POSTED IN Klima

Klimaet skifter.

Mange tror det skyldes menneskene, men det er all grunn å tvile på det.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvordan omvende klimabløff-tvilerne

av Peter Koenig

Indoktrineringen med klimaendringsbløffen har vært så godt forberedt, og så lenge, og med milliarder og milliarder av dollar av profesjonelle manipulatorer av sosiale relasjoner og tanker (dvs. det Storbritannia-baserte Tavistock Institute) og i samarbeid med hele FN-systemet – Det er praktisk talt umulig å overbevise de smarteste, mest utdannede og mest ærlige menneskene om at de har blitt lokket i en felle.

Selv når de ser at noe ikke er helt riktig, forteller deres stille indre sinn dem: «Kan ikke være; umulig at regjeringen og vitenskapsvennene mine lyver for meg…»

Det er selvfornektelse – som selvbeskyttelse.

Å innrømme at man har blitt forrådt det meste av livet ville vært for skammelig uansett hvor mange andre som ble løyet for og lurt inn i samme felle. Innrømmelse kan tolkes som at vi ikke er smarte. Ingen ønsker å være «usmarte».

Det er imidlertid sant at i løpet av de siste tre tiårene eller så har løgnpraten, som kommer fra regjeringer, internasjonale organer som FN, og gjentatt til det kvalmende av mainstream-media, vært så gjennomgripende at tvil om det ikke bare er «ukult», men også sosialt og politisk ukorrekt. Knapt noen ønsker å være sosialt og politisk ukorrekt. Du blir snart ansett som en utstøtt. Ingen ønsker å være en utstøtt.

Sannheten er at i dag er omtrent 90 % av den offisielle fortellingen – som stammer fra påståtte ekspertinstitusjoner, og fra myndighetene som er betalt for av dine skatter – løgner, falskt, manipulert – så du vil ikke få vite sannheten, og du vil adlyde ordrene som følger løgnene.

La oss belyse noen fakta om klimaendringer.

1. Klimaet endrer seg hele tiden – vanligvis i «bølger» på 15 – 20 000 år, med mindre sykluser innimellom. Derfor går klimaendringene sakte, så sakte at livet på jorden naturlig kan tilpasse seg, uten at vi merker noe særlig til det under vår korte menneskelige levetid på rundt 80 år.

2. Mer enn 90 %, noen forskere sier mellom 95 % og 97 %, av klimaendringene er forårsaket av solaktivitet, som også kommer i sykluser. Ekte forskere sier at menneskelige aktiviteter, industrier, biler, landbruk – til og med militæret (som mainstream aldri nevner – på COP-møtene [se nedenfor om COP] er det strengt forbudt å  snakke  om den militære CO2-produksjonen) – produserer mindre enn 0,3 % av CO2, umerkelig fordi eventuelle overskudd absorberes av havet.

Menneskene bidrag til klimaendringene er minimal.

Havet frigjør også CO2 når skog, hovedsakelig regnskog, og trær generelt trenger mer for å overleve – CO2 er livsnødvendig mat for trær, som igjen produserer oksygenet som det meste av livet på jorden lever av. En perfekt, balansert symbiose. Moder Jord vet hva hun gjør.

3. Nøkkelen er: det ligger selvsagt en agenda bak narrativet om at menneskeskapt CO2 forårsaker«klimaendringer».Da Al Gore turnerte på begynnelsen av 2000-tallet med sine propaganda-klimataler, blant annet i Verdensbanken og andre internasjonale byråer, det ble kalt «global oppvarming». Så endret fortellingen seg fordi man kan gjøre mer med en begge-sidig, både avkjølende og oppvarmende, «klimaendring».

Denne ideen går tilbake til Club of Rome , deres beryktede rapport fra 1972 «Limits to Growth» («Grenser for vekst»). Klubbens første mål, som det fremgår av rapporten, er befolkningsreduksjon med mer enn 90 % slik at jordens ikke-fornybare ressurser skal vare lenger for en liten elite. Så enkelt som det.

«Grenser for vekst» er fortsatt, den dag i dag, planen for Great Reset / FNs agenda 2030. Så, fortellingen om befolkningsreduksjon lever fortsatt i beste velgående – som du vet. Eugenistene, Gates og Rockefellers et al , er ganske allestedsnærværende.

Se også dette – ganske nylig, fra en av forfatterne av «Limits to Growth»:

Club of Rome «Limits to Growth»-forfatter fremmer folkemord på 86 % av verdens befolkning

Av Rhoda Wilson , 8. juli 2023

Dennis Meadows, en av hovedforfatterne av Club of Romes The Limits to Growth, er medlem av World Economic Forum. (intervju 4. mai 2023)

Her kommer også plandemier inn, med press- og tvangs-drapsvaxiner som vil etterlate – ifølge Mike Yeadon, tidligere VP Pfizer, da også ansvarlig for Pfizer Research – potensielt milliarder av mennesker døde i løpet av de neste 5-10 årene. Anslagsvis 70 % av verdens befolkning var vaksinert.

Nesten ingen vil være i stand til å spore overdødeligheten tilbake til vaxxene fordi dødsårsakene vil være så mange og så forskjellige at det ikke er noe klart synlig mønster for den felles årsaken. Forskere vil bli tvunget til å holde kjeft – slik tilfellet var med de falske vaxxene og PCR-testene.

Det er en av grunnene til at det var mellom 5 og 10 forskjellige versjoner av vaxxer som sirkulerte, slik at de kan se hvilke eliksirer som forårsaker hva slags sykdom og død – og hvor velfungerende og effektive de forskjellige biokjemiske sammensetningene av vaxxer er for å øke dødeligheten.

*

Menneskeskapte «klimaendringer» er et av virkemidlene som » Limits to Growth » har forestilt seg for at eliten skal leve lengre og bedre liv, med lenge varende ikke-fornybare ressurser.

Det er også et perfekt verktøy for å

(i) bidra til å desimere befolkningen gjennom tørke, flom, hungersnød; ekstreme orkaner, hetebølger som dreper storfe og mer;

(ii) jordskjelv og deres ødeleggende konsekvenser (Haiti 2010; Tyrkia tidligere i år og Marokko for noen måneder siden, mest sannsynlig også Afghanistan og Nepal, er mistenkt for å ha blitt skapt med ’geoengineering’.)

For at folk skal tro på klimaendringer, MÅ klimaet bokstavelig talt endre seg – i det minste på overflaten. Når alt er gjort, kanskje om 10 eller 20 år (agenda 2030- planen deres – som de IKKE vil oppnå, noensinne ), tenker de kanskje å gå tilbake til de «normale sol-forårsakede klimaendringene»-syklusene.

Klimaagendaen ble offentliggjort av det FN-sponsede «Earth Summit» i Rio i 1992. I over 30 år har vi blitt indoktrinert med ideen om at klimaet endrer seg på grunn av våre klimauvennlige vaner, inkludert bruk av karbonbaserte energikilder.

Propagandaen fungerte bra. Under årlige COP-konferanser rundt om i verden, løy klikken bak regjeringene for oss om hvilke mål vi skulle sette for den reduserte CO2-produksjonen, slik at verden ikke skulle kollapse. Men ingen regjering følger noen gang reglene for å nå målene.

IAEA på FNs klimakonferanse 2022 i Sharm El-Sheikh, Egypt. 9. november 2022 Fotokreditt: David Nieto

Til nå har vi hatt 27 COP-konferanser, den siste i 2022 i Egypt, den neste er i desember 2023 i Dubai. Ingenting har endret seg og ingenting vil endre seg, og jorden er fortsatt intakt. Men den kriminelle myten skal holdes i live for massene.

Initialene COP står for Conference Of the Parties. Det er organet til United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) som har som mål å » veilede innsatsen til landene som er parter i konvensjonen for å handle mot klimaendringer «.

Denne beskrivelsen alene sier alt. Det er selve symbolet på hykleri, ettersom ingen regjering, eller noen internasjonale institusjoner tror på det, og derfor tvinger de folk til å forlate livsstilen sin, tvinger dem ut av jordbruket, reiser, tvinger dem til å bo i 15-minutters byer (hvor bilreiser utover 15 minutter per dag er forbudt) – og mer – mens eliten ignorerer slike regler og flyr rundt på kloden i sine private jetfly, som om det ikke fantes noen morgendag.

*

På 1990-tallet kom omtrent 87 % av hele verdens energiforbruk fra «CO2-avgivende» hydrokarboner. Gjett hva, i 2023 er nesten samme prosentandel – omtrent 85 % kommer fortsatt fra hydrokarboner – den minimale forskjellen er godt innenfor feilmarginen.

Til tross for den kvalmende  fordømmelsen av CO2-produserende hydrokarboner, er det uansett slik at verdensøkonomien ikke kunne overleve uten dem.

Hykleri på sitt beste: EU som «sanksjonerer» Russland ved ikke å kjøpe deres gass, har faktisk i 2022 importert den nest største mengden gass fra Russland siden 2014. Noen av forsendelsene ble rutet gjennom India og andre land. Se dette .

Siden tidlig på 1940-tallet har vitenskapen om «klimaendringer», som i  geoengineering av været , blitt perfeksjonert. I en Harvard-avslutningstale fra 1962 sa daværende visepresident Lyndon Johnson:

«i 2025 vil USA kontrollere været, og den som kontrollerer været vil kontrollere verden.» Se video under.

Vi er nesten kommet til 2025, og ifølge det spanske meteorologiske byrået, AEMET, er værmodifikasjon eller geoingeniørpraksis, i ulik grad, kjent av rundt 50 land i verden, først, selvfølgelig, USA, Russland og Kina, men også Spania og andre EU-land besitter teknologien. Se dette .

Det mest kjente byrået for geoengineering er US Airforce-kontrollerte HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program). HAARP virker i ionosfæren. Og er, som tidligere antydet, i stand til å utløse jordskjelv når det måtte anses som «nødvendig» av universets mestere.

«Geoingeniører» smelter kunstig isen på Nordpolen så vel som Antarktis og isbreene – bare for å skape tro på at klimaet er i endring. Dokumentarer vil vise deg hvordan isbreene og nord- og sørpolisen forsvinner – og hvordan isbjørnen har et hardt liv i vente.

Men som følge av stigende temperatur har bestanden i Arktis de siste ti-årene blitt større.

Så langt er de villige til å gå for å få gjennomført agendaen sin. Dette klimaendringsprogrammet koster sannsynligvis billioner av dollar – folks skattepenger, brukt på forsettlig ødeleggelse av Moder Jords beskyttende skjold og viktigst av alt hennes miljømessige likevekt.

Ingen beløp er for store hvis det kan stoppe dem fra å gjøre det de gjør, forsøke å utslette livet på jorden. Men når det skjer – vi er omtrent den 6. eller 7. sivilisasjonen – vil Moder Jord beskytte seg selv ved å la sivilisasjonene kollapse. De forrige har alle forsvunnet, sannsynligvis på grunn av menneskelig grådighet, egosentrisitet, makttørst – you name it. Vår sivilisasjon vil ikke være noe annerledes, dersom Vi, Folket, ikke er i stand til å stoppe det.

*

I august 2022, fokuserte en konferanse i Sveits på flere kontroversielle emner, tatt opp av forskere og sanne eksperter på sine felt.

En av dem var fysiker, professor ved et sveitsisk toppuniversitet, spesialisert innen klima og vitenskapen for å modifisere det. Han åpnet talen med å si: 

«Dere vet alle at klimaet vårt er manipulert, men jeg skal forklare dere hvordan det gjøres …»

Deretter fortsatte han med å vise side på side med patenter for kjemikalier og deres kombinasjoner – brukt mest i Ionosfæren, hvor været blir laget. Han forklarte også det du ser som «chemtrails» – og hva de gjør med klimaet/været og ikke minst med menneskers helse.

Geoengineering klima  er som å bevæpne været, det er mer effektivt enn atomeksplosjoner fordi det kan rettes nøyaktig inn mot landet eller regionen der du vil at store skader skal oppstå; og det etterlater ikke radioaktivt nedfall i årene som kommer. Den forlengede monsunen i Pakistan i 2022 var et eksempel. Den ødela nesten alle matavlinger, infrastruktur, boliger, og forårsaket ekstrem fattigdom – og død.

Det fikk også folks oppmerksomhet til å vike av fra å gå ut i gatene i millioner og kreve å få tilbake sinvalgte statsminister, Imran Khan , som fungerte som statsminister for pakistanere fra august 2018 til april 2022, da han ble avsatt i et parlamentarisk kupp, orkestrert av USA.

Klimaprofessoren snakket også om elektromagnetiske kraftbølger – sendt ut med enorm styrke fra satellitter – som når opp til 17-20 km under overflaten. Det er slik jordskjelv utløses, selv i områder der det ikke er noen forkastningslinjer – for eksempel i regionen Tyrkia/Syria, der det nylig var jordskjelv.

*

Manipulasjon av samfunn og sinn er en vitenskap drevet til perfeksjon de siste 80 årene av det britiske-baserte Tavistock Institute (se Daniel Estulins bok, «The Tavistock Institute: Social Engineering and Mind Manipulation»), samt av DARPA, en Pentagon-tenketank. Dette gjøres gjennom media, skoler, hverdagsdebatter blant mennesker – en slags «splitt og hersk-taktikk» – alt er grundig gjennomtenkt og fortreffelig drevet.

Mange mennesker ville nok fortsatt ikke tro deg, hvis du fortalte dem det.

Det forklarer imidlertid hvorfor Climate Hoax faktisk er en Climate Hoax.

*

Peter Koenig  er en geopolitisk analytiker og tidligere seniorøkonom i Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon (WHO), hvor han jobbet i over 30 år rundt om i verden. Han er forfatteren av  Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; og  medforfatter av Cynthia McKinneys bok «When China Sneezes:  From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis» ( Clarity Press – 1. november 2020).

Peter er forskningsassistent ved Center for Research on Globalization (CRG). Han er også en ikke-bosatt seniorstipendiat ved Chongyang Institute ved Renmin University, Beijing.

Det fremhevede bildet er fra The Last American Vagabond

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Global Research

Copyright © Peter Koenig , Global Research, 2023


Språkvask: Monica Sortland

Derimot.no sin redaksjon har lagt til bilder m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Har man hørt om avskoging og gjengroing?
  Et stikkord for kolonialismen er: Massedød og gjengroing.

  I begynnelsen av 1500-tallet var feks Amazonas oppdyrket jordbruksland hvor det bodde rundt 50-60 millioner mennesker.
  Da europeerne kom til Amerika spredte smittestoffene seg raskt innover i landet og tok livet av store deler av den opprinnelige befolkningen. Amazonas grodde igjen og ble til regnskog.
  Vhja moderne flyradar har man nå oppdaget rundt 20.000 arkitektoniske ruiner (perler) i Amazonas.
  Et stort oppdyrket landareal i Nord-Amerika på størrelse av Frankrike grodde også igjen.
  Alt dette førte til at mye CO2 ble bundet opp i skog på den nordlige halvkule. Men økt skog/gjengroing i varme strøk (dvs regnskog) fører også til økt fuktighet og skydannelse, noe som reflekterer mer sollys tilbake til verdensrommet og som igjen har en avkjølende effekt.
  Denne gjengroing skjedde omtrent samtidig med Den Lille Istid i Europa (LIA). Noen sammenheng her?

  Omtrent samtidig med den varme periode i middelalderen (MWP) ble store deler av landområdene rundt Mexico-gulfen avskoget med det resultat at Maya-riket opplevde en ekstrem tørke som varte i ca 80 år.
  Vhja moderne flyradar har man nå funnet 60.000 ruiner rundt Mexico-gulfen som hittil har vært helt ukjent. Og Golfstrømmen og tilhørende vindstrømmer kommer fra disse trakter og treffer Europa.

  Den varme periode i Romerriket faller omtrent sammen med okkupasjonen av Karthago. Romerne hogde ned store mengder med skog i Karthago for å dyrke mer mat. Røtter fra trær binder jordmasser. Når trærne forsvant førte elvene med seg store jordmasser ved regnskyll. Disse jordmasser havnet bla i havnebassenget i den havnebyen som romerne brukte for frakt til/fra Karthago. Havnen kunne ikke lenger brukes og romerne måtte flytte all frakt til gamle Karthago by.

  I sin tid var Sahara regnskog. Dag O. Hessen sier at jordbruksvirksomhet førte til av Sahara ble ørken. I vår tid rapporteres det om ekstrem tørke i Amazonas. Og det er kanskje bare et spørsmål om tid før Amazonas også blir til ørken? Det vil føre til mindre skydannelse.

  I løpet av de siste 30 år fra 1990 til 2020 har skog i Latin-Amerika, Afrika og Indonesia bli avskoget med rundt ca 14% (altså skog i varme strøk av kloden).

  https://www.visualcapitalist.com/mapped-30-years-of-deforestation-and-forest-growth-by-country/
  https://clintel.org/greenland-ice-core-co2-during-the-past-1000-years/

  Svar
 • Northern Light.
  19 november 2023 15:59

  «Selv når de ser at noe ikke er helt riktig, forteller deres stille indre sinn dem: «Kan ikke være; umulig at regjeringen og vitenskapsvennene mine lyver for meg…».

  Meget bra fra Peter Koenig om klimanarrativet befolkningene indoktrineres og hjernevaskes med daglig, fra hovedstrømpresse og media og FN. Men det hjelper ikke uansett hvor godt avsløringen av klimasvindelen fremlegges for folk, som for eksempel:
  «Ekte forskere sier at menneskelige aktiviteter, industrier, biler, landbruk – til og med militæret som hovedstrømpressen aldri nevner – det er strengt forbudt å snakke om den militære CO2-produksjonen – produserer mindre enn 0,3 % av CO2, umerkelig fordi eventuelle overskudd absorberes av havet».

  – så vil vanlige folk spørre: 1. hvorfor skulle en ideell organisasjon som FN som representerer 194 nasjoner lyve om dette? 2. Hvorfor skulle tusener av vitenskapsfolk, og berømte vitenskapsfolk som Sir David Attenborough, som har laget så mange fine naturprogrammer på National Geographic Channel, lyve om klimaet? 3. Hvorfor skulle tusener av journalister som driver uavhengig undersøkende journalistikk i dagspressen lyve om dette? 4. Og hvorfor skulle vår regjering, som representerer folk og land lyve om dette?

  Svaret til er at: 1. FN er ingen ideell organisasjon, FN er gjennomkorrupt, og har for flere år siden inngått partnerskap med World Economic Forum, som er den økonomiske elitens offisielle organisasjon, som representerer alle de store multinasjonale selskapene som driver drikkevann- og landgrabbing, Big Food og Big Ag (agriculture). FNs IPCC er ikke et klima-panel satt sammen av vitenskapsfolk, det er politisk. En del av klimanarrativet er å gi tradisjonelt landbruk drevet av 600 millioner bønder skylden for (en konstruert) global oppvarming. Den globale storkapitalen vil ta over verdens matproduksjon og distribusjon, og forsyne verdens befolkning fra sine industribruk for GMO-mat og matfabrikker for insektbasert mat, for å få 100 prosent kontroll over befolkningen.

  2. De fleste universiteter og forsknings-institusjoner er i dag overtatt av storkapitalen, de har forlengst inntatt styrerommene. Det er storkapitalen som i dag står for mye av forskningsmidlene som gis, og mest midler får forskning som bekrefter klimanarrativet. Vitenskapsfolk utformer sine studier og rapporter til de som betaler lønnslippen. Storkapitalen eier over 90 prosent av hovedstrømpresse og media, og tv-kanalene er en stor del av mediebildet. National Geographic og andre populær-vitenskaplige tv-kanaler bidrar mye til at folk tror på klimanarrativet.

  3. Det er ingen journalister i hovedstrømpresse og media som dekker nasjonal og internasjonal politikk og økonomi som driver uavhengig og undersøkende journalistikk. De enormt mektig kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, Vanguard og StateStreet eier over 90 prosent av hovedstrømpresse og media, og bestemmer hvem som ansetter direktører og redaktører, som i sin tur ansetter journalistene. MSM-journalister er betalte penner, og nyhetsankerne er finanskapitalens frontsoldater, som presenterer det nyhetsbildet og verdensbildet som storkapitalen vil at folk skal ha.

  4. Vi har ikke regjeringer som representerer folk og land lenger, de er administrasjoner av storkapitalens politikere, som forvalter nasjoner og folk for en økonomisk elite. Etter annen verdenskrig spesielt, har storkapitalen byttet ut politikere som representere folk og land med sine folk. Slik har de tatt over arbeiderpartiene og venstresiden og korrumpert de parlamentariske systemene helt. Det er det samme hvordan de politiske partiene på Stortinget settes sammen, så vil de politiske beslutningene over tid komme den globale storkapitalen til gode, ikke folk og land.

  Oppgaven til dagens politikere på Stortinget, er å skyfle så mange milliarder som mulig ut av statskassen og over til den globale storkapitalens selskaper, som for eksempel skal gjennomføre det «grønne skiftet», og uten protester fra de aller fleste, som nå tror på klimanarrativet.

  Svar
 • Det dummeste er vel FRYKTEN vi skal ta til oss. Og at ‘ Det haster, – og det er snart for sent.’

  Utfasing av olje/gass kan være fornuftig. Både fordi olje gir lokal forurensning, og at det uansett en gang kommer til å gå tomt.
  Olje-kilder er ikke kilder i den den forstand at det er et evig oppkomme/tilgang.
  – I motsetning til vannkraft-energi fra dammer, elver, bølger og tidevann. Og sol eller vind . Eller bio fra alger og andre fornybare råstoffer.

  Men en hode-tom katastrofe/frykt -ombygging der man kaster all opparbeidet velstand overbord, – i kampen for velstand; er jo en underlighet. Altså bare (parti- ) politikk.)

  Menneskeheten har funnet løsninger tidligere. Men ALDRI ved hjelp av hysteri.
  Men når man som nå går i hver sine leire, og demoniserer de med annen viten/synspunkter, så blir det bare politikk, hystri og konstruerte motsetninger.

  Overgangen til fornybar energi burde foregå i et gjennomtenkt tempo. I hvert område; i hver nasjon, utfra sine forutsetninger.
  Det er ingen fornuftig grunn til at energi skal prises likt i hver nasjon.
  En slik utvikling til fornybar vil også frigjøre nasjonene fra de globale oljekartellene.
  Ikke styrt av politikk.
  Ikke stryrt av et ødeleggende penge- økonomisk system.
  Ikke styrt av frykt.
  – Men styrt av glede og muligheter som finnes og oppdages.
  Glede og framtidstro er en viktig del av opplevd velferd.

  Og er det ikke dette det til sist dreier seg om; – som er våre mål?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Makta»:

Et propagandastykke for Gro’s høyresving med AP

Forrige innlegg

Les!

Boka Klimakunnskapskrisen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.