POSTED IN Globalisering, Norge

Alex Newman forklarer:

Hvordan FNs Agenda 30 dikterer dagens landbrukspolitikk

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

For relativt mange år siden, da Gro Harlem Brundtland lanserte rapporten «Vår felles framtid» i 1987 var begrepet «bærekraftig utvikling» noe som var forbundet med noe var positivt ladet. Slik var det lenge. Men i senere tid, så ser vi at begrepet nå brukes i en annen hensikt; Å rettferdigjøre mange slags grep for å få til «The Great Resett» / «Agenda 30». Klima-troen om at CO2 oppvarmer jorden er en del av dette med at vi alle å skulle gå over til «bærekraftig» jordbruk/industri/etc. Dermed har begrepet «bærekraftig utvikling» nå blitt en tom frase, som høres godt ut, men som i realiteten er tom for innhold.

Begrepet blir forklart slik:

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv.

(Fra FN-Sambandet)


Slik globalister holder på nå, med oppkjøp av landbruksarealer, diverse hendelser som har ført til dyrere innsatsfaktorer som gjødsel, diesel, etc, så blir flere og flere mennesker fattigere NÅ! Dermed vil ikke dagens bønder klare å dekke dagens behov engang, hverken for seg selv eller andre. Langt mindre å skulle skape mer velstand for de som kommer etter oss. Så her ser vi at «bærekraftig utvikling»-tiltakene gir det motsatte resultatet enn hva de liksom var ment å gi.

Redaksjonen, derimot.no

Alex Newman: Hvordan FN’s Agenda 2030 dikterer dagens landbrukspolitikk

Av Ella Kietlinska og Joshua Philipp
Oversatt av Norhern Light

Krigen mot bøndene er en del av en større agenda mot en ny verdensordning. Det er nå åpenbart at det er et samordnet og orkestrert angrep. FNs teknokrater bruker frykt for å drive verden til en bærekraftig utvikling, også kjent som teknokrati.

FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling dikterer regjeringenes politikk for å begrense husdyrhold og omforme matforsynings-systemene i flere deler av verden, sa Alex Newman, en prisvinnende journalist som har skrevet om dette i over et tiår. Agenda 2030 er en handlingsplan utformet av De Forente Nasjoner (FN) for å nå 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG). Målene og 2030-agendaen ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015.
Daværende generalsekretær i FN Ban Ki-Moon kalte 2030-agendaen «den globale erklæringen om at vi er gjensidig avhengig av hverandre» sa Newman i et nylig intervju. «Etter min mening var det et direkte angrep på vår uavhengighetserklæring. Så i stedet for å være uavhengige nasjoner, vil vi alle nå være gjensidig avhengige.»

Agenda 2030 «dekker alle sider av menneskelivet, hvert side av økonomien,» også global omfordeling av rikdom, ikke bare innenfor nasjonene, men også blant nasjonene, sier Newman. Agendaen «sier spesifikt at vi må endre måten vi forbruker og produserer varer på». Mål nummer to på 2030-agendaen handler spesifikt om mat.

I september 2021 arrangerte FN Food Systems Summit, om behovet for å «utnytte kraften til matforsynings-systemer» for å nå alle de 17 bærekraftige utviklingsmålene innen 2030, ifølge FN. «Alle må handle og samarbeide for å omforme måten verden produserer, konsumerer og tenker på mat» heter det i uttalelsen.

Journalist, pedagog og medforfatter av boken «Crimes of the Educators: How Utopians are Using Government Schools», Alex Newman

Overtakelse av jordbruksland

Agendaen for bærekraftig utvikling dukket opp på 1970-tallet da FN presenterte den på en konferanse i Vancouver, Canada, i 1976. Konferansen, som var den første FN-konferansen om menneskelige bosettinger kjent som Habitat I, vedtok Vancouver-erklæringen, en rapport som ga anbefalinger for FNs medlemsland.

Newman siterte et utdrag: «Land kan ikke behandles som en ordinær eiendel kontrollert av enkeltpersoner og underlagt markedet. Privateid land er også et hovedinstrument for akkumulering og konsentrasjon av rikdom, og bidrar derfor til sosial urettferdighet». Newman sa at etter hans mening, ønsker FN til slutt å kvitte seg med privat grunneierskap. «Vi ser dette over hele verden, dette skjer ikke bare i Nederland.»

Han mener det pågår en krig mot bønder og gårdbrukere, spesielt de som er uavhengige eller de som ikke er en del av systemet. «De ønsker å fjerne småbønder, til og med mellomstore bønder fra deres jordeiendommer, og de ønsker å få det hele under kontroll av disse fascistiske offentlig-private partnerskapene».

Newman ga noen eksempler: Det kinesiske regimet tvinger bønder til å flytte til megabyer, bønder drepes i Sør-Afrika, og Securities and Exchange Commission (SEC) i USA foreslo en ny regel som kan gjøre at små og mellomstore bønder går konkurs. I Mars foreslo SEC en forskrift som «ville gi børsnoterte selskaper mandat til å rapportere om sine karbonutslipp og annen klimarelatert informasjon». Som en konsekvens vil alle selskaper i virksomhetens forsyningskjede til et børsnotert selskap måtte rapportere sine karbonutslipp og klimarelaterte data.

Senatorene Tim Scott og John Hoeven fikk 30 lovgivere til å oppfordre SEC til å oppheve forslaget, og kalte det en «regulatorisk overskridelse». «Å påtvinge regulerings-overskridelser på bønder faller utenfor SECs kongressutstedte myndighet» sa de. «Kravet om å rapportere karbonutslipp etc vil belaste små, familieeide gårder betydelig.»

American Farm Bureau Federation sa at den foreslåtte regelen vil gi betydelige kostnader for bøndene fordi de ikke har team med advokater som store selskaper. Dessuten kan det presse små og mellomstore bønder ut av virksomheten og tvinge matforedlingsselskaper til å lete etter landbruksråvarer utenfor USA. «Hvis du styrer matforsyningen, styrer du alt» sa Newman.


Publisert 22 Juli i The Epoch Times.
Oversatt fra engelsk, noe redigert av «Northern Light». Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Alex Newman Explains UN Agenda 2030 Behind Farming Restrictions

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • «fascistisk»? eller kanskje heller kommunistisk?
    «Det kinesiske regimet tvinger bønder til å flytte til megabyer»; akkurat sånn vil Schwab og gjengen også ha det over hele kloden, «ei ingenting og vær lykkelig!», Kina er modellen, med poeng for god oppførsel. Lykke til, marxister, det ser ut som dere får det som dere ønsket.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vi har netto strømeksport ut av landet.

Det er hovesårsaken til kraftkrisen i Norge.

Forrige innlegg

Krangel innad i WHO.

Blir de stadige helsekrise-beslutningene innad i organisasjonen for mye for mange.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.