POSTED IN Norge, Norsk politikk

Hvordan kutte velferdstaten?

Vi tar den bit for bit.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ostehøvelreformen raserer velferdsstaten

Av Øyvind Andresen

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: T. Vestaas

Regjeringa innførte noe de kalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» i 2015 (ABE-reformen) etter «ordre» fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).  I likhet med «nærpolitireformen» er navnet på denne reformen en bløff. Ja, det er ikke en gang en reform, men et årlige kutt i bevilgningene til offentlig sektor i takt med nyliberalt tankegods.  Hvert år blir budsjettene til offentlige instanser redusert med 0,5% til 0,8 % etter «ostehøvelprinsippet». Resultatene er mer byråkrati og mindre effektivitet – og at velferdsstaten og rettsikkerheten er under angrep. 

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
______________________________________________________

Kuttene har så langt hatt store negative konsekvenser. De har tilsvart omtrent 600 årsverk bare i NAV før koronakrisa. Ingen kan undre seg over lang saksbehandlingstid når krisa inntraff. I kriminalomsorgen er bemanninga så lav at tilbudet om rehabilitering av innsatte nesten ikke eksisterer. Arbeidstilsynet og Skatteetaten er også svekket med de dramatiske konsekvensene dette kan få for skatteunndragesle og arbeidslivskriminalitet, skriver Odd Helge Henriksen, distrikssekretær i LO stat i Agder og Rogaland i Fædrelandsvennen 19/9 – 20.

Antallet som skal utføre jobber synker, men «konsulentene» har gode dager.

Samtidig som 200 ansatte i Folkehelseinstituttet har mista jobben siden 2015, har antall høytlønte ledere i FHI økt fra 71 til 84. Antallet norske sykehussenger er sterkt redusert de siste tiåra til tross for økt folkevekst. Stadige kutt i sykehusøkonomi legger et enormt press på fotfolket: legene og pleierne. Krav om kutt i utgiftene og mer dokumentasjon er i ferd med å ødelegge et i utgangspunktet godt helsevesen.

Norske universiteter har kuttet 1,3 milliarder som en følge av ABE-reformen. Forskerforbundet og Norsk Studentunion krever nå stans i kuttene. Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier til Klassekampen 30/9 :

– Hvis det kommer krav om nye kutt i dette budsjettet, vil det ramme både forskningen og undervisningen hardt. Ikke minst fordi kuttene da vil komme på toppen av inntektsfall og ekstrautgifter som følge av koronapandemien, sier Lind.

Konkurranseutsetting betyr at et privat firma gjør samme jobben som tidligere offentlig ansatte gjorde, men til en langt høyere pris.

New Public Management er uttrykk for nyliberalismens inntog i offentlig sektor fra 1980-tallet. Det åpnet for markedsstyring, konkurranseutsetting, stykkprisfinansiering og privatisering.  Det ble sagt at hensikten var å bekjempe byråkratisering og skape mer effektivitet. Vi ser nå at resultatet er stikk motsatt: I offentlig sektor har vi fått mer administrasjon, et voksende sjikt med høytlønte og ineffektive direktører, mens folk på grunnplanet løper beina av seg med mindre og mindre ressurser.

Regjeringa ønsker å videreføre ABE-reformen ifølge Granavoldplattformen som fremdeles er gyldig. Resultatet vil på toppen bli mer byråkrati og høye lederlønninger, på bunnen mer løping og mas og flere oppgaver til færre ansatte. Strategien er åpenbar: Der velferdsstaten smuldrer bort, vokser det opp private virksomheter som tilbyr tjenester til pengesterke mennesker. Høyre har programfestet at de vil forsette å kutte i statlig sektor i fire nye år.

Stortingsrepresentant for Høyre, Steffan Heggelund, har foreslått å øke de årlige kuttene til mellom 1 og 1,2%. NHO-topp Stein Lier-Hansen sier at etter koronakrisa bør de offentlig ansattes bidrag til dugnaden være å bli færre.

En velferdsstat forutsetter er stor og effektiv offentlig sektor

Det siste halve året med korona har heller vist hvor viktig det er å ha en stor offentlig sektor og en velfungerende velferdstat i en krisetid. Mange offentlig ansatte har tatt harde tak i krisetida. Det er nettopp ABE-reformen som er årsaken til at vi ikke har vært godt nok forberedt på denne krisa. Det får vi bekreftet blant annet gjennom Nav og ikke minst Folkehelseinstituttet (FHI). Beredskapen har ikke vært god nok.

Ostehøvelprinsippet egner seg ikke for offentlig sektor. Ostehøvelen skal brukes til å skjære ost med. Man høvler av osten til det ikke er mer igjen. Men er det slik vi ønsker det skal gå med velferdssamfunnet?

Knut Lindtner har lagt til noen bilder m/tekst

Forsidebilde: Kabir Kotwal

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Der velferdsstaten smuldrer bort, vokser det opp private virksomheter som tilbyr tjenester til pengesterke mennesker. »

  De «pengesterke» menneskene sin benyttelse ( og egenbetaling) av sykehjelp ( eller privatskoler) burde da gjøre at det ble færre mennesker som benytter offentlige tilbud.
  Da blir det altså mindre trangt og mindre stress pr. hjelpende ( og mer hjelp pr. trengende) i det offentlige. Hvorfor er ikke dette bra?
  Hvis flere/så mange som mulig greier seg uten offentlig innsats, – hvorfor er ikke dette bra?

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  4 oktober 2020 13:19

  Pussig egentlig, fra Høyre og Frp forventer vi ikke annet enn løgn og bedrag som fører til demontering av velferdsstaten, selge ut arvesølvet, avvikle offentlig virksomhet, avvikle norsk suverenitet og gi skattelette til de rikeste med tilhørende redusert kjøpekraft til «vanlige folk».

  Men at Krf og Venstre står last og brast og dermed legitimerer en råkapitalistisk politikk, rimer dårlig både med «kristelig» og «miljø». For er det noe vi vet har forårsaket forurensning, miljøkriminalitet, flytting av virksomhet til land med færrest krav til miljø, velferd, osv., så er det det systemet som Krf og Venstre omfavner.

  At ingen av dem ser noe problem med det, vitner om hvor mye penger de mottar i støtte fra krefter på høyresiden.

  Svar
  • Tja, …eller arbeider man etter forskjellige modeller, men har samme mål; bedre velferd for alle. (?)
   Det det offentlige sparer ved at det er private mennesker som velger å betale for egen private tjeneste, kan jo det offentlige bruke på å oppgradere de offentlige tjenestene innen samme område.
   Det som forundrer meg litt er at mange mennesker ( spesielt på v.siden ?) tror at tjenester fra det offentlige er gratis; dvs.at den offentlige administrasjonen gjør noen verdiskapende innsats.
   Og ikke skjønner at det offentlige tvangshenter midlene gjennom skatter og avgifter. Og bruker halvparten på byråkratisk administrasjon og skyhøye lederlønninger. ( Og bombing av andre nasjoner.)
   Siden 2008 har barnehageplasser i privat regi i stedet for kommunal, spart kommunene for 25,7 milliarder kroner . De private bedriftene har ifølge undersøkelser gitt minst like høy kvalitet for barna, like gode vilkår for de ansatte og gitt milliarder av mer velferd til kommunene for skattepengene.

   Svar
  • Jaja Kaarbø, vi har alle våre filtere.

   Leter du på venstresiden finner du samme søppelet, men med andre motivasjoner.

   Venstresiden vil at velferdsstatene skal ordne alt og er helt ukritisk til det de skal påta seg. Derfor hyler og skriker de hver gang det reduseres i tilbud, særlig til de svakerestilte, fordi de er avhengig av svakerestilte for sin velgermasse.

   Både kapitalistene og sosialistene/kommunistene er avhengig av en stor initiativløs arbeiderklasse. Kapitalistene for billig arbeidskraft, sosialistene for velgermasse og klassekamper.

   Det eneste de to fraksjonene ikke kan fordra er en frisk, sunn, sterk og selvdrevet befolkning som hverken trenger storkapitalistene eller staten for sin tilværelse. Derfor jobber begge grupper for avhengigheter, enten til storkapitalen eller til storstaten, to grupper som blomstrer i disse orwelliske korona-tider. De jobber sammen.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sjokkdoktrine:

Skal hele landet ødelegges? Skal velferdstaten fjernes?

Forrige innlegg

Kampen om gassen tilspisser seg:

USA vil ha gass inn fra Middelhavet til Europa for å stoppe North Stream 2.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.