bruke som våpen eller til overvåkningsformål. DARPA og In-Q-Tel er ikke helseetater, det må vi gjøre helt klart. Til tross for det overførte DARPA som kjent for nesten ti år siden millioner av dollar til både Moderna og Pfizer til forskning på mRNA-teknologi. De personene i DARPA som har ansvaret for biovåpen, var veldig interessert i denne teknologien.

Nathan Wolfe og Edward Rubin

Dr. Nathan Wolfe er en amerikansk virolog som blant annet har grunnlagt firmaet Metabiota og tenketanken Global Viral (tidligere Global Viral Forecasting Institute).

Den korte innledningen om DARPA og In-Q-Tel var nødvendig for forståelsen, for CIA fant Metabiota så interessant at In-Q-Tel har gått inn i Metabiota i stor stil og støtter selskapet økonomisk. Metabiota forsker på virus og pandemier med midler fra CIA.

In-Q-Tel, det vil si CIA, var imidlertid ikke de eneste som finansierte Wolfe, han fikk allerede på 2000-tallet midler fra Bill Gates, dr.Faucis NHI, Pentagon og andre. I 2008 ble han også medlem i DARPAs Defense Science Research Council. Wolfe har nære bånd til det amerikanske etterretningsmiljøet og Pentagon, og har fått tilskudd på høye tosifrede millionbeløp fra CIA, Pentagon, Bill Gates og noen andre til sin forskning på virus og pandemier.

Dessuten er Wolfe en tidligere Young Leader i WEF (Verdens økonomiske forum), som han for eksempel skrev en artikkel for i 2013, som hadde som tema hva som kunne komme til å skje om et dødelig nytt virus ville bli overført fra dyr til mennesker.

Og Nathan Wolfe kjenner veldig godt dr. Daszak, som – det peker alle indisier i retning av – utviklet nettopp et slikt virus i Wuhan. Nathan Wolfe har nemlig vært redaktør i tidsskriftet EcoHealth, som eies av dr.Daszaks organisasjon, Eco Health Alliance.

Dr. Edward Rubin, som også i fortsettelsen vil spille en rolle, er Metabiotas vitenskapelige direktør, Nathan Wolfes CIA-finansierte selskap.

USAID

USAID er en amerikansk føderal etat som har til oppgave å gjøre det mulig for amerikanske selskaper å få tilgang til utenlandske markeder. USAID får hvert år et milliardbudsjett til dette, og USAID finansierer også propaganda med disse pengene (Man snakker da om å støtte «uavhengige medier», men hvordan kan de sies å være uavhengige når de er avhengige av støtte fra USAs regjering?). USAID støtter også kuppforsøk, for eksempel støttet USAID Guaidos kuppforsøk i Venezuela med minst 100 millioner dollar. Det er ikke overraskende, for Venezuela har jo de største oljereservene i Amerika, og konsernene i USA har stor interesse for disse.

USAID spiller også en viktig rolle i pandemien, for det handler da i første rekke om den verdensomspennende markedsføringen av det amerikanske selskapet Pfizers vaksiner, vi snakker her om et marked på hundrevis av milliarder dollar. USAID har under pandemien utøvd innflytelse på stater og internasjonale organisasjoner for å bane vei for Pfizer-vaksinen, som vi har vist i «Inside Corona».

United States Agency for International Development (USAID) - BIRN

USAID har da vist seg å fungere som en «svingdør», for mange ansatte i ledende stillinger gikk ved pandemiens begynnelse over fra pandemiorganisatorenes stiftelser til USAID, for der å gjennomføre programmer som de tidligere hadde utviklet i oppdrag for og med penger fra stiftelsene. Og som sagt gjør nettopp disse stiftelsene akkurat nå sin livs forretning med pandemien, for de har eierandeler i vaksineselskapene, testsystemene, og så videre. De har til og med eierandeler i selskaper som legger til rette for vaksineproduksjon, våre organisatorer tjener altså penger på alle aspekter av pandemien. Og USAID sørger for at så mange land som mulig da kjøper vaksiner, tester og enda noen flere ting av amerikanske selskaper som pandemiens organisatorer har eierandeler i.

Der er ingen overraskelse at USAID tradisjonelt har hatt en nær tilknytning til amerikanske selskaper, for USAIDs eneste formål er jo å hjelpe amerikanske selskaper med å erobre utenlandske markeder.

Dennis Carroll og Jonna Mazet

USAID lanserte i 2009 PREDICT-programmet som svar på fugleinfluensaen og finansierte det med rundt 200 millioner dollar. Målet med programmet var å samle inn og forske på ukjente patogener fra hele verden. I kjølvannet av dette prosjektet ble det den 23.februar 2018 offentliggjort et dokument som også blant andre dr. Daszak var med på å utarbeide. I dokumentet står det dette om forskningen til dr. Daszak og hans kolleger:

«Dermed ble det innenfor rammene av USAIDs EPT/Predict- prosjekt identifisert steder i den kinesiske provinsen Yunnan, hvor flaggermus som holdt til i huler, var bærere av et stort utvalg av 11 nye SARS-liknende koronavirus. Og noen av disse virusene er i stand til å infisere menneskelige celler og å forårsake sykdom hos humaniserte mus.»

Vi får altså her igjen en bekreftelse på hva det var Daszak jobbet med i Kina. Han samlet inn SARS-liknende virus fra flaggermus og gjorde dem, ved hjelp av humaniserte mus, i stand til å smitte mennesker. Det er ingen hemmelighet og framgår også av offisielle dokumenter fra den amerikanske regjeringen og fra de NGO-ene som var med på dette.  Og da samarbeidet Daszak også med USAIDs PREDICT-program, som igjen dr. Dennis Carroll, som en av de ledende direktørene i USAID, hadde en ledende funksjon i. Det samme gjelder for dr. Jonna Mazet – hun var også med i PREDICT-programmet.

Gates og Rockefeller

Dr. Jennifer Gardy er assisterende direktør for overvåkning, data og epidemiologi i Bill & Melinda Gates Foundation. Hun forsker på genomer og har av Gates blitt sendt ut til forskjellige organisasjoner, for eksempel til Genome Canada. Etter det vi kjenner til, er Genome Canada en lobbyorganisasjon som blir finansiert av den kanadiske regjeringen og noen stiftelser, og som skal reklamere for genteknologi som en vei inn i en gylden framtid.

Polio- We have won a battle, but the war is still on-Professor Tomori | Regional Office for Africa
Dr. Oyewali Tomori

Dr. Oyewali Tomori er en virolog fra Nigeria, som hadde ledende stillinger i WHO og som har vært styremedlem i stiftelsen GAVI, som ble grunnlagt av Gates i Verdens økonomiske forum, og som blir finansiert og kontrollert av Gates. Under pandemien blir milliarder overført til GAVI, som kontrollerer hvordan disse milliardene, som er øremerket til pandemibekjempelse, skal brukes, altså hvilke vaksiner og tester som skal kjøpes inn.

Dr. Ariel Pablos Mendez har vært direktør hos WHO, han har vært direktør for internasjonal helse i Rockefeller Foundation og han ledet den globale helseavdelingen i USAID under president Obama.

Global Virome Project (GVP)

Nå er du kanskje frustrert, og lurer på hvorfor jeg presenterer alle disse folkene som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Men det stemmer ikke, for de kjenner hverandre alle veldig godt og arbeider sammen. De er alle aktive i Global Virome Project, hvor Dennis Carroll, Peter Daszak, Oyewali Tomori, Jonna Fazet, Edward Rubin, Jennifer Gardy og Ariel Pablos-Mendez sitter i styret. I Global Virome Project sitter (de sannsynlige) utviklerne av SARS-CoV-2 (altså Daszak & Co.) og representantene for pandemiens organisatorer (Gates, Rockefeller og WEF) sammen ved ett bord.

Presentation title
Logoen til GVP

(Merknad: Her er en lenke til GVPs styre, der finner du CV-en til alle styremedlemmene, det er grunnen til at jeg ikke har satt lenker på personene. Du kan sjekke alt det jeg har skrevet om disse personene på GVPs side.)

Legg merke til: De personene som jeg her har listet opp, utgjør hele styret til GVP, det har ikke noen flere medlemmer. Det er altså tale om en håndplukket og lukket gruppe som består av representanter for pandemiens organisatorer og folkene rundt Daszak, som i Wuhan forsket på koronavirus fra flaggermus. Det finnes ikke én eneste person i GVPs styre, som ikke har en forbindelse til en av disse gruppene. GVP er nettopp den forbindelsen som vi har vært på leting etter mellom pandemiens organisatorer og (de sannsynlige) utviklerne av SARS-CoV-2, for der sitter de alle i et hyggelig lag.

De som har lest «Inside Corona», vet at vi i boken stiller opp og belegger en tese om at den aktive fasen i pandemiforberedelsene startet sånn cirka i 2015/2016. På det tidspunktet begynte pandemiens organisatorer å utløse store pengestrømmer, og de grunnla nye NGO-er spesielt for dette formålet. Det mest kjente eksempelet er Bill Gates’ CEPI, som ble grunnlagt i januar 2017 i Verdens økonomiske forum, og som i dag får en stor del av midlene som de vestlige landene bevilger til kampen mot pandemien. CEPI og GAVI er EUs viktigste pengemottakere, som jeg her har vist med utgangspunkt i de programmene for pandemibekjempelse som EU finansierer. Nesten alle midlene som EU bevilger til kampen mot pandemien, går til organisasjoner som Bill Gates kontrollerer eller til og med har opprettet spesielt for dette formålet.

Global Virome Project er enda et eksempel på en NGO som ble grunnlagt nøyaktig på det tidspunktet som vi har identifisert som den aktive fasen i pandemiforberedelsene, og GVP skriver om sin egen opprettelse:

«I Rockefeller Foundations Bellagio Conference Center møttes fra den 8. til den 11.august 2016 representanter fra hele verden – høytstående politikere og beslutningstakere, ideologer, eksperter, forskere og representanter for internasjonale organisasjoner (inkludert slike som befatter seg med menneskers, dyrs og miljøets helse), sponsorer,  stiftelser, og privat sektor – for å utvikle en visjon om Global Virome Projects betydning og gjennomførbarhet i oppbyggingen av en ny verden som vil være sikret mot den trusselen som nye virussykdommer representerer.»

Også ved GVP var Rockefeller Foundation, som – i GVPs tilfelle via Jennifer Gardy – har slått seg sammen med Bill & Melinda Gates Foundation, med på laget fra begynnelsen av. I «Inside Corona» har vi vist mange slike eksempler på forbindelser mellom Gates og Rockefeller.

At jeg har nevnt USAs hemmelige tjenester (altså CIA, DARPA og In-Q-Tel)  og Metabiota med Nathan Wolfe, har også sine grunner, for for det første har de sin representant Edward Rubin i GVPs styre, og for det andre har Nathan Wolfe skrevet konseptbeskrivelsen for Global Virome Project sammen med Dennis Carroll, Peter Daszak, Jonna Mazet og Edward Rubin. Og jeg har allerede nevnt at Nathan Wolfe og Peter Daszak  har hatt en forbindelse med hverandre gjennom tidsskriftet EcoHealth siden i hvert fall 2008.

GVPs konseptbeskrivelse

I GVPs konseptbeskrivelse, som forfatterne i 2017 skrev for WHO, som blir angitt som GVPs viktigste partner, og de publiserte i 2018, blir det henvist til faren for at virus kan overføres fra dyr til mennesker. For å være forberedt på dette anbefaler forfatterne blant annet PCR-tester:

«Bruk av polymerasekjedereaksjonstester for et utvidet utvalg av potensielt zoonotiske virusfamilier for å forkorte tiden mellom oppdagelsen av utbruddet og identifiseringen av sykdomsutløseren»

At en slik nylig grunnlagt organisasjon, hvor noen virologer – hvor innflytelsesrike de enn måtte være – har slått seg sammen, straks blir en viktig partner for WHO og gjør krav på et budsjett på 1,2 milliarder dollar for pandemiforebygging, er utenkelig uten støtte fra mektige kretser. Derfor er det neppe en tilfeldighet at Jennifer Gardy fra Gates Foundation sitter i GVPs styre, for Gates er, når man legger sammen alle overføringene fra hans ulike stiftelser, WHOs største økonomiske bidragsyter. Og den som betaler, er jo også den som bestiller musikken.

Jennifer Gardy - Bill & Melinda Gates Foundation
Jennifer Gardy

Naturligvis kan nok også kontaktene til USAs regjering gjennom USAID ha vært nyttige, og også Rockefeller er kjent for å være en innflytelsesrik stiftelse.

Man kan altså slå fast at Gates og Rockefeller, som ifølge våre undersøkelser sammen med WEF er de viktigste trådtrekkerne i pandemien, etter 2016 har sørget for å få opprettet en koselig liten NGO, der representanter for pandemiens organisatorer sitter sammen med dem som etter all sannsynlighet skapte SARS-CoV-2 i Wuhan.

Det som deretter skjedde 

I august 2019 slapp trolig SARS-CoV-2 ut fra laboratoriet og spredte seg så over hele verden etter militærlekene i Wuhan, for prøver av avløpsvann fra høsten 2019 fra flere steder i verden har i senere undersøkelser vist seg å inneholde spor av Covid-19. Den 12.september 2019 gjorde laboratoriet i Wuhan gendatabasen utilgjengelig på nettet. De første tilfellene av sykdommen ble rapportert i Wuhan i desember 2019.

Allerede i desember 2019 ble potensielle vaksinekandidater mot koronavirus overført fra Moderna til University of North Carolina under en konfidensiell avtale. Det skjedde 19 dager før rapportene om de første uvanlige lungesykdommene i Wuhan, og 28 dager før det nye koronaviruset ble identifisert som årsaken til dette problemet.

Dr. Ralph Baric undertegnet for overleveringen av materialet på side 107 i den konfidensielle avtalen. Han forsket sammen med Daszak i Wuhan på koronavirus i flaggermus. Signaturen hans er datert den 12. desember 2019. I det konfidensielle dokumentet står det at Moderna og National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) den 12.desember 2019 ble enige om å overføre de felles utviklede «mRNA-koronavirus-vaksinekandidatene» til University of North Carolina. Og det til tross for at det på det tidspunktet ikke var offentlig kjent at det fantes et koronavirus som kunne utgjøre en fare for mennesker.

Jeg minner om: NIAIDs direktør er dr. Fauci.

dr. Fauci. Hvordan kunne han vite om viruset før utbruddet?

Den 1. februar 2020 var det en telefonkonferanse med dr.Fauci og minst elleve andre forskere, hvor det kontroversielle spørsmålet om det nye viruset hadde blitt kunstig skapt eller hadde oppstått på en naturlig måte, ble diskutert. De som deltok på telefonkonferansen var i tillegg til Fauci blant andre dr. Jeremy Farrar (leder for Wellcome Trust, enda en viktig organisator av pandemien) og dr. Drosten. Den påfølgende e-postkorrespondansen er etter hvert blitt offentliggjort, jeg har skrevet om det.

Selv om Fauci visste at han hadde finansiert Daszaks forskning i Wuhan (og også visste hva det ble forsket på der), fortalte han ikke noe om det. Og selv om noen av dem som deltok i telefonkonferansen, stilte seg veldig tvilende til at viruset kunne ha en naturlig opprinnelse, sa de – og da framfor alt dr. Fauci – noe annet offentlig. Den 19.februar 2020 skrev en hel rekke forskere en artikkel i Lancet der de stilte seg solidarisk med sine kinesiske kolleger og utelukket helt at SARS-CoV-2 kunne stamme fra laboratoriet i Wuhan. De som undertegnet brevet, var blant andre: Dennis Carroll, Peter Daszak, Jonna Mazet, Jeremy Farrar og dessuten også Christian Drosten.

Jeremy Farrar, for eksempel, var fremdeles under den telefonkonferansen som ble avholdt knappe tre uker tidligere, av den oppfatning at det nye viruset var skapt på kunstig vis, men skrev så likevel under brevet og omtalte tesen om at viruset kom fra laboratoriet i Wuhan som en konspirasjonsteori.

Tesen om at viruset kom fra laboratoriet i Wuhan, ble deretter av medier og myndigheter i nesten et helt år avskrevet som en konspirasjonsteori, og president Trump ble beskyldt for å ville bruke denne «konspirasjonsteorien» til å avlede oppmerksomheten fra sin angivelig mislykkede kamp mot Covid-19.

Ikke før hadde Trump gått av som president, så var det ingen konspirasjonsteori lenger, for da gav den nye amerikanske presidenten Joe Biden tidlig i 2021 de hemmelige tjenestene i oppdrag å undersøke laboratorieteorien.

Dessuten ble den WHO-undersøkelsen som jeg nevnte innledningsvis gjennomført i februar 2021 i Wuhan. Daszak deltok som eneste USA-amerikaner i den, og meddelte deretter at det ikke var nødvendig å se nærmere på gendatabasen da han visste at det ikke fantes noe av interesse i den. Han hadde jo selv forsket der.

Medienes taushet

At dr. Fauci betalte for forskningen i Wuhan og hva doktorene Daszak, Baric og Shi brukte disse pengene til å forske på, har vært kjent i hvert fall siden mai 2021, og jeg rapporterte om dette for første gang i i begynnelsen av juni 2021. Fra sommeren 2021 av ble dr. Fauci flere ganger innkalt til høringer om temaet i senatet i USA, og han nektet da først for alt, men gjorde så etter hvert litt etter litt visse innrømmelser. Hans motstandere beskylder ham for mened, men Joe Bidens regjering holder sin beskyttende hånd over ham.

news-media-logos | Quorum Centre for Strategic Studies
Plutselig er disse blitt helt ukritiske og tause om denne eksplosive saken.

De tyske mediene rapporterer enten overhodet ikke om disse høringene, eller framstiller de (republikanske) representantene som setter ham under press som konspirasjonsteoretikere, Trumptilhengere, vaksinemotstandere eller munnbindnektere, alt sammen begreper som etter medienes mening er lite flatterende, og som er ment å gi leserne et negativt inntrykk av disse representantene. Men om det faktiske innholdet i utspørringene av dr.Fauci og bakgrunnen for dem, får man nesten ikke vite noen ting i de tyske mediene.

Også all den nye informasjonen som har blitt tilgjengelig siden sommeren 2021, som for eksempel offentliggjøringen av det interne brevet fra Pentagon, hvor det blir hevdet at SARS-CoV-2 helt sikkert har sitt opphav i laboratoriet i Wuhan og derfor til og med blir betegnet som «SARS-CoV-WIV» («WIV» er en forkortelse for «Wuhan Institute for Virology»), tier mediene stille om. Men brevet er interessant, for i det går forfatteren detaljert inn på Daszaks forskning i Wuhan, og det blir der fortalt at Daszak til og med søkte om støtte til denne forskningen fra DARPA i 2018, men at DARPA avslo søknaden da de fant at Daszaks forskning var for farlig, og fordi de på grunn av det moratoriet som fortsatt var i kraft, heller ikke hadde lov til å gi økonomisk støtte til gain of function-forskning.

Først i begynnelsen av 2022 kom de første rapportene i tyske hovedstrømsmedier om alt dette, hvor en dokumentar av n-tv, for eksempel, riktignok rapporterte om Daszak og hans tvilsomme rolle, men totalt sett formidlet et inntrykk av at det var Kina, og ikke Daszak eller Fauci, som hadde noe å skjule. Og som allerede nevnt, har også Drosten i begynnelsen av 2022 i et intervju i Süddeutsche Zeitung uttalt seg på en mindre bastant måte enn tidligere.

Drostens rolle er av generell interesse. Han deltok riktignok ikke i forskningen i Wuhan, men var fra begynnelsen av med i de internasjonale samtalene, som for eksempel telefonkonferansen den 1. februar 2020 med Fauci og andre. Og Drosten følte seg også kallet til å være med blant undertegnerne av det åpne brevet i Lancet i februar 2020. At Drosten i tillegg blir regnet som PCR-testens opphavsmann, som GVP allerede i 2017 hadde gått inn for å bruke, kommer i tillegg.

For øvrig ble det åpne brevet i Lancet fra februar 2020 raskt sterkt kritisert da Lancet publiserer vitenskapelige artikler, men på ingen måte er en plattform for åpne brev og solidaritetserklæringer.

Det er virkelig fascinerende å se hvor konsekvent de tyske «kvalitetsmediene» så lenge har unnlatt å omtale disse tingene, selv om de for lengst er kjent og belagt med offisielle dokumenter.

Da stadig nye fakta blir offentliggjort, og Mr.X og jeg fortsatt arbeider med dette temaet, er nok dette neppe den siste artikkelen om emnet, derfor må jeg vel avslutte med følgende ord: Fortsettelse følger…

Oversatt av Rune G.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Når man vil organisere en pandemi, altså også vite på forhånd når den vil bryte ut, da kan man ikke stole på at et egnet virus vil være i ferd med å spre seg på det ønskede tidspunktet»

  Men når dødstallene, og innleggelsene synker, så kan man ta i bruk en (PCR-) test som kan gi positivt bevis i en agurk, som så skaper panikk, godt hjulpet av et media, – som har sine eiere.
  Og politikere som har vist seg underdaning til ww- makta tidligere, oppførte seg som idioter uten kontakt med virkelig fakta eller vitenskap; alle ville være best i klassen for å holde på maktposisjoner. Politikk ble den nye vitenskapen.
  De som mente det fantes bedre vern enn eksperimentiell injeksjon, og at tallene vi fikk var manipulerte og ikke tok hensyn til de forskjellige nasjoners befolkning som uansett skulle dødd, måtte derfor bort eller demoniseres, sammen med alle som stilte seg undrende og negativ til hysteriet. Vår tids heksebrenning?

  Kanskje var dette også en test på hva befolkninger kan godta av tullball uten å reagere?
  Så, – hva blir det neste?
  Antagelig renteøkninger og «økonomikrise», det har alltid vært effektivt for å skape frustrasjon og lammelse; og noe som bakmennene alltid har tjent på etter å ha narret nasjoner til å ta opp lån. – Som etter alle verdenskriger, økonomiske eller militære. (Vi tror som kjent at penger har en egenverdi og, på forunderlig vis, er viktigere enn arbeidskrefter for en nasjon.)

  Alt tyder på at denne «pandemien» er orkestrert. En økonomisk verdenskrig; som verdenskriger alltid har som hovedgrunn & mål.
  Virus har gjennomsøkt jorden gang på gang. Noen ganger med stort mannefall fordi befolkningene har vært underernærte/feilernærte. Covid var/er bare farlig fordi den ble brukt politisk som et våpen.

  Svar
 • Øystein Jørgensen
  22 februar 2022 14:40

  Forsiktig nå. Ikke så kjapp i svingene!!!!!!

  Lufta er mer forpestet av propaganda enn folk evner å forestille seg. Noe av den er av så høy kvalitet at selv de smarteste kan ikke unngå å bli lurt.
  Det er ikke amatører som produserer viruspropagandaen. Det er amatører som utsettes for den.
  Statsmakta presenterer en eventyrfortelling egnet til å lure folk.
  I tillegg legges ut falske spor for å fange oppmerksomheten til tvilerne. Det er standard metode.
  Fortellingen om et naturskapt skrekkelig virus har lurt nesten alle mennesker trill rundt. Etterhvert som flere begynner å ane kjempestore ugler i mosen skiftes medias fokus forutsigbart over til en annen eventyrfortelling; at «det nifse viruset» ved et uhell slapp ut fra et laboratorium evt. at det ble sluppet ut med hensikt. Eller at det tilmed kan være menneskeskapt og sluppet ut i ond hensikt.
  Bare falske spor, alt sammen.
  Lagt ut allerede helt fra begynnelsen. Mange små antydninger, litt her og litt der.
  Styre menneskers oppmerksomhet hit og dit. Sørge for at folk fortsetter å fokusere på pratet om et farlig virus. Alt for at folk ikke skal forstå den rette forklaringen.
  Et farlig virus ville ikke blitt sluppet løs siden det kunne blitt farlig for samfunnstoppene selv.
  Disse superegoistene ville aldri sette seg selv i fare. Atferden deres når TV-kameraet er avslått viser jo at de oppfører seg som om de vet at det finns ingenting å være redde for. Derfor de mange brudd på deres egne regler. De evner ikke å spille redde hele tiden.
  Den rette forklaringen er nok en ganske annen og enda mer fantastisk;
  dette «forferdelige viruset» ble hverken funnet eller oppfunnet. Det ble oppdiktet.
  De eneste virus i sirkulasjon er bare de vanlige virus som dukker opp iblandt i årenes løp. Alt innenfor grensene for hva som kan regnes som normalt, som statistikk over total dødelighet viser.
  Helt ufattelig.
  En løgn så stor at den sprenger all fatteevne og derfor fatter nesten ingen at det går an.
  Som Hitler la merke til; når folk skal lyves for bør en løgn være tilstrekkelig stor. Små løgner kan gjennomskues.Store løgner blir lettere trodd på. Det gjelder å ta i så det monner.
  Løgnen om dette «uhyggelige viruset» er tilstrekkelig stor.
  Selv mange smarte mennesker sliter med å forstå hele betydningen av at virusets eksistens ikke er påvist ved profesjonell metode.

  En annen sak er at noen av pedagogiske grunner foreløbig vil velge å forbigå dette i taushet. Det er et sørgelig faktum at når et menneskes sinn er grundig fyllt med løgn så er det SANNHETEN som virker som fantasi. Å fortelle folk for mye av sannheten på en gang vil bare bli møtt med hoderisting og virke mot sin hensikt.
  Dermed vil selv tvilere tenke at alt sammen som opposisjonen sier er bare fantasi og at myndighetene har nok rett likevel.
  Et stort pedagogisk problem.
  Jeg vet sannelig ikke hva som er klokest; kompromissløst fortelle hele sannheten uten å ta hensyn til hvordan den blir mottatt eller foreløbig nekte å si hele sannheten. Ideelt bør folk få fortalt sannheten i tilstrekkelig små porsjoner om gangen.

  Til støtte for min oppfatning om at dette konkrete viruset kun eksisterer i menneskers fantasi; se på arbeidet som kanadiske Christine Massey har gjort.
  Hun har gjort en kjempeinnsats med å avsløre gigantbløffen.
  Helseinstitusjoner og offentlige systemer i mange land har blitt spurt om de har kjennskap til bevis for at viruset er blitt isolert på profesjonelt vis, dvs. ved hjelp av standard metode med sentrifuge.
  Av de som har svart har alle svar vært negative.
  Amerikanske CDC har direkte innrømmet at mesteparten av virusets sammensetning er bare noe som en datamaskin har regnet seg fram til; dvs. rent juks. Og CDC ansees sammen med WHO som verdens ledende autoritet på smittsomme sykdommer. Når ikke engang CDC har dette konkrete viruset, hvor er det da?
  Les gjennom dette og gni øynene:
  «sars-cov-2 has not been proven to exist: the shocking research of Christine Massey nomorefakenews.com»
  og:
  «the non-existent virus; an explosive interview with Christine Massey nomorefakenews.com».

  Dette er helt avslørende.
  Om det er så veldig smart å spre dette videre akkurat nå vet jeg som sagt ikke.
  Når det gjelder avsløring av koronabløffen tenker jeg på skrelling av en løk; det er best å nøye seg med ett lag av gangen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krisen rundt Ukraina:

Det er egentlig en USA-Tyskland-konflikt.

Forrige innlegg

Dødsfallene blant trippelvaksinerte øker mest.

Blant uvaksinerte faller dødstallene ifølge skotsk rapport.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.